-->

Έλεγχος των λιπαντικών; Check!

Για να γίνει κατανοητή η ανάγκη πραγµατοποίησης τεστ ανάλυσης των λιπαντικών που είναι σε χρήση σε κάποιο µηχάνηµα, αρκεί να σκεφτεί κανείς την εξής παροµοίωση: το λιπαντικό µε το ανθρώπινο αίµα. Όπως οι αιµατολογικές εξετάσεις χρησιµοποιούνται ως µέσο για τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε την κατάσταση και τη θεραπεία ενός ασθενή, έτσι και τα τεστ ανάλυσης του λαδιού χρησιµοποιούνται ως µέσο για τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε τη συντήρηση του κινητήρα – µηχανήµατος.

Ένα καλό πρόγραµµα που αφορά στα τεστ ανάλυσης λαδιού είναι αυτό που όχι µόνο εντοπίζει σύντοµα τυχόν αλλαγές στο λιπαντικό, αλλά ταυτόχρονα επιτρέπει και την αναγνώριση των αλλαγών που κρίνονται σηµαντικές.

Τα συγκεκριµένα δύο στοιχεία απαιτούν από το άτοµο, που πραγµατοποιεί την ανάλυση του λαδιού να έχει την αντίληψη και να γνωρίζει τι θεωρείται φυσιολογικό σε κάθε περίπτωση. Σε ένα σύστηµα µετάδοσης κίνησης, για παράδειγµα, τα διαφορικά και οι τελικές σχέσεις µετάδοσης έχουν µεταξύ τους πολλά γρανάζια που συνδέονται. Κατά συνέπεια, είναι φυσιολογικό να υπάρχουν ρινίσµατα µετάλλου στο λάδι από αυτά τα εξαρτήµατα.

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΕΥΡΟΣ;

Κάθε κινητήρας – µηχάνηµα έχει ένα χαρακτηριστικό προφίλ ανάλυσης λιπαντικού. Για παράδειγµα, το προφίλ ενός πετρελαιοκινητήρα Tier 1 (περιβαλλοντική νόρµα για κινητήρες µη οδικών µηχανηµάτων) είναι διαφορετικό από αυτό ενός πετρελαιοκινητήρα Tier 4 (πιο σύγχρονη περιβαλλοντική νόρµα µε αυστηρότερα όρια εκποµπών). Η διαφορά αυτή προκύπτει επειδή ο κινητήρας Tier 4 λειτουργεί σε υψηλότερες θερµοκρασίες καύσης και λαδιού, που αναγκάζουν το λάδι να οξειδωθεί νωρίτερα. Αυτό, όµως, είναι φυσιολογικό σε έναν κινητήρα Tier 4 και δεν προκαλεί ανησυχία. Η βιοµηχανία βαρέων µηχανηµάτων άρχισε να χρησιµοποιεί κινητήρες ντίζελ που πληρούσαν τα πρότυπα εκποµπών Tier 4, το 2015. Τα αποτελέσµατα των δειγµάτων λαδιού σε αυτούς έδειξαν αυξηµένα επίπεδα σε χαλκό, κάλιο και νάτριο και υψηλότερα νούµερα αιθάλης. Στην αρχή, όλοι πίστευαν ότι αυτό είναι πρόβληµα. Ωστόσο, γρήγορα κατάλαβαν οι µηχανικοί ότι αυτές οι αλλαγές ήταν φυσιολογικές σε έναν πετρελαιοκινητήρα Tier 4. Τυχόν αποτελέσµατα, όµως, εκτός του φυσιολογικού αποδεκτού εύρους µπορεί να αποτελούν ένα δείκτη πρώιµης αστοχίας.

Το φυσιολογικό, λοιπόν, είναι διαφορετικό για κάθε µηχάνηµα – κινητήρα. Η εσφαλµένη ερµηνεία του φυσιολογικού ενέχει κίνδυνο. Ποιος είναι αυτός, όµως; Ο κίνδυνος να σταµατήσει προληπτικά η λειτουργία του µηχανήµατος, ώστε να διερευνηθεί µια πιθανή αστοχία και στο τέλος το µηχάνηµα να αποδειχθεί ότι είναι σε καλή κατάσταση. Η συνέπεια, όµως, είναι ο χρόνος και τα χρήµατα που ενδεχοµένως θα έχουν χαθεί. Από την άλλη πλευρά, εάν παραµείνει σε λειτουργία ένα µηχάνηµα, το οποίο έχει φθορές, µια απροσδόκητη βλάβη σε αυτό θα µπορούσε να προκαλέσει ένα καταστροφικά µεγάλο χρόνο διακοπής της λειτουργίας.

Εν ολίγοις, η ικανότητα στην ανάλυση των λιπαντικών έγκειται στο να µπορεί κάποιος να αναγνωρίζει πώς να χρησιµοποιεί τα χαρακτηριστικά προφίλ του λαδιού, καθώς και τις τάσεις που φανερώνουν τα αποτελέσµατα των τεστ ανάλυσης. Επίσης, να µπορεί να λαµβάνει αποτελεσµατικές επιχειρησιακές αποφάσεις. Τι άλλο πρέπει να προσέχετε:

•  Η αναλογία πυριτίου και αλουµινίου µπορούν να σηµαίνουν την πιθανή είσοδο ρύπων (περίπου από 3:1 έως 5:1 πυρίτιο: αλουµίνιο).

•  Το κάλιο σε ένα δείγµα λαδιού κινητήρα είναι πιθανό να υποδηλώνει πιθανή µόλυνση του λαδιού µε ψυκτικό.

• Οποιαδήποτε δραστική αλλαγή µεταξύ των καθορισµένων διαστηµάτων αλλαγής λιπαντικού -π.χ. στους ρυθµούς φθοράς, τη µόλυνση ή την υποβάθµιση του λαδιού- συνήθως σηµατοδοτεί µη φυσιολογική απόδοση.

ΜΑΘΕΤΕ ΤΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΣΑΣ

Υπάρχουν δύο σηµαντικά σηµεία που πρέπει να προσέξετε, ώστε να γνωρίζετε το λάδι σας. Το πρώτο αφορά στο να έχετε το ακριβές δείγµα αναφοράς, µέχρι και το τελευταίο πρόσθετο. Το δεύτερο σηµείο είναι να έχετε στο µυαλό σας µια καλή γραµµή βάσης: δηλαδή, να γνωρίζετε ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ένα δείγµα λιπαντικού σε ένα κανονικό διάστηµα συντήρησης µε κανονική ή αποδεκτή ποσότητα φθοράς. Χωρίς να ξέρετε πώς φαίνεται ένα καλό δείγµα, είναι ιδιαίτερα δύσκολο µετέπειτα να λάβετε ορθές αποφάσεις σχετικά µε το εάν ένα λειτουργικό δείγµα περιέχει αποδεκτές ποσότητες υλικού, που προέρχεται από φθορά, µόλυνση ή υποβάθµιση.

Χαρακτηριστικά παρακάτω περιγράφεται µια ενδιαφέρουσα σχετική κατάσταση. Κανονικά αν δείτε αυξηµένα επίπεδα νατρίου σε ένα συγκεκριµένο δείγµα λαδιού, αυτό θα σήµαινε εισροή ψυκτικού. Αλλά το νάτριο µερικές φορές µπορεί, επίσης, να είναι ένα πρόσθετο λαδιού. Είναι σηµαντικό, λοιπόν, να προσέχετε ακριβώς τι λάδι χρησιµοποιείτε κι επίσης να γνωρίζετε εάν έχει αλλάξει ο τύπος λαδιού και η σύστασή του. Ή αν έχει συµπληρωθεί διαφορετικό λάδι στο µηχάνηµα από αυτό που νοµίζατε εσείς αρχικά.

Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Πριν ξεκινήσετε τη συγκεκριµένη ανάλυση, είναι γνωρίζετε καλά τον εξοπλισµό σας. Συνοπτικά, θα πρέπει να ασχοληθείτε µε την ανάλυση των δειγµάτων, να ερευνήσετε την ιστορία του εξοπλισµού σας, να ελέγξετε προηγούµενα δείγµατα και να αναζητήσετε τάσεις, που σχετίζονται µε τις ώρες λειτουργίας του λαδιού ή τη διάρκεια ζωής της µονάδας.

Ο έλεγχος αυτός καλό είναι να περιλαµβάνει αντίστοιχα αποτελέσµατα και από άλλες µονάδες του ίδιου µοντέλου, εάν φυσικά υπάρχουν.

Πιο συγκεκριµένα, εάν δεν γνωρίζετε ότι ένα δεδοµένο εξάρτηµα ψύχεται, ενδέχεται να παρερµηνεύσετε τα αποτελέσµατα που δείχνουν την εισροή ψυκτικού ή νερού. Εάν δεν γνωρίζετε από ποια υλικά είναι κατασκευασµένα τα εξαρτήµατα που απαρτίζουν ένα κιβώτιο ταχυτήτων, µπορεί να µην αντιληφθείτε τάσεις που υποδηλώνουν υπερβολική φθορά.

