Προσδίδοντας στο εργατικό δυναμικό υπερδυνάμεις

Πώς τα wearables αυξάνουν τις ικανότητες των εργαζομένων.

Καθώς ο κόσμος της τεχνολογίας προϊόντων που ενσωματώνον ται στο ανθρώπινο σώμα αναπτύσσεται, μερικές βιομηχανίες προσαρμόζονται στις αλλαγές και χρησιμοποιούν την
τεχνολογία αυτή, προκειμένου να μετεξελίξουν τις δραστηριότητές τους. Παρατηρώντας πώς τα wearables μπορούν να επηρεάσουν θετικά τον κλάδο της βιομηχανίας, το κλειδί είναι
να δούμε πέρα από τα μορφολογικά χαρακτηριστικά (formfactors) και να εστιάσουμε στην εφαρμογή. Ίσως είναι καιρός οι εταιρείες να αξιολογήσουν τις δυνατότητες αυτής της τεχνολογίας και να εξετάσουν τον αντίκτυπό της στις εργασιακές δραστηριότητες των ατόμων. Σε αυτό το πλαίσιο, τα wearables μπορούν να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα και την παραγωγικότητα των    εργαζομένων και να συμβάλλουν στη διατήρηση της ασφάλειας των συνθηκών εργασίας. Οι τεχνολογίες αυτές παρέχουν, λοιπόν, στους εργοδότες νέους τρόπους για να σχεδιάσουν το εργασιακό περιβάλλον του μέλλοντος. Ακολουθούν τα οφέλη του ψηφιακά ενδυναμωμένου εργατικού δυναμικού:

• Ενίσχυση της αντοχής: Ορισμένες επιχειρήσεις που βασίζονται στην χειρωνακτική εργασία, εξοπλίζουν τους εργαζομένους τους με εξωσκελετικές δομές που στοχεύουν στη στήριξη του σώματος, βοηθώντας τους εργαζόμενους να εξοικονομήσουν ενέργεια και να αποφύγουν την πίεση, μεταφέροντας το βάρος των βαρέων φορτίων στο έδαφος ή σε διαφορετικούς μυς για να ενισχύσουν τη δύναμη και αντοχή.

• Αύξηση της όρασης: Η επαυξημένη και η εικονική πραγματικότητα μπορεί να ενισχύσουν τις ικανότητες οπτικής αντίληψης των εργαζομένων. Σήμερα, μια πλειάδα επιχειρήσεων εφαρμόζουν αυτές τις τεχνολογίες για να καθοδηγήσουν τη ροή εργασίας και να ενισχύσουν τη συνεργασία και την παραγωγικότητα. Οι πλούσιες δυνατότητες οπτικοποίησης, που παρέχονται από φορητές συσκευές AR ή VR μπορούν να αυξήσουν τις δυνατότητες σχεδιασμού και ανάλυσης. Για παράδειγμα, οι ερευνητές της Pfizer κατάφεραν να απορροφήσουν γρηγορότερα πολύπλοκα δεδομένα σχετικά με τις δομές πρωτεϊνών, μπαίνοντας εικονικά μέσα σε μόρια, μελετώντας τα από κοντά και από κάθε γωνία.

• Βελτίωση της αντιληπτικής ικανότητας: Τα συνδεδεμένα wearables παρέχουν επαυξημένη αντίληψη στους εργαζομένους και βελτιώνουν την ποιότητα στο χώρο εργασίας τους. Επίσης, μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση της ασφάλειας των εργαζομένων, παρακολουθώντας τη φυσική κατάσταση και τις περιβαλλοντικές συνθήκες που εργάζεται ο χρήστης, φροντίζοντας να αυξήσουν τις ειδοποιήσεις όταν οι συνθήκες γίνονται επικίνδυνες. Σε ένα εργοστάσιο της Fujitsu, τα «έξυπνα» wearables στον καρπό δίνουν προειδοποίηση σε σημάδια θερμικού στρες, ενώ
σε μια εταιρεία εξόρυξης, τα έξυπνα κράνη εντοπίζουν την κούραση του οδηγού. Υπάρχει σημαντικό οικονομικό όφελος εδώ: Οι αμερικανικές επιχειρήσεις ξοδεύουν περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια την εβδομάδα, αντισταθμίζοντας τους τραυματισμούς στο χώρο εργασίας. Τους επόμενους μήνες και χρόνια, πιθανότατα θα δούμε τα wearables να έχουν ακόμη περισσότερες εφαρμογές και να συνδυάζουν ένα ευρύτερο φάσμα αναδυόμενων τεχνολογιών. Προς το παρόν, το βασικό τους πλεονέκτημα έγκειται στη διατήρηση της ασφάλειας και στην αύξηση των δυνατοτήτων των
εργαζομένων. Ήρθε η ώρα για τις βιομηχανίες που δεν χρησιμοποιούν ακόμη τα wearables, να εκτιμήσουν τις δυνατότητές τους και να επανεξετάσουν τις εφαρμογές τους στο εργατικό δυναμικό.
Σε τελική ανάλυση, ποιος εργοδότης δεν θα ήθελε ένα εργατικό δυναμικό με υπερδυνάμεις;

Βιομηχανική Συμβίωση: Ένα εργαλείο για την προώθηση της αειφορίας

Ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων KΚωνσταντίνος Αραβώσης, παρουσιάζει τις νέες δυνατότητες για τις βιομηχανίες από τον οδικό χάρτη για την κυκλική οικονομία.

Τον Μάρτιο του 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας, ενέκρινε ένα νέο σχέδιο δράσης για την υιοθέτηση κανόνων, με στόχο την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας για μια ανταγωνιστική Ευρώπη. Αυτή μάλιστα την περίοδο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να αποφασίσει την υιοθέτηση δεσμευτικών πλέον στόχων για το 2030 για τη μείωση του αποτυπώματος, που δημιουργείται από τη χρήση και την κατανάλωση μη ανακυκλώσιμων υλικών, καλύπτοντας ολόκληρο τον κύκλο ζωής κάθε κατηγορίας προϊόντων, που διατίθεται στην ευρωπαϊκή αγορά.

Αλλά και στην Ελλάδα, το νέο οικονομικό μοντέλο εισέρχεται επισήμως στην πολιτική ατζέντα, με τον Οδικό Χάρτη για την Κυκλική Οικονομία, να τίθεται αυτές τις μέρες σε δημόσια διαβούλευση. Η ελληνική βιομηχανία και η μεταποίηση, αναμένεται να είναι από τους κύριους πρωταγωνιστές της συγκεκριμένης μεταρρύθμισης, καθώς η βιομηχανική συμβίωση αποτελεί βασικό άξονα και παράγοντα επιτυχίας του συγκεκριμένου σχεδιασμού. Ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων Kωνσταντίνος Αραβώσης, Καθηγητής στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ (Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας), υπήρξε πάντα υπέρμαχος της ανάγκης επανασχεδιασμού των προϊόντων και της άμεσης προσαρμογής της βιομηχανίας στα νέα δεδομένα για ένα βιώσιμο μέλλον. Αναλύει, λοιπόν, πώς ο νέος Οδικός Χάρτης ανοίγει νέες επιχειρηματικές δυνατότητες για την ελληνική βιομηχανία και όχι μόνον.

Ήσασταν εξαρχής υπέρμαχος της βιομηχανικής συμβίωσης, για την προώθηση της περιβαλλοντικής αειφορίας. Γιατί τη θεωρείτε τόσο σημαντική;
Η βιομηχανική συμβίωση, όπου η μία βιομηχανική μονάδα μπορεί να χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη τα απόβλητα ή τα υποπροϊόντα μίας άλλης, δημιουργεί τεράστιο δυναμικό ανάπτυξης για τις ίδιες τις επιχειρήσεις, αλλά και για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, επιτυγχάνοντας ορθότερη χρήση και επαναχρησιμοποίηση των υλικών, αξιοποίηση των αποβλήτων και αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας. Για το λόγο αυτό άλλωστε, η βιομηχανική συμβίωση έχει συμπεριληφθεί στο Νέο Σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κυκλική οικονομία και φυσικά, στο δικό μας Οδικό Χάρτη για την κυκλική οικονομία. Τα θέματα, όμως, αυτά είναι εξαιρετικά σημαντικά και από άποψη κόστους, κατέχοντας σημαντικό ρόλο στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, αλλά και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Σε ποιο βαθμό η βιομηχανία έχει ενστερνιστεί τη συγκεκριμένη ανάγκη και ποιες συγκεκριμένες προτεραιότητες έχετε θέσει για την ενθάρρυνση αυτής;
Αδιαμφισβήτητα η βιομηχανία κάνει πολλά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Βλέπουμε μάλιστα εταιρείες που ήδη κινούνται προς αυτήν την κατεύθυνση. Εμείς από την πλευρά μας, σκοπεύουμε να διευκολύνουμε περαιτέρω την προώθηση της βιομηχανικής συμβίωσης και να δώσουμε κίνητρα που θα ενθαρρύνουν καταρχάς τις συνέργειες μεταξύ των βιομηχανικών μονάδων σε ένα ευρύ φάσμα, όπως επίσης και τις περιβαλλοντικές υποδομές. Από εκεί και πέρα, άμεση προτεραιότητά μας είναι η ενίσχυση με ειδικά κίνητρα των ήδη εγκατεστημένων επιχειρήσεων σε Επιχειρηματικά Πάρκα/Βιομηχανικές Περιοχές.

Θεωρούμε ότι είναι πιο εύκολη η προώθηση της βιομηχανικής συμβίωσης σε ένα ήδη οργανωμένο σύστημα επιχειρήσεων, που μπορούν να δημιουργήσουν άμεσα μια λειτουργία μεταξύ τους, καθώς βρίσκονται στον ίδιο χώρο. Αλλά και στη συνέχεια μπορεί αντίστοιχα να δημιουργηθεί ένα δίκτυο βιομηχανικής συμβίωσης ανάμεσα στα ίδια τα Πάρκα. Τέλος, η απλούστευση των διαδικασιών και η θέσπιση κριτηρίων για τον αποχαρακτηρισμό των αποβλήτων, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο θα συμβάλλει επίσης σημαντικά σε αυτήν την κατεύθυνση.

Τι μέτρα σκοπεύετε να λάβετε για την ενίσχυση της αγοράς δευτερογενών πρώτων υλών το επόμενο χρονικό διάστημα και ποιο είναι το κλίμα που επικρατεί στη χρήση αυτών;
Το δυναμικό ανάπτυξης της αγοράς των δευτερογενών πρώτων υλών είναι τεράστιο. Για να αναπτυχθεί, θα πρέπει να απομακρυνθούν όλα τα υφιστάμενα εμπόδια στις εμπορικές δραστηριότητες, να βελτιωθούν οι πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων και να υπάρχει εγγύηση υψηλής ποιότητας standards. Αναντίρρητα, η θέσπιση κανόνων και προτύπων ποιότητας θα αυξήσει την εμπιστοσύνη των επιχειρηματιών στην αγορά και θα στηρίξει το εμπόριο για τα υλικά αυτά. Ωστόσο, το κλίμα που επικρατεί δυσχεραίνει το έργο μας, καθότι επικρατεί ένα αίσθημα δυσπιστίας, που εν μέρει έχει λογικά ερείσματα. Η βιομηχανία, κι αυτό είναι ξεκάθαρο, θα μπορεί να κάνει χρήση των δευτερογενών υλικών και να βοηθήσει στην ασφαλή προμήθειά τους μόνον εφόσον έχει προχωρήσει η προτυποποίηση. Είναι αναγκαίο, λοιπόν να δημιουργηθούν νέα διεθνή πρότυπα για την κάλυψη κενών που υπάρχουν, ακολουθώντας τις γνωστές διαδικασίες των ΙSO. Ο ρόλος του υπουργείου είναι καθοριστικός. Δεν θα πετύχουμε τους παραπάνω στόχους με αστυνόμευση, αλλά με μεγαλύτερη εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα και ειδικότερα των εταιρειών πιστοποίησης στο αντικείμενο.

Τι ισχύει για τα υλικά εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), που επίσης συνδέονται άμεσα με την ανάπτυξη της συγκεκριμένης αγοράς;
Σε συμφωνία με τις διεθνείς τάσεις και τις εθνικές δεσμεύσεις, η σχετική επιδίωξη είναι τα αδρανή υλικά που χρησιμοποιούνται για τα δημόσια έργα και τα δημόσια κτίρια, να προέρχονται σε ένα μικρό αρχικά ποσοστό (15%), από τα ανακτώμενα αδρανή υλικά των ΑΕΚΚ, που βαθμιαία θα αυξάνεται, όσο η οικονομία βελτιώνεται. Για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι απαραίτητη η θέσπιση των τεχνικών προδιαγραφών των αδρανών υλικών, τα οποία εξέρχονται των μονάδων επεξεργασίας ΑΕΚΚ, σε εθνικό επίπεδο, ώστε τα απόβλητα ΑΕΚΚ να αποτελούν προϊόντα ειδικών προδιαγραφών.

Πώς και πότε θα αποκτήσουν αυτά τα υλικά τις ειδικές προδιαγραφές;
Τα πρώτα βήματα τα έχουμε ήδη κάνει μέσα από το Εθνικό Σχέδιο για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις, όπου έχουμε ήδη προβλέψει έστω και σε πρώτη φάση σε μη δεσμευτική εφαρμογή την τήρηση περιβαλλοντικών κριτηρίων κατά τον σχεδιασμό οδοποιίας, την κατασκευή και την συντήρηση. Συγκεκριμένα, έχει προβλεφθεί:
• Η εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών για τη χρήση ανακτώμενων αδρανών από μονάδες ΑΕΚΚ στα δημόσια έργα.
• Η σύσταση ομάδας εργασίας.
• Η ανάλυση βέλτιστων πρακτικών και υφιστάμενης κατάστασης.
Από εκεί και πέρα για τομέα της οδοποιίας έχουν προβλεφθεί τα εξής περιβαλλοντικά κριτήρια:
• Ο σχεδιασμός και καθορισμός των προδιαγραφών.
• Η διαχείριση εργοταξίου για τη μεγιστοποίηση της επιτόπιας επαναχρησιμοποίησης των υλικών και του εδάφους εκσκαφής (συμπεριλαμβανομένου του επιφανειακού εδάφους).
• Η μεγιστοποίηση της επαναχρησιμοποίησης / ανακύκλωσης των αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΚΚ), καθώς και των αποβλήτων από άλλες βιομηχανικές διαδικασίες.
• Η χρήση των δομικών υλικών με υψηλό ανακυκλωμένο ή επαναχρησιμοποιήσιμο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων των υποπροϊόντων.
Μολονότι, εμείς σαν ΥΠΕΝ προτείναμε την υποχρεωτική εφαρμογή, εντούτοις δεν επικράτησε τελικά η άποψή μας. Αλλά και συνολικότερα είμαστε πάντα υπέρ της υποχρεωτικής εφαρμογής μέτρων, που θα επιταχύνουν την ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας.

Σχετικά με την ευρύτερη χρήση δευτερογενών εναλλακτικών καυσίμων στη βιομηχανία, πότε θα είναι έτοιμο το σχετικό νομικό πλαίσιο και σε τι θα αναφέρεται;
Η χρήση δευτερογενών απορριματογενών καυσίμων σε ενεργοβόρες βιομηχανίες περιλαμβάνεται, επίσης, στις δράσεις του Οδικού Χάρτη, καθώς χωρίς αυτήν δεν έχουμε ολοκληρωμένη διαχείριση στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. Οι σχετικές δράσεις αφορούν στον εντοπισμό τυχόν διοικητικών πρακτικών που εμποδίζουν την ενεργειακή αξιοποίηση των δευτερογενών καυσίμων στη βιομηχανία και την αντιμετώπισή τους μέσα από κανονιστικές παρεμβάσεις, δράσεις ενημέρωσης κ.ά.

Ποια είναι τα συνολικά συμπεράσματα από την πρόσκληση, ύψους 40 εκατ. ευρώ, στο ΕΠΑνΕΚ εντός του 2020; Αξιοποιήθηκε το σχετικό πρόγραμμα από τις βιομηχανίες εποικοδομητικά;
Η δράση «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων», ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Συνολικά, υπεβλήθησαν 69 αιτήσεις χρηματοδότησης συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 88.523.545,70 ευρώ. Το συνολικό ποσό της αιτούμενης επιχορήγησης (δημόσια δαπάνη), ανέρχεται σε 40.265.989,03 ευρώ. Στις Περιφέρειες σε Μετάβαση (Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη) και στις Λιγότερο Αναπτυγμένες (Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα), οι υποβληθείσες αιτήσεις υπερβαίνουν τον διαθέσιμο ανά κατηγορία περιφέρειας προϋπολογισμό.

Ποια θα είναι τα αμέσως επόμενα προγράμματα;
Τα επόμενα προγράμματα θα τρέξουν το φθινόπωρο από το νέο ΕΣΠΑ, που αφορούν δράσεις και προγράμματα, τα οποία θα βοηθήσουν την προώθηση της κυκλικής οικονομίας, ενώ άμεση προτεραιότητα θα δοθεί στην υποστήριξη της βιομηχανίας στον τομέα των πλαστικών προϊόντων, αφού όπως είναι γνωστό στις 1 Ιουλίου 2021 αποσύρονται 9 ακόμα πλαστικά είδη (Πλαστικά μαχαίρια, πιρούνια, κουτάλια, Πλαστικοί αναδευτήρες, Πλαστικά πιάτα, Δοχεία για τρόφιμα από φελιζόλ, πλαστικοί ράβδοι που χρησιμοποιούνται για τη στήριξη μπαλονιών και κυπελάκια από φελιζόλ).

Ποιες είναι οι επόμενες κατηγορίες πλαστικών που θα καταργηθούν και με ποιο τρόπο;
Για άλλες κατηγορίες πλαστικών προϊόντων, όπως τα κυπελάκια για ποτά ή τους περιέκτες τροφίμων θα αρχίσει σταδιακά η μείωσή τους προκειμένου να επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι. Η μείωση θα επιτευχθεί με διάφορους τρόπους, όπως για παράδειγμα με την υιοθέτηση της εισφοράς προστασίας περιβάλλοντος, την υποχρέωση διάθεσης στο σημείο πώλησης των επαναχρησιμοποιήσιμων εναλλακτικών προϊόντων, τη χρήση εναλλακτικών προϊόντων από υπηρεσίες catering, τη διάθεση πόσιμου νερού από κοινόχρηστες βρύσες σε δημόσιες αθλητικές εγκαταστάσεις, τις παιδικές χαρές, την αύξηση του ανακυκλωμένου πλαστικού στις φιάλες pet κ.λπ. Για άλλα πλαστικά προϊόντα θα επεκταθεί το πρόγραμμα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού προκειμένου να καλύψει και άλλες κατηγορίες πλαστικών αποβλήτων και θα υιοθετηθεί επίσης η χωριστή συλλογή για ορισμένες κατηγορίες αποβλήτων πλαστικών. Επίσης, αναμένεται σύντομα η έκδοση πολλών εκτελεστικών αποφάσεων από την Ευρωπαϊκή. Επιτροπή προκειμένου να ρυθμισθεί πλήθος θεμάτων όπως οι προδιαγραφές για ορισμένα πλαστικά προϊόντα και άλλα.

Ποιες είναι οι αντίστοιχες πρωτοβουλίες για τα λεγόμενα μικροπλαστικά; Εκτιμάτε ότι και στην Ελλάδα μπορούν να εφαρμοστούν λύσεις χημικής ανακύκλωσης για την ανάπτυξη βιοπλαστικών;
Η ορθή εφαρμογή του Νόμου για τα πλαστικά και στη συνέχεια η διεύρυνση προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών θα συμβάλλει στη μείωση της παράκτιας ρύπανσης, όπως επίσης και οι αλλαγές στο σχεδιασμό και στην παραγωγή προϊόντων, αλλά και η αύξηση της ποσότητας ανακύκλωσης πλαστικών. Αναμένουμε επίσης, αρκετά από την επιστημονική έρευνα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να αναπτυχθούν καινοτόμες λύσεις, που θα συμβάλλουν στην πρόληψη της διάδοσης των μικροπλαστικών, όπως για παράδειγμα στη δέσμευσή τους κατά της επεξεργασία λυμάτων ή κατά του πλυσίματος των ρούχων. Όσον αφορά στη χημική ανακύκλωση είναι ένα σημαντικό μέσο για την αντιμετώπιση της πλαστικής ρύπανσης, καθώς συμβάλει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου συγκρινόμενη με τις σημερινές πρακτικές της διάθεσης των πλαστικών αποβλήτων. Πιστεύω ότι η χημική βιομηχανία έχει ήδη τα μέσα και την τεχνολογία για να την αναπτύξει μετασχηματίζοντας τα πλαστικά απόβλητα σε πολύτιμο δευτερογενές υλικό, ενώ οι πρακτικές του είδους αυτού θα ενθαρρυνθούν και οικονομικά από πλευράς ΥΠΕΝ.

Το ΕΒΕΠ ζήτησε σήμερα από το ΥΠΕΝ την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στον σημαντικό τομέα της ανακύκλωσης πλοίων. Θα αντιμετωπίσετε άμεσα το θέμα;
Όπως γνωρίζετε στη χώρα μας δεν υπάρχει μέχρι σήμερα σχετική δραστηριότητα για την ανακύκλωση πλοίων. Ωστόσο, είναι ομολογουμένως ένα θέμα που εξετάζεται ειδικά για την περίπτωση που υπάρχει και τον επιχειρηματικό ενδιαφέρον. Στο πλαίσιο αυτό, υφίσταται και το θέμα της άδειας ανακύκλωσης πλοίων, το οποίο είναι ένα ζήτημα που εξετάζουμε και πιστεύω ότι σύντομα θα το επιλύσουμε.

Πρωτοστατείτε στο διαγωνισμό Greentech Challenge, που αποτελεί το μεγαλύτερο εθνικό πρόγραμμα πράσινης καινοτομίας για φοιτητές, ερευνητές, startups και καινοτόμα ΜμΕ και διοργανώνεται από τη Μονάδα Οικονομικής Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ. Βλέπετε θετική προοπτική στην περιβαλλοντική καινοτομία;
Ασφαλώς. Υπάρχουν ήδη πολλές επιχειρήσεις που συνδέονται με το ΕΜΠ αλλά και με άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα και καινοτομούν είτε μέσα από τη δική τους αυτόνομη έρευνα είτε μέσα από την ενσωμάτωση τους από ήδη υφιστάμενες επιχειρήσεις. Η παραπάνω είναι μια τάση που ήρθε και στην Ελλάδα, καθώς αρκετές επιχειρήσεις θεωρούν την εξαγορά μιας start up που έχει φτάσει βέβαια σε ένα σημείο, ως αποτελεσματικό τρόπο να ενσωματώσουν την καινοτομία που τους χρειάζεται σε πιο σύντομο χρόνο. Χαρακτηριστικά αναφέρω το παράδειγμα ομάδας φοιτητών μας του ΕΜΠ, που υλοποιούν το project αναγνώρισης φωνής για την Samsung. Aλλά και ως Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, αναγνωρίζοντας τη συνεισφορά των start up, υλοποιούμε σε συνεργασία με τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) το Greenathon AI4GoodChallenge, που είναι ένας διαγωνισμός αξιοποίησης καινοτόμων ιδεών και λύσεων στον τομέα της διαχείρισης δεδομένων και ανάπτυξης νέων τεχνολογιών για το Περιβάλλον. Τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά.

Σύγχρονη βιομηχανία σημαίνει εκσυγχρονισμένες αλυσίδες εφοδιασμού

Οι προσπάθειες εκσυγχρονισμού της γραμμής παραγωγής μέσω του αυτοματισμού, της χρήσης τεχνολογιών cloud, των ψηφιακών διδύμων, αλλά και των εργαλείων διαχείρισης δεδομένων, μπορούν να επιφέρουν εντυπωσιακά αποτελέσματα σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα ενός οργανισμού.

