Σε εξέλιξη βρίσκεται το επενδυτικό σχέδιο της εισγημένης στο Χρηματιστήριο εταιρείας Γρ. Σαράντης στη Ρουμανία. Το έργο που υλοποιεί η θυγατρική εταιρεία Polipak, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2022. Το εκτιμώμενο ύψος της επένδυσης θα ανέλθει σε 25 εκατ. ευρώ περίπου.
Η νέα παραγωγική μονάδα της Polipak θα οδηγήσει στη δημιουργία νέων προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, βελτιωμένων από άποψη οικολογικού προφίλ, ανθεκτικότητας και λειτουργικότητας. Το νέο εργοστάσιο θα χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένες διαδικασίες παραγωγής που θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη παραγωγική δυναμικότητα και αυξημένη απόδοση. Για την ολοκλήρωση αυτής της νέας επένδυσης χορηγήθηκε επενδυτικό δάνειο ύψους 6,6 εκ. ευρώ από την BNP PARIBAS στην θυγατρική της Γρ. Σαράντης στη Ρουμανία.

Σημειώνεται πως το πρώτο εξάμηνο του έτους οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν σε 195,24 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 6,29%. Καθ’ όλη τη διάρκεια του Α’ εξαμήνου του 2021 και σε ολόκληρη την γεωγραφική του περιοχή, η ανάπτυξη του ομίλου τροφοδοτήθηκε από κατηγορίες που παρουσιάζουν υψηλή ζήτηση και σχετίζονται με την προσωπική φροντίδα και υγιεινή και την οικιακή φροντίδα, ενώ η σταδιακή επαναλειτουργία της αγοράς που ήταν κλειστή, ειδικά του καναλιού της επιλεκτικής διανομής, ωφέλησε κατηγορίες όπως είναι τα αρώματα, τα αποσμητικά και τα προϊόντα αντηλιακής φροντίδας.

Οι πωλήσεις του ομίλου στην Ελλάδα, παρουσίασαν ανάπτυξη κατά 2,38% κατά το Α’ εξάμηνο του 2021 σε σύγκριση με το περυσινό Α’ εξάμηνο και διαμορφώθηκαν σε 69,25 εκατ. ευρώ με την αγορά της ευρείας διανομής να οδηγεί την αύξηση και τα Καλλυντικά Επιλεκτικής Διανομής να παρουσιάζουν βελτίωση λόγω του ανοίγματος του συγκεκριμένου καναλιού.
Οι χώρες του εξωτερικού που αντιπροσωπεύουν 64,53% του συνόλου των πωλήσεων του ομίλου, σημείωσαν άνοδο κατά 8,56% στα 125,99 εκατ. ευρώ το Α’ εξάμηνο του 2021 από 116,05 εκατ. ευρώ.