Δάνειο 7ετούς διάρκειας ύψους 10 εκατ. ευρώ προκειμένου να χρηματοδοτήσει μέρος του επενδυτικού προγράμματός της συνολικού ύψους 12,5 εκατ. ευρώ, εξασφάλισε η εταιρεία Α. Χατζόπουλος, στηρίζοντας έτσι την παραγωγή περισσότερο βιώσιμων, πιο φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων μέσω της απόκτησης νέων μηχανημάτων και ενός προγράμματος Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α) που έχει ως επίκεντρο την κυκλική οικονομία. Η εταιρεία εξειδικεύεται στην παραγωγή ευρείας γκάμας λύσεων εύκαμπτης συσκευασίας, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των βιομηχανιών τροφίμων και ποτών, καλλυντικών, χημικών και φαρμακευτικών προϊόντων.

Το δάνειο αποτελείται από 3,75 εκατ. ευρώ που παρέχονται από την EBRD και 6,25 εκατ. ευρώ που διοχετεύονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μέσω του Υπουργείου Οικονομικών της Ελλάδας. Τα σύγχρονα μηχανήματα θα βοηθήσουν σημαντικά στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, ενώ το πρόγραμμα Ε&Α θα συμβάλει στην επίτευξή του φιλόδοξου στόχου της εταιρείας για μετάβαση του συνόλου των λύσεων συσκευασίας που παράγει σε ανακυκλώσιμες από το 2025 και έπειτα.

Το έργο υλοποιείται εντός του Ελληνικού Πλαισίου Συγχρηματοδότησης της EBRD με τον Ελληνικό Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δάνειο σηματοδοτεί τη δεύτερη επένδυση που υλοποιείται εντός του Ελληνικού Πλαισίου Συγχρηματοδότησης της EBRD με τον Ελληνικό Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα NextGenerationEU της Ευρωπαϊκής Ένωσης.