Ο Όμιλος Acmon δραστηριοποιείται μέσα από τις τρεις εταιρείες του. Πιο συγκεκριμένα, ποιες είναι αυτές και ποιες λύσεις προσφέρουν;
Γιώργος Μοσχάκης: Η Acmon Systems, μητρική εταιρεία του Oμίλου δραστηριοποιείται τα τελευταία 30 χρόνια στη διαχείριση πρώτων υλών σε παραγωγικές μονάδες τροφίμων, τσιμεντοκονιαμάτων, χημικών και πλαστικών. Εξειδικεύεται σε ολοκληρωμένες λύσεις και έργα με turn key προσέγγιση, περιλαμβάνοντας ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και υπηρεσίες, για την πλήρη διαχείριση πρώτων υλών από την παραλαβή έως την τελική συσκευασία ή την τροφοδοσία process μηχανημάτων.

Τάκης Χούλης: Η Icon Systems εξιδεικεύεται στη σχεδίαση, κατασκευή, εγκατάσταση και υποστήριξη ολοκληρωμένων συστημάτων διακίνησης, συσκευασίας και παλετοποίησης στην ελληνική και διεθνή αγορά. Σχεδιάζει και προσφέρει έξυπνες λύσεις για την πρωτογενή και δευτερογενή συσκευασία, περιλαμβάνοντας παλετοποίηση με ρομποτικούς βραχίονες και περιτυλικτικές μηχανές, προσαρμοσμένες στις ανάγκες του πελάτη. Κύριος στόχος είναι η αυτοματοποίηση και βελτιστοποίηση των διαδικασιών, οδηγώντας στην αύξηση της παραγωγικότητας.

Απόστολος Πάρσαλης: H Acmon Data παρέχει πληροφοριακά συστήματα με εξειδίκευση στις παραγωγικές διαδικασίες. Διαθέτει ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης αποθήκης (Warehouse Management Systems – WMS) και ελέγχου παραγωγής (Manufacturing Execution Systems – MES), τα οποία παρέχουν τόσο την έγκαιρη και άμεση πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο, όσο και τη δυνατότητα απολογιστικών αναφορών. Ολοκληρώνει τις λύσεις της με συστήματα βιομηχανικής ζύγισης, σήμανσης και ελέγχου διασφάλισης ποιότητας.

Η πανδημία έδειξε ξεκάθαρα ότι η παραγωγική βάση της χώρας οφείλει να μην εξαρτάται από εποχικότητα. Ποιος είναι ο ρόλος της Acmon Group σε αυτή την κατεύθυνση;
Γ.Μ. & Α.Π.: Η χώρα μας δεν φημίζεται για τη βαριά της βιομηχανία, τις τεχνολογικές καινοτομίες ή τις επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα.
Ωστόσο, ο Όμιλος Acmon αποτελώντας μάλλον την εξαίρεση εντός συνόρων, τα τελευταία 10 χρόνια επενδύει αδιάλειπτα σε engineering και ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων, που βρίσκουν εφαρμογή σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών. Εφαρμόζοντας αυτή την τεχνογνωσία σε μηχανολογικές κατασκευές, αυτοματισμούς ή λογισμικό δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες της να εκμεταλλευτούν την τεχνολογία σε πραγματικό χρόνο, μειώνοντας σημαντικά τα λειτουργικά κόστη. Αυτό έχει άμεσο αποτέλεσμα τη συντομότερη απόσβεση της επένδυσης, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην ανάπτυξη της Βαριάς Βιομηχανίας.

Ποια ήταν η εταιρική επικοινωνία που ακολουθήσατε, εν μέσω πανδημίας;
Μαριλίνα Καψάλη: Αν εξαιρέσουμε την ευκαιρία που μας δίνεται σε ένα συνέδριο ή εκδήλωση για προσωπική επαφή με τον πελάτη, γεγονός που δεν μπορεί να αντικατασταθεί με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, η εταιρική επικοινωνία επωφελήθηκε της περίστασης. Μιλήσαμε πιο ανθρώπινα στους υπάρχοντες πελάτες μας, εκμεταλλευτήκαμε ακόμα περισσότερο digital πλατφόρμες και digital μέσα για να περάσουμε τα μηνύματά μας.
Η πανδημία μπορεί να πάγωσε την αγορά, αλλά όχι το μυαλό. Οι άνθρωποι είχαν για λίγο, το χρόνο να διαβάσουν αυτό που θέλαμε να τους πούμε, να το επεξεργαστούν – γεγονός που θα φέρει καρπούς στο μέλλον.