Οι νέες δυνατότητες της τεχνολογικής προόδου και το άνοιγμα επιπλέον υλικοτεχνικών αγορών στο χώρο της παραγωγής έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον, όπου οι εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να επενδύουν σε τεχνολογικό εξοπλισμό και νέους τύπους λογισμικών σε αρκετά προσιτές τιμές. Σύμφωνα με την αμερικανική Ένωση Βιομηχανικής Τεχνολογίας (Association for Manufacturing Technology), το 2019 ήταν η καλύτερη χρονιά των Ηνωμένων Πολιτειών από το 1996, όσον αφορά στις παραγγελίες νέων τύπων τεχνολογίας. Επίσης, την τρέχουσα περίοδο, πολλές από τις επενδύσεις κεφαλαίων που παλιότερα θεωρούνταν ανέφικτες ή πιθανώς επιζήμιες για μικρές και μεσαίες βιομηχανικές επιχειρήσεις, πλέον έχουν γίνει αρκετά πιο προσιτές.

Οι νέες τεχνολογίες έπαιξαν, επίσης, βασικό ρόλο στην εξέλιξη των αλυσίδων εφοδιασμού. Οι συνεχείς τεχνολογικές εξελίξεις, όπως η επαυξημένη πραγματικότητα, η άμεση ψηφιακή κατασκευή και ο αυτοματισμός της αποθήκης ανοίγουν έναν νέο κόσμο ευκαιριών υπό το πρίσμα της αλυσίδας εφοδιασμού. Αυτές οι νέες τεχνολογίες όχι μόνο επιτρέπουν την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της ευελιξίας των διαδικασιών παραγωγής και διανομής, αλλά και τροποποιούν τη σχέση μεταξύ των διαφόρων σταδίων της αλυσίδας εφοδιασμού, προσδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στον καταναλωτή. Για το λόγο αυτό, η χρήση αυτών των τεχνολογιών έχει θεωρηθεί ως ένα από τα βασικά εργαλεία για τις επιχειρήσεις, προκειμένου να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να οικοδομήσουν σταθερότερες σχέσεις με συνδέσμους της αλυσίδας εφοδιασμού. Κατά συνέπεια, οι τεχνολογικές εφαρμογές στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας έχουν καταστεί τομέας έρευνας, δεδομένης της σαφούς και ισχυρής διοικητικής τους επίδρασης.

Ένας οργανισμός για να εκσυγχρονίσει όλη τη γραμμή παραγωγής του, πρέπει να λάβει υπόψιν του όλες τις λειτουργικές παραμέτρους, από την τρέχουσα αλυσίδα εφοδιασμού ως την ενθάρρυνση πιθανών μελλοντικών επενδύσεων. Απαιτείται, λοιπόν, μια ολιστική προσέγγιση, με την ανάληψη των σωστών ρίσκων και με τη διαρκή εποπτεία των επικείμενων αλλαγών. H βαθιά κατανόηση των νέων τεχνολογιών που είναι ικανές να επηρεάσουν πραγματικά την παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων είναι μια κολοσσιαία πρόκληση. Όπως και με τις καινοτομίες του παρελθόντος, η εφαρμοσιμότητα και ο πιθανός αντίκτυπος αυτών των τεχνολογιών ποικίλλουν. Η πολυπαραγοντικότητα των νέων τεχνολογιών καθιστά δύσκολο το έργο για τις εταιρείες, προκειμένου να αναγνωρίσουν τον καταλληλότερο τομέα για να επικεντρώσουν τις επενδύσεις τους στην τεχνολογία εφοδιαστικής αλυσίδας, ενώ ανοίγουν την «όρεξη» για την επιβολή πραγματικών αλλαγών στο παιχνίδι της ανταγωνιστικότητας.

Οι προκλήσεις του παρόντος
Στην Ελλάδα, η εφοδιαστική αλυσίδα στην πανδημία διατήρησε υψηλή αποτελεσματικότητα σε κρίσιμους κλάδους (όπως φάρμακα, τρόφιμα, κ.λπ.), αλλά βρέθηκε αντιμέτωπη με ελλείψεις σε υποδομές, τεχνολογίες και μέσα μεταφοράς, που μείωσαν την απόδοση σε άλλα προϊόντα (ηλεκτρονικά, καταναλωτικά προϊόντα, κ.λπ.). Μία από τις εταιρείες που επέδειξαν γρήγορα αντανακλαστικά την περίοδο αυτή ήταν η Ολυμπιακή Ζυθοποία.

«Στην Ολυμπιακή Ζυθοποιία, φροντίσαμε να ανταποκριθούμε άμεσα, έχοντας ως μόνιμο και βασικό μας γνώμονα την Υγεία και Ασφάλεια των ανθρώπων μας. Ενοποιήσαμε τα τμήματα της παραγωγής και των logistics υπό μία ενιαία Διεύθυνση, γεγονός που συνέβαλε στην καλύτερη κατηγοριοποίηση των αναγκών και στον καθορισμό προτεραιοτήτων» σημειώνει ο Δημήτρης Λάμπρου, Warehouse Manager, Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε και συνεχίζει: «Ενισχύσαμε τη διαδικασία S&OP, με στόχο τη βελτίωση της πρόβλεψης της ζήτησης και του προγραμματισμού της παραγωγής. Με το ανανεωμένο, ευέλικτο αυτό σχήμα και σε συνεχή επικοινωνία με τους πελάτες μας, συνεχίσαμε να αξιολογούμε τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς και να προσαρμόζουμε ανάλογα το πρόγραμμα παραγωγής και στις δύο μονάδες παραγωγής μας, στη Σίνδο και τη Ριτσώνα». Σύμφωνα με τον ίδιο, η εταιρεία κατάφερε με σωστό προγραμματισμό να διατηρήσει τη λειτουργία των εγκαταστάσεων της, δημιουργώντας ένα σταθερό απόθεμα που εξασφάλισε μηδενικά stοck out, παράλληλα με την ομαλή τροφοδοσία των πελατών της. Ταυτόχρονα, η εταιρεία κάλυψε τις επιπλέον ανάγκες stock, όπως προέκυψαν από τις διακυμάνσεις της ζήτησης, μέσω χώρων αποθήκευσης κοντά στις μονάδες παραγωγής. Όσον αφορά στον ψηφιακό μετασχηματισμό των αλυσίδων εφοδιασμού, σύμφωνα με την πρόσφατη ειδική ανάλυση του ΣΕΒ, με θέμα: «Το ψηφιακό μέλλον της εφοδιαστικής αλυσίδας», παρατηρήθηκε σημαντική υστέρηση στη χώρα μας. Πιο συγκεκριμένα, μόνο 5 στις 10 επιχειρήσεις έχουν επενδύσει στον ψηφιακό μετασχηματισμό της «εσωτερικής» εφοδιαστικής αλυσίδας, παρότι το 80% των δραστηριοτήτων εφοδιαστικής διενεργείται εντός των εμπορικών και μεταποιητικών επιχειρήσεων (έναντι 25% στην ΕΕ).

Βασικός ανασταλτικός παράγοντας γι’ αυτά τα στοιχεία που παρουσιάζει η Ελλάδα, όπως σημειώνει ο ΣΕΒ, είναι ότι πολλές βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν την εφοδιαστική αλυσίδα ως μια υποστηρικτική εργασία χαμηλής προστιθέμενης αξίας. Έτσι, σπάνια προσελκύει επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής και το χαμηλό κόστος παραμένει κυρίαρχος παράγοντας.
Σε αντίθεση με τις βιομηχανικές επιχειρήσεις, 8 στις 10 εταιρείες 3PL και 4PL επενδύουν σε συστήματα διαχείρισης αποθηκών και στόλου οχημάτων, αν και οι τεχνολογίες 4ης βιομηχανικής επανάστασης παραμένουν περιορισμένες. Ειδικότερα, η διαχείριση αποθηκευτικών χώρων γίνεται κυρίως με συστήματα WMS (61% των επιχειρήσεων), η χρήση συστημάτων διαχείρισης στόλου είναι διαδεδομένη (52%), ενώ οι ψηφιακοί αισθητήρες τύπου RFID για την παρακολούθηση των οχημάτων αυξάνεται σταδιακά (26%). Τέλος, το 68% του κλάδου εστιάζει σε λύσεις Digital Procurement.

Εν κατακλείδι, ακόμη και σήμερα που η τεχνολογική εξέλιξη παρέχει λύσεις, οι εταιρείες εξακολουθούν να είναι αντιμέτωπες με τους ταχύτερους κύκλους ζωής των προϊόντων και τις αυξημένες οικονομικές πιέσεις. Αυτές οι δύο πραγματικότητες έρχονται συχνά σε αντίθεση, με τη μία να προϋποθέτει τον συχνότατο εφοδιασμό των προμηθευτών και την άλλη την αλλαγή στις τοποθεσίες παραγωγής με στόχο τη μείωση των χρόνων παράδοσης και την αντιμετώπιση της αυξημένης ζήτησης.
Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος επίτευξης μιας ισορροπίας στις παραπάνω αντικρουόμενες απαιτήσεις είναι οι εταιρείες να αναθέτουν σε εξωτερικούς παρόχους κάποια επιμέρους τμήματα ή ολόκληρες τις αλυσίδες εφοδιασμού και διανομής, εξασφαλίζοντας μια εμπεριστατωμένη ανάλυση των δεδομένων, που θα οδηγήσει στις απαραίτητες βελτιώσεις. Με αυτό τον τρόπο, ακόμα και εταιρείες μεσαίας δυναμικής μπορούν να γίνουν ανταγωνιστικές απέναντι στις μεγαλύτερες. Επομένως, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μία εταιρεία να εστιάζει σε παρόχους που εξασφαλίζουν ευελιξία ως προς τις επιλογές μεταφοράς, αλλά και εναλλακτικές λύσεις στο κομμάτι της διανομής των προϊόντων, με στόχο την ελαχιστοποίηση των χρόνων παράδοσης και τη μείωση των κατασκευαστικών δαπανών.

Νέες τεχνολογίες στον κλάδο του supply chain
Σήμερα, οι leaders της εφοδιαστικής αλυσίδας αντιμετωπίζουν ένα νέο κύμα πρωτοφανών τεχνολογικών ευκαιριών. Τα δομικά στοιχεία της βιομηχανίας 4.0 -αισθητήρες χαμηλού κόστους και υπολογιστικές συσκευές, απρόσκοπτη επικοινωνία και ισχυρές δυνατότητες ανάλυσης δεδομένων- οδηγούν σε μια έκρηξη καινοτομίας στο χώρο της εφοδιαστικής αλυσίδας.

ΙοΤ
Η άνοδος διαφόρων τεχνολογιών αιχμής, όπου τα δεδομένα πλέον υποβάλλονται σε επεξεργασία και αναλύονται κοντά στο σημείο συλλογής τους, συμπίπτει με τον πολλαπλασιασμό των συσκευών που κάνουν χρήση του Internet of Things (IoT). Είναι η τεχνολογία που απαιτείται, όταν υπάρχει ζήτηση για επεξεργασία χαμηλού λανθάνοντος χρόνου και αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο. Το Edge computing βρίσκεται τώρα στη βιομηχανία παραγωγής. Για παράδειγμα, ορισμένοι οργανισμοί έχουν υιοθετήσει περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα για τις αποθήκες τους. Οι πωλητές βαρέων εξοπλισμών μπορούν να χρησιμοποιήσουν υπολογιστικό άκρο για να αναλύσουν πότε ένα ανταλλακτικό χρειάζεται συντήρηση ή αντικατάσταση.
Τα οικοσυστήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας αγκαλιάζουν το IoT. Οι αισθητήρες εντός συσκευών IoT, καταμετρούν πληροφορίες όπως η τοποθεσία, η κίνηση, η θερμοκρασία, η υγρασία και πολλοί άλλοι παράγοντες. Μερικά παραδείγματα χρήσεων του IoT στις αλυσίδες εφοδιασμού περιλαμβάνουν την παρακολούθηση στοιχείων, τη διαχείριση αποθέματος και τη διαχείριση στόλου.

Η αύξηση της αγοράς του IoT στην εφοδιαστική αναμένεται να είναι σύμφωνα με έρευνες από 13,6% έως το 2024.
Οι πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο που συλλέγονται από το IoT μπορούν να βοηθήσουν τις απαιτήσεις των πελατών στην εξυπηρέτηση, ενώ παράλληλα μπορούν να ελαχιστοποιήσουν το χρόνο διακοπής λειτουργίας και να ενισχύσουν τη συνολική απόδοση της αλυσίδας εφοδιασμού. Τα δεδομένα που συλλέγονται από αισθητήρες IoT σε φορτηγά μπορούν να επιτρέψουν στις εταιρείες να κατανοήσουν καλύτερα τη συμπεριφορά του οδηγού, καθώς και να υπολογίσουν πότε και πόσο πρέπει να είναι οι στάσεις του οδηγού και τον αντίκτυπο της κίνησης στην εκτιμώμενη ώρα άφιξης. Με προβλεπόμενες παγκόσμιες πωλήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου 3,9 τρισεκατομμυρίων δολαρίων το 2020 και αυξημένη ζήτηση για γρήγορη παράδοση, η χρήση του IoT στην εφοδιαστική είναι πιθανό να αυξηθεί.

Αυτοματισμός και ρομποτική
Ενώ η βιομηχανική παραγωγή -με ιδανικό παράδειγμα αυτό των Ηνωμένων Πολιτειών, που περιλαμβάνει τεράστιας δυναμικής αυτοκινητοβιομηχανίες και βιομηχανίες τροφίμων- έχει εστιάσει στον αυτοματισμό και τη ρομποτική εδώ και δεκαετίες, για πρώτη φορά οι συγκεκριμένες τεχνολογίες γίνονται προσιτές και για τις μικρότερες εταιρείες. Η υιοθέτηση νέων λύσεων εξασφαλίζει σε αυτές αυξημένη αποδοτικότητα, υψηλές ταχύτητες παραγωγής και μειωμένες λειτουργικές δαπάνες. Ωστόσο, είναι σημαντικό να εκτιμάται κατά πόσο μια αλυσίδα εφοδιασμού που περιλαμβάνει την εισαγωγή ή εξαγωγή πρώτων υλών, είναι σε θέση να συμβαδίζει με τις προσδοκώμενες βελτιώσεις.

Μέχρι το 2022, 938.000 ρομποτικές μονάδες αναμένεται να λειτουργούν παράλληλα με τους ανθρώπους. Η ρομποτοποίηση διαδικασιών και εξοπλισμού εντός των κτιρίων, καθώς και η αυτόνομη οδήγηση, είναι πιθανό να έχει θεμελιώδη επίδραση στην κινητικότητα και την υποδομή εντός των υφιστάμενων αλυσίδων εφοδιασμού και των logistics. Η ρομποτική και ο αυτοματισμός μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της ταχύτητας και της ακρίβειας.
Επιπλέον, οι καθημερινές εργασίες χαμηλής αξίας εντός των λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας μπορούν να βελτιωθούν και τα ανθρώπινα λάθη να ελαχιστοποιηθούν για τη μείωση των κινδύνων.
Σε συνεργασία με παρόχους υπηρεσιών διοικητικής μέριμνας (logistics providers), που θα έχουν πρόσβαση σε ποικίλες λύσεις για τη μεταφορά των προϊόντων στα δίκτυα διανομής, οι εταιρείες μπορούν να προσαρμόζονται πιο εύκολα στις αυξημένες απαιτήσεις. Οι πάροχοι αυτοί εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε δίκτυα χρηματιστηριακών επενδύσεων, παρέχοντας υποστήριξη στο τεχνικό προσωπικό και βοηθώντας στις ταχύτατες διαδικασίες συντήρησης ή επισκευής του αυτοματοποιημένου εξοπλισμού.
Τεχνολογίες cloud

Ο διαδικτυακός σχεδιασμός των πόρων και οι εφαρμογές που βασίζονται σε αυτές τις τεχνολογίες μπορούν να αυξήσουν την αποδοτικότητα, ειδικά όταν η παραγωγή των προϊόντων λαμβάνει χώρα σε παραπάνω από μία γεωγραφικές περιφέρειες. Αναθέτοντας σε εξωτερικούς συνεργάτες ένα μέρος των αξιοποιούμενων λογισμικών και των -υπό διαρκή ενημέρωση- αποθηκευμένων δεδομένων, οι βιομηχανίες έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν αρκετές δαπάνες και ιδιαίτερα, κάποιες που αφορούν στα τμήματα IT.
Η ενίσχυση της συνολικής εποπτείας και η τυποποίηση των διαδικασιών, οι οποίες προκύπτουν άμεσα από τη χρήση των τεχνολογιών cloud, μπορούν επίσης να διευκολύνουν την επικοινωνία νέων παραγωγικών διαδικασιών μέσω διαδικτύου από οποιαδήποτε παραγωγική μονάδα εντός και εκτός χώρας, ακόμα και με ολόκληρες αγορές που αναπτύσσονται μέρα με τη μέρα. Ωστόσο, οι βιομηχανίες πρέπει να αξιολογούν αν αυτές οι παραγωγικές περιφέρειες διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές για τη μεταφορά των πρώτων υλών. Αυτό απαιτεί εύκολη πρόσβαση σε μεθόδους πολυτροπικής μεταφοράς, αποστολής, αποθήκευσης και διανομής των προϊόντων.

Επιπρόσθετα, πολλοί πωλητές και διανομείς πλέον αξιολογούν θετικά πλατφόρμες διαχείρισης προμηθειών που βασίζονται σε τεχνολογίες cloud, οι οποίες εξασφαλίζουν την εποπτεία της αλυσίδας εφοδιασμού σε πραγματικό χρόνο. Τέτοιες πλατφόρμες απαιτούν από τις βιομηχανίες να ενημερώνουν διαρκώς τα διάφορα στάδια των παραγγελιών τους, επιτρέποντας στο πελατολόγιο να παρακολουθεί όλα τα ακολουθούμενα βήματα μέχρι την παραλαβή των προϊόντων. Διευκολύνοντας την πρόσβαση στα διάφορα στάδια της αποστολής, οι πελάτες μπορούν να προβλέπουν με ακρίβεια τα αποθεματικά τους προσαρμόζοντας την εισροή των προϊόντων βάσει της ζήτησης του δικού τους πελατολογίου.

Ανάλυση μαζικών δεδομένων
Εκμεταλλευόμενες τη δυνατότητα των σύγχρονων τεχνολογιών να καταγράφουν τεράστιους όγκους δεδομένων και πληροφοριών που σχετίζονται με όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, οι εταιρείες μπορούν να επωφελούνται από την ανάλυσή τους, με αποτέλεσμα μια πιο ορθολογική λήψη στρατηγικών αποφάσεων, βάσει απομονωμένων και συνδυαζόμενων ποιοτικών στοιχείων. Επίσης, μπορούν εύκολα να αναπτύσσουν προγνωστικά μοντέλα, αποφεύγοντας οργανωτικά λάθη και απρόβλεπτες δαπάνες. Έτσι, το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα ενισχύεται κατακόρυφα, καθώς είναι σε θέση να προβλέπουν βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες αποθεματικές ανάγκες με υψηλό ποσοστό βεβαιότητας, πιθανά προβλήματα στις αλυσίδες εφοδιασμού και την ανάγκη επιπλέον προσαρμογών στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις του πελατολογίου τους.Φυσικά, παρόλο που αυτού του είδους τα εργαλεία διαχείρισης δεδομένων θα μπορούσαν να ενισχύσουν αισθητά την ανταγωνιστικότητα κάθε εταιρείας, η ουσιαστική επιτυχία τους απαιτεί από τις αλυσίδες εφοδιασμού και τα δίκτυα διανομής των προϊόντων να μπορούν να καλύψουν με όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κέρδος τις διαγραφόμενες ανάγκες.

Digital twins
Η εφοδιαστική αλυσίδα του σήμερα δεν βρίσκεται στο ίδιο τεχνολογικό επίπεδο σε σύγκριση με μια δεκαετία πριν. Ως άμεσο αποτέλεσμα της επιρροής της τεχνολογίας, οι αλυσίδες εφοδιασμού είναι πολύπλοκες και δυναμικές και καθίσταται σημαντικό, η υιοθέτηση μιας ευέλικτης προσέγγισης. Με την πρόσθετη πρόκληση του COVID-19, η διαθεσιμότητα των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο είναι ένα κρίσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Το Industry 4.0 αποτελεί ένα τεχνολογικό πλαίσιο που εστιάζει στην ψηφιοποίηση και τις αναλυτικές δυνατότητες για τον εντοπισμό γεγονότων σε πραγματικό χρόνο. Εδώ μπαίνουν τα ψηφιακά δίδυμα (digital twins). Ένα ψηφιακό δίδυμο είναι ουσιαστικά ένα εικονικό αντίγραφο της αλυσίδας εφοδιασμού που αποτελείται από εκατοντάδες περιουσιακά στοιχεία, αποθήκες, logistics και θέσεις αποθέματος και κερδίζει μεγαλύτερη προσοχή στον κλάδο, κυρίως λόγω των βελτιώσεων στις τεχνικές και υπολογιστικές δυνατότητες.

Τα ψηφιακά δίδυμα μπορεί να φαίνονται σαν μια ενδιαφέρουσα τεχνολογία, αλλά όταν συνδυάζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη και με τα προηγμένα αναλυτικά στοιχεία, αποτελούν απλώς την κορυφή του παγόβουνου. Η αναβάθμιση σε έξυπνη, ψηφιακή ανάλυση δεδομένων αποτελεί εμπόδιο για πολλές επιχειρήσεις της αλυσίδας εφοδιασμού τα τελευταία χρόνια, ωστόσο η πιθανή αξία που μπορεί να προσδώσει μια τεχνολογία, όπως η μηχανική μάθηση είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Για παράδειγμα, μια μεγάλη κρυφή μνήμη δεδομένων logistics μπορεί να αποτελέσει μια λύση πρόβλεψης μεταφοράς, και μπορεί να εκτιμήσει τις μελλοντικές ανάγκες της εφοδιαστικής αλυσίδας έναντι της διαθέσιμης χωρητικότητας, προκειμένου να εξασφαλίσουν οι βιομηχανίες προληπτικά τη μεταφορά φορτίου στη σωστή τιμή. Με τον ίδιο τρόπο, οι βιομηχανίες θα είναι σε θέση να τροφοδοτήσουν τα δεδομένα του IoT και των αισθητήρων από το εργοστάσιό σε έναν προηγμένο αλγόριθμο προδιαγραφικών αναλυτικών στοιχείων, προκειμένου να παραχθούν προτάσεις για πιθανές βελτιώσεις της διαδικασίας. Με αυτόν τον τρόπο, οι βιομηχανίες μπορούν να γίνουν πιο προληπτικοί και πιο αποτελεσματικοί – δύο πράγματα που θα τους προσφέρουν ανταγωνιστικότητα και σταθερότητα.

Η βιωσιμότητα ενισχύεται από την τεχνολογία
Η βιωσιμότητα είναι μια τάση που τα τελευταία χρόνια αφορά όλο και περισσότερο τις βιομηχανίες και η εφοδιαστική αλυσίδα δεν αποτελεί εξαίρεση. Η παράδοση last mile είναι παραδοσιακά πολύ χρονοβόρα και ενεργειακά μη αποδοτική, αλλά πλέον παρουσιάζει πολλές ευκαιρίες για νέες και έξυπνες προσεγγίσεις. Για να μειώσουν τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οι εταιρείες σε όλο τον κόσμο αξιοποιούν πληθώρα νέων τεχνολογιών, από τα πραγματικά ηλεκτρικά οχήματα έως το λογισμικό που βασίζεται σε AI, που υπολογίζει τη διαδρομή με τις χαμηλότερες εκπομπές εκπομπών.
Η Deutsche Post, η μεγαλύτερη εταιρεία ταχυμεταφορών στον κόσμο, έχει επίσης δεσμεύσει 552 εκατομμύρια δολάρια για την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων ελαφρού φορτίου και μονάδων ηλεκτρικής κινητικότητας. Παρόμοιες τάσεις τεχνολογίας logistics είναι ορατές σε ολόκληρο τον τομέα της ναυτιλίας Μόλις πρόσφατα, πάνω από 60 εμπορικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένης της Maersk, ξεκίνησαν μια πρωτοβουλία που στοχεύει στη χρήση πλοίων και καυσίμων πλοίων με μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην ανοικτή θάλασσα έως το 2030. Αυτές οι προσπάθειες είναι θεμελιώδεις όχι μόνο λόγω του άμεσου αντίκτυπου τους, αλλά επειδή εμπνέουν το σύνολο της βιομηχανίας να υιοθετήσει μια πιο βιώσιμη νοοτροπία.

