Η ΑΦΟΙ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες επεξεργασίας φρούτων στην Ελλάδα, έχει προχωρήσει σε μια σειρά από επενδύσεις, αποδεικνύοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον της για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα. Η εταιρεία είναι η πρώτη στο Ναύπλιο που εγκατέστησε φωτοβολταϊκό σταθμό συνολικής ισχύος 1 Μεγαβάτ (MW) στη στέγη του εργοστασίου της, κάτι που αποτελεί ορόσημο για τον Νομό Αργολίδας.

Μέσω του έργου αυτού καλύπτει το 25-30% των ετήσιων αναγκών της, αξιοποιώντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τα περιβαλλοντικά οφέλη του έργου είναι σπουδαία, αν αναλογιστεί κανείς ότι με το συγκεκριμένο φωτοβολταϊκό σύστημα αποτρέπεται η έκλυση 1.150 τόνων διοξειδίου του άνθρακα ανά χρόνο.

Να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία έχει προβεί σε μια σειρά επενδύσεων που έχουν φτάσει συνολικά τα 2.000.000€ και συνεχίζουν να αυξάνονται σταθερά. Πιο συγκεκριμένα, στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της έχουν τοποθετηθεί αυτόνομες μονάδες επεξεργασίας λυμάτων στις οποίες εφαρμόζεται βιολογικός καθαρισμός νερού, που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί χωρίς να επιβαρύνει το περιβάλλον.