H υγειονομική κρίση επέφερε μεταβολές και επιτάχυνε αλλαγές. Έγινε στροφή σε ένα νέο τρόπο εργασίας. Πώς προσαρμόστηκε ο Όμιλος στις μεταβολές αυτές;
Μαργαρίτα Θεοδουλίδου: Οι επιχειρήσεις του Ομίλου μας καλούνται να επιβιώσουν υπό το καθεστώς μιας κρίσης υπαρκτής με απρόβλεπτες συνέπειες. Για να απορροφήσουμε τους κραδασμούς της προκείμενης κρίσης, οφείλαμε να καταστρώσουμε έναν διαδραστικό χάρτη επιβίωσης, αλλά και ισχυροποίησης της θέσης μας στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Η στρατηγική που ακολουθήσαμε αφορά στην αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων που μας παρέχονται μέσω του τραπεζικού συστήματος, με σκοπό την ενίσχυσή μας για περεταίρω ανάπτυξη και penetration σε ξένες αγορές.

Ποια είναι η εξέλιξη των χρηματοοικονομικών διευθύνσεων στο πλαίσιο της τρέχουσας αστάθειας;
Μ.Θ.: Υιοθετώντας μία μακροπρόθεσμη θεώρηση στο μακροπεριβάλλον που δραστηριοποιούμαστε, οφείλαμε να ισχυροποιήσουμε τα βασικά οικονομικά μας μεγέθη, ενισχύοντας τους βασικούς δείκτες απόδοσης.
Η εμπειρία μας υποδεικνύει πως οι κρίσεις πλέον θα είναι επαναλαμβανόμενες, διαφοροποιούμενες και όχι συγκυριακές. Ξεκινώντας ως μία προσωποπαγής εταιρεία «οικογενειακής φιλοσοφίας» και έχοντας έρθει αντιμέτωποι με υφιστάμενες δυσκολίες, περιορισμούς, ύφεση και οικονομικές κρίσεις, καταφέραμε να εξελιχθούμε σε έναν Όμιλο εταιρειών με την ίδρυση και απορρόφηση των θυγατρικών μας πλέον εταιρειών, Icon Systems & Acmon Data.
Με τη στροφή στην εξωστρέφεια και αναπτύσσοντας συνεργασίες με μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες παγκοσμίως, πετύχαμε την εισροή συναλλάγματος στην εγχώρια οικονομία, ενισχύσαμε την παρουσία του κλάδου μας στη χώρα μας αλλά και πέραν αυτής, ενδυναμώνοντας το brand name μας και το στρατηγικό μας όραμα.

Ποια η πρόβλεψη για ανάκαμψη;
Μ.Θ.: Προσδοκώντας την ανάκαμψη, ευελπιστούμε και στοχεύουμε να εξέλθουμε ισχυρότεροι, μέσω αποδοτικότερων μεθόδων που ενσωματώσαμε στις επιχειρηματικές πρακτικές μας και στη χρηματοοικονομική διαχείριση.
Κινούμενοι σε ένα διαρκές περιβάλλον φθίνουσας-αβέβαιης ζήτησης, χαμηλής ρευστότητας, ανεπαρκούς κεφαλαίου κίνησης και αυξανόμενων-μεταβαλλόμενων φόρων, δημιουργήσαμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, χτίζοντας ισχυρούς δεσμούς με τράπεζες και προμηθευτές.

Με τις τράπεζες να καταφεύγουν σε χρηματοδότηση με δυσμενείς όρους, υψηλά επιτόκια, επιπλέον εγγυήσεις και τις επιχειρήσεις του εξωτερικού να συμπιέζουν όρους πληρωμών, ενώ οι εγχώριοι πελάτες αυξάνουν τον χρόνο αποπληρωμής, εστιάσαμε σε νέες πρακτικές, όπως η σύνταξη και υποστήριξη του Business plan, η κατάρτιση προϋπολογισμών under assumptions και απολογιστικά, η εκτέλεση των sensitivity analyses, η ανατροφοδότηση της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης μέσω των συστημάτων P&L. Όλα αυτά τα εργαλεία μας καθοδηγούν στο να επιφέρουμε την προσδοκώμενη ισορροπία μεταξύ εμπορικής πραγματικότητας και επιθυμητού αποτελέσματος για τον Όμιλο.

