Την προσεχή περίοδο του αλωνισμού του ρυζιού, τον Οκτώβριο του 2023, αναμένεται να λειτουργήσει η υπερσύγχρονη μονάδα παραλαβής, ξήρανσης και αποθήκευσης δημητριακών της Agrino στο Κλειδί Ημαθίας, δυναμικότητας 20.000 τόνων. Επιπρόσθετα, θα ολοκληρωθούν όλα τα εκκρεμή επενδυτικά προγράμματα της εταιρείας, τα οποία για την πενταετία 2018-2023 ανήλθαν συνολικά σε €13 εκατ. ενώ έχει αρχίσει ο σχεδιασμός της νέας φάσης επενδύσεων της εταιρείας για την επόμενη πενταετία. Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις του 2022, ο κύκλος εργασιών της Agrino ανήλθε στα €38,04 εκατ., αυξημένος κατά 9,9% σε σχέση με το 2021, κυρίως λόγω της λειτουργικής ανάπτυξης της εταιρείας.

Σχετικά μικρή ήταν η συμμετοχή των ανατιμήσεων στην άνοδο του τζίρου καθώς η πολιτική της εταιρείας ήταν να μην προβεί σε αυξήσεις τιμών ανάλογες των αυξήσεων των α’ υλών και των λοιπών συντελεστών κόστους αλλά σε σημαντικά μικρότερες, απορροφώντας έτσι μεγάλο ποσοστό από τις αυξήσεις στους συντελεστές παραγωγής. Παρατηρήθηκε πάντως μείωση της κερδοφορίας, καθότι τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 1.793 χιλ, έναντι € 2.038 χιλ. της προηγούμενης χρήσης. Όσο για το 2023, αξίζει να σημειωθεί ότι, για τους πρώτους 9 μήνες του έτους η Agrino εμφανίζει μια σταθερή συνολική ανάπτυξη τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις εξαγωγικές της επιδόσεις.