Ο ‘Αγις Πιστιόλας, Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ και Μέλος ΔΣ & Επικεφαλής Διεύθυνσης Μάρκετινγκ και Εξαγωγών,  Agrino- ΕΥ.ΓΕ ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΒΕΕ μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες για την πρωτοβουλία που έχουν εμπιστευθεί πλέον σχεδόν όλες οι αμιγώς ελληνικές βιομηχανίες, ενώ τονίζει ότι μέσα από την πρωτοβουλία έχουν επιτευχθεί συνέργειες που θωρακίζουν την ελληνική βιομηχανία από τις πολυεπίπεδες προκλήσεις που αντιμετωπίζει.

Πείτε μας μερικά λόγια για την πρωτοβουλία ΕΛΛΑ- ΔΙΚΑ ΜΑΣ. Πως ξεκίνησε η ιδέα;

Η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ είναι μια Κοινότητα αμιγώς Ελληνικών, παραγωγικών-μεταποιητικών επιχειρήσεων, που διατηρούν την Έδρα, την Παραγωγή και την Ιδιοκτησία τους στη χώρα. Τα καινοτόμα προϊόντα υψηλής ποιότητας που δημιουργούνται από εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, παράγονται στις ελληνικές επιχειρήσεις και φέρουν το Σήμα ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ. Οι 70 και πλέον εταιρείες-Μέλη της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ βλέπουν την Ελλάδα ως βάση των εγχώριων και διεθνών δραστηριοτήτων τους και όχι απλά ως μια αγορά, άρα επιστρέφουν το μέγιστο της προστιθέμενης αξίας που παράγουν στην ελληνική οικονομία και κοινωνία. Το σήμα «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» είναι τοποθετημένο σε περισσότερα από 2 δις προϊόντα των Μελών. Πριν μια δεκαετία η ανάγκη ενασχόλησης με τα κοινά θέματα μιας ομάδας ανήσυχων Ελλήνων Επιχειρηματιών συνέτεινε στη σύσταση ενός ζωντανού, κοινού χώρου έκφρασης και
δράσης, την πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ. Η Πρωτοβουλία στοχεύει στην ανάδειξη του παραγωγικού πλούτου της χώρας και την ενίσχυση της εγχώριας επιχειρηματικότητας στηρίζοντας κατ’ επέκταση κατά το μέγιστο δυνατό τον Έλληνα Πολίτη. Μάλιστα, ο καινοτόμος χαρακτήρας της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ προσφέρει γόνιμες προτάσεις για τη σημασία ενίσχυσης της ελληνικής παραγωγής και της στροφής του καταναλωτή στην επιλογή επώνυμων ελληνικών προϊόντων.

Ποιοι είναι στόχοι του συνδέσμου και ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια;

Στόχος της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ μέσα από κάθε είδους συνέργεια στην αγορά του εσωτερικού και του εξωτερικού αλλά και μέσω επικοινωνιακών ενεργειών, είναι η εκπαίδευση του καταναλωτή όχι μόνο με το να επιλέγει ελληνικά προϊόντα, αλλά και να είναι σε θέση να αναγνωρίζει τα οφέλη για τον ίδιο και τη χώρα του από αυτή τη συνειδητή επιλογή. Το μέγιστο πολλαπλασιαστικά ανταποδοτικό όφελος για την Ελλάδα, οι στοχευμένες δράσεις στο πλαίσιο των συνεργειών των Μελών εντός κι εκτός συνόρων καθώς και η ανάδειξη του παραγωγικού και επιχειρηματικού πολιτισμού της χώρας μας, αποτελούν τους βασικούς στόχους για τη συμβολή στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, στηρίζοντας κατά το μέγιστο δυνατό τον Έλληνα πολίτη.

Με ποια κριτήρια επιλέγονται οι εταιρείες που θα εισαχθούν στον σύνδεσμο;

Η ένταξη των Μελών στην ΕΛΛΑ-ΔΙ- ΚΑ ΜΑΣ γίνεται με βάση αυστηρά κριτήρια, που αφορούν τις μεταποιητικές επιχειρήσεις που «επιλέγουν να μένουν Ελλάδα», δηλαδή έχουν Έδρα στη χώρα, η Παραγωγή του 51% των επωνύμων προϊόντων της εταιρίας που πωλείται στη χώρα να μεταποιείται σε Εργοστάσια στην Ελλάδα και το 50% +1 των μετοχών να ανήκει σε Έλληνες ή μόνιμους κατοίκους της χώρας. Το πρότυπο ένταξης και τον ετήσιο έλεγχο των Μελών της πρωτο- βουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ διενεργεί η EUROCERT, ένας ελληνικός φορέας πιστοποίησης με πολυεθνικό χαρακτήρα, που δραστηριοποιείται σε 40 χώρες παγκοσμίως. Η EUROCERT έχει δημιουργήσει ένα «Πρότυπο Απαιτήσεων», μέσω του οποίου με αυστηρά κριτήρια αξιολογεί και αποδίδει στις εταιρίες-Μέλη, το σήμα «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ». Το «Πρότυπο Απαιτήσεων» περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το “ETHOS”, ένα ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης που εστιάζει στις βασικές αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ είναι η μόνη εταιρική συλλογικότητα πανευρωπαϊκά που απαιτεί αρχές Κοινωνικής Ευθύνης από τα μέλη της, αφού ένας από τους σκοπούς της είναι η διαρκής αυτοβελτίωση τους.