Σε ένα χώρο τόσο συγκεκριμένο και αυστηρό, όπως ο βιομηχανικός, πώς μπορεί να εξελιχθεί η εταιρική επικοινωνία;
Μ.Κ.: Η αλήθεια είναι ότι ο χώρος μοιάζει να μην επιδέχεται τίποτα που να ξεφεύγει από τις αυστηρές επιταγές της μηχανολογικής λύσης και θα σκεφτόταν εύκολα κανείς πως τελικά όλα τα έργα ίδια είναι και οδηγούμαστε σε μια μουντή επαλήθευση. Κι όμως, στον Όμιλο Acmon δεν κοιτάμε το δέντρο, μία δηλαδή και μόνο λύση, αλλά προσπαθούμε να αναδείξουμε τις προκλήσεις της αγοράς και πώς εμείς μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτές σε ένα γενικότερο σύνολο παραγόντων, που θα μπορεί να αυξήσει το ρυθμό της ανάπτυξης του κάθε πελάτη μας. Επιπλέον, το βιομηχανικό marketing έχει πολλά περιθώρια ανάπτυξης, που δίνουν την ευκαιρία να γινόμαστε πιο ανταγωνιστικοί στο παγκόσμιο στερέωμα.

Ποια είναι η φιλοσοφία του Ομίλου στους πελάτες του;
Γ.Μ.: Στην εγχώρια αγορά είναι πλέον γνωστό πως οι πελάτες που εμπιστεύονται τον Όμιλό μας το κάνουν για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Η εμπειρία και η διαδρομή του Ομίλου είναι αδιαμφισβήτητα ένα επιτυχημένο success story για τα ελληνικά δρώμενα και όχι μόνο.
Ο Όμιλος Acmon είναι ο μοναδικός στην Ελλάδα που έχει την τεχνογνωσία, την υποδομή, το δυναμικό και την χρηματοοικονομική ευχέρεια να αναλάβει ολοκληρωμένα έργα με turn key προσέγγιση, που το καθένα μπορεί να ξεπερνά τα 3.5 εκατ. ευρώ. Κάτω από το πρίσμα αυτό, πελάτες όπως Sefco-Ζeelandia, Sika, BASF, Ravago, Nestle, General Mills, Ο-Ι εμπιστεύτηκαν τον Όμιλο στις τελευταίες επενδύσεις τους με βασική παράμετρο αξιολόγησης το single source responsibility.

Τελικά μπόρεσε να γίνει ανάθεση καινούργιων έργων εν μέσω πανδημίας; Μήπως θα φανεί η αρνητική επίπτωση στην επόμενη χρονιά;
Γ.Μ.: Η πανδημία σίγουρα αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα επενδύσεων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της χώρας. Η συνεργασία του Ομίλου μέσω global agreements , έχοντας ξεκινήσει από παλιά με πολυεθνικές εταιρείες, μας δίνουν την απαιτούμενη ώθηση ώστε να καλύψουμε το κενό. Τέτοια παραδείγματα είναι η Nestle, η General Mills, η BASF, η Mondelez international μεταξύ άλλων, που ως ηγέτες στο πεδίο δραστηριοποίησής τους, δημιουργούν επενδυτικές ευκαιρίες εν καιρό κρίσης, τιμώντας μας με την εμπιστοσύνη τους. Διατηρώντας μια αισιόδοξη στάση, τόσο επαγγελματικά όσο και ως άνθρωπος, θεωρώ πως τα χειρότερα τα έχουμε αφήσει πίσω μας και το 2021 θα είναι η χρονιά που ο Όμιλος θα ξεπεράσει τα 15 εκατομμύρια ευρώ σε order book με σημαντικά έργα ανά τον κόσμο.

Α.Π.: Κοιτάξτε, υπάρχει σημαντική πιθανότητα να υπάρχουν επιπτώσεις την επόμενη ή τις επόμενες χρονιές και σαφώς δεν μπορούμε ούτε να αγνοήσουμε αυτό το θέμα, ούτε να ισχυριστούμε πως δεν θα επηρεάσει σημαντικά την επιχειρηματικότητά ευρύτερα. Παρόλη τη δυσμενή κατάσταση, αρκετές εταιρείες μας ανέθεσαν νέα έργα μέσα στο 2020, κάποιες από αυτές ακόμη και την περίοδο της καραντίνας. Η CROWN HELLAS, η ELLASTRON, η VIOPOL και η MEGARA RESINS είναι μερικές από αυτές. Επιπλέον, η Acmon Data ως μέλος του Ομίλου επωφελείται και θα επωφελείται πάντα των συνεργειών ανάμεσα στις τρεις εταιρείες.