Μήπως είμαστε ήδη στο μέλλον;
Οι αποφάσεις που αφορούν στις κεφαλαιουχικές επενδύσεις έχουν γίνει πιο δύσκολες τα τελευταία χρόνια. Οι εταιρείες που θέλουν να επενδύσουν στις νέες τεχνολογίες καλούνται να απαντήσουν σε σύνθετα ερωτήματα, όπως: «Πώς μπορεί να επηρεάσει ο εκσυγχρονισμός των διαδικασιών την αλυσίδα εφοδιασμού μας;». Το ερώτημα ίσως μοιάζει εύκολο, αλλά κάθε απόφαση θα δημιουργήσει μια σειρά αναταράξεων σε όλους τους τομείς της παραγωγής, οι οποίες καλό είναι να έχουν προβλεφθεί. Επίσης, κρίνεται σκόπιμο να υπάρξει μελέτη, για το ενδεχόμενο που η αύξηση της παραγωγικότητας αυξήσει και τις απαιτήσεις για τα αποθέματα των προϊόντων, συρρικνώνοντας τη βάση του ανεφοδιασμού. Αδιαμφισβήτητα, οι προβλέψεις των επιδράσεων που θα επιφέρουν στον τομέα της συσκευασίας, και σε δεύτερο χρόνο οι επιπτώσεις στο εργατικό δυναμικό του οργανισμού, κρίνονται απολύτως αναγκαίες. Δυστυχώς, εδώ δεν υπάρχουν γρήγορες απαντήσεις. Η ισορροπία θα προκύψει από το σωστό συνδυασμό όλων των προτεινόμενων λύσεων.

Στην περίπτωση της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας, ο κ. Λάμπρου σημειώνει ότι η χρήση της τεχνολογίας είναι δελεαστική και παρέχει ουσιαστικές λύσεις, ωστόσο η ενσωμάτωσή της απαιτεί ιδιαίτερη προετοιμασία. «Συνεχώς επενδύουμε στη βελτίωση του μηχανολογικού μας εξοπλισμού, παρακολουθώντας τις εξελίξεις σε νέα εργαλεία και αξιολογώντας τις διαθέσιμες νέες τεχνολογίες. Προς όφελος της παραγωγικότητας, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην πλήρη αξιοποίηση των διαχειριστικών και εποπτικών δυνατοτήτων, που παρέχουν τα μηχανογραφημένα συστήματα μας. Μια πλήρως αυτοματοποιημένη αποθήκη μπορεί να έχει αρκετά οφέλη σε εργασίες που απαιτούν πολυπλοκότητα και υψηλή παραγωγικότητα, χωρίς να συμβαίνουν λάθη. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και περιπτώσεις, όπου η αυτοματοποίηση έχει δράσει δεσμευτικά ως προς την ευελιξία σε έντονες διαφοροποιήσεις της ζήτησης» λέει ο κ. Λάμπρου.

Σε αυτό το σημείο, είναι πολύ χρήσιμος για τις επιχειρήσεις ο οδικός χάρτης για την ψηφιακή μετάβαση της αλυσίδας εφοδιασμού, που παρουσιάζει το Παρατηρητήριο Ψηφιακού Μετασχηματισμού του ΣΕΒ με τη συνεργασία της Deloitte, μέσα από 8 κρίσιμες ερωτήσεις:
1. Όραμα: Ποιο είναι το όραμα για τη ψηφιακή μετάβαση του εφοδιαστικού δικτύου;
2. Προβλήματα και ευκαιρίες:Ποια είναι τα προβλήματα της αλυσίδας εφοδιασμού που θέλει να λύσει η επιχείρηση μέσω της ψηφιοποίησης; Τι ευκαιρίες βελτίωσης προκύπτουν;
3. Τεχνολογίες: Ποιες ευκαιρίες προκύπτουν από τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες; Ποιες οι πιθανές επιπτώσεις στην επιχείρηση και στην εφοδιαστική της αλυσίδα;
4. Συνθήκες: Ποια είναι η ωριμότητα και ετοιμότητα των υφιστάμενων συστημάτων, εγκαταστάσεων και λειτουργιών της επιχείρησης για μετάβαση σε σύγχρονες τεχνολογίες; Ποια η απόσταση από την επιθυμητή ψηφιοποίηση και ποιοι παράγοντες προκαλούν την απόκλιση αυτή;
5. Λύσεις: Ποιες είναι οι κατάλληλες τεχνολογικές λύσεις που μπορούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί; Πως θα αλλάξουν οι διαδικασίες μετά την ψηφιοποίηση;
6. Κόστος / όφελος: Ποιες ωφέλειες μπορούν να επιτευχθούν; Ποιο το κόστος των επενδύσεων;
7. Μέτρηση απόδοσης: Πότε και πως αξιολογούνται τα αποτελέσματα και η απόδοση της επένδυσης;
Βαρύνουσας σημασίας είναι η άποψη του Σταμάτη Ανδριανόπουλου, Executive Consultant της PLANNING ΑΕ. «Το διεθνοποιημένο εμπόριο μειώνεται. Οι αγορές γίνονται περισσότερο localized.

Η Διεθνής Μεταφορά θα παρουσιάσει μεγάλη κρίση. Οι ευέλικτοι μεταφορείς θα δυναμώσουν πολύ. Ομοίως στην αποθήκη, στο εμπόριο, στο retail, στους 3PL. Επομένως, το μοντέλο των logistics θα αλλάξει δραματικά και ραγδαία. Μόνο με τη χρήση τεχνολογίας μπορεί να επιτευχθεί το χαμηλότερο κόστος με το υψηλότερο customer experience. Το τρίπτυχο της νέας εφοδιαστικής αλυσίδας ειναι Τεχνολογία – Ψηφιοποίηση – Οργάνωση» επισημαίνει ο κ. Ανδριανόπουλος.
Σε κάθε περίπτωση, για να δημιουργήσουν αυτές τις σύγχρονες, ευέλικτες αλυσίδες εφοδιασμού, οι οργανισμοί πρέπει να επενδύσουν στις λύσεις ψηφιακής τεχνολογίας, που τους επιτρέπουν να βελτιστοποιήσουν τις διαδικασίες και τις λειτουργίες τους σε ολόκληρο το δίκτυο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι οργανισμοί παρά την πίεση να μειώσουν το κόστος ή / και να αποδείξουν τη βραχυπρόθεσμη απόδοση επένδυσης (ROI), πρέπει να υιοθετήσουν μια νοοτροπία, που αγκαλιάζει τις μακροπρόθεσμες διαρκείς τεχνολογικές αλλαγές, χρησιμοποιώντας τις κορυφαίες στρατηγικές τεχνολογίες στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Το ψηφιακό μέλλον της εφοδιαστικής αλυσίδας
Τα βασικά ευρήματα στην πρόσφατη ειδική ανάλυση του ΣΕΒ είναι τα εξής.
• Η εφοδιαστική αλυσίδα στην πανδημία, διατήρησε υψηλή αποτελεσματικότητα σε κρίσιμους κλάδους (όπως φάρμακα, τρόφιμα, κοκ) αλλά βρέθηκε αντιμέτωπη με ελλείψεις σε υποδομές, τεχνολογίες και μέσα μεταφοράς που μείωσαν την απόδοση σε άλλα προϊόντα (ηλεκτρονικά, καταναλωτικά προϊόντα, κοκ.)
• Στην 4η βιομηχανική επανάσταση, η ψηφιοποίηση του δικτύου εφοδιασμού ξεκινά πρωτίστως από τις βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις και δευτερευόντως από τις εταιρίες 3PL (third party logistics). Βελτιώνει την παραγωγικότητα, μειώνει το κόστος με ταχεία ανταπόκριση στις απαιτήσεις παραγωγής και παράδοσης.
• Στην Ελλάδα παρατηρείται υστέρηση στον ψηφιακό μετασχηματισμό με μόνο τις μισές επιχειρήσεις να επενδύουν στην «εσωτερική» εφοδιαστική αλυσίδα τους. Το νούμερο αυτό συμβαδίζει με ευρήματα του Παρατηρητηρίου Ψηφιακού Μετασχηματισμού του ΣΕΒ όπου 9 στις 10 επιχειρήσεις αναγνωρίζουν την προτεραιότητα του ψηφιακού μετασχηματισμού, αλλά μόνο το 48% διαθέτει σαφές σχέδιο υλοποίησης.
• Στα οφέλη της ψηφιακής εφοδιαστικής αλυσίδας περιλαμβάνονται η μείωση του χρόνου ανταπόκρισης, η καλύτερη διαχείριση αποθεμάτων, οι πολυκαναλικές παραδόσεις, η βέλτιστη αξιοποίηση στόλων οχημάτων, κ.α.
• Η ψηφιοποίηση της εφοδιαστικής ωφελεί και το Δημόσιο όπως φαίνεται από την ευρωπαϊκή εμπειρία. Με ψηφιοποιημένα παραστατικά διακίνησης περιορίζεται η φοροδιαφυγής και το λαθρεμπόριο. Ενδεικτικά, η ψηφιοποίηση των εμπορευματικών μετακινήσεων στην Ουγγαρία, μείωσε τις απώλειες ΦΠΑ από το 18% σε 13% και αύξησε τα συνολικά φορολογικά έσοδα κατά 1,7 δισ. ευρώ τον πρώτο χρόνο εφαρμογής.

 

Η Χημική ανακύκλωση ως ευκαιρία

Ο Χενκ Πουλ, Διευθυντής Καινοτομιών στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Χημικών Βιομηχανίων αναλύει τη νέα μέθοδο, που δίνει νέα οικονομική αξία στα ανακυκλωμένα πλαστικά.

H μέθοδος της χημικής ανακύκλωσης έχει αρχίσει να επεκτείνεται παγκοσίως, προσφέροντας νέες αξιόπιστες δευτερογενείς ύλες σε μια μακρά σειρά από επιχειρηματικούς τομείς, όπως οι κατασκευές, ο κλάδος τροφίμων και ποτών, οι βιομηχανίες οικιακών συσκευών, ακόμα και η αυτοκινητοβιομηχανία.

Οι πρώτες εφαρμογές της δείχνουν τόσο ενθαρρυντικά στοιχεία, που έχουν κάνει ολόκληρο τον ευρωπαϊκό κλάδο της χημικής βιομηχανίας να επικεντρώσει σημαντικό επενδυτικό, αλλά και ερευνητικό κεφάλαιο σε αυτήν. Λίγες ημέρες μετά το επιτυχημένο Plastics Conference 2021, που διοργανώθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Χενκ Πουλ, Διευθυντής Καινοτομιών στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Χημικών Βιομηχανιών (Cefic) μιλά για τις ευκαιρίες και τις λύσεις, που προσφέρει η χημική ανακύκλωση.

Κύριε Πουλ, τι είναι η χημική ανακύκλωση και γιατί αποτελεί την πλέον επικρατούσα τάση αυτήν την περίοδο στην ανακύκλωση των πλαστικών;
Στην Ευρώπη συλλέγονται περίπου 30 εκατομμύρια τόνοι πλαστικών απορριμμάτων κάθε χρόνο. Από αυτήν την ποσότητα, το 85% είτε καταλήγει στους χώρους ταφής απορριμμάτων, είτε οδηγείτε στην αποτέφρωση και ένα ποσοστό γύρω στο 15% επιστρέφει στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τις τεχνολογίες της χημικής ανακύκλωσης, η βιομηχανία έχει αναπτύξει λύσεις που συμπληρώνουν την μηχανική ανακύκλωση. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται εφικτή και η ανακύκλωση αναμεμιγμένων ή «βρώμικων» πλαστικών απορριμμάτων που σε διαφορετική περίπτωση θα οδηγούνταν στην αποτέφρωση ή στις χωματερές. Η μηχανική ανακύκλωση είναι αποτελεσματική στα λεγόμενα «καθαρά» πλαστικά απορρίμματα, όπως για παράδειγμα οι φιάλες νερού. Όμως όταν συζητάμε και για την ανακύκλωση των υπολοίπων πλαστικών απορριμμάτων, η χημική ανακύκλωση θα μπορούσε να είναι μια χρήσιμη επιλογή. Αυτές οι τεχνολογίες διασπούν τα πλαστικά και τα μεταμορφώνουν σε πολύτιμα δευτερογενή υλικά, με τα οποία μπορούν να παραχθούν νέα χημικά και νέα πλαστικά, τα οποία έχουν την ίδια ποιότητα με αυτά που παρασκευάζονται από ορυκτούς πόρους.

Ποια είναι τα κύρια πλεονεκτήματα της χημικής ανακύκλωσης με τις πιο κοινές μεθόδους ανακύκλωσης;
Μπορούμε να σταχυολογήσουμε πολλά από τα πλεονεκτήματα της χημικής ανακύκλωσης. Καταρχάς, δίνει μια νέα αξία στα αχρησιμοποίητα πλαστικά απορρίμματα. Σήμερα μια μεγάλη ποσότητα πλαστικών απορριμμάτων, τα «βρώμικα» και τα αναμεμιγμένα, οδηγούνται, όπως προείπαμε, σε ταφή και αποτέφρωση, ή ακόμα εξάγονται σε άλλες χώρες, με τη χημική ανακύκλωση να επιτρέπει την αξιοποίηση αυτών των απορριμμάτων. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα που έχει η χημική ανακύκλωση να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των αποκαλούμενων «πεπαλαιωμένων χημικών» (σ.σ. χημικές ουσίες που παραμένουν αχρησιμοποίητες σε αποθήκες επί σειρά ετών), αλλά και το ζήτημα των ουσιών πολύ υψηλού κινδύνου, που μπορεί να προκύψουν από τα πλαστικά τα οποία φτάνουν κοντά στην περαίωση του χρόνου ζωής τους, μετά από πολλά χρόνια χρήσης. Η χημική ανακύκλωση παράγει πλαστικά που έχουν την ίδια ποιότητα με αυτά που παράγονται από νέες πρώτες ύλες. Εφόσον λοιπόν τα χημικώς ανακυκλωμένα πλαστικά μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ως δευτερογενείς πρώτες ύλες για την παραγωγή νέων πλαστικών, απαιτείται η εξόρυξη πολύ λιγότερων ορυκτών πόρων. Η χημική ανακύκλωση μπορεί επίσης να εκμηδενίσει τις εκπομπές διοξειδίου του Άνθρακα που σχετίζονται με την αποτέφρωση και την συμβατική παραγωγή πρώτων υλών.

Δηλαδή μπορεί να λύσει πλήρως το πρόβλημα που προκύπτει από τα υπολείμματα τροφίμων στα πλαστικά;
Όπως συμβαίνει και με τη μηχανική ανακύκλωση, στα απορρίμματα θα χρειάζεται να υπάρχει διαλογή, προεργασία και προετοιμασία, πριν να εισαχθούν στο εργοστάσιο της ανακύκλωσης. Αυτό ισχύει και με τη μηχανική και με τη χημική ανακύκλωση. Τα υπολείμματα τροφίμων τυπικά διαχωρίζονται στην ειδική διαδικασία της πλύσης των πλαστικών. Και όπως προαναφέραμε, η χημική ανακύκλωση μπορεί να διαχειριστεί μία μακρά σειρά πλαστικών απορριμμάτων τα οποία είναι επιμολυσμένα ή αναμεμιγμένα.

Κατά προσέγγιση, ποιο είναι το επίπεδο της επένδυσης που πρέπει να κάνει μια εταιρεία για να εφαρμόσει τη μέθοδο της χημικής ανακύκλωσης;
Συνολικά, η δημιουργία ενός πλαισίου κυκλικής οικονομίας για τα πλαστικά θα απαιτήσει τη δημιουργία συνεργιών, την εφαρμογή των νέων τεχνολογικών λύσεων σε όλη την αλυσίδα των πλαστικών και έναν έξυπνο συνδυασμό των δυνατοτήτων της μηχανικής και της χημικής ανακύκλωσης. Οι επενδύσεις που θα χρειαστούν είναι σημαντικές και θα πρέπει να εστιάσουν στην επέκταση των υφιστάμενων δυνατοτήτων, στην καινοτομία και στην ενίσχυση και την ενσωμάτωση των καινοτομιών.

Υπάρχουν παραδείγματα αύξησης των επιπέδων της ανακύκλωσης, μέσω της εφαρμογής της χημικής ανακύκλωσης;
Στην Ευρώπη, έχουμε πολλά απτά παραδείγματα χημικών βιομηχανιών οι οποίες ήδη δραστηριοποιούνται στον τομέα της χημικής ανακύκλωσης, μαζί με άλλους εταίρους. Σε μία πρόσφατα διαδικτυακή έκθεση από το Cefic, αρκετές εταιρείες απέδειξαν πώς η βιομηχανία μπορεί να αυξήσει την αποτελεσματικότητά της και να επεκτείνει την «κυκλικότητα» των πλαστικών. Επιπλέον, όμως, αυτές οι αρκετές εταιρείες αποδεικνύουν και πώς τα πλαστικά που θεωρούταν ότι δεν είναι αξιοποιήσιμα μπορεί να αποκτήσουν πραγματική οικονομική αξία, χάρη στην χημική ανακύκλωση και στους τρόπους με τους οποίους μπορούν να μετατραπούν σε δευτερογενείς πρώτες ύλες. Εμείς πιστεύουμε πως με αυτόν τον τρόπο θα επιταχυνθεί η αλλαγή από την «οικονομία των απορριμμάτων» στην «οικονομία των πόρων», κάτι που θα συμβάλει στη δημιουργία μιας πραγματικής αγοράς δευτερογενών υλικών. Τα χημικώς ανακυκλωμένα πλαστικά έχουν πλέον τοποθετηθεί σε συσκευασίες τροφίμων, οικιακές συσκευές όπως ψυγεία, δομικά υλικά νέας γενιάς, όπως τα πλαστικά τούβλα, συστήματα μόνωσης, στρώματα ύπνου, χαλιά κ.λπ.

Υπάρχουν, όμως, και επικριτές της μεθόδου, που υποστηρίζουν ότι η χημική ανακύκλωση ενέχει κινδύνους για το περιβάλλον και ότι δεν αποτελεί πραγματική λύση για την «πλαστική κρίση» που αντιμετωπίζει ο πλανήτης. Ποια είναι η γνώμη σας;
Για τη χημική βιομηχανία, η χημική ανακύκλωση είναι μία από τις λύσεις, αλλά όχι η μοναδική για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας και της χρήσης των πλαστικών. Είναι αναγκαίο, παράλληλα, να αξιοποιούνται και οι άλλες ανακυκλωτικές μέθοδοι. Ωστόσο, στην περίπτωση που ένα πλαστικό απόρριμμα περιλαμβάνει ένα μίγμα διαφορετικών πλαστικών και είναι επιμολυσμένο, η χημική ανακύκλωση είναι δεδομένο ότι αποτελεί μια καλή λύση. Αν τη συγκρίνουμε με την αποτέφρωση, οι προσεγγίσεις και οι υπολογισμοί του κύκλου ζωής ενός προϊόντος έχουν δείξει θετικά στοιχεία για την χημική ανακύκλωση. Τη στιγμή που συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε και να ενσωματώνουμε αυτές τις νέες τεχνολογίες, οι έρευνες θα πρέπει να επικεντρωθούν στον υπολογισμό και του περιβαλλοντικού αντίκτυπου που έχει κάθε νέα μέθοδος. Έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι η χημική ανακύκλωση είναι ένα σημαντικό μέσο για την καταπολέμηση της διαρροής των πλαστικών απορριμμάτων στο περιβάλλον και ειδικά στην αντιμετώπιση της ρύπανσης των ωκεανών.

 

 

 

 

 

Το Net metering με τη χρήση φωτοβολταϊκών ήρθε και στη βιομηχανία

Νέες δυνατότητες φέρνει η έλευση του συστήματος Net Metering στα φωτοβολταϊκά συστήματα, μέσω της χρήσης συμψηφισμού κατανάλωσης και παραγωγής ενέργειας για τους βιομηχανικούς καταναλωτές.

Γράφουν οι Κωνσταντίνος Γκαράκης, Ενεργειακός Μηχανικός ΜSC, MA, ΜΒΑ και Αναστάσιος Αντωνάκος, Μαθηματικός ΜSC, PHD

