Με το πράσινο φως του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχωρά η επένδυση της ΑΓΕΤ Ηρακλής στα logistics, την οποία ο όμιλος έχει ανακοινώσει, σύμφωνα με το Build. Η αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου προχώρησε στην προέγκριση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου για την ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου Ειδικού Τύπου Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Το logistics park θα πάρει τη θέση του πρώην εργοστασίου τσιμέντου της ΑΓΕΤ Ηρακλή έκτασης περίπου 249 στρεμμάτων, στο Μικρό Βαθύ Αυλίδας, στην Εύβοια.

Σύμφωνα με τη μελέτη και τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης, στην έκταση επιτρέπονται παραγωγικές δραστηριότητες χαμηλής και μέσης όχλησης, με περιορισμούς που θα οριστικοποιηθούν στο στάδιο της πολεοδόμησης, ενώ οι όροι δόμησης θα εξειδικευτούν με την πολεοδομική μελέτη.

Σημειωτέον ότι το σχέδιο έχει ήδη περάσει από το ΚΕΣΥΠΟΘΑ, το οποίο γνωμοδότησε θετικά. Όταν η αδειοδοτική διαδικασία ολοκληρωθεί, αυτή θα είναι η επόμενη επένδυση της τσιμεντοβιομηχανίας σε εγκαταστάσεις, μετά την προσθήκη φέτος στο δυναμικό της δύο μονάδων παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος της Χάλυψ, στον Ασπρόπυργο και το Γέρακα.