Ποια η σημασία της συμμετοχής στο σύνδεσμο ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ; Ποιες μεγάλες εταιρείες συμμετέχουν;

Η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ αποτελείται από μερικές από τις μεγαλύτερες αμιγώς ελληνικές εταιρίες, που αποτελούν «διαμάντια» για τη χώρα και στηρίζουν την τοπική και πανελλαδική οικονομία. Κοινό χαρακτηριστικών των Μελών της Κοινότητας αποτελεί ο ομοιογενής χαρακτήρας τους, το επίπεδο συνοχής που έχει επιτευχθεί μεταξύ τους και ο προσανατολισμός στις εξαγωγές που είναι μέρος του DNA τους. Με το στρατηγικό σχεδιασμό που προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και τα Μέλη, και ο οποίος αποφασίζεται στις Ολομέλειες, η Πρωτοβουλία καινοτομεί τα τελευταία χρόνια πραγματοποιώντας συνέργειες κοινού προμηθευτή (όπως ρεύματος, τηλεφωνίας και μακροχρόνιας μίσθωσης οχημάτων), συνέργειες στην εσωτερική αγορά εταιριών που ανήκουν στον ίδιο κλάδο (λιανεμπόριο και εκθέσεις) και συνέργειες σε αγορές του εξωτερικού με κοινό εκπρόσωπο, κοινά δίκτυα διανομής, καθώς και δημιουργία κοινών περιπτέρων σε εμπορικές εκθέσεις.

Η επαναλειτουργία των εκθέσεων με φυσική παρουσία αποτελεί ισχυρό δίαυλο επικοινωνίας για τις αμιγώς ελληνικές εταιρίες με τις αγορές του εξωτερικού για αυτό και η Κοινότητα φροντίζει για τη συνολική και ολοκληρωμένη παρουσία των Μελών της, από τον κλάδο τροφίμων και ποτών, κάτω από μια κοινή ομπρέλα. Για πρώτη φορά δημιουργώντας κοινό περίπτερο τα Μέλη συμμετείχαν με ισχυρή εκπροσώπηση στη Foodexpo 2022. Ανάλογη παρουσία αναμένεται να έχουν σε μια από τις σημαντικότερες εμπορικές εκθέσεις της Ευρώπης, στη SIAL 2022 με κοινό περίπτερο και ειδική προσαρμογή του ελληνικού Σήματος της Πρωτοβουλίας, το “ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ Essentially Greek”. Μεταξύ άλλων για την επίτευξη των στόχων των αγορών του εξωτερικού τα Μέλη της Πρωτοβουλίας βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με τις Πρεσβείες και τους ΟΕΥ.

Με βάση την επαφή σας με τα Μέλη σας, ποιες είναι οι προκλήσεις που άμεσα αντιμετωπίζει ο εγχώριος κλάδος τροφίμων και ποτών στην Ελλάδα;

Η επιχειρηματικότητα έρχεται αντιμέτωπη με πολυεπίπεδες προκλήσεις. Το ενεργειακό κόστος, οι αυξήσεις των τιμών των πρώτων υλών και οι αυξήσεις των μεταφορικών που με τη σειρά τους θέτουν σε κίνδυνο την έγκαιρη μεταφορά – παράδοση των πρώτων υλών, είναι τα νέα δεδομένα που έχει να αντιμετωπίσει το σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας. Επιπλέον, οι εταιρείες καλούνται να βρουν τρόπους να λύσουν τη δύσκολη εξίσωση της διαχείρισης ή απορρόφησης του κοστολογίου ώστε οι αυξήσεις τιμών να μην περάσουν στο ράφι και άρα στο καλάθι των ελληνικών νοικοκυριών.

Ποιες πρωτοβουλίες πρέπει να ληφθούν για τις εγχώριες επιχειρήσεις έτσι ώστε να ανταποκριθούν στις πολυεπίπεδες προκλήσεις;

Oι ελληνικές επιχειρήσεις βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωπες με το υψηλό κόστος τραπεζικού δανεισμού, με φορολογικές και ασφαλιστικές επιβαρύνσεις, με το κόστος ενέργειας και τη σημαντική γραφειοκρατία. Τα Μέλη της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, συνειδητά, παρά τα συνεχώς αυξανόμενα αντικίνητρα επιλέγουν να μένουν Ελλάδα συνεισφέροντας στην οικονομία του τόπου και στους πολίτες της. Η λύση που εφαρμόζει και προτείνει η Κοινότητα είναι οι συνέργειες, η ένωση δυνάμεων των Μελών της και η εξεύρεση λύσεων από κοινού, ώστε οι δυσχέρειες να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά.