Το 2021, οι Νίκος και Ζήσης Τάχας, ιδιοκτήτες της ΑΦΟΙ ΤΑΧΑ Ο.Ε, επένδυσαν στον εκσυγχρονισμό και επέκταση του τυροκομείου, στο Ελευθέριο Λάρισας. Οι απαιτήσεις του έργου αφορούσαν στις κρίσιμες διεργασίες της παραλαβής και της παστερίωσης του Γάλακτος, καθώς και τον καθαρισμό των κυκλωμάτων παραλαβής και αποθήκευσης νωπού γάλακτος, δεξαμενών παραλαβής και βυτίων. Επιπρόσθετα, περιλάμβανε την μελέτη και εγκατάσταση όλων των εξυπηρετικών δικτύων. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΑΦΟΙ ΤΑΧΑ Ο.Ε. εμπιστεύθηκε την AS HELLAS, η οποία έχει περισσότερα από 25 χρόνια τεχνογνωσία στην Γαλακτοβιομηχανία για το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση του έργου. Ακολουθούν αναλυτικά τα στάδια του έργου.

Τμήμα Παραλαβής και Αποθήκευσης νωπού Γάλακτος
Στο τμήμα παραλαβής και αποθήκευσης νωπού προχώρησε η προμήθεια και εγκατάσταση νέων σιλό γάλακτος, τα οποία αύξησαν σημαντικά την συνολική χωρητικότητα, καθώς επίσης και η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία μίας αυτόματης γραμμής παραλαβής γάλακτος. Η συγκεκριμένη είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση των απωλειών γάλακτος, αλλά και η μείωση των χημικών του CIP, όταν έρχεται η ώρα του καθαρισμού των γραμμών. Περαιτέρω, συστοιχία αυτόματων βαλβίδων Mixpoof φροντίζει για την ασφάλεια και ευελιξία του συστήματος παραλαβής και αποθήκευσης, καθώς δίνεται η δυνατότητα ταυτόχρονης πραγματοποίησης διεργασιών, με οποιαδήποτε σειρά και κατεύθυνση και με απόλυτη ασφάλεια.

Τμήμα Παστερίωσης
Στη συνέχεια το γάλα μεταφέρεται στην διαδικασία της παστερίωσης. Για αυτή την διαδικασία, εγκαταστάθηκε μια αυτόματη προκατασκευασμένη μονάδα GALAXIAS, για την παστερίωση είτε του γάλακτος, είτε του μείγματος για γιαούρτη. Η συγκεκριμένη μονάδα είναι μεταβλητής ταχύτητας παστερίωσης, καθώς κατά την λειτουργία παστερίωσης για γιαούρτη λειτουργεί σε χαμηλότερη ταχύτητα. Αυτή η δυνατότητα αποτελεί εξειδικευμένη λύση σχεδιασμού που αναπτύχθηκε “in-house” στην AS HELLAS. Φυσικά υπάρχει η πρόβλεψη αύξησης της δυναμικότητας στο μέλλον εφόσον χρειαστεί.

Cleaning in Place (CIP)
Για τις ανάγκες της ΑΦΟΙ ΤΑΧΑ Ο.Ε. εγκαταστάθηκε μία πλήρως αυτοματοποιημένη μονάδα CENTRASIP 250, με μία γραμμή καθαρισμού για το πλύσιμο των κυκλωμάτων παραλαβής και αποθήκευσης νωπού γάλακτος, των δεξαμενών παραλαβής, και των βυτίων. Η μονάδα καθαρισμού θα έχει την δυνατότητα επέκτασης για δυο γραμμές μελλοντικά. Τα οφέλη αφορούν στην αποδοτική χρήση, τη χαμηλή κατανάλωση νερού και την ελαχιστοποίηση των απωλειών ενέργειας και απορρυπαντικών.

Η «καρδιά του εργοστασίου»
Για το σύστημα ελέγχου της διαδικασίας παραγωγής, η ΑΦΟΙ ΤΑΧΑ Ο.Ε., ήθελε μια λύση αυτοματισμού που να αυτοματοποιεί και να ελέγχει κρίσιμες παραμέτρους της παραγωγής που να διασφαλίζουν την ποιότητα και την ασφάλεια του τελικού προϊόντος και ταυτόχρονα να είναι ενεργειακά αποδοτική. Το σύστημα παρακολουθεί και ελέγχει τις διαδικασίες της παραλαβής, αποθήκευσης και συντήρησης του νωπού γάλακτος, την Παστερίωση του τελικού προϊόντος, καθώς και την διαδικασία καθαρισμού των παραπάνω μονάδων (CIP).