Τ.Χ.: Σίγουρα η πανδημία πάγωσε την αγορά, δημιούργησε όμως και νέες ευκαιρίες, όπως στους κλάδους ατομικής υγιεινής και συσκευασμένου τροφίμου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ευκαιρίες ανάπτυξης και επέκτασης στην παραγωγή. Έτσι εταιρείες όπως: ΜΕΓΑ Α.Ε., ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Ε., Μύλοι Λούλη Α.Ε., ανταποκρίθηκαν στην αυξημένη ζήτηση, επένδυσαν στην αυτοματοποίηση, εμπιστευόμενοι την ICON SYSTEMS. Συγκεκριμένα, η πιο πρόσφατη ανάθεση είναι από μια μεγάλη αρτοβιομηχανία της χώρας μας, που αφορά στην παλετοποίηση δευτερογενούς συσκευασίας. Το συγκεκριμένο εργο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη στο χώρο των τροφίμων.

Γ.Μ.: Οι εταιρείες, από τις πιο μικρές μέχρι τις πιο μεγάλες απαρτίζονται από ανθρώπους. Αναπόφευκτα αλλάζουν κι αυτές τον τρόπο λειτουργίας τους, τους στόχους και τα επιχειρηματικά τους πλάνα. Η αυτοματοποίηση των λειτουργιών τους, η βελτιστοποίηση των παγίων τους να παράγουν τα μέγιστα με τη λιγότερη δυνατή ανθρώπινη εμπλοκή, η ιχνηλασιμότητα, η διασφάλιση ποιότητας και η real time ενημέρωση με στόχο την άμεση και αποτελεσματική λήψη αποφάσεων αποτελούν πλέον αναγκαιότητα.

Πείτε μας ένα έργο σταθμό για την Icon Systems
Τ.Χ.: Το έργο στη ΜΕΓΑ Α.Ε. είναι σίγουρα ένα σημαντικό έργο, αφού πρόκειται για το μεγαλύτερο και πολυπλοκότερο έργο διακίνησης και ρομποτικής παλετοποίησης, που έχει πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα. Μάλιστα, γίνονται ακόμα προσθήκες νέου εξοπλισμού και σύνδεση νέων γραμμών και μηχανών παραγωγής. Ο συνολικός προϋπολογισμός έχει ξεπεράσει τα τρία εκατ. ευρώ.

Αναφέρετε ενδεικτικά άλλα projects που παραδόθηκαν…
Τ.Χ.: Ένα από τα πρώτα projects για την Icon Systems ήταν η Φυτοθρεπτική Α.Β.Ε.Ε., που αφορά στην τροφοδοσία λιπάσματος σε μορφή χύδην. Το συγκεκριμένο έργο είναι ιδιαίτερα απαιτητικό, λόγω της υψηλής ταχύτητας παλετοποίσης 900 σακ/ώρα.
Το ίδιο διάστημα παραδόθηκαν έργα της πολυεθνικής SIBELCO ΕΛΛΑΣ Α.Ε. στην Κοζάνη και της ALCHIMICA A.E., που αφορούν γραμμές παλετοποίησης με ρομποτικούς βραχίονες.
Εν μέσω πανδημίας, σε πολύ μικρό διάστημα έγινε η ανάθεση, η μελέτη, ο σχεδιασμός και η εγκατάσταση νέας γραμμής παλετοποίησης με ρομπότ ΑΒΒ στις εγκαταστάσεις των Μύλων Λούλη στη Σούρπη. Ενώ το ίδιο διάστημα, εγκαταστήσαμε 220 μέτρα μεταφορικής ταινίας για χύδην προϊόν για τον πελάτη Ο-Ι, μία από τις μεγαλύτερες πολυεθνικές στο χώρο της Υαλουργίας.

Α.Π.: Ενδεικτικά θα αναφέρω την εταιρεία Colgate, στην οποία παραδόθηκε επέκταση της σουίτας TracePro σε διασύνδεση με σύστημα MECTEC Print & Apply και κάμερες τελευταίας τεχνολογίας. Επίσης, σημαντικά έργα παραδόθηκαν στην εταιρεία ΚΡΙ ΚΡΙ, μια εξαιρετικά πολύπλοκη εφαρμογή x-Ray της Mettler Toledo και στην εταιρεία MONDELEZ στην ανίχνευση μετάλλων με σύστημα του ιδίου οίκου.

