Θετική πορεία καταγράφει η εταιρεία Αφοί Κορδέλλου κατά το τρίτο τρίμηνο του 2021, με σημαντική αύξηση των πωλήσεων σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 (+27,3%). Συνολικά οι πωλήσεις του φετινού εννεαμήνου ανήλθαν σε 40,4 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 56,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Παράλληλα, κατά το γ΄ τρίμηνο τα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 2,1 εκατ. ευρώ, ενώ στο σύνολο του εννιαμήνου διαμορφώθηκαν σε 7,5 εκατ. ευρώ, έναντι 694 χιλ. ευρώ στο εννιάμηνο του 2020.

Η πανδημία COVID-19 και τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση της, δεν είχαν ουσιαστικές επιπτώσεις στην ομαλή λειτουργία της εταιρείας, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ενώ η διαφαινόμενη απομάκρυνση ενός γενικού lockdown επηρεάζει θετικά την βραχυπρόθεσμη στήριξη της ανόδου των μεγεθών της εταιρείας και συμβάλλει στην διατήρηση των υψηλών αποδόσεων μέχρι το τέλος της χρήσης του 2021. Οι πληθωριστικές πιέσεις που ασκούνται λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους και των προβλημάτων στην διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα έχουν μικρή συμμετοχή στην διαμόρφωση των αποτελεσμάτων και δεν αναμένεται να τα επηρεάσουν έως την 31.12.2021.

Όπως σημειώνει η διοίκηση, η σταθεροποίηση των διεθνών τιμών του χάλυβα σε υψηλά επίπεδα κατά το Β΄ εξάμηνο του 2021, αύξησε το κόστος αντικατάστασης των εμπορευμάτων, με αποτέλεσμα να αναμένεται διόρθωση του μικτού περιθωρίου μέχρι το τέλος της χρονιάς, η οποία όμως δεν θα επιφέρει ουσιαστική μεταβολή στα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας. «Η ζήτηση χαλυβουργικών προϊόντων παραμένει ισχυρή αλλά παρουσιάζει σημεία κόπωσης, κυρίως λόγω των υψηλών τιμών που λειτουργούν αποτρεπτικά στην πραγματοποίηση νέων επενδύσεων. Αναμένεται όμως σημαντική αύξηση της ζήτησης στο άμεσο μέλλον λόγω των έργων υποδομής που έχουν δρομολογηθεί, η οποία θα ενισχυθεί περαιτέρω από μια πιθανή διόρθωση των τιμών, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την συνεχή ανάπτυξη της εταιρείας», καταλήγει η ανακοίνωση.