Την αποθήκευση ενέργειας ως απαραίτητη προϋπόθεση για μια επιτυχημένη πράσινη μετάβαση ανέδειξε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ κ. Μάνος Μανουσάκης, μιλώντας στο 6ο INVESTGR Forum. «Για να αξιοποιήσουμε τη μεγάλη επιτυχία που έχουμε ως χώρα στις ΑΠΕ, θα χρειαστεί να ενσωματώσουμε μπαταρίες στο Σύστημα, δεδομένου ότι βρισκόμαστε ήδη στο σημείο που η πράσινη ηλεκτροπαραγωγή αρκετές φορές υπερκαλύπτει τη ζήτηση», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως σημείωσε δεν τίθεται θέμα χωρητικότητας του δικτύου για την κατανάλωση της ενέργειας των εγκατεστημένων ΑΠΕ, αλλά τίθεται θέμα ζήτησης. Όταν υπάρχει παραγωγή ΑΠΕ μεγαλύτερη από τη ζήτηση και δεν μπορεί να εξαχθεί σε άλλες χώρες, αυτή τελικά δεν χρησιμοποιείται και αναπόφευκτα περικόπτεται, εφόσον δεν μπορεί να αποθηκευτεί. Οι τεχνολογίες αποθήκευσης όπως είπε θα συμβάλουν στο να περιοριστούν σημαντικά οι περικοπές αλλά δεν θα τις εξαλείψουν, λέγοντας ότι στο εξής οι επενδυτές θα πρέπει -σε κάποιο βαθμό- να τις ενσωματώνουν στα επιχειρηματικά τους σχέδια.