Παροµοίως, σκεφτείτε πώς οι αλλαγές στον εξοπλισµό, όπως αυτές αφορούν ρυθµίσεις στις εκποµπές ρύπων, αυτές που έχουν να κάνουν µε νέες παραµέτρους λειτουργίας ή νέες δυνατότητες, ενδέχεται να αλλάξουν τα αποτελέσµατα της ανάλυσης του λαδιού. Για παράδειγµα, ένας νέος εναλλάκτης µπορεί να αλλάξει τα επίπεδα χαλκού ή οι κινητήρες ντίζελ Tier 4, όπως αναφέραµε προηγουµένως, να έχουν διαφορετικά φυσιολογικά προφίλ µόλυνσης.

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Πέρα από τον κινητήρα – µηχάνηµα ή εξάρτηµα, δείτε τη µεγαλύτερη εικόνα, δηλαδή το πού και πώς λειτουργεί αυτό. Σκεφτείτε, γενικά, τι θα µπορούσε να επηρεάσει το λάδι: λειτουργικές απαιτήσεις, µολυσµατικοί παράγοντες στην περιοχή λειτουργίας, ακόµη και το κλίµα. Η θερµοκρασία µπορεί µερικές φορές να έχει πολύ µεγάλη επίδραση σε αυτό που θεωρείται φυσιολογικό.

Εξετάστε ένα δείγµα από ένα εξάρτηµα που είναι πολύ εκτεθειµένο στα στοιχεία, όπως η τελική σχέση µετάδοσης ενός τρακτέρ. Μπορεί να δείτε πολύ περισσότερη βρωµιά σε ένα τέτοιο δείγµα. Το αποδεκτό επίπεδο πυριτίας ή αλουµινίου θα ήταν πολύ διαφορετικό σε έναν κινητήρα ή κιβώτιο ταχυτήτων, όπου εκεί θα ήταν λίγο πιο ανησυχητικό να δούµε µια τάση που να δείχνει την είσοδο ρύπων.

Τα διαστήµατα αλλαγής λαδιών αποτελούν επίσης έναν τέτοιο παράγοντα. Για παράδειγµα, η αύξηση του διαστήµατος αλλαγής λαδιού σε έναν κινητήρα θα µπορούσε να αυξήσει την περιεκτικότητα σε σίδηρο στο λάδι. Έτσι, µια ένδειξη σιδήρου που κανονικά χρησιµοποιείται για την ένδειξη µη φυσιολογικής φθοράς µπορεί τώρα να είναι φυσιολογική λόγω του µεγαλύτερου διαστήµατος αλλαγής λαδιών.

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Ακολουθήστε τις παρακάτω χρήσιµες συµβουλές.

• Αφιερώστε χρόνο για να αναπτύξετε µια ισχυρή βάση δεδοµένων (εν ολίγοις πολλά δείγµατα) για κάθε πρόγραµµα δειγµατοληψίας.

• Συµβουλευτείτε τους κατασκευαστές και τους αντιπροσώπους για οδηγίες σχετικά µε αυτές τις βάσεις δεδοµένων – αλλά πάντα να τους τσεκάρετε.

• Μάθετε να κάνετε ανάλυση των τάσεων, που εµφανίζουν τα δείγµατα λαδιού.

• Γνωρίστε το λάδι σας. Λάβετε ένα καλό δείγµα αναφοράς (ένα αχρησιµοποίητο δείγµα του ίδιου ακριβώς λαδιού που χρησιµοποιείται κατά τη λειτουργία).

• Μάθετε καλά τον εξοπλισµό σας. Εκπαιδευτείτε εάν αυτό είναι δυνατόν.

• Λάβετε υπόψη τις πρακτικές λειτουργίας και συντήρησης, καθώς και τυχόν αλλαγές σε αυτές τις πρακτικές.

Η ανάλυση τάσεων είναι η πιο σηµαντική πτυχή της ερµηνείας των αποτελεσµάτων ανάλυσης λαδιού (και ψυκτικού).

Οποιοσδήποτε µπορεί να αλλάξει όλα τα λάδια σύµφωνα µε τα διαστήµατα συντήρησης, αλλά τότε όλες οι επιχειρήσεις θα χρεοκοπούσαν λόγω του µεγάλου κόστους.

Οι νεότερες συνθέσεις λαδιού και ψυκτικού είναι πολύπλοκες και οι εκτεταµένες έρευνες έχουν αναπτύξει ποιοτικά προϊόντα για τις ανάγκες των πελατών. Το άτοµο που ασχολείται µε την ανάλυση του λαδιού, πρέπει να επεκτείνει το χρόνο µεταξύ των αλλαγών όσο το δυνατόν περισσότερο ώστε να αποκοµίσει τη µέγιστη εξοικονόµηση κόστους και τα οφέλη απόδοσης από αυτά τα προηγµένα ρευστά.

Οι κατασκευαστές ή οι έµποροι µπορούν να παρέχουν ορισµένες οδηγίες για το πότε πρέπει να γίνεται η αλλαγή λαδιών. Για να µάθετε, όµως, τι είναι πρακτικά αποδεκτό, πρέπει να ξεκινήσετε τη δειγµατοληψία και να µάθετε τι είναι φυσιολογικό για τη δικιά σας λειτουργία. Η οικοδόµηση αυτής της βασικής γραµµής είναι αρκετά σηµαντική για την κατανόηση του αποδεκτού χρόνου αλλαγής των λαδιών.

ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Πέρα από τις εργαστηριακές αναλύσεις που αναφέραµε παραπάνω, υπάρχουν πρακτικές συµβουλές που έχουν να κάνουν µε τον οπτικό έλεγχο των λιπαντικών. Η εµπειρία έχει δείξει ότι αυτό που γίνεται υπερβολικά περίπλοκο, συνήθως πραγµατοποιείται αραιά και που. Εµείς, όµως, εδώ θα αναφέρουµε τα απλά και βασικά tips, τα οποία αποφέρουν µεγάλο όφελος.

Γενικά, η τεχνική πρόοδος που έχει επιτευχθεί στον τοµέα ανάλυσης των λιπαντικών έχει επιφέρει µεγάλη αύξηση στην αξιοπιστία των µηχανηµάτων. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για την ανάλυση του λαδιού.

Στόχος πάντα της ανάλυσης των λιπαντικών είναι η βελτιστοποίηση της αξιοπιστίας και η µείωση του λειτουργικού κόστους. Σε ένα συγκεκριµένο µηχάνηµα, λοιπόν, τίθεται το ερώτηµα, πόσο συχνά πρέπει να κάνετε εργαστηριακή ανάλυση; Πόσο συχνά πρέπει να εκτελείτε χαρακτηρισµό των σωµατιδίων που προκαλούνται από τη φθορά; Αυτά είναι απαραίτητα ερωτήµατα που απαιτούνται για την επίτευξη της επιθυµητής βέλτιστης κατάστασης αναφοράς.

Είναι πολύ καλύτερο να κάνετε εκατό συχνές επιθεωρήσεις, σε σύγκριση µε µία µηνιαία ή τριµηνιαία εργαστηριακή ανάλυση. Η εργαστηριακή ανάλυση θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί, αλλά δεν αποτελεί υποκατάστατο των συχνών ελέγχων. Όταν συµβαίνει αυτό, η αξιοπιστία µειώνεται και οι προϋπολογισµοί συντήρησης αυξάνονται.

Ακολουθείστε τις παρακάτω αρχές:

• Πρόβλεψη σχετικά µε τα διαστήµατα επιθεώρησης των µηχανηµάτων και την ετοιµότητα αυτών.

• Να έχετε προετοιµάσει πρωτόκολλα επιθεώρησης, που να είναι σχετικά µε πιθανές λειτουργικές αστοχίες.

• Να δίνετε έγκαιρα έµφαση στα σφάλµατα και στις αιτίες τους.

• Να προσπαθείτε να βρείτε τους λόγους, που κρύβονται για κάθε µη προγραµµατισµένη εργασία στα µηχανήµατα

Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

Οι συχνές επιθεωρήσεις πρέπει να έχουν ένα σκοπό. Δεν πρέπει να συµπληρώνετε απλά µια λίστα ελέγχου. Για παράδειγµα, δεν πρέπει απλά να κοιτάζετε το λιπαντικό αλλά να το εξετάζετε για συγκεκριµένους λόγους.

Η εξέταση πρέπει να επιδιώκει να απαντήσει σε πολλές ερωτήσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν µε την υγεία του µηχανήµατος, την υγεία και την κατάσταση του λαδιού, ώστε να είναι αυτό ικανό να προσφέρει προστασία στο µηχάνηµα από πρόωρη βλάβη. Πρέπει να αναζητάτε κάτι που συχνά είναι εγγενώς δύσκολο να βρεθεί ή να παρατηρηθεί. Το µηχάνηµα, µέσω του λαδιού, θα σας στείλει ένα σήµα. Η ισχύς αυτού του σήµατος αυξάνεται καθώς πλησιάζει η λειτουργική αστοχία. Στόχος είναι η έγκαιρη ανίχνευση σφαλµάτων µέσω των τακτικών επιθεωρήσεων. Παρακάτω θα δούµε πώς µπορεί να γίνει αυτό µε οπτικό έλεγχο.

Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο την αίσθηση της όρασης, πρέπει να ξέρετε τι ψάχνετε. Ξεκινήστε λοιπόν φτιάχνοντας µια λίστα µε τις βασικές αιτίες και τα συµπτώµατα.

Η επιθεώρηση επιδιώκει να βρει κρίσιµες καταστάσεις του λαδιού, που προκαλούν αστοχία (αιτίες αποτυχίας) ή να αποκαλύψει βλάβες που βρίσκονται σε εξέλιξη (συµπτώµατα). Για παράδειγµα, για ένα λάδι κινητήρα ντίζελ αυτό µπορεί να είναι η στάθµη λαδιού, η διασπορά αιθάλης, η αραίωση µε καύσιµο, η µόλυνση µε ψυκτικό και η λάσπη.

Σε ένα βιοµηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, ίσως να πρέπει να ψάξετε για λάθος στάθµη λαδιού, για βρώµικο λάδι, για πιθανή µόλυνση µε νερό, υπερβολικά ρινίσµατα από φθορά, για αφρίζων λάδι και να ελέγξετε εάν η αποστράγγιση του λαδιού διαρκεί πολύ ώρα.

Γνωρίζοντας τις ερωτήσεις, µπορείτε ακολουθώντας τις αρχές του reverse engineering να εργαστείτε προς τα πίσω για να ορίσετε εσείς το πρωτόκολλο τακτικής επιθεώρησης, το οποίο θα σας δίνει τις σχετικές απαντήσεις. Αυτή είναι µια διαδικασία δύο βηµάτων:

• Αιτίες και συµπτώµατα: Για κάθε στοιχείο του µηχανήµατος ή του συστήµατος, αναφέρετε τι είναι σηµαντικό να βρείτε (ταξινοµηµένο κατά σηµασία).

• Κρίσιµες καταστάσεις: Για κάθε στοιχείο αυτής της λίστας, δηµιουργήστε ένα πρωτόκολλο επιθεώρησης που θα αποκάλυπτε µια τέτοια κατάσταση (όσο νωρίτερα τόσο το καλύτερο).

Χρησιµοποιώντας το παράδειγµα του βιοµηχανικού κιβωτίου ταχυτήτων, ας ταξινοµήσουµε τις αιτίες και τα συµπτώµατα, βάσει της πρότερης εµπειρίας και της βοήθειας από τους ειδικούς. Για κάθε point υπάρχουν ένας ή δύο οπτικοί έλεγχοι που µπορούν να σας σηµάνουν συναγερµό νωρίτερα.

• Λάθος στάθµη λαδιού: Επιθεωρήσεις της στάθµης από το µετρητή.

• Βρώµικο λάδι: Εκτεθειµένο στον ανοιχτό χώρο (αεραγωγοί, αναπνοή), φίλτρο που γίνεται bypass, ταχεία αύξηση της διαφορικής πίεσης του φίλτρου, ιζήµατα στο κάρτερ.

• Μόλυνση µε νερό: Εκνέφωση του λιπαντικού, σκουριά στο µανόµετρο

• Υπερβολικά ρινίσµατα από φθορά: ρινίσµατα στην επιφάνεια του φίλτρου, µαγνητική τάπα γεµάτη ρινίσµατα, µαγνητική επιθεώρηση δείγµατος λαδιού.

• Αφρίζων λιπαντικό: Έλεγχος µέσω του τζαµιού επιθεώρησης (θολό ή αφρώδες λάδι), ξαφνική αύξηση της στάθµης λαδιού, αύξηση της θερµοκρασίας λαδιού, γαλακτωµατοποιηµένο νερό.

• Η αποστράγγιση λαδιού παίρνει πολύ χρόνο: Έλεγχος µέσω του τζαµιού επιθεώρησης (σκούρο λάδι, λάδι που λασπώνει), βρώµικο λάδι, ρινίσµατα λόγω υπερβολικής φθοράς, προβλήµατα διαχείρισης του αέρα.

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

Μια τακτική επιθεώρηση δεν θα πρέπει να απαιτεί γενικά τη χρήση εργαλείων, τη λήψη δείγµατος ή τη χρήση ειδικών βοηθηµάτων για την πραγµατοποίηση της επιθεώρησης. Τα παρακάτω είναι παραδείγµατα συνήθων οπτικών επιθεωρήσεων.

• Έλεγχος στάθµης λαδιού: Επιθεωρήστε οπτικά το δείκτη της στάθµης λαδιού, το µετρητή στάθµης ή το γυαλί επιθεώρησης.

• Έλεγχος χρώµατος λαδιού και καθαρότητας: Ο έλεγχος πραγµατοποιείται µέσω του τζαµιού επιθεώρησης µε τη βοήθεια ισχυρού φωτός. Συνήθως χρησιµοποιείται µια συγκριτική εικόνα.

• Έλεγχος παρουσίας αφρού: Συνήθως ο έλεγχος γίνεται από το τζάµι επιθεώρησης.

• Παρουσία αέρα: Ο έλεγχος πραγµατοποιείται, επίσης, από το τζάµι επιθεώρησης.

• Νερό: Ο έλεγχος γίνεται µε επιθεώρηση των παγίδων νερού.

• Γαλακτωµατοποιηµένο νερό: Ο έλεγχος γίνεται από το τζάµι επιθεώρησης. Κοιτάξτε για πιθανή θολότητα του λιπαντικού.

• Ίζηµα λαδιού: Ελέγξτε µέσω του τζαµιού επιθεωρήσεως για τυχόν στρωµατοποιηµένα στερεά.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ Ή ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι παρακάτω επιθεωρήσεις:

• Επιθεωρήσεις των µετρητών και των αισθητήρων. Αυτές οι επιθεωρήσεις χρησιµοποιούν διάφορους ψηφιακούς και αναλογικούς µετρητές, όπως της θερµοκρασίας, της πίεσης και της ροής. Ορισµένες µηχανές έχουν αισθητήρες που αναφέρουν ιδιότητες λαδιού, όπως τον αριθµό σωµατιδίων, την πυκνότητα σωµατιδίων που προκαλούνται από φθορά, τη µόλυνση του νερού και το ιξώδες.

• Επιθεώρηση µε φορητή συσκευή, η οποία µετράει τη θερµοκρασία. Η επιθεώρηση παρέχει µια γρήγορη, ποσοτική αξιολόγηση της θερµοκρασίας λαδιού σε κρίσιµες επιφάνειες του µηχανήµατος.

• Επιθεωρήσεις µε γυαλιά οράσεως που έχουν ενσωµατωµένα µαγνητικά βύσµατα για γρήγορη και αποτελεσµατική παρατήρηση.

• Επιθεώρηση που παρέχεται µέσω της πρόσβασης µε αρθρωτό πορτάκι και τη βοήθεια ισχυρού φωτός.

• Επιθεώρηση µε µετρητή διάβρωσης. Όπως και µε τα µαγνητικά βύσµατα, αυτοί οι µετρητές µπορούν να ελεγχθούν γρήγορα για να αποκαλύψουν διαβρωτικές συνθήκες που σχετίζονται µε παράγοντες διάβρωσης, µειωµένους αναστολείς σκουριάς κ.λπ.

• Επιθεώρηση των διαρροών. Τυχόν χαλασµένη στεγανοποίηση καθώς και η κίνηση του ακτινικού άξονα µπορεί να προκαλέσουν διαρροή. Αυτό µπορεί, επίσης, να οφείλεται σε ξαφνική πτώση του ιξώδους λαδιού, αλλαγή στη χηµεία λαδιού ή εισχώρηση ορισµένων υγρών µολυσµατικών ουσιών.

