Η εταιρεία ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΕ, αποκλειστική αντιπρόσωπος των brands ADMIRAL, KAPPA, MAUI, STARTER και PEAK, εφοδιάζει καθημερινά 100 και πλέον καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Η BUSINESS ELEMENTS, ανέλαβε και ολοκλήρωσε τον ανασχεδιασμό των αποθηκών της, μελετώντας τις εναλλακτικές λύσεις αποθήκευσης και συλλογής, πετυχαίνοντας να αυξήσει την λειτουργική χωρητικότητα τους, μέσω σύγχρονων αποθηκευτικών συστημάτων και της φιλοσοφίας lean manufacturing.

Αποτέλεσμα του έργου είναι η πλήρης χωροταξική αναδιάταξη της αποθήκης, η σήμανση της και η αναδιοργάνωση βασικών λειτουργιών της (παραλαβή, αποθήκευση, συλλογή, αποστολή). Ως φυσική συνέχεια του έργου, η BUSINESS ELEMENTS ανέλαβε την διαχείριση του έργου εγκατάστασης ενός σύγχρονου μηχανογραφικού συστήματος WMS (Warehouse Management System), το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για την βελτιστοποίηση της απόδοσης των λειτουργιών των αποθηκών και θα δώσει στην ΔΙΕΘΝΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΕ τη δυνατότητα να επεκτείνει τις δραστηριότητές της.