Μια προηγμένη ψηφιακή υπηρεσία λανσάρει η ABB, που επιτρέπει στο προσωπικό των ορυχείων να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την ταχύτητα, την εσφαλμένη ευθυγράμμιση, τη ζημιά, το πάχος και τη φθορά, την ολίσθηση και τη θερμοκρασία των ταινιόδρομων και επομένως να προβλέπεται πιθανή ανάγκη συντήρησης, να αποφεύγεται η μη προγραμματισμένη διακοπή λειτουργίας με σκοπό τη βελτίωση της αξιοπιστίας λειτουργίας και της διάρκειας ζωής τους.

Ζημιές σε ταινιόδρομους μπορεί να προκαλέσουν σημαντική απώλεια χρόνου παραγωγής στα ορυχεία και στα εργοστάσια επεξεργασίας με επί τόπου επιθεωρήσεις που πραγματοποιούνται συνήθως για τον προσδιορισμό της κατάστασης των ταινιόδρομων.

Η υπηρεσία ABB Ability™ Condition Monitoring for belts προσφέρει μια πλήρη επισκόπηση της κατάστασης των ταινιόδρομων μέσω της συνεχούς παρακολούθησης της λειτουργίας τους, στέλνοντας προειδοποιήσεις σε περίπτωση φθοράς. Εστιάζοντας στην πρόβλεψη αντί για την πρόληψη, επιτρέπει στους χειριστές να αποφύγουν δαπανηρές βλάβες λειτουργίας που μπορούν να προκύψουν μεταξύ των επιθεωρήσεων και το προσωπικό μπορεί πλέον να απομακρυνθεί από επικίνδυνες περιοχές.

Η λύση μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα ή να ενσωματωθεί σε οποιοδήποτε σύστημα ελέγχου, διαλειτουργικό με υπάρχοντα εργαλεία συντήρησης και υποδομής, ενώ οι Βασικοί Δείκτες Απόδοσης (KPI) μπορούν να προσαρμοστούν.