Ο ΑΔΜΗΕ επιταχύνει την υλοποίηση του Προγράμματος Ανανέωσης Εξοπλισμού στο πλαίσιο του δεύτερου κύκλου που λήγει το 2026, συνολικού προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ. Στόχος είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας του ηλεκτρικού Συστήματος ως στρατηγική προτεραιότητα του ΑΔΜΗΕ, με δεδομένες τις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης, την αυξανόμενη διείσδυση ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα και την επέκταση των νησιωτικών και ηπειρωτικών διασυνδέσεων.

Πιο συγκεκριμένα, ο Διαχειριστής θα πραγματοποιήσει 1.145 αντικαταστάσεις νευραλγικού εξοπλισμού του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, αριθμός τετραπλάσιος σε σχέση με τον προηγούμενο κύκλο. Με την ολοκλήρωση και του δεύτερου κύκλου, συνολικά το 60% του κύριου εξοπλισμού του Συστήματος Μεταφοράς, θα είναι πλήρως αναβαθμισμένο σε ολόκληρη την Ελλάδα με περισσότερες από 1.400 αντικαταστάσεις υφιστάμενων παγίων από εξοπλισμό υπερσύγχρονης τεχνολογίας, υψηλής απόδοσης λειτουργίας και χαμηλού κόστους περιοδικής συντήρησης.