Όλοι αυτοί οι έλεγχοι για να προσθέσουν αξία, θα πρέπει να γίνεται ενδελεχής καταγραφή των αποτελεσµάτων τους και περαιτέρω αξιολόγηση αυτών. Στόχος όλων των παραπάνω ελέγχων, στο τέλος της ηµέρας, είναι η αύξηση της αξιοπιστίας των µηχανηµάτων και η διατήρηση του κόστους λειτουργίας σε λογικά επίπεδα. •

Η Επέλαση του Φυσικού Αερίου

Χιλιάδες χιλιόμετρα νέων δικτύων, πιο φθηνή και πιο αποδοτική ενέργεια, λιγότεροι ρύποι για την ατµόσφαιρα και δεκάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, κατά τη διάρκεια κατασκευής, ανάπτυξης, τεχνικής και επιστηµονικής υποστήριξης. Η ενέργεια αποτελεί αναντίρρητα έναν από τους βασικότερους πυλώνες του αναπτυξιακού ορίζοντα της ελληνικής οικονοµίας και σε αυτό το πλαίσιο, ο εκσυγχρονισµός των υποδοµών της αποτελεί µονόδροµο. Σε αυτήν την πορεία, η «πυξίδα» της ενεργειακής µετάβασης δείχνει προς την κατεύθυνση του φυσικού αερίου, το οποίο έχει ήδη αποκτήσει κυρίαρχο ρόλο στο µίγµα της κατανάλωσης της ενέργειας στην Ελλάδα. Όµως, η αλλαγή που θα συµβεί σταδιακά κατά την τρέχουσα δεκαετία, θα προσδώσει στο συγκεκριµένο ορυκτό καύσιµο ασύγκριτα µεγαλύτερη σηµασία. Αυτό φαίνεται µε απόλυτη σαφήνεια, τόσο από τον κυβερνητικό σχεδιασµό που ανάγει το φυσικό αέριο σε πρωταγωνιστή της νέας µετα-λιγνιτικής εποχής για την χώρα µας, όσο και από τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις που καταγράφηκαν µόλις τις προηγούµενες εβδοµάδες.

ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Τις πρώτες ηµέρες του περασµένου Ιουνίου, το µηνιαίο δελτίο που έδωσε στη δηµοσιότητα ο ΑΔΜΗΕ (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) αποκρυστάλλωσε την αλλαγή που δείχνει να έχει ήδη συντελεστεί. Για τον µήνα Μάιο, σύµφωνα µε τον ΑΔΜΗΕ, η καύση του λιγνίτη κάλυψε ένα ποσοστό µόλις 7% της ενεργειακής κατανάλωσης, τα υδροηλεκτρικά κάλυψαν το 9%, ενώ οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας σκαρφάλωσαν στο ποσοστό του 40%. Τα ίδια στοιχεία δείχνουν ότι από το φυσικό αέριο παρήχθησαν συνολικά 1.255 γιγαβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας, ένα ποσό που είναι αυξηµένο κατά 32,7% σε σχέση µε τον Μάιο του 2019. Αντιστοίχως, το ποσοστό κάλυψης της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώθηκε τον Μάιο του 2020 από το φυσικό αέριο, έφτασε στο 44%! Πρόκειται µε βεβαιότητα για ένα ποσοστό που δεν µπορούσε να φανταστεί κανείς, πριν από δέκα χρόνια.

Επίσης τις πρώτες ηµέρες του Ιουνίου, η ΔΕΔΑ (Δηµόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανοµής Αερίου) εξέδωσε µια πολυαναµενόµενη ανακοίνωση. Πρόκειται για την επιτυχή ολοκλήρωση των τευχών δηµοπράτησης των πρώτων µεγάλων έργων κατασκευής των δικτύων διανοµής φυσικού αερίου σε τρεις ξεχωριστές Περιφέρειες, την Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, την Κεντρικής Μακεδονίας και την Στερεάς Ελλάδας. Η ολοκλήρωση της διαβούλευσης είναι κάτι που αναµενόταν πολύ πριν ακόµα την δηµιουργία της ΔΕΔΑ, η οποία ως θυγατρική της ΔΕΠΑ, ιδρύθηκε το 2017. Η διαδικασία αυτή ανοίγει το δρόµο για την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας ενός από τα κορυφαία έργα υποδοµής στην ελληνική ενεργειακή ιστορία. Στις τρεις Περιφέρειες, αναµένεται να κατασκευαστούν συνολικά 1.164 χιλιόµετρα καινούργιου δικτύου φυσικού αερίου. Παράλληλα, προγραµµατίζεται να γίνουν 40.091 νέες συνδέσεις, οι οποίες θα γίνουν σε όλες τις κατηγορίες των καταναλωτών, δηλαδή σε νοικοκυριά, µικροµεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και βιοµηχανικούς καταναλωτές. Οι πόλεις στις οποίες θα επεκταθεί το δίκτυο θα είναι συνολικά 18. Για την Αν. Μακεδονία Θράκης, το φυσικό αέριο θα επεκταθεί σε Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα, Κοµοτηνή, Ξάνθη, Δράµα και Καβάλα. Για την Κεντρική Μακεδονία, η νέα υποδοµή του δικτύου θα καλύψει την Αλεξάνδρεια, τη Βέροια, τα Γιαννιτσά, την Κατερίνη, το Κιλκίς και τις Σέρρες, ενώ στην Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας, οι πόλεις που θα αποκτήσουν πρόσβαση στο φυσικό αέριο θα είναι η Άµφισσα, η Θήβα, το Καρπενήσι, η Λαµία, η Λειβαδιά και η Χαλκίδα. Η τελική δηµοπράτηση του έργου αναµενόταν να ανακοινωθεί εντός του Ιουλίου, ενώ ο διαγωνισµός προγραµµατίζεται να ολοκληρωθεί το αργότερο µέχρι το τέλος του 2020. Το φυσικό αντικείµενο, δηλαδή η επέκταση του δικτύου στις 18 πόλεις πρόκειται να έχει ολοκληρωθεί µέσα στο δεύτερο εξάµηνο 2024, απελευθερώνοντας συνολικές επενδύσεις άνω των 270 εκατοµµυρίων ευρώ. Ωστόσο, για να γίνει αντιληπτό το εύρος της διασποράς του φυσικού αερίου σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, πρέπει να τονιστεί πως αυτή είναι µόνο η πρώτη φάση του έργου.

Έως και το 2022, η ίδια διαδικασία, δηλαδή η ολοκλήρωση της δηµόσιας διαβούλευσης, η έκδοση των τευχών δηµοπράτησης και η ολοκλήρωση των διαγωνισµών αναµένεται να «τρέξει» για άλλες 21 πόλεις σε ακόµα τέσσερις Περιφέρειες. Σύµφωνα µε το πρόγραµµα ανάπτυξης που θέτει σε εφαρµογή η ΔΕΔΑ, το δίκτυο φυσικού αερίου θα επεκταθεί στην Καστοριά, το Άργος Ορεστικό, το Μανιάκι, τα Γρεβενά, τη Φλώρινα, την Πτολεµαΐδα, το Αµύνταιο και την Κοζάνη για την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Στην Ήπειρο, οι επεκτάσεις θα συµπεριλάβουν τα Ιωάννινα, την Άρτα, την Πρέβεζα και την Ηγουµενίτσα, στην Πελοπόννησο θα συνδεθούν πόλεις όπως η Τρίπολη, η Μεγαλόπολη, η Κόρινθος, το Άργος, το Ναύπλιο και η Καλαµάτα, ενώ το αέριο σχεδιάζεται να µεταφερθεί σε υγροποιηµένη µορφή (Liquefied Natural Gas) µε βυτιοφόρα και στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, καλύπτοντας την Πάτρα, το Αγρίνιο και τον Πύργο. Για τη δεύτερη φάση των επεκτάσεων, πρέπει να επισηµανθεί ότι οι προµελέτες έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ 50 ΑΠΟ ΤΟΥΣ 54 ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Οι δύο φάσεις της µεταφοράς του φυσικού αερίου στις 39 πόλεις της χώρας, µαζί µε τις επεκτάσεις του δικτύου στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη και τη Θεσσαλία ισοδυναµούν µε συνολικές επενδύσεις, που οι φορείς της αγοράς της ενέργειας εκτιµούν ότι µπορούν να ξεπεράσουν ακόµα και τα 900 εκατοµµύρια ευρώ. Ειδικά για την πολυπληθέστερη Περιφέρεια της χώρας έχει εκπονηθεί ένα εξαιρετικά φιλόδοξο Πενταετές Πρόγραµµα Ανάπτυξης, από την Εταιρία Διανοµής Αερίου Αττικής (ΕΔΑ Αττικής), που αφορά την περίοδο 2020 – 2024 και έχει ήδη τεθεί σε δηµόσια διαβούλευση από την ΡΑΕ. Χαρακτηριστικό του σχεδίου που υπάρχει για το φυσικό αέριο στην Αττική είναι το γεγονός ότι το σχέδιο της ΕΔΑ περιλαµβάνει επεκτάσεις στους 50 από τους 54 δήµους της Περιφέρειας. Το πενταετές πρόγραµµα ανάπτυξης προβλέπει την κατασκευή νέων δικτύων χαµηλής πίεσης φυσικού αερίου συνολικού µήκους 610 χιλιοµέτρων. Από αυτά, τα περισσότερα θα κατασκευαστούν εντός του δήµου Αθηναίων, ο οποίος θα αποκτήσει 77 χιλιόµετρα νέων δικτύων. Θα ακολουθήσουν οι δήµοι Κηφισιάς, µε 47 χλµ., το Χαλάνδρι µε 34 χλµ., οι δήµοι Ζωγράφου και Γλυφάδας µε 32 χλµ. έκαστος, και η Καλλιθέα µε 30 χλµ. νέων δικτύων αερίου, ενώ στον Πειραιά οι επεκτάσεις σχεδιάζεται να έχουν µήκος 23 χιλιοµέτρων.