Η έλευση της νέας τεχνολογίας και η απότομη πτώση του κόστους των φωτοβολταϊκών συστημάτων έχουν καταστήσει το σύστημα φωτοβολταϊκά με ταρίφα, feed-in-tariff (FiT) ξεπερασμένο. Το σύστημα net metering (NΜ) αντικαθιστά σταδιακά το πρώτο καθώς προωθεί την ανάπτυξη μίνι ηλιακών γεννητριών σε κάθε σπίτι. Ο όρος “net” προκύπτει από το γεγονός ότι η χρέωση/πίστωση του καταναλωτή αφορά στη διαφορά μεταξύ καταναλισκόμενης και παραγόμενης ενέργειας σε χρονική περίοδο τριών ετών. Ως ενεργειακός συμψηφισμός εννοείται ο συμψηφισμός της παραχθείσας από το φ/β σταθμό ενέργειας με την καταναλωθείσα ενέργεια στις εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού, ο οποίος διενεργείται σε τριετή βάση. Στον ενεργειακό συμψηφισμό η παραγόμενη ενέργεια δεν είναι απαραίτητο να ταυτοχρονίζεται με την καταναλισκόμενη.
Ο πρωταρχικός στόχος της NEM είναι η χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, που παράγονται από την αυτοπαραγωγή και έπειτα η πώληση της περίσσειας ενέργειας στο δίκτυο. Ωστόσο, παρά τα πολυάριθμα πλεονεκτήματά του, οι καταναλωτές δεν εχουν ξεκάθαρη εικόνα και μπερδεύονται για την οικονομική του απόδοση. Η συγκεκριμένη τεχνολογία αφορά, λοιπόν, στη χρήση φωτοβολταϊκών (φ/β) συστημάτων, μικρών ανεμογεννητριών (α/γ), σταθμών βιομάζας/βιοαερίου/βιορευστών, μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς και σταθμούς συμπαραγωγής ηλεκτρισμού-θερμότητας (ΣΗΘΥΑ), που είναι εγκατεστημένοι στον ίδιο ή κοντινό χώρο με την εγκατάσταση κατανάλωσης που συνδέεται στο Δίκτυο μέσω αυτής της παροχής.
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Στην Ελλάδα μέχρι σήμερα επιτρέπονται έργα αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό (Net Metering) με μέγιστη ισχύ 1MW. Μετά την πρόσφατη νομοθετική τροποποίηση, εκτιμάται ότι σύντομα θα εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση που θα θέτει τα 3MW ως ανώτατο όριο. Όπως αναφέρθηκε, ο συμψηφισμός είναι ενεργειακός και όχι λογιστικός και δεν υπάρχει κάποια χρηματική συναλλαγή με τον προμηθευτή για πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στο Δίκτυο. Το Νet metering αποτελεί τον κύριο τρόπο συμψηφισμού ενέργειας σε πολλές χώρες διεθνώς, ενώ στην Ελλάδα εισήχθη στο τέλος του 2014 (ΦΕΚ Β’ 3583/31.12.2014), όσον αφορά αρχικά στις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις. Επίσης, τον Αύγουστο του 2016 (ΦΕΚ 149Α/9.8.2016) έγινε δυνατή η χρήση και άλλων τεχνολογιών ΑΠΕ/ΣΥΘΗΑ, ενώ με το Ν.4513/2018, ΦΕΚ 9Α/23/1/2018 (που αφορά στις Ενεργειακές Κοινότητες) και την υπουργική απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/15084/382, (ΦΕΚ 759Β/5.3.2019) είναι πλέον δυνατή και η εγκατάσταση μονάδων αποθήκευσης σε συνδυασμό με συστήματα αυτοπαραγωγής.
Οι βασικοί όροι και προϋποθέσεις για εγκατάσταση φ/β συστημάτων για Νet Μetering αναφέρονται στην ΥΑ με αριθμό ΦΕΚ Β’ 3583/31.12.2014. Τα αιτήματα σύνδεσης πραγματοποιούνται στον ΔΕΔΔΗΕ. Η σύμβαση συμψηφισμού υπογράφεται μεταξύ του προμηθευτή και του αυτοπαραγωγού διάρκειας ισχύος 25 ετών με έναρξη την ημερομηνία ενεργοποίησης. Για τη διαστασιολόγηση του φ/β συστήματος είναι ενδεδειγμένο να λαμβάνεται υπόψη η ετήσια κατανάλωση της εγκατάστασης, στην οποία αυτό θα συνδεθεί. Δεδομένου ότι ο ενεργειακός συμψηφισμός διενεργείται σε τριετή βάση και τυχόν πλεόνασμα ενέργειας μετά τον τριετή συμψηφισμό δεν αποζημιώνεται, η ετήσια παραγόμενη από το φ/β σύστημα ενέργεια δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την συνολική ετήσια κατανάλωση.
Για πληροφοριακούς λόγους, σημειώνεται ότι η συνήθης παραγωγή των φ/β συστημάτων σταθερών βάσεων εξαρτάται από τις γεωγραφικές συντεταγμένες, την κλίση και τον προσανατολισμό της εγκατάστασης. Επομένως, η ισχύς του συστήματος θα πρέπει να επιλέγεται με γνώμονα τις ετήσιες ενεργειακές ανάγκες, στο πλαίσιο των περιορισμών που θέτει η νομοθεσία.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Οι τεχνολογίες ΑΠΕ περνούν στη φάση της ωριμότητας και εντάσσονται ισότιμα στην απελευθερωμένη αγορά ενέργειας και χρησιμοποιούνται για την κάλυψη της αυτοκατανάλωσης. Το Νet metering επιτρέπει στον καταναλωτή ενέργειας να καλύψει ένα σημαντικό μέρος των ιδιοκαταναλώσεών του ενώ έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση ενέργειας (και κυριότερα πράσινης αν χρησιμοποιεί ΑΠΕ).
Τα βασικά πλεονεκτήματα του NM είναι τα εξής:
• Αποτελεί την καλύτερη λύση για μείωση του ενεργειακού κόστους ηλεκτρισμού αλλά και θέρμανσης-κλιματισμού, αν συνδυαστεί με τη χρήση αντλίας θερμότητας. Επιπλέον, αν συνδυαστεί με τη χρήση ηλεκτρικών αυτοκινήτων, μπορεί να εξασφαλίσει σαφώς οικονομικότερη μετακίνηση χωρίς αέριους ρύπους.
• Η κατανάλωση πραγματοποιείται κοντά στην παραγωγή, μειώνοντας τις απώλειες του ηλεκτρικού δικτύου.
• Δεν υπάρχει εξάρτηση του καταναλωτή ενέργειας από κάποια σύμβαση οικονομικής συναλλαγής με το Δημόσιο ή κάποια ενίσχυση που μπορεί να λαμβάνει.
• Μετά την απόσβεση της επένδυσης, έχει εξασφαλίσει δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα και δεν επιβαρύνεται από τις μελλοντικές αυξήσεις των τιμολογίων του προμηθευτή ενέργειας.
• Συμβάλλει στη μείωση εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης λόγω καύσης ορυκτών καυσίμων.
• Συμβάλλει στη μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενα καύσιμα για ηλεκτροπαραγωγή/θέρμανση (με χρήση αντλιών θερμότητας) αλλά και μεταφορά (ηλεκτροκίνητα οχήματα).
• Μπορεί πλέον να υπάρχει αποθήκευση ενέργειας ως 30KVA.
• Mείωση του ενεργειακού αποτυπώματος της εταιρείας, χαρακτηρισμός της ως πράσινη.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝET ΜETERING
Η εγκατάσταση ΑΠΕ μπορεί να έχει εγκατασταθεί σε οροφή, στέγη, δώμα ή έδαφος. Θα πρέπει ο καταναλωτής να έχει εξοφλήσει τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας του Προμηθευτή του (ή να έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών). Ο αυτοπαραγωγός ΝΜ χρεώνεται τη διαφορά απορροφώμενης μείον εγχεόμενης ενέργειας εφόσον είναι θετική (αν είναι αρνητική, η περίσσεια «χαρίζεται»). Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις υπολογίζονται βάσει των μετρητικών δεδομένων κατά την αντίστοιχη περίοδο καταμέτρησης ως εξής:
• Οι χρεώσεις για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) υπολογίζονται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό κατανάλωσης επί της κατανάλωσης της εγκατάστασης του αυτοπαραγωγού για την αντίστοιχη περίοδο καταμέτρησης, ήτοι, επί του αθροίσματος της απορροφηθείσας από το Δίκτυο και της παραχθείσας από το φ/β σταθμό ενέργειας, από το οποίο αφαιρείται η εγχυθείσα στο Δίκτυο ενέργεια.
• Οι υπόλοιπες, πλην ΥΚΩ, ρυθμιζόμενες χρεώσεις (ΕΤΜΕΑΡ, Χρέωση Χρήσης Συστήματος, Χρέωση Χρήσης Δικτύου, και λοιπές ρυθμιζόμενες χρεώσεις) υπολογίζονται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό κατανάλωσης επί της απορροφηθείσας από το Δίκτυο ενέργειας.
Η ακριβής τιμή συμψηφισμού εξαρτάται, λοιπόν, από την κατηγορία τιμολογίου που υπάγεται ο καταναλωτής και το προφίλ κατανάλωσης που έχει (ποσοστό ταυτοχρονισμού παραγόμενης-καταναλισκόμενης ενέργειας). Όσον αφορά στο κανονιστικό πλαίσιο των εγκαταστάσεων αυτοπαραγωγών με ενεργειακό συμψηφισμό επιτρέπεται, μετά από αίτηση στον αρμόδιο Διαχειριστή του δικτύου, η εγκατάσταση σταθερού συστήματος συσσωρευτών για την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας. Έτσι, η σύνδεση και η λειτουργία του συστήματος αποθήκευσης γίνεται παράλληλα με το δίκτυο διανομής. Κατ’ επέκταση, η λειτουργία του συστήματος αποθήκευσης εξασφαλίζει ότι δεν θα ανταλλάσσει ενέργεια με το δίκτυο διανομής, δηλαδή η ενέργεια που αποθηκεύεται στο σύστημα αποθήκευσης προέρχεται αποκλειστικά από το σταθμό παραγωγής και η αποθηκευμένη ενέργεια διατίθεται αποκλειστικά για την τροφοδότηση των καταναλώσεων του αυτοπαραγωγού. Τέλος, η ονομαστική ισχύς του μετατροπέα του συστήματος αποθήκευσης (σε KVA) δεν δύναται να υπερβαίνει την ονομαστική ισχύ του σταθμού παραγωγής (σε kW), με ανώτατο όριο ισχύος τα 30kVA.
CASE STUDY ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΜ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Ακολουθούν οι υποθέσεις εργασίας:
1. Βιομηχανικός καταναλωτής στη ΒΙΠΕ Βοιωτίας – εγκατάσταση σε βιομηχανική σκεπή σε βάσεις αλουμινίου – κλίσης της σκεπής.
2. Προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας ΔΕΗ – Τιμολόγιο Γ22 επαγγελματικό
4. Eετήσια κατανάλωση: 1.560.000 kWh (μέρος της συνολικής κατανάλωσης)
5. Ετήσιο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 450.000 ευρώ
7. Ενεργειακή απόδοση: 1470 kWh/kWp.
8. Μέση ετήσια πτώση παραγωγικότητας : 0,2%
9. Μέση ετήσια αύξηση τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας : 2%
10. Xωρίς τραπεζικό δανεισμό.
11. Λειτουργικά κόστη ανά έτος : 4500 ευρώ με 2% ετήσια αύξηση
12. Συνολικό κόστος επένδυσης για το φ/β σύστημα 450.850 ευρώ+ΦΠΑ.
13. Διάρκεια ισχύος σύμβασης συμψηφισμού 25 έτη.
14. Στους υπολογισμούς δεν συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ.
• Το Φ/Β σύστημα θα αποτελείται από 2500 πολυκρυσταλλικά Φ/Β πλαίσια ισχύος 400 W και 15 μετατροπείς δικτύου DC/AC ισχύος 60kW.
• Η μέγιστη φ/β ισχύς που μπορεί να εγκατασταθεί είναι 1000 kWp και η εκτιμώμενη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι ίση με 1.470.405 kWh.
• H εκτιμώμενη συνολική τιμή συμψηφισμού συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ίση με 0,1024 ευρώ/kWh.
Το οφέλη του Νet Μetering  είναι τα εξής:
• Ο αυτοπαραγωγός με Νet Μetering έχει συνολικό όφελος πάνω από 3.500.000 ευρώ στην 25ετία, υποθέτοντας αύξηση του κόστους ενέργειας 1,5% (πολύ συντηρητικό σενάριο συμπεριλαμβανομένου και του πληθωρισμού).
• Η απόσβεση της επένδυσης (ίδια κεφάλαια) θα πραγματοποιηθεί σε 4 έτη.
• Η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων (IRR) στην 25ετία είναι ίση με 35%.
• Η επιστροφή επένδυσης (ROI) επί των ιδίων κεφαλαίων στην 25ετία είναι ίση με 19,1%.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
H χρήση του Νet Μetering μπορεί να προσφέρει στον βιομηχανικό καταναλωτή τη δυνατότητα εξοικονόμησης οικονομικών πόρων και προστασία σε σχέση με τις αυξήσεις τιμών στην ηλεκτρική ενέργεια. Το ΝΜ αποτελεί λοιπόν ένα σημαντικό εργαλείο εξοικονόμησης ενέργειας και χρήματος ενώ μπορεί να συνδυαστεί άριστα με τη χρήση κεντρικών μονάδων ψύξης/θέρμανσης και ενεργοβόρων μηχανημάτων παραγωγής. Αναντίρρητά, η χρήση του ΝΜ σήμερα είναι οικονομικά ελκυστική, παρέχοντας πλήθος πλεονεκτημάτων στο βιομηχανικό καταναλωτή, στο ηλεκτρικό δίκτυο αλλά και στο περιβάλλον. Με βάση όλα τα παραπάνω, η αύξηση της διείσδυσης της ηλεκτροκίνησης αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα της αύξηση των αναγκών ηλεκτρικής ενέργειας και των εγκατεστημένων φ/β έργων ΝΜ τα επόμενα χρόνια.

Supply Chain Awards 2020 Επιβραβεύοντας την αριστεία στον κλάδο του Supply Chain & Logistics

Οι επιχειρήσεις που δείχνουν το δρόμο της εξωστρεφούς καινοτόμας επιχειρηματικής δραστηριότητας, βραβεύτηκαν στα Supply Chain Awards 2020,
αναδεικνύοντας Μεγάλους Νικητές τις Διακίνησις και Mantis.

Η διοργάνωση των Supply Chain Awards 2020, αποτελεί την 5η διοργάνωση των βραβείων από την Boussias και το Supply Chain Institute, με στόχο την ανάδειξη της αριστείας και της καινοτομίας στον χώρο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Logistics.

Πιο συγκεκριμένα, τα βραβεία Supply Chain Excellence Awards ξεκίνησαν ως μια πρωτοβουλία για την αναγνώριση και την επιβράβευση των οργανισμών, που επιδεικνύουν αριστεία στις δραστηριότητες της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τα βραβεία παρέχουν, επίσης, πολύτιμα σχόλια για τους συμμετέχοντες, αφενός δρώντας ως αρωγός για την περαιτέρω εξέλιξη τους, αφετέρου θέτοντας στο προσκήνιο τις άριστες πρακτικές στον κλάδο.

Οι βασικοί στόχοι των βραβείων είναι:
• Να αναγνωρίσουν το εξαιρετικό επίτευγμα στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας.
• Να ανταμείψουν τις εταιρείες που έχουν επιτύχει τα υψηλότερα πρότυπα.
• Να τονίσουν τη σημασία και τις ευκαιρίες που προσφέρει, η εξαιρετική διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας.
• Να επιβραβευθούν οι επιτυχίες του περασμένου έτους στον κλάδο.
• Να παρέχουν μια μοναδική ευκαιρία δικτύωσης για τους ανώτερους επαγγελματίες της αλυσίδας εφοδιασμού.

Η διοργάνωση του 2020 εξελίχθηκε και ολοκληρώθηκε υπό τις πρωτόγνωρες αλλαγές, που έφερε στις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους η πανδημία του COVID-19. Παρ’ όλα αυτά, οι πιο δυναμικές επιχειρήσεις του κλάδου της εφοδιαστικής αλυσίδας, των οποίων οι αντοχές δοκιμάστηκαν ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, μπήκαν στην αναμέτρηση μέσα στο 2020 και διεκδίκησαν βραβεία για τα έργα και τις πρωτοβουλίες τους. Οι βραβευμένες πρακτικές αποτελούν παράδειγμα και πηγή έμπνευσης για τους logisticians της ελληνικής αγοράς και οδηγούν στην αναβάθμιση και εξέλιξη του κλάδου συνολικά.

Ο καθηγητής Γεώργιος Δουκίδης (Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ΟΠΑ, Διευθυντής Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Επιχειρείν, ELTRUΝ), Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής, δήλωσε με την ευκαιρία της ανακοίνωσης των νικητών: «Τα βραβεία αναγνωρίζουν το σημαντικό ρόλο που παίζει το Supply Chain στην αποτελεσματικότητα της εξυπηρέτησης, την επιχειρηματική ανάπτυξη, την αξιοποίηση των αναδυόμενων πρακτικών στις σύγχρονες και πολύπλοκες τοπικές και διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες, με κύριο πυλώνα τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Υπάρχει πλέον επιτακτική ανάγκη οι επιχειρήσεις να οικοδομήσουν μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα στην αλυσίδα αξίας τους για τη διαχείριση των σημερινών και των μελλοντικών προκλήσεων».

«Τα Supply Chain Awards από την ίδρυσή τους ως θεσμός ήταν ισχυρός γιατί είναι τα μοναδικά βραβεία του κλάδου της εφοδιαστικής αλυσίδας, που βραβεύουν έργα, καινοτόμες πρωτοβουλίες και βέλτιστες πρακτικές σε όλο το φάσμα του κλάδου της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η τελευταία διοργάνωση ξεχωρίζει, καθώς έλαβε χώρα κάτω από ιδιαίτερες-πρωτόγνωρες συνθήκες, λόγω της πανδημίας. Στη συγκυρία του κορονοϊού, η εφοδιαστική αλυσίδα πήρε άλλη διάσταση, μετασχηματίστηκε ψηφιακά και στήριξε την καθημερινότητά μας και τον τρόπο που είχαμε μάθει να ζούμε ως σήμερα. Το έργο των ανθρώπων της εφοδιαστικής αλυσίδας ήταν αξιέπαινο αυτή την περίοδο (και συνεχίζει να είναι) και τα βραβεία αποτελούν το βραχίονα ώστε αυτό το έργο των logistics να βγει στην επιφάνεια και να ακουστεί προς τα έξω. Γιατί αξίζει… χειροκρότημα».
Σταμάτης Ανδριανόπουλος, μέλος της Κριτικής Επιτροπής

«Τα Supply Chain Awards μπορούν να εισφέρουν θετικά στην περαιτέρω ανάδειξη του τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας σε πυλώνα ανάταξης της Ελληνικής οικονομίας. Επιπλέον, μέσω των βραβείων προβάλλονται οι υγιείς επιχειρήσεις του κλάδου και οι καλές πρακτικές επιχειρηματικής τους δραστηριοποίησης, γεγονός εξόχως σημαντικό για τη δημιουργία θετικού κλίματος για το ιδιωτικό επιχειρείν στη χώρα μας. Σε κάθε περίπτωση, ο κλάδος της εφοδιαστικής αλυσίδας προτείνουμε να ενισχυθεί έμπρακτα από την πολιτεία, ούτως ώστε να γίνει ο σημαντικός υποστηρικτικός τομέας της μεταποίησης και του εμπορίου. Προς αυτή την κατεύθυνση ένα νέο στρατηγικό σχέδιο για τον κλάδο, που θα λάβει σοβαρά υπόψη του τα νέα δεδομένα που δημιουργήθηκαν από την πανδημία, είναι απολύτως αναγκαίο».
Αθανάσιος Σαββάκης, Προέδρος Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ)

«Ο θεσμός των Supply Chain Awards διακρίνει και προβάλει τις βέλτιστες πρακτικές και τις καινοτόμες πρωτοβουλίες του κλάδου, οι οποίες αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση θέτοντας τον πήχη υψηλότερα, ώστε να ακολουθήσουν κι άλλες παρόμοιες ενέργειες με στόχο την εξέλιξη του κλάδου ως σύνολο βάσει των νέων τάσεων της αγοράς και της τεχνολογίας. Η ανάδειξη αυτή αποτελεί την ελάχιστη επιβράβευση των ‘αφανών ηρώων’, που λειτουργούν 24/7 συνδέοντας την παραγωγή με την κατανάλωση. Ειδικά φέτος παρέμειναν εν καιρώ πανδημίας στην πρώτη γραμμή, διαφυλάσσοντας την απρόσκοπτη τροφοδοσία της αγοράς. Συνοπτικά, η μεγαλύτερη πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει ο κλάδος μας είναι η εναρμόνισή του με τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τις νέες τεχνολογίες (τόσο σε επίπεδο διαδικασιών όσο και υποδομών), καθώς επίσης και η επίτευξη της μέγιστης ευελιξίας, ταχύτητας, ιχνηλάτισης και αποτελεσματικότητας σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, εξασφαλίζοντας παράλληλα όχι μόνο την εταιρική βιωσιμότητα, αλλά και την περιβαλλοντική προστασία».
Γιώργος Χαβάκης Αντιπρόεδρος Α’, ΠΕΕΔ, Γενικός Διευθυντής, ΧΑΒΑΚΗΣ ΑΕ

«Το 2020 ήταν μια χρονιά πρόκληση για την εφοδιαστική αλυσίδα. Επιχειρήσεις και εργαζόμενοι δοκιμάστηκαν σε πρωτόγνωρες συνθήκες και επέδειξαν μεγάλη προσαρμοστικότητα. Tα Supply Chain Awards 2020 αποτελούν μία ευκαιρία ανάδειξης των εταιρειών που διακρίθηκαν, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, για την αποδοτικότητα και την ενσωμάτωση καινοτόμων διαδικασιών στη λειτουργία τους. Η επιβράβευση της αριστείας αποτελεί κίνηση έμπρακτης στήριξης, αλλά και παράδειγμα για τις επιχειρήσεις εφοδιαστικής που καλούνται να επιταχύνουν την ψηφιακή μετάβαση, να αξιοποιήσουν πράσινες πρακτικές και να αναβαθμίσουν τη διεθνή ανταγωνιστικότητά τους. Η περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου προϋποθέτει, όμως, συνδυασμένες παρεμβάσεις για την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης και πολεοδομικής οργάνωσης, την προώθηση των πολυτροπικών μεταφορών αλλά και τη οργάνωση των πάρκων μεγάλης εμβέλειας».
Δρ Γιώργος Ξηρογιάννης, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής ΣΕΒ

Τα Βραβεία της Χρονιάς

3PL Company of the Year
Διακίνησις
«Είναι μεγάλη τιμή για όλους εμάς να λάβουμε μια τέτοια αναγνώριση για δεύτερη συνεχόμενη φορά, η οποία επικυρώνει την ποιότητα των υπηρεσιών μας και επιβραβεύει τη στρατηγική μας για συνεχή καινοτομία και αριστεία. Κατά τη διάρκεια αυτής της χρονιάς, οι προσπάθειες μας εντατικοποιήθηκαν προς δύο κατευθύνσεις. Η προφανής είναι η διασφάλιση υψηλού επιπέδου λειτουργικής και ασφαλούς διαχείρισης και διακίνησης των εμπορευμάτων των πελατών μας, εν μέσω του πλαισίου που διαμορφώθηκε από την πανδημία. Λαμβάνοντας υπόψη το προφίλ του πελατολογίου μας που συγκροτείται στην πλειονότητα του από πολυεθνικούς πελάτες με είδη αυξημένης ζήτησης για την τρέχουσα περίοδο (τρόφιμα, φάρμακα, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και φροντίδας) γίνεται αντιληπτό το μέγεθος των προκλήσεων που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε. Η δεύτερη κατεύθυνση που ακολουθήσαμε ήταν να εστιάσουμε στην υλοποίηση πλήθους projects (ενδεικτικά ψηφιακή τεχνολογία, βιωσιμότητα, προστασία περιβάλλοντος) και βέβαια στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και νέων αγορών. Όπως αποδείχθηκε, αυτή η «τολμηρή» επιλογή μας ήταν τελικά η πιο ασφαλής επιλογή. Λένε ότι σε καιρούς με γρήγορες αλλαγές, η εμπειρία μπορεί να είναι ο χειρότερος εχθρός – εμείς την αξιοποιήσαμε ώστε να γίνει το πολυτιμότερο όπλο μας. Η στρατηγική μας για το μέλλον δεν μπορεί παρά να είναι η ίδια: ανάπτυξη, καινοτομία, αριστεία».
Ιώ Βλάχου, Commercial Director

Supply Chain Provider of the year
Mantis
«Η αναγνώριση της Mantis ως Supply Chain Provider of the year μας τιμά και μας ικανοποιεί ιδιαίτερα. Με τη βράβευση αυτή επιβεβαιώνεται η κυρίαρχη θέση της Mantis στην ελληνική αγορά της εφοδιαστικής αλυσίδας. Εδώ και 25 χρόνια στόχος μας είναι διαρκώς να εξελίσσουμε το λογισμικό μας ώστε να παρέχουμε τις πλέον σύγχρονες και καινοτόμες λύσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα. Με αυτή τη στρατηγική η Mantis, όχι μόνο ανταποκρίνεται με επιτυχία στις σύγχρονες απαιτήσεις των πελατών της αλλά είναι και σε θέση να προβλέπει και τις μελλοντικές απαιτήσεις αυτών. Το βραβείο αυτό έρχεται να επισφραγίσει τη στρατηγική μας. Επί σειρά ετών αναγνωρίζουμε τη σπουδαιότητα του θεσμού των Supply Chain Awards, που έχει ως στόχο την ανάδειξη της αριστείας και την καινοτομία σε όλους τους τομείς της εφοδιαστικής αλυσίδας. Θα συνεχίσουμε, λοιπόν, να συμμετέχουμε ενεργά σε αυτές τις δράσεις».
Αργύρης Παπαντωνόπουλος, Sales & Business Development Manager, Mantis Hellas

Βογιατζόγλου Systems ΑΕ
Automatic Warehouse Distribution Center της Chipita στη Σλοβακία / Gold
Καινοτομία στην αποθήκη της A & G Paper / Βronze
Oι παλέτες αποστέλλονται καθημερινά από την παραγωγή του εργοστασίου στην αποθήκη. Μετά την παραλαβή τους, οι παλέτες πρέπει να περάσουν από σημείο ελέγχου όπου επικυρώνεται ότι το βάρος, οι διαστάσεις, τα χαρακτηριστικά και η ακεραιότητα των παλετών συμμορφώνονται με τις παραμέτρους, που απαιτούνται για τον ασφαλή χειρισμό εντός του αυτόματου συστήματος. Σε αυτό το πλαίσιο, κάθε παλέτα που δεν ανταποκρίνεται στα τεχνικά αυτά χαρακτηριστικά, εκτρέπεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο για περαιτέρω έλεγχο. Σε αυτό το σημείο ελέγχου, το WMS προσδιορίζει επίσης κάθε παλέτα και την εισάγει στο σύστημα. Σε κάθε παλέτα εκχωρούνται δυναμικές θέσεις (dynamic slots) με βάση τη ζήτηση ή τα χαρακτηριστικά του προϊόντος. Με αυτόν τον τρόπο, η σωστή κατανομή των παλετών (με αγαθά) εντός του αποθηκευτικού χώρου έχει θετική επίδραση σε όλες τις λειτουργίες. Μετά την επιτυχή διέλευση της παλέτας από το σημείο ελέγχου, αποστέλλεται στον κατάλληλο διάδρομο με τη χρήση ενός αυτοματοποιημένου καλαθιού μεταφοράς, που τοποθετεί την παλέτα σε έναν μεταφορέα φόρτωσης με απόδοση 93 παλετών ανά ώρα.

