Γνωστή φαρμακοβιομηχανία εμπιστεύτηκε την εταιρεία ACE Power Electronics, αναβαθμίζοντας την ηλεκτρική εγκατάσταση του εργοστασίου της στην Ροδόπη με καινοτόμα λύση ενέργειας.
Οι μηχανικοί της εταιρείας επισκέφθηκαν αρχικά την εγκατάσταση για τη διενέργεια μετρήσεων, στις οποίες παρατήρησαν την ανάγκη καταστολής των αρμονικών παραμορφώσεων οι οποίες προέρχονταν από τα φορτία βιομηχανικής χρήσης (όπως φωτισμός LED, ψύκτες και κλιματισμός).

Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τις αρμονικές παραμορφώσεις πρότειναν στην βιομηχανία την εξελιγμένη τεχνολογία των Ενεργών Φίλτρων Καταστολής Αρμονικών από την Φινλανδική εταιρεία Merus Power. Συγκεκριμένα εγκαταστάθηκαν δύο Ενεργά Φίλτρα Αρμονικών με ισχύ 150 A έκαστο και πέντε Ενεργά Φίλτρα Αρμονικών, που διαθέτει έκαστο ισχύ 100 Α.
Με αυτή την εφαρμογή καλύφθηκε κάθε ανάγκη βελτίωσης της λειτουργίας μη γραμμικών φορτίων βιομηχανικής χρήσης και τα αποτελέσματα που σημειώθηκαν στην εφαρμογή ήταν επιτυχή. Αυτό αποτυπώνεται στην βελτίωση της ποιότητας της ηλεκτρικής ενέργειας και στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης. Ακόμη, στα θετικά στοιχεία της εφαρμογής αυτής συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων η μείωση του συντελεστή παραμόρφωσης, η διόρθωση του συντελεστή ισχύος και η μείωση ρευμάτων του ουδέτερου αγωγού.