Δύο νέα έργα έρχονται να προστεθούν στον μακρύ κατάλογο πελατών που έχει να επιδείξει η Acmon Data, αυτό της εταιρείας «ΑΡΤΟΣ & ΖΥΜΗ ΑΛΙΜΠΙΝΙΣΗΣ ΑΒΕΕ» και αυτό της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΧΙΩΤΑΚΗ ΑΒΕΕ», εδραιώνοντας την ισχυρή παρουσία της στον κλάδο της αρτοβιομηχανίας. Τα έργα αφορούν στην Industry 4.0 εφαρμογή TracePro MES & WMS για τη διαχείριση αποθήκης (α’ υλών, ημιετοίμων και ετοίμων) καθώς και τον έλεγχο της παραγωγής με εκτέλεση δοσομετρήσεων και υλοποίηση συνταγών προσφέροντας πλήρη καθοδήγηση στους χειριστές. Και τα δύο έργα αποτελούν ολοκληρωμένη λύση αφού περιλαμβάνεται κι ο απαιτούμενος εξοπλισμός (πάνελ αφής, φορητά τερματικά, scanners και εκτυπωτές).

Τα έργα θα δοθούν σε λειτουργία στις αρχές του νέου έτους προσφέροντας στους πελάτες πλήρη ιχνηλασιμότητα, καταγραφή πραγματικών αναλώσεων, λεπτομερή αποτύπωση φύρας και αποστολή δεδομένων αυτόματα στο ERP τους σε πραγματικό χρόνο. Επένδυση που θα φέρει μετρήσιμη βελτίωση παραγωγικότητας και μείωσης κόστους παραγωγής.