Synergy
Κυνηγώντας την αριστεία / Gold
Η τεχνολογία είναι στο DNA μας / Silver
Με οδηγό την πελατοκεντρική προσέγγιση, η SYNERGY προσδίδει στις υπηρεσίες της ταχύτητα, διαφάνεια και αξία. Ο Account Manager είναι η φωνή προς και από τον πελάτη, δημιουργώντας περιβάλλον εμπιστοσύνης και βέλτιστης ικανοποίησης. Ιδιαίτερο ρόλο κατέχει και το τμήμα Client Support, που διαχειρίζεται ερωτήματα σχετικά με status, έκτακτα και παράπονα, με στόχο τη γρήγορη απάντηση και την αποτελεσματική παροχή λύσης προς τον πελάτη. Επίσης, το τμήμα λειτουργεί με Ticketing Tool, μετρώντας το χρόνο ανταπόκρισης και με levels of escalation. Τέλος, μέσω των μηχανογραφικών εργαλείων και των business analytics, η εταιρεία αποστέλλει κάθε μήνα το Your Journey in a Snapshot, όπου αποτυπώνεται το μηνιαίο «ταξίδι» στη συνεργασία.

ΠΑΕΓΑΕ
ECOlogistics στα πλαίσια των Δράσεων Ευθύνης ΠΑΕΓΑΕ / Gold
Η ΠΑΕΓΑΕ με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στα πλαίσια των «Δράσεων Ευθύνης ΠΑΕΓΑΕ» αναπτύχθηκε η δράση “ECOlogistics”, στοχεύοντας στην πιο οικολογική λειτουργία της εταιρείας, χωρίς να επιβαρύνεται το περιβάλλον. Η δράση αυτή εφαρμόζει πρωτοβουλίες για τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (χρήση λαμπτήρων τεχνολογίας LED), τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας με χρήση εξοπλισμού υψηλής ενεργειακής απόδοσης και τον υπολογισμό του ετήσιου ανθρακικού αποτυπώματος της εταιρείας. Στόχος είναι η μείωση της άσκοπης κατανάλωσης, μέσω χρήσης αναπαλαιωμένων επίπλων της εταιρείας, ενώ η ΠΑΕΓΑΕ πρωτοτυπεί με δράσεις για την αντιστάθμιση των ρύπων, που παράγει η λειτουργία μας (“Go Climate Neutral Now” – δενδροφυτεύσεις) για ένα καλύτερο περιβάλλον για όλους.

MED FRIGO / Gold
Εφαρμογή της ψηφιακής φορτωτικής (eCMR) σε φορτία από την Ελλάδα στην Ευρώπη
H MEDFRIGO, έχοντας σταθερή και διαρκή δέσμευση για επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες προς όφελος των πελατών της, επένδυσε στην εφαρμογή e-CMR για τα φορτία της από την Ελλάδα προς την Ευρώπη, με στόχο τη βελτίωση της διαφάνειας και ποιότητας στις διεθνείς μεταφορές. Η ψηφιοποίηση αποτελεί εργαλείο διευκόλυνσης του διεθνούς εμπορίου, το οποίο σήμερα ειδικά είναι αναγκαίο για την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας από τις συνέπειες της πανδημίας COVID-19. Η μετάβαση σε μια ψηφιακή Εφοδιαστική Αλυσίδα (paperless logistics), είναι σύνθετη διαδικασία, η οποία θα πρέπει να γίνει σταδιακά, ακολουθώντας προσεκτικά βήματα.

TRUCK & CARGO INSURANCE
Τruck & cargo insurance partnership / Gold
Το environmental risk and liability insurance αναγκαιότητα στα green logistics / Silver
Η διαχείριση του ρίσκου και η βέλτιστη ασφάλιση με γνώμονα τη σχέση κόστους-οφέλους για τον επιχειρηματία της εφοδιαστικής αλυσίδας επιτυγχάνεται μόνο μέσα από την ολιστική θεώρηση του ρίσκου. H εταιρεία έχει κατορθώσει το παραπάνω πλάνο μέσα από το συνεργατικό σχήμα τριών εξειδικευμένων εταιρειών. Η IRM πραγματοποιεί το σχεδιασμό και την ανάλυση των αναγκών, η TRUCK&CARGO Insurance μετουσιώνει τη μελέτη σε ασφαλιστικά προϊόντα και η Delatolas υλοποιεί το project, αξιοποιώντας το στόλο βαρέων οχημάτων της, εξειδικευμένα στελέχη, οδηγούς με πολυετή εμπειρία καθώς και τηλεματική τεχνολογία.

Eurochartiki / Gold
Χρήση ευρετικών αλγορίθμων για τον Προγραμματισμό Παραγωγής – η εφαρμογή PRISM
Η Ευρωχαρτική κατόρθωσε να βγει αλώβητη από την περίοδο της αβεβαιότητας της ζήτησης, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων εργαλείων και το πρόγραμμα «PRISM» που έχει αναπτύξει. Σχεδιασμένο να οπτικοποιεί σε χρονοσειρά 2,5 μηνών διαθέσιμο απόθεμα και πρόγραμμα παραγωγής ανά προϊόν και λαμβάνοντας υπόψη την αλληλεπίδραση πολλαπλών παραγόντων (ζήτηση, δυναμικότητα, διαθεσιμότητα χρόνου κ.λπ.), προσέφερε ταχύτητα και ακρίβεια στη λήψη αποφάσεων σε μία περίοδο απαιτητική σε επίπεδο διαχείρισης κινδύνου. Η ταχύτητα ενημέρωσης (5 λεπτά), και η εφαρμογή του μέσω Microsoft Excel προσφέρουν ευελιξία στον έμπειρο planner, ενώ μειώνεται ο χρόνος εκπαίδευσης του νέου. Η εφαρμογή του κατά τη διάρκεια της πανδημικής κρίσης συντέλεσε στο θετικότατο αποτέλεσμα της εταιρείας.

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. / Silver
Χρήση της ηλεκρονικής πλατφόρμας e-Services για την ανάθεση εργασιών παραλαβής – παράδοσης, διαχείρισης εμπορευμάτων και εκτελωνιστικών εργασιών της εταιρείας
PCDC A.E.
H πλατφόρμα e-Services της PCDC είναι μια ανοικτή ηλεκτρονική πλατφόρμα, που επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών για τους πελάτες της πάντοτε σε συνεργασία με τα συστήματα των αρχών (τελωνείο, λιμάνι, κ.λπ.), με απώτερο σκοπό την καλύτερη, ταχύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτησή τους και τη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας των φορτίων και των διαδικασιών (track & trace). H χρήση των e-Services διασφαλίζει όλους τους επιδιωκόμενους σκοπούς, με ανέπαφες συναλλαγές, χωρίς φυσική παρουσία, γρηγορότερη εξυπηρέτηση, ελαχιστοποίηση λαθών, μηδενικές μετακινήσεις, άμεση πληροφόρηση για την κατάσταση των εργασιών και εμπορευμάτων των πελατών της. Επίσης, επιτυγχάνεται η αύξηση της παραγωγικότητας χάρη στη μείωση της γραφειοκρατίας και η αποδέσμευση της διαδικασίας από τη φυσική παρουσία των συναλλασσόμενων.

ΔΙΑΣ ΑΕ / Silver
Logistics εμπορευμάτων υψηλής αξίας
Η ΔΙΑΣ ΑΕ στα πλαίσια της στρατηγικής της πορείας προς παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους πελάτες της, το 2018 πιστοποίησε με επιτυχία τις εγκαταστάσεις της στον Ασπρόπυργο Αττικής, σύμφωνα με το ανώτατο πρότυπο ασφάλειας αποθηκών για τη διαχείριση εμπορευμάτων υψηλής αξίας TAPA FSR A (Facility Security Requirements). Η αποτελεσματικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας των εμπορικών επιχειρήσεων εξαρτάται όλο και περισσότερο από τις επιδόσεις των 3PLs. Η ικανότητα της εταιρείας να ενισχύει τις συνεχώς προσαρμοζόμενες διαδικασίες, τοποθετώντας στο επίκεντρο την εμπειρία και την τεχνογνωσία, είναι καταλυτικός παράγοντας στην εξασφάλιση των μακροχρόνιων συνεργασιών (core customer retention ≈ 14 years). Γι’ αυτό το λόγο η εταιρεία αποφάσισε να επενδύσει σε μια διαφορετική πτυχή ενίσχυσης των διαδικασιών, αυτή της μετρήσιμης κουλτούρας ασφαλείας (security).

ELBAK S.A. / Bronze
Άμεση επεξεργασία φρούτου με ασφάλεια προσωπικού και χαμηλό αποτύπωμα Co2
Η εταιρεία στοχεύει στην άμεση επεξεργασία κλιμακτηριακών φρούτων σε λιγότερο από 12 ώρες από την έναρξη της συγκομιδής, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ασφάλειας από ολόκληρο το προσωπικό και εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο χαμηλότερο αποτύπωμα CO2. Στόχος είναι, επίσης, η διατήρηση της ποιότητας των φρούτων καθώς και το οικονομικό όφελος για την εταιρεία. Η Ελληνική Εταιρεία Κονσερβοποιίας (ΕΛΒΑΚ) ιδρύθηκε το 1972 και εδρεύει στη Λάρισα. Απασχολεί 220 άτομα – μόνιμο και εποχικό προσωπικό σε ισοβαθμισμένη καταμέτρηση. Είναι αξιοσημείωτο ότι εξάγει το 99,5% των προϊόντων της σε πάνω από 56 χώρες παγκοσμίως.

Logistics Way / Bronze
Μετασχηματισμός εφοδιαστικής αλυσίδας στην εταιρεία ΣΚΑΓΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε
Το έργο είχε ως βασικό του στόχο τον εντοπισμό των αδύναμων κρίκων της αλυσίδας εφοδιασμού και τη δημιουργία των κατάλληλων υποδομών για να βελτιωθούν οι διαδικασίες, που λαμβάνουν χώρα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Αυτό μεταφράζεται σε αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας ή της ανταποκρισιμότητας (βαθμός επίτευξης π.χ. επίπεδο customer service). Με τη συνεργασία, η εταιρεία-πελάτης πέτυχε το στόχο της, με πλήρη επιτυχία στον μετασχηματισμό της εφοδιαστικής της αλυσίδας από In House σε Outsourcing στη μεταφορά και διανομή, με πολύ σημαντικά οικονομικά, λειτουργικά και επιχειρησιακά οφέλη.

STEP ONE Α.Ε. / Bronze
Step One Invoice Checking Tool
Στόχος της εταιρείας Step One είναι ο μετασχηματισμός των πελατών σε «έξυπνες» επιχειρήσεις, υιοθετώντας καινοτόμες τεχνολογίες και νέα επιχειρησιακά μοντέλα. Η λύση «Step One Invoice Checking Tool,» βασισμένη στην πλατφόρμα της SAP, που υλοποιήθηκε για την Thenamaris, παρέχει ενδεικτικά:
• Αυτοματοποιεί και βελτιώνει τη διαδικασία ελέγχου παραστατικών, τόσο χρονικά, αλλά κυρίως ποιοτικά.
• Μειώνει το κόστος διαδικασίας καταχώρησης, ελέγχου και έγκρισης παραστατικού.
• Ελαχιστοποιεί την ανθρώπινη παρέμβαση και μειώνει τα σφάλματα της χειροκίνητης επεξεργασίας με τη χρήση Robotic Process Automation (RPA).
• Δίνει το visibility που απαιτείται για κάθε παραστατικό από άκρη σε άκρη της διαδικασίας «Procure to Pay».
Έτσι, το αποτέλεσμα είναι ορατό τόσο για την εταιρεία και τους χρήστες, όσο και για τους προμηθευτές της, με τους οποίους βελτιώνει τη σχέση και την αξιοπιστία της.

Logistics & Supply Chain: Σύγχρονη βιομηχανία σημαίνει εκσυγχρονισμένες αλυσίδες εφοδιασμού

Οι προσπάθειες εκσυγχρονισμού της γραμμής παραγωγής μέσω του αυτοματισμού, της χρήσης τεχνολογιών cloud, των ψηφιακών διδύμων, αλλά και των εργαλείων διαχείρισης δεδομένων, μπορούν να επιφέρουν εντυπωσιακά αποτελέσματα σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα ενός οργανισμού.

Οι νέες δυνατότητες της τεχνολογικής προόδου και το άνοιγμα επιπλέον υλικοτεχνικών αγορών στο χώρο της παραγωγής έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον, όπου οι εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να επενδύουν σε τεχνολογικό εξοπλισμό και νέους τύπους λογισμικών σε αρκετά προσιτές τιμές. Σύμφωνα με την αμερικανική Ένωση Βιομηχανικής Τεχνολογίας (Association for Manufacturing Technology), το 2019 ήταν η καλύτερη χρονιά των Ηνωμένων Πολιτειών από το 1996, όσον αφορά στις παραγγελίες νέων τύπων τεχνολογίας. Επίσης, την τρέχουσα περίοδο, πολλές από τις επενδύσεις κεφαλαίων που παλιότερα θεωρούνταν ανέφικτες ή πιθανώς επιζήμιες για μικρές και μεσαίες βιομηχανικές επιχειρήσεις, πλέον έχουν γίνει αρκετά πιο προσιτές.

Οι νέες τεχνολογίες έπαιξαν, επίσης, βασικό ρόλο στην εξέλιξη των αλυσίδων εφοδιασμού. Οι συνεχείς τεχνολογικές εξελίξεις, όπως η επαυξημένη πραγματικότητα, η άμεση ψηφιακή κατασκευή και ο αυτοματισμός της αποθήκης ανοίγουν έναν νέο κόσμο ευκαιριών υπό το πρίσμα της αλυσίδας εφοδιασμού. Αυτές οι νέες τεχνολογίες όχι μόνο επιτρέπουν την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της ευελιξίας των διαδικασιών παραγωγής και διανομής, αλλά και τροποποιούν τη σχέση μεταξύ των διαφόρων σταδίων της αλυσίδας εφοδιασμού, προσδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στον καταναλωτή.

Για το λόγο αυτό, η χρήση αυτών των τεχνολογιών έχει θεωρηθεί ως ένα από τα βασικά εργαλεία για τις επιχειρήσεις, προκειμένου να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να οικοδομήσουν σταθερότερες σχέσεις με συνδέσμους της αλυσίδας εφοδιασμού. Κατά συνέπεια, οι τεχνολογικές εφαρμογές στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας έχουν καταστεί τομέας έρευνας, δεδομένης της σαφούς και ισχυρής διοικητικής τους επίδρασης.

Ένας οργανισμός για να εκσυγχρονίσει όλη τη γραμμή παραγωγής του, πρέπει να λάβει υπόψιν του όλες τις λειτουργικές παραμέτρους, από την τρέχουσα αλυσίδα εφοδιασμού ως την ενθάρρυνση πιθανών μελλοντικών επενδύσεων. Απαιτείται, λοιπόν, μια ολιστική προσέγγιση, με την ανάληψη των σωστών ρίσκων και με τη διαρκή εποπτεία των επικείμενων αλλαγών. H βαθιά κατανόηση των νέων τεχνολογιών που είναι ικανές να επηρεάσουν πραγματικά την παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων είναι μια κολοσσιαία πρόκληση. Όπως και με τις καινοτομίες του παρελθόντος, η εφαρμοσιμότητα και ο πιθανός αντίκτυπος αυτών των τεχνολογιών ποικίλλουν. Η πολυπαραγοντικότητα των νέων τεχνολογιών καθιστά δύσκολο το έργο για τις εταιρείες, προκειμένου να αναγνωρίσουν τον καταλληλότερο τομέα για να επικεντρώσουν τις επενδύσεις τους στην τεχνολογία εφοδιαστικής αλυσίδας, ενώ ανοίγουν την «όρεξη» για την επιβολή πραγματικών αλλαγών στο παιχνίδι της ανταγωνιστικότητας.

Οι προκλήσεις του παρόντος
Στην Ελλάδα, η εφοδιαστική αλυσίδα στην πανδημία διατήρησε υψηλή αποτελεσματικότητα σε κρίσιμους κλάδους (όπως φάρμακα, τρόφιμα, κ.λπ.), αλλά βρέθηκε αντιμέτωπη με ελλείψεις σε υποδομές, τεχνολογίες και μέσα μεταφοράς, που μείωσαν την απόδοση σε άλλα προϊόντα (ηλεκτρονικά, καταναλωτικά προϊόντα, κ.λπ.). Μία από τις εταιρείες που επέδειξαν γρήγορα αντανακλαστικά την περίοδο αυτή ήταν η Ολυμπιακή Ζυθοποία
«Στην Ολυμπιακή Ζυθοποιία, φροντίσαμε να ανταποκριθούμε άμεσα, έχοντας ως μόνιμο και βασικό μας γνώμονα την Υγεία και Ασφάλεια των ανθρώπων μας. Ενοποιήσαμε τα τμήματα της παραγωγής και των logistics υπό μία ενιαία Διεύθυνση, γεγονός που συνέβαλε στην καλύτερη κατηγοριοποίηση των αναγκών και στον καθορισμό προτεραιοτήτων» σημειώνει ο Δημήτρης Λάμπρου, Warehouse Manager, Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε και συνεχίζει: «Ενισχύσαμε τη διαδικασία S&OP, με στόχο τη βελτίωση της πρόβλεψης της ζήτησης και του προγραμματισμού της παραγωγής. Με το ανανεωμένο, ευέλικτο αυτό σχήμα και σε συνεχή επικοινωνία με τους πελάτες μας, συνεχίσαμε να αξιολογούμε τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς και να προσαρμόζουμε ανάλογα το πρόγραμμα παραγωγής και στις δύο μονάδες παραγωγής μας, στη Σίνδο και τη Ριτσώνα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εταιρεία κατάφερε με σωστό προγραμματισμό να διατηρήσει τη λειτουργία των εγκαταστάσεων της, δημιουργώντας ένα σταθερό απόθεμα που εξασφάλισε μηδενικά stοck out, παράλληλα με την ομαλή τροφοδοσία των πελατών της. Ταυτόχρονα, η εταιρεία κάλυψε τις επιπλέον ανάγκες stock, όπως προέκυψαν από τις διακυμάνσεις της ζήτησης, μέσω χώρων αποθήκευσης κοντά στις μονάδες παραγωγής. Όσον αφορά στον ψηφιακό μετασχηματισμό των αλυσίδων εφοδιασμού, σύμφωνα με την πρόσφατη ειδική ανάλυση του ΣΕΒ, με θέμα: «Το ψηφιακό μέλλον της εφοδιαστικής αλυσίδας», παρατηρήθηκε σημαντική υστέρηση στη χώρα μας. Πιο συγκεκριμένα, μόνο 5 στις 10 επιχειρήσεις έχουν επενδύσει στον ψηφιακό μετασχηματισμό της «εσωτερικής» εφοδιαστικής αλυσίδας, παρότι το 80% των δραστηριοτήτων εφοδιαστικής διενεργείται εντός των εμπορικών και μεταποιητικών επιχειρήσεων (έναντι 25% στην ΕΕ).
Βασικός ανασταλτικός παράγοντας γι’ αυτά τα στοιχεία που παρουσιάζει η Ελλάδα, όπως σημειώνει ο ΣΕΒ, είναι ότι πολλές βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν την εφοδιαστική αλυσίδα ως μια υποστηρικτική εργασία χαμηλής προστιθέμενης αξίας. Έτσι, σπάνια προσελκύει επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής και το χαμηλό κόστος παραμένει κυρίαρχος παράγοντας.

Σε αντίθεση με τις βιομηχανικές επιχειρήσεις, 8 στις 10 εταιρείες 3PL και 4PL επενδύουν σε συστήματα διαχείρισης αποθηκών και στόλου οχημάτων, αν και οι τεχνολογίες 4ης βιομηχανικής επανάστασης παραμένουν περιορισμένες. Ειδικότερα, η διαχείριση αποθηκευτικών χώρων γίνεται κυρίως με συστήματα WMS (61% των επιχειρήσεων), η χρήση συστημάτων διαχείρισης στόλου είναι διαδεδομένη (52%), ενώ οι ψηφιακοί αισθητήρες τύπου RFID για την παρακολούθηση των οχημάτων αυξάνεται σταδιακά (26%). Τέλος, το 68% του κλάδου εστιάζει σε λύσεις Digital Procurement.

Εν κατακλείδι, ακόμη και σήμερα που η τεχνολογική εξέλιξη παρέχει λύσεις, οι εταιρείες εξακολουθούν να είναι αντιμέτωπες με τους ταχύτερους κύκλους ζωής των προϊόντων και τις αυξημένες οικονομικές πιέσεις. Αυτές οι δύο πραγματικότητες έρχονται συχνά σε αντίθεση, με τη μία να προϋποθέτει τον συχνότατο εφοδιασμό των προμηθευτών και την άλλη την αλλαγή στις τοποθεσίες παραγωγής με στόχο τη μείωση των χρόνων παράδοσης και την αντιμετώπιση της αυξημένης ζήτησης.

Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος επίτευξης μιας ισορροπίας στις παραπάνω αντικρουόμενες απαιτήσεις είναι οι εταιρείες να αναθέτουν σε εξωτερικούς παρόχους κάποια επιμέρους τμήματα ή ολόκληρες τις αλυσίδες εφοδιασμού και διανομής, εξασφαλίζοντας μια εμπεριστατωμένη ανάλυση των δεδομένων, που θα οδηγήσει στις απαραίτητες βελτιώσεις. Με αυτό τον τρόπο, ακόμα και εταιρείες μεσαίας δυναμικής μπορούν να γίνουν ανταγωνιστικές απέναντι στις μεγαλύτερες. Επομένως, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μία εταιρεία να εστιάζει σε παρόχους που εξασφαλίζουν ευελιξία ως προς τις επιλογές μεταφοράς, αλλά και εναλλακτικές λύσεις στο κομμάτι της διανομής των προϊόντων, με στόχο την ελαχιστοποίηση των χρόνων παράδοσης και τη μείωση των κατασκευαστικών δαπανών.

Νέες τεχνολογίες στον κλάδο του supply chain
Σήμερα, οι leaders της εφοδιαστικής αλυσίδας αντιμετωπίζουν ένα νέο κύμα πρωτοφανών τεχνολογικών ευκαιριών. Τα δομικά στοιχεία της βιομηχανίας 4.0 -αισθητήρες χαμηλού κόστους και υπολογιστικές συσκευές, απρόσκοπτη επικοινωνία και ισχυρές δυνατότητες ανάλυσης δεδομένων- οδηγούν σε μια έκρηξη καινοτομίας στο χώρο της εφοδιαστικής αλυσίδας.

ΙοΤ
Η άνοδος διαφόρων τεχνολογιών αιχμής, όπου τα δεδομένα πλέον υποβάλλονται σε επεξεργασία και αναλύονται κοντά στο σημείο συλλογής τους, συμπίπτει με τον πολλαπλασιασμό των συσκευών που κάνουν χρήση του Internet of Things (IoT). Είναι η τεχνολογία που απαιτείται, όταν υπάρχει ζήτηση για επεξεργασία χαμηλού λανθάνοντος χρόνου και αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο. Το Edge computing βρίσκεται τώρα στη βιομηχανία παραγωγής. Για παράδειγμα, ορισμένοι οργανισμοί έχουν υιοθετήσει περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα για τις αποθήκες τους. Οι πωλητές βαρέων εξοπλισμών μπορούν να χρησιμοποιήσουν υπολογιστικό άκρο για να αναλύσουν πότε ένα ανταλλακτικό χρειάζεται συντήρηση ή αντικατάσταση.
Τα οικοσυστήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας αγκαλιάζουν το IoT. Οι αισθητήρες εντός συσκευών IoT, καταμετρούν πληροφορίες όπως η τοποθεσία, η κίνηση, η θερμοκρασία, η υγρασία και πολλοί άλλοι παράγοντες. Μερικά παραδείγματα χρήσεων του IoT στις αλυσίδες εφοδιασμού περιλαμβάνουν την παρακολούθηση στοιχείων, τη διαχείριση αποθέματος και τη διαχείριση στόλου.

Η αύξηση της αγοράς του IoT στην εφοδιαστική αναμένεται να είναι σύμφωνα με έρευνες από 13,6% έως το 2024.
Οι πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο που συλλέγονται από το IoT μπορούν να βοηθήσουν τις απαιτήσεις των πελατών στην εξυπηρέτηση, ενώ παράλληλα μπορούν να ελαχιστοποιήσουν το χρόνο διακοπής λειτουργίας και να ενισχύσουν τη συνολική απόδοση της αλυσίδας εφοδιασμού. Τα δεδομένα που συλλέγονται από αισθητήρες IoT σε φορτηγά μπορούν να επιτρέψουν στις εταιρείες να κατανοήσουν καλύτερα τη συμπεριφορά του οδηγού, καθώς και να υπολογίσουν πότε και πόσο πρέπει να είναι οι στάσεις του οδηγού και τον αντίκτυπο της κίνησης στην εκτιμώμενη ώρα άφιξης. Με προβλεπόμενες παγκόσμιες πωλήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου 3,9 τρισεκατομμυρίων δολαρίων το 2020 και αυξημένη ζήτηση για γρήγορη παράδοση, η χρήση του IoT στην εφοδιαστική είναι πιθανό να αυξηθεί.

