Με ενισχυμένα μεγέθη «γιόρτασε» η Αγγελάκης τα 60 χρόνια από την ίδρυσή της, κλείνοντας το 2022 με τζίρο ύψους 38,76 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για αύξηση της τάξεως του 38,08% σε σχέση με το 2021, με τα μικτά κέρδη να παρουσιάζουν επίσης «άλμα» 47,16% στα 3,1 εκατ. ευρώ το 2022 από 2,1 εκατ. ευρώ το 2021. Στην οικονομική έκθεση η διοίκηση της εταιρείας αναφέρει πως θέτει σαν στόχο, παρά τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, να θέσει την επιχείρηση σε ανοδική πορεία, μέσα από την ανάπτυξη νέων προϊόντων για κάλυψη των αναγκών καταναλωτών σε προϊόντα value for money, την περαιτέρω ανάπτυξη των εξαγωγών, καθώς και τη συμμετοχή της εταιρείας σε επιδοτούμενο αναπτυξιακό πρόγραμμα.

Η διάρθρωση των επενδύσεων
Υπενθυμίζεται ότι η Αγγελάκης έχει προγραμματίσει να ολοκληρώσει συνολικό πρόγραμμα ύψους 30 εκατ. ευρώ έως και το τέλος του 2026, με ενίσχυση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει επένδυση σε φωτοβολταϊκά (€2,5 εκατ.), αντικατάσταση του στόλου των φορτηγών (€2,5 εκατ.), διπλασιασμό της δυναμικότητας του πτηνοσφαγείου και γενικότερος εκσυγχρονισμός του (€7,5 εκατ.), απόκτηση νέων μηχανών συσκευασίας, επέκταση των αποθηκευτικών χώρων κατά 7.000 τ.μ. και δημιουργία νέας μονάδας με γραμμή προψημένων προϊόντων (€7,5 εκατ.), εκσυγχρονισμό της μονάδας ζωοτροφών (€2-2,5 εκατ.), εξαγορά μονάδας εκκολαπτηρίου αυγών (€600 χιλ.), απόκτηση μονάδων πατρογονικών (περίπου €1,5 εκατ.) και επενδύσεις σε νέους πτηνοτροφικούς θαλάμους 20.000 τ.μ. (4 εκατ. ευρώ).