Η ΑΚΤΙΝΑ Α.Ε. αποτελεί μια αμιγώς ελληνική εταιρεία με διεθνή παρουσία που αναπτύσσει μεγάλη τεχνογνωσία διευρύνοντας συνεχώς τις παραγωγικές της δυνατότητες. Κατέχει σημαντική θέση στον κλάδο της Ζαχαροπλαστικής και της Αρτοποιίας. Διαθέτει μεγάλη παραγωγή σε εύρος προϊόντων, όσον αφορά τις κατηγορίες και την παραγωγή κωδικών στη χώρα. Στο πλαίσιο επέκτασης των δυνατοτήτων της, η ΑΚΤΙΝΑ Α.Ε. αποφάσισε να επενδύσει στην εγκατάσταση του συστήματος αυτοματοποίησης πωλήσεων της REGATE για χρήση από την Εμπορική της Διεύθυνση. Μέσα από τις παραδοσιακές δυνατότητες φορητής παραγγελιοληψίας, αλλά και με σύγχρονες υπηρεσίες Merchandising, ενέργειες Marketing, αυτοματισμούς και άλλες δυνατότητες, εξασφαλίζει καθημερινά αυξημένη παραγωγικότητα (sales force effectiveness) και διαρκή υποστήριξη, άμεση και εξειδικευμένη κάλυψη των αναγκών των πελατών της. Το έργο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία ADVANCED CONSULTING A.E.