Αυτοματισμός και ρομποτική
Ενώ η βιομηχανική παραγωγή -με ιδανικό παράδειγμα αυτό των Ηνωμένων Πολιτειών, που περιλαμβάνει τεράστιας δυναμικής αυτοκινητοβιομηχανίες και βιομηχανίες τροφίμων- έχει εστιάσει στον αυτοματισμό και τη ρομποτική εδώ και δεκαετίες, για πρώτη φορά οι συγκεκριμένες τεχνολογίες γίνονται προσιτές και για τις μικρότερες εταιρείες. Η υιοθέτηση νέων λύσεων εξασφαλίζει σε αυτές αυξημένη αποδοτικότητα, υψηλές ταχύτητες παραγωγής και μειωμένες λειτουργικές δαπάνες. Ωστόσο, είναι σημαντικό να εκτιμάται κατά πόσο μια αλυσίδα εφοδιασμού που περιλαμβάνει την εισαγωγή ή εξαγωγή πρώτων υλών, είναι σε θέση να συμβαδίζει με τις προσδοκώμενες βελτιώσεις.

Μέχρι το 2022, 938.000 ρομποτικές μονάδες αναμένεται να λειτουργούν παράλληλα με τους ανθρώπους. Η ρομποτοποίηση διαδικασιών και εξοπλισμού εντός των κτιρίων, καθώς και η αυτόνομη οδήγηση, είναι πιθανό να έχει θεμελιώδη επίδραση στην κινητικότητα και την υποδομή εντός των υφιστάμενων αλυσίδων εφοδιασμού και των logistics. Η ρομποτική και ο αυτοματισμός μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της ταχύτητας και της ακρίβειας.
Επιπλέον, οι καθημερινές εργασίες χαμηλής αξίας εντός των λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας μπορούν να βελτιωθούν και τα ανθρώπινα λάθη να ελαχιστοποιηθούν για τη μείωση των κινδύνων.

Σε συνεργασία με παρόχους υπηρεσιών διοικητικής μέριμνας (logistics providers), που θα έχουν πρόσβαση σε ποικίλες λύσεις για τη μεταφορά των προϊόντων στα δίκτυα διανομής, οι εταιρείες μπορούν να προσαρμόζονται πιο εύκολα στις αυξημένες απαιτήσεις. Οι πάροχοι αυτοί εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε δίκτυα χρηματιστηριακών επενδύσεων, παρέχοντας υποστήριξη στο τεχνικό προσωπικό και βοηθώντας στις ταχύτατες διαδικασίες συντήρησης ή επισκευής του αυτοματοποιημένου εξοπλισμού.

Τεχνολογίες cloud
Ο διαδικτυακός σχεδιασμός των πόρων και οι εφαρμογές που βασίζονται σε αυτές τις τεχνολογίες μπορούν να αυξήσουν την αποδοτικότητα, ειδικά όταν η παραγωγή των προϊόντων λαμβάνει χώρα σε παραπάνω από μία γεωγραφικές περιφέρειες. Αναθέτοντας σε εξωτερικούς συνεργάτες ένα μέρος των αξιοποιούμενων λογισμικών και των -υπό διαρκή ενημέρωση- αποθηκευμένων δεδομένων, οι βιομηχανίες έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν αρκετές δαπάνες και ιδιαίτερα, κάποιες που αφορούν στα τμήματα IT.

Η ενίσχυση της συνολικής εποπτείας και η τυποποίηση των διαδικασιών, οι οποίες προκύπτουν άμεσα από τη χρήση των τεχνολογιών cloud, μπορούν επίσης να διευκολύνουν την επικοινωνία νέων παραγωγικών διαδικασιών μέσω διαδικτύου από οποιαδήποτε παραγωγική μονάδα εντός και εκτός χώρας, ακόμα και με ολόκληρες αγορές που αναπτύσσονται μέρα με τη μέρα. Ωστόσο, οι βιομηχανίες πρέπει να αξιολογούν αν αυτές οι παραγωγικές περιφέρειες διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές για τη μεταφορά των πρώτων υλών. Αυτό απαιτεί εύκολη πρόσβαση σε μεθόδους πολυτροπικής μεταφοράς, αποστολής, αποθήκευσης και διανομής των προϊόντων.

Επιπρόσθετα, πολλοί πωλητές και διανομείς πλέον αξιολογούν θετικά πλατφόρμες διαχείρισης προμηθειών που βασίζονται σε τεχνολογίες cloud, οι οποίες εξασφαλίζουν την εποπτεία της αλυσίδας εφοδιασμού σε πραγματικό χρόνο. Τέτοιες πλατφόρμες απαιτούν από τις βιομηχανίες να ενημερώνουν διαρκώς τα διάφορα στάδια των παραγγελιών τους, επιτρέποντας στο πελατολόγιο να παρακολουθεί όλα τα ακολουθούμενα βήματα μέχρι την παραλαβή των προϊόντων. Διευκολύνοντας την πρόσβαση στα διάφορα στάδια της αποστολής, οι πελάτες μπορούν να προβλέπουν με ακρίβεια τα αποθεματικά τους προσαρμόζοντας την εισροή των προϊόντων βάσει της ζήτησης του δικού τους πελατολογίου.

Ανάλυση μαζικών δεδομένων
Εκμεταλλευόμενες τη δυνατότητα των σύγχρονων τεχνολογιών να καταγράφουν τεράστιους όγκους δεδομένων και πληροφοριών που σχετίζονται με όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, οι εταιρείες μπορούν να επωφελούνται από την ανάλυσή τους, με αποτέλεσμα μια πιο ορθολογική λήψη στρατηγικών αποφάσεων, βάσει απομονωμένων και συνδυαζόμενων ποιοτικών στοιχείων. Επίσης, μπορούν εύκολα να αναπτύσσουν προγνωστικά μοντέλα, αποφεύγοντας οργανωτικά λάθη και απρόβλεπτες δαπάνες. Έτσι, το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα ενισχύεται κατακόρυφα, καθώς είναι σε θέση να προβλέπουν βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες αποθεματικές ανάγκες με υψηλό ποσοστό βεβαιότητας, πιθανά προβλήματα στις αλυσίδες εφοδιασμού και την ανάγκη επιπλέον προσαρμογών στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις του πελατολογίου τους.
Φυσικά, παρόλο που αυτού του είδους τα εργαλεία διαχείρισης δεδομένων θα μπορούσαν να ενισχύσουν αισθητά την ανταγωνιστικότητα κάθε εταιρείας, η ουσιαστική επιτυχία τους απαιτεί από τις αλυσίδες εφοδιασμού και τα δίκτυα διανομής των προϊόντων να μπορούν να καλύψουν με όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κέρδος τις διαγραφόμενες ανάγκες.

Digital twins
Η εφοδιαστική αλυσίδα του σήμερα δεν βρίσκεται στο ίδιο τεχνολογικό επίπεδο σε σύγκριση με μια δεκαετία πριν. Ως άμεσο αποτέλεσμα της επιρροής της τεχνολογίας, οι αλυσίδες εφοδιασμού είναι πολύπλοκες και δυναμικές και καθίσταται σημαντικό, η υιοθέτηση μιας ευέλικτης προσέγγισης. Με την πρόσθετη πρόκληση του COVID-19, η διαθεσιμότητα των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο είναι ένα κρίσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Το Industry 4.0 αποτελεί ένα τεχνολογικό πλαίσιο που εστιάζει στην ψηφιοποίηση και τις αναλυτικές δυνατότητες για τον εντοπισμό γεγονότων σε πραγματικό χρόνο. Εδώ μπαίνουν τα ψηφιακά δίδυμα (digital twins). Ένα ψηφιακό δίδυμο είναι ουσιαστικά ένα εικονικό αντίγραφο της αλυσίδας εφοδιασμού που αποτελείται από εκατοντάδες περιουσιακά στοιχεία, αποθήκες, logistics και θέσεις αποθέματος και κερδίζει μεγαλύτερη προσοχή στον κλάδο, κυρίως λόγω των βελτιώσεων στις τεχνικές και υπολογιστικές δυνατότητες.

Τα ψηφιακά δίδυμα μπορεί να φαίνονται σαν μια ενδιαφέρουσα τεχνολογία, αλλά όταν συνδυάζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη και με τα προηγμένα αναλυτικά στοιχεία, αποτελούν απλώς την κορυφή του παγόβουνου. Η αναβάθμιση σε έξυπνη, ψηφιακή ανάλυση δεδομένων αποτελεί εμπόδιο για πολλές επιχειρήσεις της αλυσίδας εφοδιασμού τα τελευταία χρόνια, ωστόσο η πιθανή αξία που μπορεί να προσδώσει μια τεχνολογία, όπως η μηχανική μάθηση είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Για παράδειγμα, μια μεγάλη κρυφή μνήμη δεδομένων logistics μπορεί να αποτελέσει μια λύση πρόβλεψης μεταφοράς, και μπορεί να εκτιμήσει τις μελλοντικές ανάγκες της εφοδιαστικής αλυσίδας έναντι της διαθέσιμης χωρητικότητας, προκειμένου να εξασφαλίσουν οι βιομηχανίες προληπτικά τη μεταφορά φορτίου στη σωστή τιμή. Με τον ίδιο τρόπο, οι βιομηχανίες θα είναι σε θέση να τροφοδοτήσουν τα δεδομένα του IoT και των αισθητήρων από το εργοστάσιό σε έναν προηγμένο αλγόριθμο προδιαγραφικών αναλυτικών στοιχείων, προκειμένου να παραχθούν προτάσεις για πιθανές βελτιώσεις της διαδικασίας. Με αυτόν τον τρόπο, οι βιομηχανίες μπορούν να γίνουν πιο προληπτικοί και πιο αποτελεσματικοί – δύο πράγματα που θα τους προσφέρουν ανταγωνιστικότητα και σταθερότητα.

Η βιωσιμότητα ενισχύεται από την τεχνολογία
Η βιωσιμότητα είναι μια τάση που τα τελευταία χρόνια αφορά όλο και περισσότερο τις βιομηχανίες και η εφοδιαστική αλυσίδα δεν αποτελεί εξαίρεση. Η παράδοση last mile είναι παραδοσιακά πολύ χρονοβόρα και ενεργειακά μη αποδοτική, αλλά πλέον παρουσιάζει πολλές ευκαιρίες για νέες και έξυπνες προσεγγίσεις. Για να μειώσουν τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οι εταιρείες σε όλο τον κόσμο αξιοποιούν πληθώρα νέων τεχνολογιών, από τα πραγματικά ηλεκτρικά οχήματα έως το λογισμικό που βασίζεται σε AI, που υπολογίζει τη διαδρομή με τις χαμηλότερες εκπομπές εκπομπών.

Η Deutsche Post, η μεγαλύτερη εταιρεία ταχυμεταφορών στον κόσμο, έχει επίσης δεσμεύσει 552 εκατομμύρια δολάρια για την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων ελαφρού φορτίου και μονάδων ηλεκτρικής κινητικότητας. Παρόμοιες τάσεις τεχνολογίας logistics είναι ορατές σε ολόκληρο τον τομέα της ναυτιλίας Μόλις πρόσφατα, πάνω από 60 εμπορικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένης της Maersk, ξεκίνησαν μια πρωτοβουλία που στοχεύει στη χρήση πλοίων και καυσίμων πλοίων με μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην ανοικτή θάλασσα έως το 2030. Αυτές οι προσπάθειες είναι θεμελιώδεις όχι μόνο λόγω του άμεσου αντίκτυπου τους, αλλά επειδή εμπνέουν το σύνολο της βιομηχανίας να υιοθετήσει μια πιο βιώσιμη νοοτροπία.

Μήπως είμαστε ήδη στο μέλλον;
Οι αποφάσεις που αφορούν στις κεφαλαιουχικές επενδύσεις έχουν γίνει πιο δύσκολες τα τελευταία χρόνια. Οι εταιρείες που θέλουν να επενδύσουν στις νέες τεχνολογίες καλούνται να απαντήσουν σε σύνθετα ερωτήματα, όπως: «Πώς μπορεί να επηρεάσει ο εκσυγχρονισμός των διαδικασιών την αλυσίδα εφοδιασμού μας;». Το ερώτημα ίσως μοιάζει εύκολο, αλλά κάθε απόφαση θα δημιουργήσει μια σειρά αναταράξεων σε όλους τους τομείς της παραγωγής, οι οποίες καλό είναι να έχουν προβλεφθεί. Επίσης, κρίνεται σκόπιμο να υπάρξει μελέτη, για το ενδεχόμενο που η αύξηση της παραγωγικότητας αυξήσει και τις απαιτήσεις για τα αποθέματα των προϊόντων, συρρικνώνοντας τη βάση του ανεφοδιασμού. Αδιαμφισβήτητα, οι προβλέψεις των επιδράσεων που θα επιφέρουν στον τομέα της συσκευασίας, και σε δεύτερο χρόνο οι επιπτώσεις στο εργατικό δυναμικό του οργανισμού, κρίνονται απολύτως αναγκαίες. Δυστυχώς, εδώ δεν υπάρχουν γρήγορες απαντήσεις. Η ισορροπία θα προκύψει από το σωστό συνδυασμό όλων των προτεινόμενων λύσεων.

Στην περίπτωση της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας, ο κ. Λάμπρου σημειώνει ότι η χρήση της τεχνολογίας είναι δελεαστική και παρέχει ουσιαστικές λύσεις, ωστόσο η ενσωμάτωσή της απαιτεί ιδιαίτερη προετοιμασία. «Συνεχώς επενδύουμε στη βελτίωση του μηχανολογικού μας εξοπλισμού, παρακολουθώντας τις εξελίξεις σε νέα εργαλεία και αξιολογώντας τις διαθέσιμες νέες τεχνολογίες. Προς όφελος της παραγωγικότητας, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην πλήρη αξιοποίηση των διαχειριστικών και εποπτικών δυνατοτήτων, που παρέχουν τα μηχανογραφημένα συστήματα μας. Μια πλήρως αυτοματοποιημένη αποθήκη μπορεί να έχει αρκετά οφέλη σε εργασίες που απαιτούν πολυπλοκότητα και υψηλή παραγωγικότητα, χωρίς να συμβαίνουν λάθη. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και περιπτώσεις, όπου η αυτοματοποίηση έχει δράσει δεσμευτικά ως προς την ευελιξία σε έντονες διαφοροποιήσεις της ζήτησης» λέει ο κ. Λάμπρου.

Σε αυτό το σημείο, είναι πολύ χρήσιμος για τις επιχειρήσεις ο οδικός χάρτης για την ψηφιακή μετάβαση της αλυσίδας εφοδιασμού, που παρουσιάζει το Παρατηρητήριο Ψηφιακού Μετασχηματισμού του ΣΕΒ με τη συνεργασία της Deloitte, μέσα από 8 κρίσιμες ερωτήσεις:

1. Όραμα: Ποιο είναι το όραμα για τη ψηφιακή μετάβαση του εφοδιαστικού δικτύου;
2. Προβλήματα και ευκαιρίες: Ποια είναι τα προβλήματα της αλυσίδας εφοδιασμού που θέλει να λύσει η επιχείρηση μέσω της ψηφιοποίησης; Τι ευκαιρίες βελτίωσης προκύπτουν;
3. Τεχνολογίες: Ποιες ευκαιρίες προκύπτουν από τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες; Ποιες οι πιθανές επιπτώσεις στην επιχείρηση και στην εφοδιαστική της αλυσίδα;
4. Συνθήκες: Ποια είναι η ωριμότητα και ετοιμότητα των υφιστάμενων συστημάτων, εγκαταστάσεων και λειτουργιών της επιχείρησης για μετάβαση σε σύγχρονες τεχνολογίες; Ποια η απόσταση από την επιθυμητή ψηφιοποίηση και ποιοι παράγοντες προκαλούν την απόκλιση αυτή;
5. Λύσεις: Ποιες είναι οι κατάλληλες τεχνολογικές λύσεις που μπορούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί; Πως θα αλλάξουν οι διαδικασίες μετά την ψηφιοποίηση;
6. Κόστος / όφελος: Ποιες ωφέλειες μπορούν να επιτευχθούν; Ποιο το κόστος των επενδύσεων;
7. Μέτρηση απόδοσης: Πότε και πως αξιολογούνται τα αποτελέσματα και η απόδοση της επένδυσης;

Βαρύνουσας σημασίας είναι η άποψη του Σταμάτη Ανδριανόπουλου, Executive Consultant της PLANNING ΑΕ. «Το διεθνοποιημένο εμπόριο μειώνεται. Οι αγορές γίνονται περισσότερο localized.

Η Διεθνής Μεταφορά θα παρουσιάσει μεγάλη κρίση. Οι ευέλικτοι μεταφορείς θα δυναμώσουν πολύ. Ομοίως στην αποθήκη, στο εμπόριο, στο retail, στους 3PL. Επομένως, το μοντέλο των logistics θα αλλάξει δραματικά και ραγδαία. Μόνο με τη χρήση τεχνολογίας μπορεί να επιτευχθεί το χαμηλότερο κόστος με το υψηλότερο customer experience. Το τρίπτυχο της νέας εφοδιαστικής αλυσίδας ειναι Τεχνολογία – Ψηφιοποίηση – Οργάνωση» επισημαίνει ο κ. Ανδριανόπουλος.

Σε κάθε περίπτωση, για να δημιουργήσουν αυτές τις σύγχρονες, ευέλικτες αλυσίδες εφοδιασμού, οι οργανισμοί πρέπει να επενδύσουν στις λύσεις ψηφιακής τεχνολογίας, που τους επιτρέπουν να βελτιστοποιήσουν τις διαδικασίες και τις λειτουργίες τους σε ολόκληρο το δίκτυο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι οργανισμοί παρά την πίεση να μειώσουν το κόστος ή / και να αποδείξουν τη βραχυπρόθεσμη απόδοση επένδυσης (ROI), πρέπει να υιοθετήσουν μια νοοτροπία, που αγκαλιάζει τις μακροπρόθεσμες διαρκείς τεχνολογικές αλλαγές, χρησιμοποιώντας τις κορυφαίες στρατηγικές τεχνολογίες στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Το ψηφιακό μέλλον της εφοδιαστικής αλυσίδας
Τα βασικά ευρήματα στην πρόσφατη ειδική ανάλυση του ΣΕΒ είναι τα εξής.
• Η εφοδιαστική αλυσίδα στην πανδημία, διατήρησε υψηλή αποτελεσματικότητα σε κρίσιμους κλάδους (όπως φάρμακα, τρόφιμα, κοκ) αλλά βρέθηκε αντιμέτωπη με ελλείψεις σε υποδομές, τεχνολογίες και μέσα μεταφοράς που μείωσαν την απόδοση σε άλλα προϊόντα (ηλεκτρονικά, καταναλωτικά προϊόντα, κοκ.)
• Στην 4η βιομηχανική επανάσταση, η ψηφιοποίηση του δικτύου εφοδιασμού ξεκινά πρωτίστως από τις βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις και δευτερευόντως από τις εταιρίες 3PL (third party logistics). Βελτιώνει την παραγωγικότητα, μειώνει το κόστος με ταχεία ανταπόκριση στις απαιτήσεις παραγωγής και παράδοσης.
• Στην Ελλάδα παρατηρείται υστέρηση στον ψηφιακό μετασχηματισμό με μόνο τις μισές επιχειρήσεις να επενδύουν στην «εσωτερική» εφοδιαστική αλυσίδα τους. Το νούμερο αυτό συμβαδίζει με ευρήματα του Παρατηρητηρίου Ψηφιακού Μετασχηματισμού του ΣΕΒ όπου 9 στις 10 επιχειρήσεις αναγνωρίζουν την προτεραιότητα του ψηφιακού μετασχηματισμού, αλλά μόνο το 48% διαθέτει σαφές σχέδιο υλοποίησης.
• Στα οφέλη της ψηφιακής εφοδιαστικής αλυσίδας περιλαμβάνονται η μείωση του χρόνου ανταπόκρισης, η καλύτερη διαχείριση αποθεμάτων, οι πολυκαναλικές παραδόσεις, η βέλτιστη αξιοποίηση στόλων οχημάτων, κ.α.
• Η ψηφιοποίηση της εφοδιαστικής ωφελεί και το Δημόσιο όπως φαίνεται από την ευρωπαϊκή εμπειρία. Με ψηφιοποιημένα παραστατικά διακίνησης περιορίζεται η φοροδιαφυγής και το λαθρεμπόριο. Ενδεικτικά, η ψηφιοποίηση των εμπορευματικών μετακινήσεων στην Ουγγαρία, μείωσε τις απώλειες ΦΠΑ από το 18% σε 13% και αύξησε τα συνολικά φορολογικά έσοδα κατά 1,7 δισ. ευρώ τον πρώτο χρόνο εφαρμογής.

 

 

Gizelis Robotics: Beyond Industry 4.0

Με την ακλόνητη πίστη στην ανατρεπτική δύναμη της ρομποτικής και των εφαρμογών της, η Gizelis Robotics είναι σήμερα ο μεγαλύτερος integrator συστημάτων ρομποτικής και εφαρμογών αυτοματισμού υψηλής τεχνολογίας στη χώρα μας, που απευθύνεται στη βιομηχανία παγκοσμίως. Οι Ευάγγελος Γκιζελής, CEO και Παναγιώτης Λάγιος, Cofounder & CTO αναλύουν όλες εκείνες τις αξίες, που οδήγησαν την εταιρεία στο να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο μετασχηματισμό και την τεχνολογική εξέλιξη της ελληνικής, αλλά και παγκόσμιας βιομηχανίας.

Ποια είναι η φιλοσοφία της GIZELIS ROBOTICS και ποιο το όραμά της;
Η GIZELIS ROBOTICS είναι σήμερα ο μεγαλύτερος integrator συστημάτων ρομποτικής και εφαρμογών αυτοματισμού υψηλής τεχνολογίας στη χώρα μας, που απευθύνεται στη βιομηχανία παγκοσμίως. Αποτελεί τη νεότερη εταιρεία του βιομηχανικού ομίλου εταιρειών της ΓΚΙΖΕΛΗΣ ΑΕ, που είναι από τους παλαιότερους, εδραιωμένους κατασκευαστές μηχανημάτων επεξεργασίας λαμαρίνας, με εξαγωγές που ξεπερνούν πλέον το 80% της παραγωγής της. Πιστεύουμε στην ανατρεπτική δύναμη της ρομποτικής και των εφαρμογών της. Για το σκοπό αυτό, αναπτύσσουμε ρομποτικά συστήματα που εμπλουτίζονται διαρκώς με νέες λύσεις που επιστρέφουν υψηλή προστιθέμενη αξία στους πελάτες μας. Ενισχύουμε την οργάνωσή μας με νέα στελέχη και με συνεχείς επενδύσεις, αναβαθμίζουμε την κλίμακα των εφαρμοσμένων λύσεων για οποιαδήποτε ανάγκη αυτοματοποίησης. Στη GIZELIS ROBOTICS, θέλουμε να είμαστε σημείο αναφοράς και να αποτελούμε αναπόστατο κομμάτι της επιτυχίας των συνεργατών μας, που είναι σημαντικοί παίκτες στην ελληνική αγορά και όχι μόνο. Για αυτό και συνεχίζουμε να παράγουμε πρωτοποριακή -made in Greece- τεχνολογία αιχμής και για την εποχή “beyond the Industry 4.0”.

