Με επιτυχία ολοκληρώθηκε από την Acmon Systems η αυτόματη τροφοδοσία της νέας γραμμής παραγωγής nachos, του εργοστασίου EL SABOR. Η Acmon Systems πρόσθεσε ακόμα ένα σημαντικό έργο στη φαρέτρα της στο χώρο της βιομηχανίας τροφίμων. Το νέο εργοστάσιο της EL SABOR τέθηκε πρόσφατα σε λειτουργία, δίπλα στο υφιστάμενο, αυξάνοντας στο τετραπλάσιο την παραγωγική δυνατότητα της γνωστής Ελληνικής εταιρείας.
Μια υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής Συγκεκριμένα, η Acmon Systems σχεδίασε και εγκατέστησε μια πλήρη αυτοματοποιημένη μονάδα τροφοδοσίας αλεύρων και λαδιών για την υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής nachos που διασφαλίζει την σταθερή ποιότητα των προϊόντων. To έργο σχεδιάστηκε σύμφωνα με τα πιο αυστηρά πρότυπα υγιεινής με δυνατότητες εύκολου καθαρισμού και διαθέτει σύγχρονα συστήματα αποκονίωσης, ώστε να διασφαλίζεται ένα βιομηχανικό περιβάλλον απόλυτα ασφαλές και υγιεινό.
Η εταιρεία engineering Acmon Systems, σχεδιάζει, αναπτύσσει και προσφέρει αξιόπιστα συστήματα που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών της για την παράδοση ολοκληρωμένων έργων με το κλειδί στο χέρι (turn key projects), παρέχοντας πλήρη τεχνική υποστήριξη και service μετά την πώληση.