Σημαντική ανάπτυξη επέδειξε η Αθανάσιος Δ. Κουκουτάρης ΑΕΒΕ (Alfa Pastry) το 2023, επενδύοντας στην υποστήριξη του υπάρχοντος χαρτοφυλακίου της, αλλά και σε καινοτόμα προϊόντα. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας κατεψυγμένων τροφίμων, ο καθαρός κύκλος εργασιών της χρήσης 2023 άγγιξε τα €63.817.297, ενισχυμένος κατά 15,24% από τα €55.380.393 του προηγούμενου έτος. Το ίδιο διάστημα, τα καθαρά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν στα €7.576.393, από €5.823.327 το 2022. Παράλληλα, η εταιρεία πραγματοποίησε επενδύσεις της τάξης των €8,6 εκατ., με το κυριότερο μέρος να διατίθεται σε κτιριακές προσθήκες (€6,5 εκατ.) και μηχανολογικό εξοπλισμό (€1 εκατ.). «Ιδιαίτερης σημασίας» χαρακτηρίζει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Διονύσιος Κουκουτάρης τη συμμετοχή της εταιρείας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ελληνικής εταιρείας Panini Αρτοποιήματα ΑΕ με 36,49% διευρύνοντας με αυτό τον τρόπο το επιχειρηματικό της αποτύπωμα.

«Στο μέλλον σχεδιάζουμε να συνεχίσουμε το επενδυτικό μας πλάνο με σκοπό να αναπτυχθούμε περαιτέρω όχι μόνο στην εγχώρια αλλά και στη διεθνή αγορά. Συγκεκριμένα, ήδη από το 2023 η εξαγωγική μας δραστηριότητα διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα με τη συμβολή της επέκτασης μας σε νέες αγορές όπως το Ισραήλ, η Λιθουανία, η Σλοβακία και το Μπαχρέιν και θέτοντας ως στρατηγικό επόμενο βήμα για τη χρονιά που θα ακολουθήσει την ενίσχυση των υπαρχόντων συνεργασιών μας στο δίκτυο των 35 χωρών στις οποίες εξάγουμε τα προϊόντα μας», συμπληρώνει ο ίδιος. Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής της πολιτικής, η Alfa Pastry προέβη στην εγκατάσταση, στις βιομηχανικές της εγκαταστάσεις στην Κοζάνη, φωτοβολταϊκών πάνελ επί στέγης συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 999,58 KWp και εκτιμώμενης μέσης συνολικής παραγόμενης ενέργειας 1.313.988,65 KWh/έτος. Το σύστημα θα αποτρέπει την απελευθέρωση 1.299,454 τόνους CO2, το οποίο απαιτεί περίπου 7.800 δέντρα για την απορρόφησή τους.