Πώς η GIZELIS ROBOTICS πέτυχε να βρίσκεται στις Top 5 νεοσύστατες ρομποτικές εταιρείες του κόσμου για βιομηχανικές εφαρμογές;
H GIZELIS ROBOTICS πέτυχε πράγματι το 2020 μια κορυφαία διάκριση: Ανήκει στις Top 5 νεοσύστατες ρομποτικές εταιρείες του κόσμου για βιομηχανικές εφαρμογές, ανάμεσα σε περίπου 600 επιχειρήσεις. Αυτή η διάκριση -που είναι μια διάκριση και για την νέα τεχνολογική επιχειρηματική σκηνή της χώρας μας – δεν προέκυψε τυχαία. Γιατί η GIZELIS ROBOTICS πέτυχε να παρέχει τόσο μοναδικές και κατ’ απαίτηση ρομποτικές λύσεις όσο και συνδυαστικές λύσεις ρομποτικής και Τεχνητής Νοημοσύνης στην ελληνική βιομηχανία και στις αγορές του εξωτερικού. Η εταιρεία διαθέτει μια έμπειρη ομάδα μηχανικών και εξειδικευμένων αυτοματιστών, αναπτύσσει διαρκώς νέα τεχνολογία αιχμής, παρέχει λύσεις που ταιριάζουν απόλυτα στον πελάτη που απευθύνεται σε εμάς, όσο σύνθετη και εάν είναι η ανάγκη, στην οποία που καλούμαστε να ανταποκριθούμε.

Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες που απαντώνται κατά τον σχεδιασμό τεχνικών λύσεων με χρήση ρομποτικών συστημάτων; Ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζετε κατά τον σχεδιασμό custom solutions;
Κάθε ρομποτική εφαρμογή είναι ξεχωριστή ανεξαρτήτως του είδους της, καθώς επηρεάζεται από το διαθέσιμο χώρο που έχει ο πελάτης, τις υπάρχουσες μηχανές με τις οποίες πρέπει να συνεργαστεί το ρομπότ, τις ιδιαιτερότητες κάθε προϊόντος, όπως επίσης και από τους χρόνους, οι οποίοι πρέπει να επιτευχθούν. Είναι κατανοητό λοιπόν, πως για να υπάρξει επιτυχία σε οποιαδήποτε εφαρμογή, πρέπει να προβλεφθούν όλοι οι παράγοντες που επηρεάζουν το τελικό της αποτέλεσμα. Για την υλοποίηση κάθε έργου που αναλαμβάνει η GIZELIS ROBOTICS διεξάγεται έρευνα για τη σωστή λειτουργία και τον βέλτιστο αυτοματισμό του συστήματος. Όλα τα κομμάτια που περιλαμβάνουν την εφαρμογή σχεδιάζονται τρισδιάστατα σε ειδικά προγράμματα μηχανολογικού σχεδίου. Στη συνέχεια εισάγονται σε προγράμματα προσομοίωσης (simulation), από όπου προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα, όπως είναι η καταλληλότερη διάταξη των επιμέρους μηχανημάτων, καθώς και οι χρόνοι λειτουργίας (κύκλοι). Με αυτήν την μεθοδολογία η GIZELIS ROBOTICS εξασφαλίζει στους πελάτες της, την επιτυχημένη εφαρμογή και λειτουργία των συστημάτων που εγκαθιστά και προσφέρει λύσεις για οποιαδήποτε ανάγκη αυτοματοποίησης. Η εμπιστοσύνη της αγοράς είναι για εμάς η καλύτερη ανταμοιβή.

Πως οραματίζεστε το μέλλον των ρομποτικών συστημάτων και ποιες είναι οι στρατηγικές που θα χαράξετε σε Ελλάδα και εξωτερικό;
Συνεχίζουμε δυναμικά, επεκτείνουμε μεθοδικά το δίκτυο συνεργατών μας και ανοίγουμε νέα κεφάλαια στην εξωστρέφειά μας, όπως την ενίσχυση της παρουσίας μας στη Γερμανία. Καλύπτοντας ανάγκες στην ευρωπαϊκή αγορά, αναπτύσσουμε και προσαρμόζουμε τα προϊόντα μας σε νέους κλάδους, τομείς και ανάγκες. Για εμάς, η τεχνολογία δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά το μέσο για να κάνουμε σωστά αυτό που γνωρίζουμε καλά στην Γκιζελής, για περισσότερα από 50 χρόνια. Να δημιουργούμε αξία και όφελος στους πελάτες, που επενδύουν στις λύσεις μας. Θέλουμε να είμαστε ο συνεργάτης, που μπορεί να εμπιστευθεί η σύγχρονη παραγωγική επιχείρηση, που θέλει να επενδύσει στη σύγχρονη ρομποτική τεχνολογία και στις λύσεις αυτοματισμού.

Ποιες είναι οι ρομποτικές τεχνικές λύσεις που προσφέρετε;
Παρακολουθούμε στενά τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας, στους τομείς της μηχατρονικής, της μηχανικής οράσεως και της Τεχνητής Νοημοσύνης. Με τον τρόπο αυτό είμαστε σε θέση να παρέχουμε κάθε φορά ολοκληρωμένες και καινοτόμες τεχνολογικά λύσεις, που είναι όμως, παράλληλα ευέλικτες και εύχρηστες, ακόμα και από μη εξειδικευμένο προσωπικό. Εφαρμόζοντας τις παγκόσμιες εξελίξεις της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης (Industry 4.0), συνδυάζουμε τεχνολογίες IoT, 4G/LTE, smartphone apps, που επιτρέπουν τη συνεχή και απρόσκοπτη διακίνηση κρίσιμων πληροφοριών μεταξύ ανθρώπων και μηχανημάτων. Λύσεις που παρέχουμε είναι συστήματα παλετοποίησης, συγκόλλησης, pick & place, διακίνησης εμπορευμάτων, εγκιβωτισμός κ.λπ. σε διαφορετικούς κλάδους. Πληροφορίες που αφορούν στη λειτουργία γραμμών διακίνησης, έξυπνων αυτοματοποιημένων αποθηκών και ρομποτικών βραχιόνων, όπως η κατάσταση λειτουργίας, παραγωγικότητες γραμμών, διαθέσιμα στοκ πρώτων υλών, πληρότητα αποθηκών κ.λπ., είναι εύκολα προσβάσιμες σε όσους απαιτείται, υποστηρίζοντας τη λήψη αποφάσεων από τα τμήματα συντήρησης, παραγωγής, πωλήσεων ή γενικής διοίκησης.

Η τεχνολογία των βιομηχανικών ρομπότ εξελίσσεται ραγδαία. Οι βιομηχανικοί ηγέτες, σήμερα, βασίζονται σε ρομπότ που αναλαμβάνουν εργασίες που είναι δύσκολες, βαριές, επικίνδυνες, κουραστικές ή απαιτούν ειδικές απαιτήσεις ακρίβειας και επαναληψιμότητας. Οι τεχνολογίες αυτές είναι πλέον διαθέσιμες και στη χώρα μας. Στη GIZELIS ROBOTICS φροντίζουμε να κάνουμε αυτές τις τεχνολογίες προσιτές και λειτουργικές. Επιδίωξή μας είναι να αποτελέσουμε συγχρόνως τον έμπειρο και έμπιστο συνεργάτη, που θα μπορεί να καθοδηγήσει στη βέλτιστη εισαγωγή και χρήση της, αλλά και να παρέχει διαρκή και αξιόπιστη υποστήριξη σε βάθος χρόνου.

Ποιοι βιομηχανικοί κλάδοι επενδύουν περισσότερο στις ρομποτικές εφαρμογές;
Τα σύγχρονα ρομπότ είναι η επιτομή της νέας τεχνολογίας, της συνεχούς τεχνολογικής εξέλιξης στα συστήματα αυτοματισμού και της Τεχνητής Νοημοσύνης. Τα τελευταία χρόνια, η αλματώδης ψηφιακή και τεχνολογική εξέλιξη και οι νέες δυνατότητες που έχουν ενσωματωθεί στις λειτουργίες τους, έχουν οδηγήσει σε διαρκώς αυξανόμενη χρήση τους στο παραγωγικό περιβάλλον, σε διεθνές επίπεδο. Τα βιομηχανικά ρομπότ μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πλήθος προϊόντων και σε όλους τους τύπους βιομηχανικών μονάδων. Ήδη, χρησιμοποιούνται σε εργοστάσια επεξεργασίας μεταλλικών προϊόντων και λαμαρίνας, σε βιομηχανίες τροφίμων, στην αυτοκινητοβιομηχανία, στην αεροναυπηγική, στις φαρμακοβιομηχανίες, στην κατασκευή φωτοβολταϊκών προϊόντων, στις βιομηχανίες πλαστικού, σε χυτήρια, όπως επίσης και στην υαλοβιομηχανία. Η εισαγωγή των ρομποτικών συστημάτων σε όλες τις βιομηχανίες απέδωσε σημαντικά κέρδη, καθώς μειώθηκε το κόστος παραγωγής και προσέφερε ένα τεράστιο άλμα για την ανάπτυξή τους. Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική αύξηση της ζήτησης για βιομηχανικά ρομπότ. Ιδιαίτερα έντονη χρήση ρομποτικών συστημάτων υπάρχει στη βιομηχανία τροφίμων, κυρίως στα τελικά στάδια της παραγωγής (εγκιβωτισμός και παλετοποίηση προϊόντων). Αρκετά ρομποτικά συστήματα χρησιμοποιούνται, επίσης, στον κλάδο των μεταλλικών κατασκευών για διαδικασίες συγκόλλησης, μεταφορά και διαχείριση υλικών και συναρμολόγηση.

Ποιες είναι οι νέες τεχνολογίες στα διάφορα στάδια της διαμόρφωσης της παλέτας;
Οι ρομποτικοί βραχίονες έχουν βοηθήσει στην προετοιμασία ολοκληρωμένης παλέτας. Ο λόγος είναι ότι πραγματοποιούν τη διαδικασία με απόλυτη ακρίβεια, ευελιξία και ασφάλεια σε πολύ υψηλές ταχύτητες, όπου το ανθρώπινο εργατικό δυναμικό δεν μπορεί να ανταποκριθεί, είτε λόγω φυσικών περιορισμών είτε λόγω ανάγκης μεταφοράς μεγάλου βάρους προϊόντος από γραμμή παραγωγής σε παλέτα. Επιπλέον, υπάρχει σημαντική μείωση των scrap υλικών όπου παρατηρείται στις χειροκίνητες διαδικασίες. Μακροπρόθεσμα, η παραγωγός εταιρεία βελτιώνει το επίπεδο δεξιοτήτων του παραγωγικού δυναμικού της, διότι οι ίδιοι οι χειριστές έρχονται σε επαφή με εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας και αποκτούν γνώσεις σύγχρονων μεθόδων παραγωγής.

Με ποιον τρόπο οι ρομποτικές λύσεις που προσφέρετε βοηθούν στην αυτοματοποίηση του εγκιβωτισμού των προϊόντων;
Οι τεχνικές μας λύσεις προσφέρονται τόσο σε απλές εφαρμογές όσο και σε πιο απαιτητικές, όπου απαιτούνται κινήσεις ανθρώπινου χαρακτήρα. Τα ρομποτικά μας συστήματα μιμούνται το ανθρώπινο κινηματικό μοντέλο όταν εφαρμόζουμε τη συγκεκριμένη διαδικασία. Με αυτό τον τρόπο πετυχαίνουμε την ευελιξία του ανθρώπινου χειρισμού σε συνδυασμό με την υψηλή ταχύτητα και ακρίβεια ενός υπερσύγχρονου ρομποτικού βραχίονα. Παραδείγματα εφαρμογών έχουμε στον τομέα της φαρμακοβιομηχανίας και τροφίμων. Αυτή τη στιγμή υλοποιούμε στο χώρο μας για λογαριασμό πελάτη μας, μεγάλο έργο εγκιβωτισμού και παλετοποίησης σε ένα πλήρης αυτόματο σύστημα συσκευασίας, αποτελούμενο από τρεις ρομποτικούς βραχίονες και περιφερειακό εξοπλισμό.

Σε ποιους τομείς της βιομηχανικής παραγωγής μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα ΑΜR;
Οι επιχειρήσεις σχεδόν οποιουδήποτε μεγέθους και σχεδόν σε κάθε κλάδο αναζητούν σύγχρονη αυτοματοποίηση για να συμβάλλουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ασφάλειας των εργαζομένων. Σήμερα, γίνεται πραγματικότητα η αυτοματοποίηση και εξέλιξη με οικονομικά, αποδοτικά, ασφαλή και εύχρηστα συνεργατικά ρομπότ. Ο πρωταρχικός στόχος είναι βέβαια η μεταφορά υλικών. Στην κατασκευή, ακόμη και στα αυτοματοποιημένα εργοστάσια εξακολουθούν ακόμη να χρησιμοποιούν ειδικευμένους εργαζόμενους για να μετακινήσουν χειροκίνητα καροτσάκια ή παλέτες μεταφοράς με περονοφόρα ανυψωτικά μηχανήματα ή να χρησιμοποιήσουν στιβαρά, άκαμπτα συστήματα, όπως AGV ή μεταφορικές ταινίες με κατεύθυνση γραμμής. Σήμερα, οι προηγούμενοι τρόποι διακίνησης μπορούν να υλοποιηθούν από την πιο εξελιγμένη, ευέλικτη και οικονομικά αποδοτική τεχνολογία των αυτόνομων συνεργατικών ρομπότ (AMRs), όπως αυτά που προσφέρουμε, Τα οφέλη ειναι σημαντικά δεδομένου ότι αυξάνουν την ευελιξία του εσωτερικού εφοδιασμού, συντομεύουν το lead time, απελευθερώνουν τους εργαζόμενους από επίπονες εργασίες ρουτίνας και βελτιώνουν συνολικά το περιβάλλον εργασίας, ενώ τελικά προσφέρουν γρήγορη απόδοση της επένδυσης (ROI).

Πώς προέκυψε η ιδέα της δημιουργίας του RobotSafe και ποιες είναι οι δυνατότητες του;
Απόδειξη της τεχνογνωσίας που έχει αναπτύξει η εταιρεία μας είναι το καινοτόμο προϊόν Robotsafe™, που είναι η ελληνική τεχνολογική απάντηση στην πανδημία αλλά και στις αυξημένες προκλήσεις μολύνσεων του σήμερα. Το Robotsafe™ έχει κατασκευαστεί για εταιρικούς χώρους, εγκαταστάσεις, βιομηχανίες, αποθήκες, εργοστάσια, κέντρα διανομής, αεροδρόμια και υγειονομικούς χώρους. Είναι ένα αυτοκινούμενο συνεργατικό robot που αποφεύγει εμπόδια και επανασχεδιάζει δυναμικά (μέσω αλγορίθμου τεχνητής νοημοσύνης) τη διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσει, με σκοπό να κινείται αυτόνομα σε όλους τους χώρους, με ευελιξία και προσαρμοστικότητα. Πρόσφατα ο παγκόσμιος ηγέτης στα αυτόνομα ρομποτικά συστήματα, η δανέζικη εταιρεία MiR – Mobile Industrial Robots, περιέλαβε στην υψηλής τεχνολογίας γκάμα των προτάσεων της προς τους πελάτες της, που καλύπτουν ευρύ φάσμα επιχειρηματικών τομέων, διεθνώς, το Robotsafe™.

Τι αποφέρει η συνεργασία σας με την MiR;
Η διακίνηση προϊόντων και εμπορευμάτων αλλάζει ριζικά. Τα αυτοκινούμενα ρομπότ είναι μια νέα γενιά προηγμένων αυτοκινούμενων ρομπότ που αποσβένουν σύντομα την επένδυση των πελατών μας, συχνά σε περίοδο μικρότερη του ενός έτους. Αυτά τα μοναδικά, συνεργατικά ρομπότ χρησιμοποιούνται πλέον από εμάς σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών και τομέων υγειονομικής περίθαλψης για την αυτοματοποίηση της εσωτερικής μεταφοράς προϊόντων τους. Σήμερα, υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τα καινοτόμα αυτά συνεργατικά ρομπότ σε πληθώρα βιομηχανιών και logistics centers. Σημειώνεται ότι η GIZELIS ROBOTICS είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος της MiR, ενώ κατασκευάζουμε και αναπτύσσουμε δικά μας εύχρηστα, ευέλικτα και ασφαλή ρομπότ για να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να αυξήσουν την αποδοτικότητα των λειτουργιών τους. Το πιο σημαντικό για τους πελάτες μας στην Ελλάδα είναι η άρτια εκπαίδευση, ενημέρωση και πιλοτικά προγράμματα που παρέχουμε, ώστε να προβούν στην έγκαιρη αναβάθμιση και αυτοματοποίηση των υφιστάμενων υποδομών τους.

Ποια είναι τα οφέλη που θα αποκομίσουν οι ελληνικές βιομηχανίες, επενδύοντας σε ρομποτικά συστήματα;
Τα ρομποτικά συστήματα που παρέχουμε, είναι ικανά να δώσουν στις βιομηχανικές μονάδες την απαραίτητη ώθηση για να είναι ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό, καθώς έχουν τεράστια πλεονεκτήματα:
• Συνεχόμενη λειτουργία
• Ταχύτητα
• Επαναληπτικότητα
• Ασφάλεια
• Λειτουργικά έξοδα
• Ευελιξία
Τα βιομηχανικά ρομπότ μας μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πλήθος προϊόντων και σε όλους τους τύπους βιομηχανικών μονάδων. Χρησιμοποιούνται σε εργοστάσια επεξεργασίας μεταλλικών προϊόντων και λαμαρίνας, σε βιομηχανίες τροφίμων, στην αυτοκινητοβιομηχανία, στην αεροναυπηγική, στις φαρμακοβιομηχανίες, στην κατασκευή φωτοβολταϊκών προϊόντων, στις βιομηχανίες πλαστικού, όπως επίσης και στην υαλοβιομηχανία. Η εισαγωγή των ρομποτικών συστημάτων σε όλες τις βιομηχανίες απέδωσε σημαντικά κέρδη, καθώς μειώθηκε το κόστος παραγωγής και προσέφερε ένα τεράστιο άλμα για την ανάπτυξή τους.•

Σημαντικά έργα της GIZELIS ROBOTICS
Στη GIZELIS ROBOTICS είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για όλες τις συνεργασίες μας και τα έργα που έχουμε αναπτύξει για τους πελάτες μας. Αν και είναι δύσκολο θα ξεχώριζα, ως ενδιαφέροντα έργα, τα εξής:
1. Η συμβολή μας για τη δημιουργία του πρώτου «έξυπνου» εργοστασίου της Calpak στην Ελλάδα, όπου με τη χρήση robots και cobots οι κατασκευαστές θα αξιοποιούν και ταυτόχρονα θα επωφελούνται από το συνδυασμό του machine learning, του εξειδικευμένου λογισμικού, των big data και τη ρομποτική για σταδιακή μετάβαση σε νέα, πρωτοφανή επίπεδα αποτελεσματικότητας και ανταγωνιστικότητας.
Η GIZELIS ROBOTICS είναι ο βασικός συνεργάτης της εταιρείας στην υλοποίηση του οράματος της να αναβαθμίσει την παραγωγική της μονάδα. Τα ολοκληρωμένα συστήματα robots και cobots που εγκατέστησαμε, χρησιμοποιώντας προηγμένους ρομποτικούς βραχίονες, μεταμόρφωσαν τις παραγωγικές γραμμές του εργοστασίου.
Πιο συγκεκριμένα, η GIZELIS ROBOTICS πέτυχε στην πρώτη φάση του έργου την αυτοματοποίηση της γραμμής κατασκευής boilers με την τμηματική εισαγωγής ρομποτικών βραχιόνων. Στη συνέχεια, αυτοματοποιήθηκαν οι εργασίες διαμόρφωσης συγκόλλησης, διακίνησης και συναρμολόγησης. Ακολούθησε, η πλήρης αυτοματοποίηση της δεύτερης γραμμής παραγωγής ηλιακών συλλεκτών με εισαγωγή νέων ρομποτικών βραχιόνων.

Το αποτέλεσμα της αυτοματοποίησης ήταν η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων (συγκολλήσεις, ποιότητα συναρμολόγησης), η κάθετη αύξηση της παραγωγικότητας, η μείωση της έντασης εργασίας στις χειρωνακτικές εργασίες, η βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας και η ευελιξία στην παραγωγή νέων προϊόντων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το μέλλον των campus networks είναι το 5G. Η GIZELIS ROBOTICS συνέβαλε ουσιαστικά στο πρώτο 4G/LTE campus network (ιδιωτικό δίκτυο) στην Ελλάδα, ως αποτέλεσμα της προαναφερθείσας συνεργασίας στο εργοστάσιο της Calpak με την COSMOTE και την Ericsson. Η COSMOTE ανέλαβε την ενσωμάτωση (integration) στο δίκτυο των συνδεδεμένων ρομποτικών μηχανημάτων της GIZELIS ROBOTICS και των augmented reality (AR) εφαρμογών της εταιρείας PTC για τη συλλογή και αξιοποίηση δεδομένων, που παράγονται από τους ρομποτικούς μηχανισμούς, διαμορφώνοντας ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα αυτοματοποίησης της παραγωγής. Έτσι το εργοστάσιο αυξάνει και βελτιστοποιεί την παραγωγή, επιτυγχάνοντας παράλληλα λιγότερες διακοπές στη λειτουργία της και χαμηλότερο κόστος.

2. Η καινοτόμα εφαρμογή συγκόλλησης για την προετοιμασία πετρελαιαγωγών και αγωγών φυσικού αερίου, η οποία κατέκτησε και το ασημένιο βραβείο στα Manufacturing Excellence Awards 2020.

3. Η σύγχρονη γραμμή εγκιβωτισμού (packaging placement) για βιομηχανία τροφίμων και η σύγχρονη γραμμή παλετοποίησης για μονάδα γιαούρτης.

4. Η γραμμή εγκιβωτισμού (case packing) για βιομηχανία προϊόντων υψηλής τεχνολογίας.

5. Ρομποτικά συστήματα συναρμολόγησης για βιομηχανία ηλεκτρονικών εξαρτημάτων.

Θα ήθελα να επισημάνω ότι πιστεύουμε ότι η ελληνική βιομηχανία διαθέτει ισχυρό αναπτυξιακό δυναμικό και δυνάμεις, που μπορούν να την ωθήσουν στην ανάπτυξη μέσα από την καινοτομία και την εξωστρέφεια.

Νέες λύσεις σε παλιές εγκαταστάσεις

Πώς μπορούν οι ψηφιακές τεχνολογίες να συνδυαστούν με τα υπάρχοντα μηχανήματα,  με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της παραγωγής;

Το μέλλον του μέλλοντος είναι το παρών». H φράση ανήκει στον Καναδό φιλόσοφο Marshall McLuhan, ωστόσο μπορεί να βρει απόλυτη εφαρμογή στις προσπάθειες ιχνηλάτισης των σύγχρονων απαιτήσεων της βιομηχανίας κατά τη διάρκεια της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης.

Οι πολυάριθμοι διαφορετικοί όροι, που χρησιμοποιούνται για να ορίσουν την 4η Βιομηχανική Επανάσταση μπορεί μερικές φορές να προκαλέσουν μια παρανόηση της έννοιας, η οποία με τη σειρά της οδηγεί σε εμπόδια αναφορικά με την υιοθέτηση των αλλαγών, που αυτή πρεσβεύει. Πολλές φορές, οι εταιρείες συμβαίνει να δυσκολεύονται να απεικονίσουν την απόδοση μιας τεχνολογικής επένδυσης, καθώς πολλές λύσεις είναι ψηφιακές και όχι φυσικές.

Για όλη αυτή την τεχνολογική μετεξέλιξη, είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι το κάθε βήμα προς την ψηφιοποίηση δεν σημαίνει ταυτόχρονα και την επένδυση σεβαστών ποσών (εννοούμε της τάξης των χιλιάδων ευρώ), όπως μπορεί να συνέβαινε στο παρελθόν. Κι αυτό ισχύει γιατί ένα μεγάλο μέρος του παλαιού εξοπλισμού μπορεί να αξιοποιηθεί από τις βιομηχανικές επιχειρήσεις.

Στο σημείο αυτό, πρέπει να αναφέρουμε, όπως έχουμε πει σε άλλα αφιερώματα στο παρελθόν, ότι ακόμα και μία προσθήκη μερικών νέων αισθητήρων ή μιας μεταβλητής ταχύτητας σε ένα κομμάτι παλαιού εξοπλισμού, συχνά μπορεί όχι μόνο να αυξήσει τη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού, αλλά και να βελτιώσει την απόδοση συνολικά.

