Μια ακόμα πιστοποίηση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του προτύπου Food Safety System Certification (FSSC) 22000 απέκτησε το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης ZARO’S από την TÜV AUSTRIA HELLAS.

Συγκεκριμένα, η ZARO’S αξιολογήθηκε και κρίθηκε ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του «Food Safety System Certification (FSSC) 22000» σχήματος πιστοποίησης για συστήματα ασφαλείας τροφίμων που περιλαμβάνει τις απαιτήσεις των ISO 22000:2018, ISO/TS 22002-1:2009 και τις πρόσθετες απαιτήσεις του FSSC 22000.

Κατά την επιθεώρηση, τόσο στο εργοστάσιο όσο και στα κεντρικά γραφεία και στα κέντρα διανομής, επιβεβαιώθηκε η ενσωμάτωση υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών στο σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων.