Αν ανήκεις στις ηλικιακές ομάδες νεότερων καταναλωτών, τότε είναι πολύ πιθανό να έχεις δοκιμάσει τη νέα Ketchup με 0% Προσθήκη Ζάχαρη. Αυτό αποδεικνύεται, άλλωστε, κατά τον κ. Αχιλλέα Άγγελόπουλο, CEO, ΚΥΚΝΟΣ Α.Ε και από την εξαιρετική πορεία που δείχνει να έχει το συγκεκριμένο προϊόν στην αγορά. Επίσης δείχνει την έντονη αλλαγή των καταναλωτικών συνηθειών που καθοδηγούνται κυρίως από τις γενιές Millenials και Gen Zs και ωθούν τη παραγωγή στη στροφή προς τα βιώσιμα προϊόντα και τις εταιρείες στο να υιοθετούν τα κριτήρια ESG για να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα.

Ο κ. Αγγελόπουλος συμμετείχε στο 13ο Athens Sustainability Forum της Global Sustain και επισήμανε ότι: «η εταιρεία είναι πλέον εναρμονισμένη με το ESG, ενώ δίνεται μεγάλη έμφαση στην ηθική ανάπτυξη για μείωση του food waste και την παραγωγή, που έχει ένα θετικό κοινωνικό αντίκτυπο». Σχετικά με τις δυσκολίες της υιοθέτησης του ESG υποστήριξε ότι δεν θα πρέπει να τρομάζει τις ΜμΕ, ενώ η ίδια η ΚΥΚΝΟΣ δεν αντιμετώπισε κάποια ιδιαίτερη πρόκληση καθώς αποτελεί τρόπο σκέψης και ξεκινάει από ψηλά. Το σημαντικό είναι, όπως είπε, για την ορθή υιοθέτηση του ESG να εναρμονιστεί με το όραμα της εταιρείας.

Σε ερώτηση που κάναμε για το αν το μέλλον της γεωργίας είναι «έξυπνο», απάντησε: «Ο δρόμος είναι η έξυπνη γεωργία, αλλά πρέπει να γίνει με σταθερά βήματα. Παλιότερα η υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών -όπως τα drones στη γεωργική παραγωγή- δεν ήταν εφικτή και τώρα ξεκινάει η υιοθέτηση. Ωστόσο, το μέλλον είναι η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών σε μεγάλη κλίμακα για να μην μας πιάσει εξαπίνης η κλιματική κρίση. Στην ΚΥΚΝΟΣ ενισχύουμε σταθερά τους τοπικούς παραγωγούς, καθώς είναι ιδιαίτεροι σημαντικοί για το τελικό προϊόν». Οι συνθήκες απαιτούν βίαιο μετασχηματισμό της αγροτικής παραγωγής και επειδή για να λειτουργήσουν τα μηχανήματα χρειάζεται μεγάλη ενέργεια, αυτό οδηγεί υποχρεωτικά στη μετάβαση στο «πράσινο» εργοστάσιο.

Συνεργασία με ερευνητικούς φορείς
Το όραμα για περαιτέρω ανάπτυξη με ηθικό και βιώσιμο τρόπο, που συμπεριλαμβάνει φυσικά, φυτικά και αγνά προϊόντα από το «χωράφι μέχρι τον τελικό καταναλωτή», ενισχύεται και μέσω της συνεργασίας με την επιστημονική κοινότητα και την κοινωνία. Σε συνδυασμό μάλιστα με την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, προκύπτουν νέες προοπτικές ανάπτυξης. «Στόχος μας αποτελεί κι η ώθηση των παραγωγών στην υιοθέτηση νέων και βελτιωμένων καλλιεργητικών τεχνικών και μεθόδων με τη συνδρομή της τεχνολογίας. Για το λόγο αυτό, η εταιρεία συνεργάστηκε με καταξιωμένους ερευνητικούς φορείς, όπως το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και τον ΕΛΓΟ – Δήμητρα, με τους οποίους έτρεξαν παράλληλα την φετινή χρονιά κάποια projects, όπως για τη λελογισμένη χρήση του νερού στα χωράφια» τόνισε, προσθέτοντας ότι η συμβολαιακή γεωργία θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα, ενώ θα οδηγήσει και στην αειφορία.

Αναντίρρητα, το πέρασμα της κλασικής αγροτικής παραγωγής σε συστήματα με σένσορες και νέες τεχνολογίες θα οδηγήσει στην καλύτερη δυνατή παραγωγή με μέγιστη ενεργειακή αποδοτικότητα. Μολονότι υπάρχει μεγάλη δυσκολία εξεύρεσης εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, η ευκαιρία έγκειται στη διευρυμένη καθετοποίηση της παραγωγής με περισσότερη γνώση και επιστημονισμό. Αυτό θα επιτευχθεί με την εκπαίδευση των παραγωγών και τη συνεργασία με γεωπόνους, γεγονός που θα οδηγήσει στα βέλτιστα αποτελέσματα, στην ηθική και βιώσιμη παραγωγή και στην ενεργειακή επάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας. Έτσι, καταλήγει ο κ. Αγγελόπουλος, θα περάσουμε στο Net positive, κι όχι απλά στο net zero.