Ο ρόλος της βιομηχανίας, και δη της μεταποίησης, στην προσπάθεια ανάκαμψης της Ελληνικής οικονομίας βρέθηκε στο επίκεντρο της διαδικτυακής συνάντησης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Θ. Σκυλακάκη με τα μέλη της Ελληνικής Παραγωγής. Στη μεγάλη ανθεκτικότητα που επέδειξε η ελληνική μεταποίηση και την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, σύμφωνα και με τους στόχους του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Παραγωγής, Μ. Στασινόπουλος: «Για τον παραγωγικό κόσμο, το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης αποτελεί ιστορική ευκαιρία για τον συνολικό μετασχηματισμό της χώρας και τη θεμελίωση ενός αναπτυξιακού υποδείγματος περισσότερο παραγωγικού, καινοτόμου και εξωστρεφούς, κυρίως όμως, περισσότερο ανθεκτικού απέναντι σε δυνητικές κρίσεις. Η εγχώρια βιομηχανική παραγωγή και η σημαντική αύξηση των εξαγωγών, συνέβαλε στον μετριασμό των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας». Πρωτόγνωρη η αναλογία των ιδιωτικών επενδύσεων

Ο κ. Σκυλακάκης διαβεβαίωσε τα μέλη της Ελληνικής Παραγωγής ότι «καθώς οδεύουμε προς την επόμενη μέρα της πανδημίας, κεντρικός στόχος της Κυβέρνησης αποτελεί η μείωση του επενδυτικού κενού που χαρακτήρισε την Ελληνική Οικονομία τις προηγούμενες δεκαετίες προκαλώντας ανεργία, μειώσεις μισθών, μείωση εξωστρέφειας και ανατροπή της δημοσιονομικής ισορροπίας καθώς και του εξωτερικού ισοζυγίου». Στη συνέχεια ο κ. Σκυλακάκης αναφέρθηκε πιο συγκεκριμένα στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης, τονίζοντας ότι «εμπεριέχει κάθε είδους μεταρρυθμίσεις, πολλές εκ των οποίων αφορούν στη βελτίωση του επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος αλλά και βασικές πρωτοβουλίες μέσα από δάνεια και συγκεκριμένες τομεακές επιδοτήσεις» και πως «πρώτη φορά επενδυτικό εργαλείο έχει τόσο μεγάλη αναλογία