Σύµφωνα µε τα συγκεντρωτικά στοιχεία της ΕΔΑ Αττικής, το πενταετές πρόγραµµα αποσκοπεί στην αύξηση των υφιστάµενων συνδέσεων σχεδόν κατά 75%. Αυτό σηµαίνει πως ο στόχος αφορά στην ύπαρξη 240.000 ενεργοποιηµένων µετρητών συνολικά το 2024, έναντι 135.000 το 2019. Την ίδια εκρηκτικά ανοδική πορεία αναµένεται να ακολουθήσει και η κατανάλωση του φυσικού αερίου στην Αττική, µε τους διανεµόµενους όγκους να αγγίζουν τα 466 εκατοµµύρια κυβικά µέτρα, ενώ στο τέλος του περασµένου έτους, το φυσικό αέριο που διανεµήθηκε έφτασε τα 340 εκατοµµύρια κυβικά µέτρα. Η επέκταση αυτή θα ανεβάσει στο 66% το ποσοστό κάλυψης της ΕΔΑ Αττικής στις περιοχές ευθύνης της, από 55% σήµερα και σε πάνω από 50%, το ποσοστό διείσδυσης σε οικιακά κτίρια, το οποίο ήταν 39%, στα τέλη του 2019.

Σε οικονοµικό και αναπτυξιακό επίπεδο, µόνο στην Περιφέρεια της Αττικής, η δηµιουργία 610 χιλιοµέτρων νέων δικτύων αντιστοιχεί σε επενδύσεις ύψους 150 εκατοµµυρίων ευρώ. Αξίζει να σηµειωθεί πως οι συνδέσεις στην Αθήνα και τους όµορους δήµους γνώρισε τεράστια αύξηση και το 2019. Την περυσινή χρονιά, συνολικά 20.000 νοικοκυριά, επιχειρήσεις και βιοµηχανίες µόνο στην Αττική συνδέθηκαν µε το φυσικό αέριο, ενώ οι διακινούµενοι όγκοι του καυσίµου, αυξήθηκαν κατά 39,7 εκατοµµύρια κυβικά µέτρα.

90.000 ΝΕΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Αντιστοίχως φιλόδοξο είναι και το Πρόγραµµα Ανάπτυξης της περιόδου 2020 – 2024 της ΕΔΑ ΘΕΣΣ (Εταιρία Διανοµής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας), που εγκρίθηκε από την ΡΑΕ στις αρχές του Ιουλίου. Σε αυτό προβλέπεται η επέκταση του δικτύου χαµηλής και µέσης πίεσης κατά 510 χλµ. και η αύξηση του ποσοστού διείσδυσης του φυσικού αερίου στις περιοχές της ευθύνης της στο 74%, από 61% που είναι σήµερα. Η ανάπτυξη του δικτύου αναµένεται να φέρει 90.000 νέα σηµεία παράδοσης, από τα 350.000 σήµερα, ενώ οι διανεµόµενοι όγκοι φυσικού αερίου αναµένεται να ξεπεράσουν τα 523 εκατ. κυβικά το 2024. Οι επεκτάσεις αυτές προϋποθέτουν την επένδυση 145 εκατοµµυρίων ευρώ, από τα οποία τα 91 εκατ. ευρώ αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και τα 54 εκατ. ευρώ την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Το φυσικό αέριο, συγκρινόµενο µε άλλες πηγές ενέργειας, προσφέρει εξοικονόµηση πόρων και είναι το πιο φιλικό προς το περιβάλλον συµβατικό καύσιµο γιατί δεν αφήνει ίχνη και υπολείµµατα, ούτε παράγει ενώσεις θείου που συνιστούν µία από τις σηµαντικότερες αιτίες ρύπανσης. «Είναι λογικό επακόλουθο των ανωτέρω η συµβολή του στην ανάπτυξη. Οι επενδύσεις σε έργα υποδοµών είναι σήµερα πολύ περισσότερο απαραίτητες τόσο λόγω των συνθηκών που έχουν δηµιουργηθεί από τη µακροχρόνια οικονοµική κρίση όσο και από την κρίση του COVID 19, τα αποτελέσµατα της οποίας είναι µπροστά µας», λέει ο Ιωάννης Παναρίτης, Πρόεδρος Περιφερειακού Επιµελητηριακού Συµβουλίου Πελοποννήσου, που ως εκφραστής του επιχειρηµατικού κόσµου της Πελοποννήσου γνωρίζει πολύ καλά τα οφέλη του φυσικού αερίου για τις βιοµηχανίες και τις επιχειρήσεις. Μάλιστα, λόγω των ασύγκριτων οφελών που µπορούν να προκύψουν από τις επεκτάσεις των δικτύων, οι εκπρόσωποι του επιχειρηµατικού κόσµου δίνουν πραγµατικό αγώνα για να µην µείνει καµία πόλη δίχως το αέριο ορυκτό καύσιµο. «Η Σπάρτη µέχρι στιγµής εξαιρείται, όπως και κάποιες πόλεις της Μακεδονίας. Στη συνέχεια επανήλθε η ΔΕΔΑ µε πρόταση ένταξης των δύο πόλεων της Μακεδονίας, κάτι που δεν έγινε για την Πελοπόννησο. Ταυτόχρονα, δροµολογείται η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΔΑ και γίνονται συζητήσεις για ανάθεση έργων σε ιδιώτες, οι οποίοι ενδιαφέρονται µόνο για κάποιες πόλεις από τις οποίες προσδοκούν µεγάλα κέρδη. Δεν τους απασχολεί η ισόρροπη ανάπτυξη στην Πελοπόννησο, η κοινωνική προέκταση του έργου, ούτε και η ώθηση που θα δώσει στις τοπικές οικονοµίες, µειώνοντας το ενεργειακό κόστος για τις επιχειρήσεις. Το θέµα δύναται να λυθεί µόνο µε πολιτική απόφαση της Κυβέρνησης», τονίζει ο πρόεδρος του Περιφερειακού Επιµελητηριακού Συµβουλίου Πελοποννήσου, ο οποίος παράλληλα είναι και πρόεδρος του Επιµελητήριου Λακωνίας. Ο κ. Παναρίτης, αποκαλύπτει πως τον Σεπτέµβριο, η ΔΕΔΕ θα καταθέσει αναθεωρηµένο πρόγραµµα, περιλαµβάνοντας ακόµα περισσότερες περιοχές. «Συναντηθήκαµε µε τον Υφυπουργό Ενέργειας Γεράσιµο Θωµά, ο οποίος δεσµεύτηκε ότι η Πολιτεία θα δηµιουργήσει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη υποδοµών φυσικού αερίου στην Πελοπόννησο, εφόσον υπάρξει η χρηµατοδότηση των 20 εκατ. ευρώ της Περιφέρειας Πελοποννήσου από το τρέχον ΕΣΠΑ, µε οποιαδήποτε µορφή κι αν λειτουργεί η ΔΕΔΑ (δηµόσια ή ιδιωτική). Τότε, το Σεπτέµβριο µπορεί η ΔΕΔΑ να επανέλθει µε νέο αναθεωρηµένο πρόγραµµα όπου θα προβλέπεται και η Πελοπόννησος», καταλήγει ο εκπρόσωπος των επιµελητηρίων όλης της Πελοποννήσου.

ΜΙΑ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

Εκτός από τα οικονοµικά και ενεργειακά οφέλη που καθιστούν το φυσικό αέριο περιζήτητο, υπάρχει και ένα ακόµα πλεονέκτηµα, το οποίο µπορεί να καρπωθεί η χώρα µας από την επέκταση των σχετικών δικτύων. Οι υποδοµές µεταφοράς του φυσικού αερίου αποτελούν το βασικό όχηµα για την δοκιµαστική εφαρµογή του υδρογόνου, που θεωρείται ως το καύσιµο που θα κυριαρχήσει το δεύτερο µισό του 21ου αιώνα. «Είναι ο πιο απλός “πολιτικός” Ευρωπαϊκός τρόπος επένδυσης στην κατεύθυνση του µοναδικού καυσίµου, που δεν περιέχει άνθρακα. Αν σκεφτούµε ότι αυτή τη στιγµή στην ατµόσφαιρα είναι πάνω από 400 ppm. το διοξείδιο του άνθρακα και µε την πρώτη βιοµηχανική επανάσταση ήταν 280 ppm, αυτό σηµαίνει ότι κάτι δεν κάνουµε σωστά. Άρα, συµβάλλει στο παρόν και µελλοντικά ως προς τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης η παροχή του 10% υδρογόνου στο δίκτυο φυσικού αερίου. Το µεγάλο θέµα είναι βέβαια ότι για να γίνει αυτό, απαιτείται από την Ελλάδα να χτίσει µεγάλες εγκαταστάσεις υδρογόνου. Θέλω να διαπιστώσω, όµως, ότι µπορούν και θέλουν να πάρουν τέτοιες πολιτικές αποφάσεις γιατί δυστυχώς νιώθω ότι η διαχείριση γίνεται µέσα από το πρίσµα της δηµοσιογραφίας και όχι των πολιτικών αποφάσεων. Ο χρόνος θα δείξει. Είναι απολύτως βέβαιο όµως ότι το φυσικό αέριο είναι η πιο άµεση λύση», δηλώνει ο Σοφοκλής Μακρίδης, Διευθυντής Εργαστηρίου Φυσικής Περιβαλλοντος και Τεχνολογιών Υδρογόνου, Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο Πατρών, παρουσιάζοντας και µία ακόµα θετική πτυχή της επένδυσης στα δίκτυα φυσικού αερίου.