Οι περισσότερες εφαρμογές που έχουν να κάνουν με εξοπλισμό ψηφιοποίησης, μπορούν να τοποθετηθούν σε υπάρχοντα μηχανήματα, με σκοπό να ενισχύσουν τις δυνατότητές τους. Αυτό που είναι απαραίτητο να κάνουν οι επιχειρήσεις, όμως, είναι μια εκτίμηση για το τι έχουν ήδη και να προσδιορίσουν μεθόδους με τις οποίες μπορούν να φέρουν τον παλαιό εξοπλισμό τους στη σύγχρονη εποχή. Εν ολίγοις, το κρίσιμο ζήτημα αφορά στον προσδιορισμό του επιχειρηματικού προβλήματος ή τους στόχους που θέλει να πετύχει μια βιομηχανική επιχείρηση, πριν ξεκινήσει να αξιολογεί και να επενδύει σε τεχνολογικές λύσεις.

Συνήθως, οι επιχειρήσεις επενδύουν σε λύσεις «με το κλειδί στο χέρι», οι οποίες περιλαμβάνουν τόσο το hardware όσο και το software. Με τον τρόπο αυτό και λόγω της ικανότητας των ψηφιακών δεδομένων να παρέχουν αποτελέσματα σε πραγματικό χρόνο, οι εταιρείες είναι σε θέση να αρχίσουν να επιτυγχάνουν βελτιώσεις πολύ πιο γρήγορα από ό, τι πριν.
Ακολουθούν δύο παραδείγματα λύσεων που εφαρμόστηκαν σε παλαιό εξοπλισμό και βελτίωσαν σημαντικά την παραγωγή.
Πιο συγκεκριμένα, θα εξετάσουμε αρχικά το παράδειγμα της Mitsubishi Electric και της Horizon Instruments, το οποίο αποδεικνύει πόσο αποτελεσματική μπορεί να είναι μια λύση τύπου «με το κλειδί στο χέρι» για παραγωγικό εξοπλισμό παλαιού τύπου. Ένα τέτοιο παράδειγμα, όπως και αυτό που θα παρουσιάσουμε στη συνέχεια με τον εξοπλισμό της Rockwell, βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα τις απαιτήσεις της βιομηχανίας κατά τη διάρκεια της 4ης Βιομηχανική Επανάσταση, που διανύουμε τώρα.

ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ MITSUBISHI ELECTRIC ΚΑΙ ΤΗΣ HORIZON INSTRUMENTS
Το πρόβλημα: Βελτιώση των λειτουργιών με παράλληλη μείωση των χειροκίνητων παρεμβάσεων.
Όταν ένας εκ των κορυφαίων παρόχων ανοσοδοκιμασιών και συσκευών In Vitro Diagnostic (IVD) αποφάσισε να βελτιώσει μια μηχανή πλήρωσης, η Mitsubishi Electric και η Horizon Instruments, η οποία είναι ειδική στο σχεδιασμό και την κατασκευή οργάνων και αυτοματισμών, παρείχαν μια πολύ αποτελεσματική πλήρως αυτοματοποιημένη λύση.

Ο κατασκευαστής συσκευών IVD αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα με το μηχάνημα πλήρωσης, το οποίο είχε μια ηλικία δεκαπέντε ετών. Το σύστημα ήταν ιδιαίτερα αργό και δεν μπορούσε να προσφέρει το επίπεδο ακρίβειας, ευελιξίας και αυτοματισμού, που ο ίδιος ο παραγωγός επιθυμούσε. Επιπλέον, η τεχνολογία πίσω από το μηχάνημα ήταν ξεπερασμένη, αφήνοντας το εργοστάσιο εκτεθειμένο σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού.

Η λύση: Ένα πλήρως αυτοματοποιημένο μηχάνημα πλήρωσης, που χρησιμοποιεί σερβοκινητήρες που οδηγούνται από PLC
Η Mitsubishi Electric και η Horizon Instruments ανέπτυξαν μια καινοτόμο λύση, που θα αντιμετώπιζε τις ανάγκες και τις προκλήσεις του κατασκευαστή συσκευών IVD. Το μηχάνημα περιστρέφεται γύρω από ένα PLC MELSEC-L, που εξασφαλίζει ακριβή ταχύτητα και θέση τεσσάρων σερβοκινητήρων MELSERVO-JE και των σχετικών σερβοενισχυτών τους, που συνδέονται μέσω ενός δικτύου υψηλής ταχύτητας SSCNET III / H.
Ας θυμηθούμε όμως τι είναι το PLC. Το PLC είναι ένα ψηφιακό ηλεκτρονικό σύστημα, σχεδιασμένο για χρήση σε βιομηχανικό περιβάλλον, το οποίο χρησιμοποιεί μια προγραμματιζόμενη μνήμη για την αποθήκευση εντολών. Με αυτόν τον τρόπο, επιτελούνται διάφορες λειτουργίες, όπως λογικές, χρονικές, μετρητικές και αριθμητικές πράξεις και ελέγχονται μέσω αναλογικών/ψηφιακών μονάδων, διάφορες μηχανές ή διαδικασίες.

Ο Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) είναι μια ειδική συσκευή, η οποία έρχεται να αντικαταστήσει στον πίνακα του κλασικού αυτοματισμού όλους τους βοηθητικούς ηλεκτρονόμους, τα χρονικά και τους απαριθμητές.
Ξαναγυρνάμε στο παράδειγμα μας. Εδώ το σύστημα, λοιπόν, φορτώνει κενές πλάκες από έναν σταθμό εισόδου σε ένα σύστημα μεταφοράς, το οποίο κινεί τις πλάκες προς το σταθμό πλήρωσης. Όταν φτάσουν εκεί, κάθε μικρή δεξαμενή της πλάκας συνδέεται με ένα ακροφύσιο πλήρωσης που λαμβάνει τον απαραίτητο όγκο υγρού από μια συγκεκριμένη φιάλη εισόδου. Μόλις ολοκληρωθεί η διανομή υγρών, οι πλάκες μεταφέρονται στον σταθμό εξόδου και στοιβάζονται.
Το σύστημα αυτό, το οποίο ενσωματώνει και οθόνες αφής (HMI), επιτρέπει στους χειριστές να επιλέγουν τις σωστές συνταγές και τον σωστό όγκο υγρού, που πρέπει να διανέμεται στα δοχεία της κάθε πλακας. Αυτό παρέχει υψηλή ευελιξία στις λειτουργίες, καθώς και δυνατότητα παρακολούθησης της διαδικασίας σε πραγματικό χρόνο.
Το αποτέλεσμα αυτής της επένδυσης ήταν η σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας και η μείωση της φύρας. Έχοντας τη δυνατότητα επεξεργασίας μεταξύ 4.000 και 5.000 πλακών την ημέρα, η καινούργια εγκατάσταση είχε άμεσο θετικό αντίκτυπο στην παραγωγή. Η νέα εγκατάσταση είναι επτά φορές πιο παραγωγική από ότι ήταν στο παρελθόν, ακόμα και όταν λειτουργούσε σε πλήρη παραγωγικότητα.
Επιπλέον, η απρόσκοπτη ενσωμάτωση PLC, σερβοκινητήρων και σερβοενισχυτών εξασφαλίζει γρήγορη ταχύτητα πλήρωσης, υψηλή ακρίβεια και επαναληψιμότητα, παρά τους μικρούς όγκους που διαχειρίζεται. Ως αποτέλεσμα, η βιομηχανική επιχείρηση μπόρεσε να εξαλείψει ζητήματα που σχετίζονται με την υπερπλήρωση των δοχείων των πλακών και τη μείωση της φύρας του υγρού, κατά περισσότερο από 50%.
Για να διασφαλιστεί η μακροζωία, η εγκατάσταση που δημιουργήθηκε είναι αρκετά ευέλικτη ώστε να υποστηρίζει μελλοντικές υλοποιήσεις, όπως η προσθήκη ρομποτικών βραχιόνων για φόρτωση και εκφόρτωση των πλακών.

ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ROCKWELL
Το πρόβλημα: Το ελαιοτριβείο Conde de Benalúa διέθετε μη ολοκληρωμένα, απομονωμένα συστήματα που δεν μπορούσαν πλέον να προσφέρουν υψηλά επίπεδα διαθεσιμότητας και ασφάλειας.
Στα ανατολικά βουνά της επαρχίας της Γρανάδας, στην πόλη Benalúa de las Villas, βρίσκεται ο Συνεταιρισμός San Sebastián – Conde de Benalúa, μια εταιρεία που ιδρύθηκε το 1954. Σήμερα, παράγει και πουλάει ελαιόλαδο, με εμπορικά σήματα, όπως τα Amarga y Pica, Conde de Benalúa και Olivar del Sur. Από την ίδρυσή της, η εταιρεία επιθυμούσε να βελτιώσει αισθητά την ποιότητα ολόκληρης της αλυσίδας παραγωγικών διαδικασιών, οι οποίες αφορούν στην παραγωγή λαδιού από ελιές.
Στην πραγματικότητα, η εταιρεία διαθέτει περίπου 50 σταθμούς ελέγχου που διανέμονται σε 14.000 παραγωγικά εκτάρια. Μόλις το προϊόν εισέλθει στις εγκαταστάσεις της, αυτή η φροντίδα και η προσοχή στη λεπτομέρεια παραμένουν, ώστε να καταφέρουν να επεξεργαστούν περισσότερα από 34 εκατομμύρια κιλά ελιές, τα οποία μεταφράζονται σε 8,5 εκατομμύρια λίτρα παραγωγής ελαιόλαδου.
Αυτό γίνεται εφικτό στο ελαιοτριβείο της εταιρείας, το οποίο περιλαμβάνει τρεις χώρους: έναν χώρο υποδοχής, όπου οι ελιές μεταφέρονται για καθαρισμό και τοποθέτηση σε χοάνες. Έναν χώρο, όπου οι ελιές μετατρέπονται σε λάδι και ένα κελάρι για την αποθήκευση του τελικού προϊόντος πριν παραδοθεί στα μέλη του συνεταιρισμού.
Για τη διαχείριση αυτών των τριών χώρων, το ελαιοτριβείο είχε ένα σύστημα αυτοματισμού που βασιζόταν σε μη πλήρως ενσωματωμένα συστήματα, τα οποία δεν είχαν σχεδιαστεί για να παρέχουν υψηλή διαθεσιμότητα ή να προστατεύουν από σύντομες ηλεκτρικές βλάβες. Αυτό οδηγούσε σε μη προγραμματισμένους χρόνους διακοπής λειτουργίας και σφάλματα στον εξοπλισμό.
Η εταιρεία άρχισε να αναζητά εναλλακτικές τεχνολογικές λύσεις ικανές να προσφέρουν υψηλότερο βαθμό ευρωστίας. Η εταιρεία που επιλέχθηκε για την αναβάθμιση των συστημάτων ήταν η Ansotec, μια εταιρεία που ειδικεύεται στις λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού για τη βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων όλων των ειδών διαδικασιών αυτοματισμού και ελέγχου, κυρίως για τη βιομηχανία τροφίμων, χημικών και φαρμακευτικών προϊόντων.

Η λύση: Εγκατάσταση πλατφόρμας αυτοματισμού για απρόσκοπτη ενσωμάτωση κρίσιμων χώρων του ελαιοτριβείου
Η πρόταση της Ansotec για το Conde de Benalúa συνίστατο στη χρησιμοποίηση της τεχνολογίας αυτοματισμού της Rockwell.
Το πρώτο στάδιο περιελάμβανε την αυτοματοποίηση της αίθουσας, όπου οι ελιές μετατρέπονται σε λάδι. Εδώ, εφαρμόστηκε η πλατφόρμα οπτικοποίησης ThinManager® και το Κατανεμημένο Σύστημα Ελέγχου PlantPAx ™ (DCS) για την αποτελεσματική διαχείριση του πυρήνα της παραγωγικής διαδικασίας. Προκαταρκτικές εργασίες έγιναν επίσης για την ενσωμάτωση του συστήματος Microsoft® (Dynamics NAV) ERP που χρησιμοποιείται από την εταιρεία.

Το δεύτερο στάδιο κάλυψε ολόκληρη την πλατφόρμα ThinManager στο υπόλοιπο εργοστάσιο και το σύστημα PlantPAx εφαρμόστηκε σε άλλους τομείς – τις αυλές και το κελάρι. Ταυτόχρονα, η λύση διαχείρισης παραγωγής που αναπτύχθηκε από την Ansotec και ονομάστηκε «Almazara Conectada 4.0» – Connected Oil Mill 4.0 – εφαρμόστηκε για τον έλεγχο όλων των διαδικασιών και της διαχείρισης των εγκαταστάσεων. Διάφοροι τύποι συσκευών ενσωματώθηκαν στη λύση μέσω δικτύων EtherNet / IP ™: tablet, smartphone, συσκευές ανάγνωσης RFID και κάμερες.
Το Connected Oil Mill 4.0 επιτρέπει να ενσωματωθούν όλα τα δεδομένα. Με αυτό το εργαλείο, όλες οι συσκευές και ο εξοπλισμός συμμορφώνονται με τα πρότυπα αναγνωρισμένων κατασκευαστών, όπως η Rockwell Automation. Συλλέγονται και αποθηκεύονται όλες οι πληροφορίες, οι οποίες μπορούν να προβληθούν με διάφορους τρόπους, για να αναλυθούν αργότερα.

Με σκοπό τη διαχείριση όλων αυτών των δεδομένων, η Ansotec παρείχε πίνακες ελέγχου. Η οπτικοποίηση δεδομένων διευκολύνει τον έλεγχο της εξέλιξης της παραγωγικής διαδικασίας – αδρανή και λειτουργικά μηχανήματα, παραγωγή/βάρδια κ.λπ. Οι μετρήσεις μπορούν να ελεγχθούν άμεσα για τη βελτίωση της επιχειρηματικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Η ενοποίηση όλων των δεδομένων που δημιουργούνται από το σύστημα ελέγχου, διασφαλίζει την πρόσβαση σε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο.

ΟΦΕΛΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η ψηφιοποίηση παρέχει πρόσθετα οφέλη στο ελαιοτριβείο Conde de Benalúa. Η λύση που χρησιμοποίησε η Ansotec βελτίωσε σημαντικά τη συνολική διαθεσιμότητα των εγκαταστάσεων, μείωσε τα σημεία συμφόρησης και συνεπώς αύξησε την απόδοση της παραγωγής και των μηχανημάτων.
Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία παραγωγής ελαιόλαδου έχει εξαλείψει μεμονωμένα τμήματα ελέγχου και τώρα ολόκληρη η μονάδα υποστηρίζεται από ένα ολοκληρωμένο σύστημα κάτω από ένα μοναδικό ενιαίο πλαίσιο για τον έλεγχο των διαδικασιών και τη διαχείριση της παραγωγής.

Ταυτόχρονα, οι ώρες που η εγκατάσταση μένει εκτός λειτουργίας έχουν μειωθεί, αφού πλέον χρησιμοποιούν ένα σύστημα ιστοριοποίησης, με συναγερμούς που επιτρέπουν να αναλύονται οι τάσεις της παραγωγής και να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα γρηγορότερα (συντήρηση κλπ). Η υποδομή επίσης παρέχει ένα απομακρυσμένο σύστημα υποστήριξης 24/7 κατά τη διάρκεια της συγκομιδής και αυτό διασφαλίζει τη συνεχή λειτουργία της εγκατάστασης.

Από τη σκοπιά της διαχείρισης, η εταιρεία μπορεί να ελέγχει τις αναφορές παραγωγής μέσω ιστού ή εφαρμογής από smartphone, να έχει πρόσβαση σε πίνακες ελέγχου για να παρακολουθεί την παραγωγή, καθώς και μια συνολική ενοποίηση εργαστηρίων, υποδοχής ελιάς, αιθουσών εξαγωγής και του κελαριού. Όλα αυτά συγχρονισμένα και σε πραγματικό χρόνο στο σύστημα ERP.
Εν ολίγοις, αυτό το σύστημα παρέχει ευρωστία, ιδιαίτερα στη βιομηχανία ελαιολάδου, όπου οι εταιρείες συνήθως δε βασίζονται σε ολοκληρωμένες λύσεις.
Επιπλέον, η παραγωγική ικανότητα αυξάνεται χωρίς να χρειάζεται να επενδύσει η επιχείρηση σε νέες γραμμές παραγωγής και παρέχονται επίσης πληροφορίες για την ενίσχυση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων διαχείρισης.•

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Μηχανολόγος Μηχανικός MSc
«Ακόμα και μία προσθήκη μερικών νέων αισθητήρων ή μιας μεταβλητής ταχύτητας σε ένα κομμάτι παλαιού εξοπλισμού, συχνά μπορεί όχι μόνο να αυξήσει τη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού, αλλά και να βελτιώσει την απόδοση συνολικά»

 

Το 3D Printing στη μάχη κατά του πλαστικού

Η Φωτεινή Σετάκη, ιδρύτρια της εταιρείας the NEW RAW αναλύει τις δυνατότητες και το ρόλο της προσθετικής κατασκευής, στη μάχη για ένα βιώσιμο μέλλον με λιγότερο πλαστικό.

Η εταιρεία The New Raw με έδρα το Ρότερνταμ της Ολλανδίας, έγινε γνωστή στο ευρύτερο κοινό μέσα από τη δράση “Print Your City”. Η συγκεκριμένη δράση αποτέλεσε μέρος του προγράμματος “Zero Waste Future” της Coca-Cola, που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Το πρόγραμμα είχε ως στόχο να αποκτήσει η Θεσσαλονίκη τις βάσεις για να γίνει “Zero Waste”, να γίνει δηλαδή μια «πόλη μηδενικών απορριμμάτων». Επιπλέον, έφερε τους πολίτες και τη νέα γενιά σε επαφή με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, την αντιμετώπιση των απορριμμάτων ως πόρους που μπορεί να έχουν μια δεύτερη ή τρίτη ζωή, ανοίγοντας τον δρόμο για μια ζωή σε πιο «έξυπνες» πόλεις.

Πείτε μας λίγα λόγια για τις αξίες και το όραμα της εταιρείας;
Η εταιρεία The New Raw ιδρύθηκε το 2015 στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας από τους αρχιτέκτονες Πάνο Σάκκα και εμένα. Η εταιρεία χρησιμοποιεί τη ρομποτική τρισδιάστατη εκτύπωση με ανακυκλωμένο πλαστικό για την ανάπτυξη και την εφαρμογή ιδεών. Λαμβάνοντας υπόψη την κυκλική οικονομία και το υψηλό ντιζάιν, προσδίδει στα αντικείμενα αισθητική αξία και κοινωνική επίδραση. Το μεγαλύτερο όραμα της εταιρείας πίσω από κάθε ένα από τα έργα ή τα προϊόντα της είναι να συμβάλει στη δημιουργία μιας παρακαταθήκης για τον κύκλο υλικών για τα πλαστικά, έτσι ώστε να ευαισθητοποιηθεί το κοινό και να τονωθεί η τοπική παραγωγή. Μέσω της ολοκλήρωσης της σχεδιαστικής σκέψης, της ρομποτικής παραγωγής και της έρευνας γύρω από τα υλικά, η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις σχεδιασμού και προσθετικής κατασκευής για ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Σε ποιους τομείς της βιομηχανικής παραγωγής βλέπετε την τεχνολογία 3D Printing;
Σήμερα, βλέπουμε την εκτύπωση 3D σε πολλούς διαφορετικούς τομείς, από την ιατρική, την αυτοκινητοβιομηχανία έως το βιομηχανικό κλάδο, ανοίγοντας δυνατότητες για την ανάπτυξη νέων τύπων προϊόντων και εξαρτημάτων υψηλής απόδοσης, αλλά επίσης εισάγοντας νέες έννοιες όπως η παραγωγή κατά παραγγελία και η μαζική προσαρμογή. Εκπροσωπώντας τη The New Raw, βλέπουμε το 3D Printing ως μια μεγάλη ευκαιρία, καθώς μας επιτρέπει να συνδυάζουμε αυτήν την τεχνολογία με ροές αποβλήτων, προκειμένου να αναπτύξουμε τις έννοιες της κυκλικής οικονομίας και τις υπερτοπικές εφαρμογές.

Υπάρχει σχέδιο για άλλες μεγάλες βιομηχανίες, όπως η Coca-Cola, να χρησιμοποιήσουν αυτήν την τεχνολογία στα εργοστάσιά τους, και εάν ναι σε ποια μέρη της γραμμής παραγωγής τους;
Όλο και περισσότερες βιομηχανίες και μεγάλοι οργανισμοί δείχνουν ενδιαφέρον για την εφαρμογή της τρισδιάστατης εκτύπωσης, τόσα στα τμήματα έρευνας και ανάπτυξης όσο και στις γραμμές παραγωγής τους. Αυτό οφείλεται στα γνωστά πλεονεκτήματα της τεχνολογίας, όπως η παραγωγή ολοκληρωμένων εξαρτημάτων υψηλής ποιότητας και απόδοσης. Προς το παρόν, αυτή η τεχνολογία φαίνεται να είναι πιο κατάλληλη για χαμηλό όγκο παραγωγής, όπως η κατά παραγγελία παραγωγή καθώς και για την παραγωγή μοναδικών ή προσαρμοσμένων προϊόντων.

Έχετε πρόσφατα παραδείγματα εφαρμογής στον τομέα της βιομηχανίας της εφαρμογής τρισδιάστατης εκτύπωσης;
Με το έργο, Print Your City (https://www.printyour.city/), προσπαθήσαμε να διερευνήσουμε την έννοια της εφαρμογής της 3D εκτύπωσης σε οικιακά πλαστικά απορρίμματα, ως ένας τρόπος αναμόρφωσης του αστικού δημόσιου χώρου, χρησιμοποιώντας αφενός ανακυκλωμένα υλικά και αφετέρου την συμμετοχική σχεδίαση. Το έργο «Print your city» παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ως πρότυπο για τον δήμο του Άμστερνταμ της Ολλανδίας. Το 2019, το πρόγραμμα Print Your City δοκιμάστηκε πιλοτικά σε ολόκληρη την κλίμακα της πόλης και εισήγαγε το Zero Waste Lab στη Θεσσαλονίκη της Ελλάδας, με την Coca-Cola Company ως πελάτη εκκίνησης.
Το 2020, ενώσαμε τις δυνάμεις μας με τον οργανισμό Blue Cycle (https://bluecycle.com/en/) για την αντιμετώπιση της θαλάσσιας πλαστικής ρύπανσης. Το Blue Cycle Lab είναι η πρώτη εγκατάσταση στην Ελλάδα που είναι αφιερωμένη στην ανακύκλωση και την επεξεργασία πλαστικού εξοπλισμού, που προέρχεται από δραστηριότητες αλιείας και ναυτιλίας. Στο συγκεκριμένο έργο χρησιμοποιούμε, λοιπόν, την τρισδιάστατη εκτύπωση για να μετατρέψουμε τα θαλάσσια πλαστικά απορρίμματα σε μια σειρά αντικειμένων διακόσμησης.

Ποιος είναι ο ρόλος της τρισδιάστατης εκτύπωσης στην κυκλική οικονομία;
Η τεχνολογία της ρομποτικής-τρισδιάστατης εκτύπωσης επιτρέπει μια σύντομη διαδρομή ανακύκλωσης, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα μια διαδικασία παραγωγής μηδενικών αποβλήτων, που μπορεί να συνδυάσει την αρθρωτή επισκευή και τη μαζική προσαρμογή. Αδιαμφισβήτητα, η συγκεκριμένη τεχνολογία μπορεί να μεγιστοποιήσει τη χρήση και την αξία των υλικών πόρων, παρέχοντας νέες δυνατότητες στην παραγωγή. Επιπλέον, με τη χρήση αυτής της τεχνολογίας, είναι δυνατή η τοπική ανακύκλωση των αποβλήτων. Αυτή η κυκλική στρατηγική είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ενισχύει την τοπική οικονομία, μέσω της προμήθειας τοπικών υλικών και της συνακόλουθης παραγωγής τοπικών αγαθών. Ο συνδυασμός της ρομποτικής εκτύπωσης 3D και των ανακυκλωμένων πλαστικών απορριμμάτων έχει τη δυνατότητα να αναμορφώσει το αστικό τοπίο, αναπτύσσοντας τις πόλεις που αγκαλιάζουν πλήρως τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και επιταχύνουν την ψηφιακή μετάβαση σε ένα σαφώς πιο βιώσιμο δομημένο περιβάλλον.