Η κερδοφορία της εταιρείας για το οικονομικό έτος 2020, κατέγραψε σημαντική άνοδο, η οποία οφείλεται στην στέρεη θέση της στην αγορά, η οποία της επέτρεψε να εκμεταλλευτεί την αυξημένη – παρά την πανδημία – ζήτηση. Η ομαλοποίηση της αγοράς της πρώτης ύλης συνέβαλλε στο αποτέλεσμα αυτό. Πιο συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της “ΑΙΓΙΣ ” ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΕ ανήλθε στα 9.652.000 ευρώ, αυξημένος κατά 5,8% σε σχέση με το 2019. Το συγκρίσιμο EBIDTA ήταν θετικό με ποσό 948.000 ευρώ, αυξημένο κατά 562.000 σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, ενώ το καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων ήταν κέρδη της τάξεως των 781.000 ευρώ. Ο κύριος όγκος πωλήσεων προήλθε από την αγορά των δομικών υλικών, στην οποία το τσιμέντο κυριαρχεί.

Οι εξαγωγές αντιπροσώπευσαν περίπου το 33% του όγκου πωλήσεων σε διαφορετικές χώρες και 27.8% του κύκλου εργασιών. Η αγορά πρώτης ύλης (χάρτου) ομαλοποιήθηκε με ευεργετικές επιπτώσεις στο μικτό κέρδος της εταιρείας (1.391.000 ευρώ, αυξημένο κατά 83.7%). Η αυξημένη -υπερδιπλάσια του 2019- κερδοφορία της Εταιρείας σε συνδυασμό με την στερέωση της θέσης της στην αγορά επιτρέπει την διαμόρφωση θετικών προοπτικών.

Η διασπορά των πελατών, η παρουσία σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και η διεύρυνση του μείγματος παραγωγής, ενισχύει τις προοπτικές ανάπτυξης. Τα αποτελέσματα των μεγάλων διαγωνισμών είναι θετικά και αναμένεται να οδηγήσουν σε αύξηση των πωλήσεων. Από την άλλη μεριά, η συνεχιζόμενη αστάθεια στο γενικότερο οικονομικό περιβάλλον λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας παραμένει και αποτελεί εν δυνάμει κίνδυνο για την ανατροπής της πορείας της εταιρείας. Ακόμα μια πρόκληση αποτελεί η αύξηση του κόστους των πρώτων υλών, της ενέργειας και των μεταφορικών, ωστόσο η ενδυνάμωση της θέσης της εταιρείας στην αγορά επιτρέπει την αποτελεσματική απορρόφηση εξωτερικών αναταράξεων.