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης, που ξεκίνησε στις 15 Μαΐου, κατατέθηκε ένας σηµαντικός αριθµός προτάσεων και σχολίων από κατασκευαστικές και τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες µηχανικούς, καθώς και από εκπροσώπους του τεχνικού κόσµου, όπως είναι το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ), η Πανελλήνια Ένωση Διπλωµατούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ) και η Πανελλήνια Οµοσπονδία Συνδέσµων Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων (ΠΕΣΕΔΕ), ενώ εξήχθησαν χρήσιµα συµπεράσµατα, τα οποία θα αξιοποιηθούν για τη σύνταξη των οριστικών τευχών δηµοπράτησης.

Παράλληλα, µετά την ολοκλήρωση της δηµόσιας διαβούλευσης, η διοίκηση της ΔΕΔΑ πραγµατοποίησε συναντήσεις µε τους ενδιαφερόµενους φορείς προκειµένου να υπάρξει περαιτέρω ανταλλαγή απόψεων και να υιοθετηθούν οι βέλτιστες πρακτικές στις διαδικασίες υλοποίησης των έργων.

H αυτοµατοποίηση στις αποθήκες της βιοµηχανίας

H βιοµηχανία τα τελευταία χρόνια έχει αυτοµατοποιηθεί σε πολλές δραστηριότητές της. Το 88% των ερωτηθέντων επιχειρήσεων (βαριά βιοµηχανία) σε σχετική έρευνα, απάντησε ότι ήδη χρησιµοποιεί αυτοµατισµό στην παραγωγή της ή σκοπεύει να το κάνει µέσα στον επόµενο χρόνο.

Τι γίνεται, όµως, µε τις αποθήκες στη βιοµηχανία; Παρά τις τεχνολογικές εξελίξεις, η λειτουργία των αποθηκών βασίζεται ακόµα πολύ στον ανθρώπινο παράγοντα, κάτι το οποίο µπορεί να φανεί κι από το γεγονός ότι τα εργατικά κόστη αποτελούν το 65% του συνολικού κόστους της. Επιπρόσθετα, ο χρόνος που δαπανάται από τους εργαζόµενους σε πολλές λειτουργίες της αποθήκης είναι αντιπαραγωγικός, µε το 25% του χρόνου εργασίας να σπαταλιέται σε περπάτηµα.

Εξαιτίας της διαρκούς εξέλιξης της τεχνολογίας, δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι ο αυτοµατισµός που θα επιλεγεί θα δίνει το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα σε λίγα χρόνια. Ως επέκταση αυτού, ενδιαφέρον παρουσιάζει ο αριθµός των ετών που θεωρούνται ως ικανοποιητική απόσβεση για ένα αυτοµατισµό σε µία αποθήκη, όπου στο πρόσφατο online συνέδριο που συνδιοργανώσαµε µε την οµάδα του Supply Chain Institute και στο οποίο συµµετείχαν περί των 300 ανώτερων και ανώτατων στελεχών εφοδιαστικής αλυσίδας, το 52% απάντησε 3-5 έτη ενώ το 27% τα 5-8 έτη.

Από την άλλη πλευρά, τα κόστη αυτοµατισµού γίνονται µέρα µε τη µέρα όλο και πιο µικρά, ενώ η επέλαση του COVID-19 έδειξε ότι η ανθρωποκεντρική δοµή των αποθηκών έχει να αντιµετωπίσει πολλά προβλήµατα. Ο αυτοµατισµός δίνει σήµερα τη δυνατότητα σε µία παραγωγική µονάδα να οδηγήσει µία παλέτα από την παραγωγή στο φορτηγό που θα την διανείµει, χωρίς καµία απολύτως ανθρώπινη κίνηση, κάτι που εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία της. Οι βιοµηχανίες θα πρέπει να επανεξετάσουν την αυτοµατοποίηση στις αποθήκες τους. Παρακάτω παρουσιάζονται οι λύσεις αυτοµατισµού, από τη στιγµή που µία παλέτα βγαίνει από την παραγωγή µέχρι την φόρτωση της για διανοµή, σε τρία στάδια.

Μεταφορά από τη παραγωγή στα ράφια αποθήκευσης

Μία πρώτη λύση είναι η χρήση αυτόµατων οδηγούµενων περανοφόρων οχηµάτων (Automated Guided Vehicles), τα οποία χρησιµοποιούν συνήθως ραδιοκύµατα, κάµερες όρασης, µαγνήτες ή ακόµα και λέιζερ (Laser Guided Vehicles) για πλοήγηση. Εναλλακτικά, µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα transport shuttles που είναι αρκετά µικρότερα, έχουν πιο ευέλικτη εφαρµογή ενώ µπορούν να φορτώσουν έως και 2000 κιλά. Αυτόµατα οχήµατα µεταφοράς παλέτας δεν χρησιµοποιούνται µόνο στο εξωτερικό όπως θα νοµίζουν πολλοί, αλλά και στην Ελλάδα.

Αποθήκευση

Μία συνήθης λύση είναι ο αυτόµατος γερανός (stacker crane). Πρόκειται για ένα µηχάνηµα που κινείται καθ’ ύψος και κατά µήκος του διαδρόµου µε τη βοήθεια µιας ράγας οδηγού στο µέσον του διαδρόµου στο δάπεδο. Η λύση αυτή αξιοποιεί πολύ αποτελεσµατικά µεγάλα ύψη αποθηκών. Σηµαντικό πλεονέκτηµα θεωρείται η ταχύτητα του, ενώ µειονέκτηµα η δυσκολία συνέχισης λειτουργίας της αποθήκης όταν χαλάσει ένας γερανός. Για αυτό τον λόγο, η βέλτιστη πρακτική είναι τα προϊόντα να µην είναι ποτέ αποθηκευµένα σε ένα µόνο διάδροµο. Μία άλλη λύση είναι τα pallet shuttles, τα οποία είναι πλατφόρµες που κινούνται κατά µήκος διαδρόµων ραφιών και µεταφέρουν παλέτες από και προς ανελκυστήρες. Οι ανελκυστήρες βρίσκονται καθ΄ ύψος των ραφιών και συνδέονται µε ραουλόδροµο.

Φόρτωση

Εδώ υπάρχουν λύσεις, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί για την αυτόµατη φόρτωση φορτηγών. Μία πρώτη κατηγορία αυτοµατισµών είναι οι skate and load. Είναι σαν κινητοί ραουλόδροµοι, που καταφέρνουν να φορτώσουν ολόκληρο το φορτίο (33 παλέτες) µε µία κίνηση σε περίπου 6-8 λεπτά. Είναι εξοπλισµένοι µε σύστηµα σάρωσης, που ελέγχεται από ειδικό λογισµικό για να εξασφαλίσει τη σωστή ευθυγράµµιση του συστήµατος φόρτωσης, ενώ εναποθέτουν τις παλέτες στο πάτωµα του φορτηγού µε ελεγχόµενο τρόπο, χωρίς τριβή στις παλέτες και το φορτίο του. Η δεύτερη λύση αποτελείται από µία πλατφόρµα µεταφοράς που κινείται κατά µήκος των ραµπών σε ράγες και ένα όχηµα φόρτωσης φορτηγών, που είναι τοποθετηµένο πάνω της. Η πλατφόρµα κινείται επιλέγοντας τη ράµπα, ευθυγραµµίζεται µε το φορτηγό και τότε το όχηµα ξεκινάει τη φόρτωση.

Συνοψίζοντας, η επιλογή αυτοµατισµού για την αποθήκη της βιοµηχανίας είναι µία κρίσιµη απόφαση. Οι εταιρείες πρέπει να αναθεωρήσουν το µοντέλο τους, λαµβάνοντας υπόψη τα νέα δεδοµένα τεχνολογίας, αλλά και των υγειονοµικών συνθηκών.

