Τα αναπτυξιακά σχέδια του Oμίλου Αlfa Wood δεν ανακόπηκαν από την πανδημία, καθώς από τις 15-4-2021 τέθηκε σε λειτουργία και η 3η εργοστασιακή μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα στους Μαυραναίους Γρεβενών. H συνολική ηλεκτρική ισχύς του εργοστασίου ανέρχεται στο 1 MW και η συνολική ισχύς όλων των εργοστασίων του Ομίλου στα 3 ΜW. Η νέα βιομηχανική μονάδα καταλαμβάνει μια έκταση 10.000 τ.μ., με το κόστος της επένδυσης να ανέρχεται περίπου στα 5 εκατομμύρια ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα του Ομίλου, στο Κάτω Νευροκόπι Δράμας, ξεκίνησε να λειτουργεί το 2017, ενώ η δεύτερη μονάδα με έδρα τη ΒΙΠΕ Λάρισας ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2020. Κοινός στόχος όλων των αντίστοιχων μονάδων παραγωγής του Ομίλου Alfa Wood είναι η αξιοποίηση όλων των υπολειμμάτων ξύλου, που προκύπτουν από την παραγωγική διεργασία των βιομηχανιών επεξεργασίας του, η αξιοποίηση των υπολειμμάτων ξύλου που ανευρίσκονται στη φύση, καθώς και αυτών που απορρίπτονται από άλλες παραγωγικές δραστηριότητες, υποβαθμίζοντας ουσιαστικά το φυσικό περιβάλλον.