Υλοποιώντας τη στρατηγική της, η ELVIAL βελτίωσε στο 2022 την αποδοτικότητα και τη χρηματοοικονομική θέση της, παρά τις αντίξοες συνθήκες, λαμβάνοντας ώθηση για περαιτέρω επενδύσεις. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της βιομηχανίας αλουμινίου, ο κύκλος εργασιών της παρουσίασε αύξηση και ανήλθε στο ποσό 152,84 εκατ. ευρώ, έναντι 115,90 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Το ΕBITDA ανήλθε σε 25,43 εκατ. ευρώ ήτοι ποσοστό 16,6% επί του κύκλου εργασιών της, από 18,42 εκατ. ευρώ και 15,9% που ήταν στο 2021. Επιπλέον, οι προσθήκες παγίων που πραγματοποιήθηκαν στη χρήση ανήλθαν στο ποσό των 15,74 εκατ. ευρώ και αφορούσαν κυρίως μηχανολογικό εξοπλισμό, αγορά γηπέδων και κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων.

Επί του παρόντος η ELVIAL ολοκληρώνει το τρέχον επενδυτικό της σχέδιο που περιλαμβάνει μια τέταρτη γραμμή παραγωγής για τη διέλαση αλουμινίου (θα αυξήσει τη συνολική δυναμικότητα στους 35.000 τόνους προφίλ ανά έτος) καθώς και δύο νέες ρομποτικές αποθήκες στον Άγιο Παντελεήμονα του Κιλκίς, όπου είναι και η έδρα της. Επίσης, τέθηκαν σε λειτουργία οι κτιριακές εγκαταστάσεις γραφείων και εκθεσιακού χώρου σε ιδιόκτητο οικόπεδο 12,6 στρεμμάτων, στον Ασπρόπυργο Αττικής. Επόμενο βήμα για την εταιρεία είναι ένα δυνατό επενδυτικό πλάνο ύψους 38 εκατ. ευρώ, το οποίο βρίσκεται σε στάδιο σχεδιασμού, ωστόσο θα έχει ως κύριους πυλώνες τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού και την κυκλικότητα. Για το 2023, βασικοί στόχοι της διοίκησης της ELVIAL είναι η περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια, τη βελτίωση των διαφόρων διαδικασιών της και την υλοποίηση νέων επενδύσεων για την ενίσχυση της παραγωγής της σε νέα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας που ζητούν οι αγορές. Πάντως, όπως αναφέρεται, «οι αρνητικές συνέπειες της γεωπολιτικής αβεβαιότητας και του υψηλού πληθωρισμού δεν αφήνουν περιθώρια για ευοίωνες προβλέψεις».