Νέο ΕΣΠΑ: Ευκαιρία και Προκλήσεις

Αν μέχρι τώρα έχουμε τόσο μεγάλη δυσκολία να απορροφήσουμε ένα ΕΣΠΑ των €26δισ., πώς θα καταφέρουμε να απορροφήσουμε ένα δυσθεώρητο πακέτο των €60δισ., εντελώς απαραίτητο για τον μετασχηματισμό της οικονομίας μας;

Το καίριο ερώτημα έθεσε τις προάλλες στους έγκριτους συνομιλητές του, στο πλαίσιο σχετικής διαδικτυακής εκδήλωσης, ο Διονύσης Νικολάου, Γενικός Διευθυντής της διαΝΕΟσις, προκειμένου να επισημάνει την πάντα επιτακτική ανάγκη για πάταξη της γραφειοκρατίας και για αποτελεσματικότερη απορρόφηση κονδυλίων. Το παραπάνω ερώτημα, φυσικά, εσωκλείει και την μοναδική για την Ελλάδα ευκαιρία, εν μέσω μιας απαιτητικής λόγω κορωνοϊού περιόδου. Τις νέες, δηλαδή, σημαντικές χρηματοδοτικές δυνατότητες, που προσφέρονται σήμερα από την ΕΕ, όπως το Ταμείο Ανασυγκρότησης και άλλοι πιο εξειδικευμένοι προϋπολογισμοί.

Από τη δική του πλευρά, ο Αλέξανδρος Μακρίδης, Γραμματέας του ΔΣ του ΣΕΒ και συν-Επικεφαλής του Φόρουμ Μεσαίων και Μικρών Επιχειρήσεων του ΣΕΒ, τόνισε ότι η διευκόλυνση της ρευστότητας των επιχειρήσεων από το τρέχον ΕΣΠΑ, λόγω της υγειονομικής κρίσης πρέπει να συνεχιστεί και να διευρυνθεί. Έθεσε, όμως, ως βασική προϋπόθεση, τη βιωσιμότητα όσων λαμβάνουν αυτές τις ενισχύσεις. Για την μετά-COVID εποχή υπενθύμισε ότι «μετά από 40 χρόνια στην ΕΕ, και έξι “πακέτα” ευρωπαϊκών πόρων, το μόνο σίγουρο είναι πως οι πόροι δεν έχουν λείψει από τις μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις. Αυτό, όμως, που δεν συμβαίνει είναι η αξιοποίησή τους με αναπτυξιακό πρόσημο».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι προκλήσεις των επόμενων ετών, όπως η 4η βιομηχανική επανάσταση, η ενεργειακή εξοικονόμηση, η κυκλική οικονομία και οι σύγχρονες δεξιότητες, πρέπει να θεωρηθούν ως προτεραιότητες στο νέο ΕΣΠΑ, που θα ενδυναμώσουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των Ελληνικών ΜμΕ και θα δημιουργήσουν μεγαλύτερες οικονομίες κλίμακος.

Τα αδιάθετα του ΕΣΠΑ στην αγορά

Aσφαλώς ο ΣΕΒ και η διαΝΕΟσις δεν είναι οι μόνοι φορείς που επισημάνουν τα παραπάνω, καθώς το βλέμμα της ελληνικής αγοράς παραμένει προσηλωμένο στο ΕΣΠΑ, τόσο για την παραπέρα ενίσχυση της ρευστότητας, όσο και για τη διαμόρφωση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου της ελληνικής οικονομίας. Την ίδια ώρα που ο ΣΕΒ επισημαίνει ότι τα αδιάθετα του ΕΣΠΑ σε μια χώρα που προσπαθεί να ανατάξει την οικονομία της μετά την δεκαετή οικονομική κρίση είναι μια ανεπίτρεπτη πολυτέλεια, ακούγονται και άλλες φωνές υπέρ της παραπέρα ενίσχυσης επιχειρήσεων και εργασίας. Χαρακτηριστική προς αυτήν την κατεύθυνση είναι η σχετική τοποθέτηση Βασίλη Κορκίδη, προέδρου του ΕΒΕΠ, σε αναπτυξιακή εκδήλωση: «Εφόσον υπάρχουν αδιάθετα του ΕΣΠΑ, το καλύτερο είναι να κατευθυνθούν στη στήριξη της αγοράς», είπε, εκφράζοντας την μεγάλη πλειονότητα (71,3%) των επιχειρήσεων και επαγγελματιών, που σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα περιμένει πρόσθετα μέτρα στήριξης από την κυβέρνηση.

Μάλιστα, το 51,7% προσδοκά να δει μέτρα οικονομικής στήριξης, το 34,8% φορολογικά μέτρα και περίπου ένας στους 10 επαγγελματίες εργασιακά μέτρα.

Ενεργειακή αναβάθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός

Εν τω μεταξύ, ο Γιάννης Τσακίρης, υφυπουργός Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, κάνοντας τον απολογισμό σε σχέση με τις πρωτοβουλίες για παροχή ρευστότητας, που ανέλαβε το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων εν μέσω πανδημίας (χρηματοδοτικά εργαλεία και επιδοτήσεις), αναφέρει ότι έχουν κινητοποιηθεί περίπου 5 δισ. ευρώ και προσβλέπει πως με τη μόχλευση (αφορά σε ΤΕΠΙΧ ΙΙ και Ταμείο Εγγυοδοσίας, όπου συμμετέχουν και οι τράπεζες), η ρευστότητα στην αγορά θα φτάσει στα 12 δισ. ευρώ. Αποκαλύπτει, επίσης, δυο νέες μεγάλες δράσεις ΕΣΠΑ, που έχει στα σκαριά το υπουργείο Ανάπτυξης για την ολοκλήρωση της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Η πρώτη, αφορά στην ανανέωση παγίων των εταιρειών, μαζί με ενεργειακή αναβάθμιση και η δεύτερη στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Οι παραπάνω, εντάσσονται στο επιχειρηματικό σκέλος του ΕΣΠΑ (πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ) και θα τρέξουν σε λίγο καιρό, αφού εξομαλυνθεί το σημερινό στάδιο της κρίσης. Ταυτόχρονα, στόχος του Υπουργείου είναι να ανεβάσει το ποσοστό απορρόφησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 στο 50% έως το τέλος της χρονιάς (οι πληρωμές ολοκληρώνονται 31.12.2023).

«First in – first out»

Σε κάθε περίπτωση όμως, κατά την εκτίμηση του υφυπουργού Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, πρέπει να υπάρχουν λίγες και στοχευμένες δράσεις καθώς, όσο πιο πολλά είναι τα προγράμματα, τόσο μπλοκάρει το Σύστημα που δέχεται τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων, με αποτέλεσμα να προχωρούν με πολύ αργούς ρυθμούς. Απεναντίας, εάν υπάρχει για παράδειγμα ένα πρόγραμμα με πολλές, απλές υπο-δράσεις, η εκάστοτε επιχείρηση θα μπορεί να επιλέξει από μόνη της που και πώς θέλει να επενδύσει, γεγονός που δύναται να οδηγήσει, κατ’ επέκταση, σε επενδύσεις με αναπτυξιακό αποτύπωμα.

Για την αποφυγή καθυστερήσεων θα εφαρμοστεί το λεγόμενο σύστημα «first in – first out»: όποιος δηλαδή περνάει τα on/off κριτήρια, θα μπορεί να λάβει την επιδότηση και να προχωρήσει απευθείας την επένδυση.

Ποιο ΕΣΠΑ χρειάζονται οι επιχειρήσεις στη μετά- COVID εποχή

Γεγονός είναι, ότι με το τρέχον ΕΣΠΑ να «μαλακώνει» τις επιπτώσεις του κορωνοϊού και το νέο ΕΣΠΑ να έχει ήδη κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να είναι προ των πυλών, η συζήτηση για το τι δέον γενέσθαι καλά κρατεί.

Είναι σίγουρο ότι σύνθετα θέματα, όπως το συνολικό αναπτυξιακό αποτέλεσμα των €160 δισ. (όσο το ΑΕΠ της χώρας δηλαδή), που έχουν εισέλθει στην Ελλάδα από τα ευρωπαϊκά ταμεία από το 1980, η καλή ή όχι εκτέλεση επιμέρους προγραμμάτων, οι λιμνάζοντες πόροι που μπορούν να διατεθούν στην πραγματική οικονομία στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της υγειονομικής κρίσης θα συνεχίσουν να αποτελούν βασικό θέμα της συζήτησης για την επόμενη μέρα.