Ποιο είναι το στρατηγικό πλάνο του Oμίλου στη διείσδυσή του σε νέες αγορές του εξωτερικού;
Γ.Μ.: Η διείσδυση του Ομίλου σε αγορές του εξωτερικού βασίζεται σε τρεις πυλώνες: Στην ανάπτυξη δικτύου αντιπροσώπων σε χώρες ενδιαφέροντος. Στις συνεργασίες (global agreements) με πολυεθνικά accounts που λειτουργούν ως influencers σε παγκόσμια κλίμακα. Στις συνέργειες με εταιρείες που κάνουν διοίκηση και διαχείριση έργων (EPC contractors).

Ο Όμιλος τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν τόσο εξωστρεφής επικοινωνιακά. Τί άλλαξε;
M.K.: Η ανάπτυξη του Ομίλου βασίστηκε στη σχεδίαση τεχνολογικών λύσεων, όπου με την καινοτομία και την αξιοπιστία τους θα κέρδιζαν την ελληνική και ξένη αγορά, κατά συνέπεια δόθηκε σε αυτόν το τομέα η μεγαλύτερη προσοχή. Η εξέλιξή μας, γέννησε στην πορεία την ανάγκη να επικοινωνήσουμε αυτό που είμαστε, με κύριο και μόνο όχημα τη δουλειά μας και τα έργα μας, τους καρπούς της συνολικής προσπάθειάς μας. Φτάσαμε σήμερα και έχουμε τόσα πολλά να πούμε και να αναδείξουμε, έργα και λύσεις που θα αποτελέσουν όχι το επιστέγασμα μιας ήδη επιτυχημένης πορείας, αλλά το ερέθισμα να σχεδιάσουμε καινοτόμα έργα και να περάσουμε την τεχνογνωσία και την εμπειρία που καθημερινά κερδίζουμε στους πελάτες, που τα χρειάζονται για να εξελιχθούν και να ανταποκριθούν στις προκλήσεις. Γιατί τα δικά μας επιτυχημένα έργα είναι η βάση για επιτυχημένα εμπορικά case studies, που δίνουν νέα πνοή και νέες δουλειές στην ελληνική και παγκόσμια αγορά.

Σε τι βαθμό οι ελληνικές βιομηχανίες έχουν ενσωματώσει ρομποτικά συστήματα στις διαδικασίες τους;
Τ.Χ.: Σύμφωνα με τις πρόσφατες εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ρομποτικής, στην ελληνική βιομηχανία υπάρχουν εγκατεστημένα περίπου 20 ρομπότ ανά 10.000 εργαζομένους, τη στιγμή που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι περίπου στα 100 ρομπότ. Η τάση όμως, τόσο στην Ελλάδα όσο και στα Βαλκάνια είναι έντονα ανοδική και το ποσοστό της διείσδυσης συγκλίνει με εκείνο της υπόλοιπης Ευρώπης. Φαίνεται, λοιπόν, ότι η ελληνική αγορά έχει αντιληφθεί την αναγκαιότητα των ρομποτικών λύσεων, κυρίως τα τελευταία 15 χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι όλες σχεδόν οι μεγάλες εταιρείες έχουν πλέον εγκαταστήσει κάποιο ρομπότ και πλέον προσθέτουν ολοένα και περισσότερα, καθώς βλέπουν καθημερινά την ευκολία, την ευελιξία και την αξιοπιστία που παρέχουν οι λύσεις αυτές. H εταιρεία μας εξειδικεύεται σε ρομποτικές εφαρμογές στην παλετοποίηση και στον εγκιβωτισμό προϊόντων, εργασίες δηλαδή που είναι δύσκολες για έναν εργαζόμενο, λόγω μεγάλων ταχυτήτων ή μεγάλου βάρους.

Ποιες είναι οι τάσεις και εξελίξεις στην ασφάλεια και ποιότητα των Tροφίμων και Ποτών;
Α.Π.: Τα παλαιότερα χρόνια η Ασφάλεια και Υγιεινή των Τροφίμων συνδεόταν μόνο με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς, οι οποίοι τηρούνταν μόνο με το φόβο της επιβολής προστίμων. Σήμερα, η διασφάλιση ποιότητας στη βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών, είναι θέμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η τεχνολογία εδώ έχει τον πρωτεύοντα ρόλο με την ολική διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας, η οποία πραγματοποιείται με ολοκληρωμένα συστήματα, από την παραλαβή των πρώτων υλών ως την τελική συσκευασία. Με τη σουίτα TracePro, καλύπτονται όλες αυτές οι ανάγκες.

Ποιες είναι οι νέες τεχνολογίες και τι ρόλο παίζουν τα Βig Data;
Α.Π.: Παρόλο που αρχικά φαινόταν ότι το πρόβλημα θα ήταν η υλικοτεχνική υποδομή για τη φιλοξενία των μεγάλων δεδομένων, τώρα που αυτό έχει παγκοσμίως λυθεί, φαίνεται ότι η αξιοποίησή τους ή η μετατροπή τους σε αξία, θα είναι το μεγαλύτερο ζήτημα. Απαιτούνται, λοιπόν, πληροφοριακά συστήματα όπως το TracePro, τα οποία εκτός από τη συλλογή και την αποθήκευση της πληροφορίας, θα πρέπει να είναι κατάλληλα και για την αξιοποίηση της.

Το λογισμικά , οι εφαρμογές τους και τα οφέλη που προκύπτουν για τις επιχειρήσεις…
Α.Π.: Στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον η ανάγκη για ακριβή πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο αποτελεί μονόδρομο και επιτάσσει τη ροή των δεδομένων τόσο εντός της επιχείρησης όσο και σε εξωτερικά κυκλώματα με την απαιτούμενη ασφάλεια. Οι αποφάσεις πλέον για να είναι αποδοτικές, δεν λαμβάνονται βάσει αίσθησης (feeling good decision making), αλλά βάσει αλγοριθμικών δεδομένων (fact based decision making).
Λύση στα παραπάνω αποτελεί η ψηφιοποίηση όλων των διαδικασιών. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις ακολουθούν την τάση αυτή σε όλες τις επιχειρηματικές διαδικασίες, υιοθετώντας συστήματα λογισμικού τετάρτου επιπέδου (ERP κ.λπ.). Όπου υπάρχει παραγωγική διαδικασία, υιοθετούνται και τεχνολογίες αυτοματισμού που συνοδεύονται από πληροφοριακά συστήματα πρώτου και δευτέρου επιπέδου (Scada κ.λπ.).
Το πρόβλημα που συχνά δημιουργείται, είναι ότι υπάρχει ένα κενό στην επικοινωνία και στη ροή της πληροφορίας, μεταξύ των παραπάνω συστημάτων. Το κενό αυτό καλύπτεται από τα πληροφοριακά συστήματα τρίτου επιπέδου (Operations Information Network), όπως είναι το TracePro, όπου ανήκουν τα συστήματα ελέγχου παραγωγής (MES), τα οποία ενσωματώνουν και συστήματα διαχείρισης αποθήκης (WMS), ειδικά σχεδιασμένα για την παραγωγική βιομηχανία.

Ποιες είναι οι διεθνείς τάσεις στον αυτοματισμό;
Τ.Χ.: Το πιο hot trend σήμερα είναι τα collaborative robots (cobots). Πρόκειται για ρομπότ νέας γενιάς, τα οποία έχουν σχεδιαστεί να συνεργάζονται μαζί με τον άνθρωπο, σε έναν κοινό χώρο εργασίας για την ολοκλήρωση διαφόρων εργασιών στην παραγωγή ή στην αποθήκη. Τα cobots βρίσκουν εφαρμογή σε συστήματα αυτόματης επιλογής και τοποθέτησης (Pick & Place), συστήματα εγκιβωτισμού (Case Packing) και σε συστήματα παλετοποίησης (Palletizing). Η Icon Systems, υιοθετώντας πάντα τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις εγκατάστασης και προγραμματισμού cobots.

Ποιοι είναι οι επικοινωνιακοί σας στόχοι τώρα και μετά;
Μ.Κ.: Στόχος μας για το 2020 ήταν να επικοινωνήσουμε την ανανεωμένη εταιρική μας ταυτότητα, να δώσουμε το στίγμα μας ως Όμιλος, παρουσιάζοντας μια κοινή εικόνα, κοινούς στόχους και κοινή εμπορική πολιτική, χωρίς αυτό να καταστρατηγεί τις ιδιαιτερότητες της κάθε εταιρείας. Το 2021 θα είναι η χρονιά που θα επικοινωνήσουμε δυναμικά το σύνολο των υπηρεσιών μας σε κύριες για εμάς αγορές του εξωτερικού, κυρίως digitally.