Ταμείο Ανάκαμψης: «Να προλάβουμε πριν καταστεί “δώρον άδωρον”»
Ποιες οι προσδοκίες σας από την επικείμενη έκτακτη Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων των 27 χωρών μελών; Θα υπάρξει ευρεία συμφωνία επί του σχεδίου ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικονομίας; Κι αν ακόμα καθυστερήσουν να εκταμιευτούν οι πόροι του Next Generation EU, πώς και από πού θα εξασφαλίσει η Ελλάδα άλλους αναγκαίους για την ανάκαμψη πόρους στο μεσοδιάστημα;

Απαντώντας δημόσια σε αυτό το πολυσύνθετο ερώτημα προ ημερών, ο Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας έδωσε μια άλλη διάσταση σχετικά με το ΕΣΠΑ και την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων συνολικότερα: «Οι αποφάσεις για το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ θα ληφθούν αν όχι στην επικείμενη Σύνοδο Κορυφής, πάντως το αμέσως επόμενο διάστημα, καθώς υπάρχουν ενστάσεις από κάποιες χώρες, αλλά όχι από τη Γαλλία και τη Γερμανία. Οι πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης συνιστούν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα. Αλλά για να την εκμεταλλευτούμε θα πρέπει να πάμε με πολύ μεγάλες ταχύτητες». Σύμφωνα με τον ίδιο, με βάση την πρόταση της Επιτροπής το σχετικό πρόγραμμα θα διαρκεί 4 χρόνια, ενώ οι χώρες που ενίστανται προτείνουν να περιοριστεί ο χρονικός ορίζοντας μόνο στα δύο χρόνια. «Σε κάθε περίπτωση, ενώ αυτό είναι ένα μεγάλο δώρο, πρέπει να τρέξουμε πάρα πολύ γρήγορα για να μη καταστεί “δώρον άδωρον” και να αποφύγουμε τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται διαχρονικά στην Ελλάδα στο σχεδιασμό και την εφαρμογή του ΕΣΠΑ. Πρέπει να έχουμε ταχεία προετοιμασία των σχετικών προγραμμάτων, μηχανισμό γρήγορης και αποτελεσματικής εφαρμογής και συντονισμό, που θα δείξει ότι η Ελλάδα δεν τα καταφέρνει καλά μονό στην αντιμετώπιση του κορωνοϊού, αλλά και στη διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων, με τρόπο πιο αποτελεσματικό από αυτόν που μέχρι τώρα έχουμε συνηθίσει» κατέληξε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Με επίκεντρο την «πράσινη» οικονομία
Αναφερόμενος εξάλλου στη στόχευση των δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης, ο κ. Χατζηδάκης εξήγησε ότι με επίκεντρό τους την πράσινη οικονομία και την πράσινη ανάπτυξη, περιλαμβάνουν -μεταξύ άλλων- το λεγόμενο Renovation Wave. Αυτό αφορά στο κύμα αναβάθμισης εκατομμυρίων κτιρίων σε όλη την Ευρώπη, την προώθηση των πράσινων μεταφορών (συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτροκίνησης) και τη στήριξη των ΑΠΕ, με έμφαση στις υβριδικές τεχνολογίες και στο υδρογόνο. Υπάρχει φυσικά και το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης για την απολιγνιτοποίηση, του οποίου οι πόροι αυξάνονται εντυπωσιακά στην Ελλάδα. Όπως υπολογίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μαζί με τους εθνικούς πόρους και τη στήριξη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μπορεί να φτάσουν στα 6,2 δισ. ευρώ. Σε αυτό το πλαίσιο θα βγει σύντομα στον αέρα τον Σεπτέμβριο ή το αργότερο τον Οκτώβριο το καινούριο «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον ΙΙΙ». Τους επόμενους μήνες θα προχωρήσει και το πρόγραμμα «Ηλέκτρα» για τα δημόσια κτίρια. Κατά την εκτίμηση του Υπουργού, το «Εξοικονομώ» όπως το ξέρουμε μέχρι σήμερα, θα είναι πολύ μικρό σε σχέση με τα προγράμματα που θα εφαρμοστούν στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στην Ελλάδα από το 2021 και μετά.

Μαμούθ προγράμματα και ESCOs
Θα υπάρχουν προγράμματα-μαμούθ ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, στα οποία οι ευρωπαϊκοί πόροι θα συνδυάζονται με φορολογικά κίνητρα και με τραπεζικά δάνεια, όπου απαιτείται. Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επιδιώκει, επίσης, την ενεργοποίηση των λεγόμενων ESCOs (σ.σ. εταιρειών παροχής ενεργειακών υπηρεσιών), ακολουθώντας την τακτική των ευρωπαϊκών χωρών. «Με αυτόν τον τρόπο ανοίγονται πρόσθετες δυνατότητες για τους πολίτες. Εκτός από τις κλασικές δράσεις αναβάθμισης (όπως την αλλαγή των κουφωμάτων), θα προωθηθούν και παρεμβάσεις ενεργειακής αυτονόμησης με χρήση ΑΠΕ που εκσυγχρονίζουν τα σπίτια και τα βάζουν σε μια νέα εποχή λόγω της ανάγκης να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής» είπε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

Πρόσθετη χρηματοδότηση για τα απορρίμματα

Σε ότι αφορά τα απορρίμματα, υπάρχει ήδη το ΕΣΠΑ, αλλά θα επιδιωχθεί πρόσθετη χρηματοδότηση

από το Ταμείο Ανάκαμψης για διάφορες δράσεις, που είτε δεν χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ ή δεν επαρκούν οι διαθέσιμοι πόροι. «Έχουμε μπροστά μας φέτος τη δημοπράτηση 17 Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων, ενώ από συστάσεως του ελληνικού κράτους λειτουργούν μόνον έξι», επεσήμανε ο κ. Χατζηδάκης.

Το «Project Pipeline» και οι νέοι μηχανισμοί ωρίμανσης των έργων
Ο Δημήτρης Σκάλκος, Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, είναι από τους λίγους Έλληνες που έχουν λόγω ειδικής εμπειρίας και αρμοδιότητας, την ακριβή εικόνα του τι σημαίνουν οι ευρωπαϊκοί πόροι και το ΕΣΠΑ στην παρούσα συγκυρία «εκτάκτου ανάγκης» για την Ελλάδα. Αλλά και τι σημαίνουν αυτοί συνολικά για το μέλλον της, εφόσον αξιοποιηθούν σωστά.

Με το τρέχον ΕΣΠΑ που κλείνει, να αξιοποιείται σε μεγάλο βαθμό για την στήριξη των επιχειρήσεων και εργαζομένων που πλήττονται από την πανδημία και με το νέο ΕΣΠΑ να είναι ήδη προ των πυλών, οι συνοπτικές απόψεις του είναι ιδιαίτερα επίκαιρες. Ο κεντρικός άξονας των απαντήσεών του αφορά στο πώς και με ποιά μέσα θα μπορεί να κινηθεί η ελληνική οικονομία εφεξής. Είχαμε πολύ πρόσφατα την ευκαιρία να τον ακούσουμε κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής συζήτησης «Ποιο ΕΣΠΑ χρειάζονται οι επιχειρήσεις στη μετά-COVID εποχή» που διοργάνωσαν ο ΣΕΒ και η διαΝΕΟσις, αλλά παράλληλα να συζητήσουμε μαζί του στο πλαίσιο των εργασιών του αναπτυξιακού συνεδίου «ΞΕΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ Ενέργεια, Οικονομία, Επενδύσεις, Υγεία: RESET». Από τις ενδιαφέρουσες πληροφορίες που κατέθεσε, απομονώνουμε ιδιαίτερα τη δημιουργία δύο υποστηρικτικών μηχανισμών για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα της νέας προγραμματικής περιόδου, οι οποίοι σε συνδυασμό και με την τροποποίηση του νόμου 4412 , θα αντιμετωπίσουν το μακροχρόνιο πρόβλημα της ωρίμανσης των έργων. Πρόκειται για το «Project Pipeline», που θα συσταθεί με τη συμμετοχή της Προεδρίας της Κυβέρνησης και θα κατατάσσει τα έργα με κριτήριο το αναπτυξιακό πρόσημο και τον οικονομικό τους αντίκτυπο για τον επενδυτικό περιβάλλον της χώρας, καθώς και για τον μηχανισμό ενίσχυσης της υλοποίησης επενδυτικών έργων υποδομής στρατηγικής προτεραιότητας υπό την αιγίδα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

 

Τις προάλλες, σε αναπτυξιακό συνέδριο, παραλληλίσατε το σύνολο των ευρωπαϊκών πόρων, που αναμένεται να εισρεύσουν στη χώρα με σχέδιο Μάρσαλ. Για τι ποσά μιλάμε; Μπορούν αυτά να καλύψουν τις υφιστάμενες αναπτυξιακές και επενδυτικές ανάγκες;

Είναι αλήθεια ότι τα νούμερα είναι εντυπωσιακά. Μόνον για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027, η Ελλάδα θα λάβει περί τα 19,5 δις, ενώ σε αυτά θα προστεθούν και άλλοι σημαντικοί πόροι. Επιπλέον, αδιευκρίνιστο παραμένει το ύψος της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο επίσης θα αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης για επενδύσεις και τόνωση του οικονομικού περιβάλλοντος της χώρας. Αθροιστικά, λοιπόν, όλες αυτές οι πηγές χρηματοδότησης παραπέμπουν σε ένα σχέδιο Μάρσαλ για τη χώρα. Οι τρόποι που θα αξιοποιηθούν τα χρήματα αυτά σε βάθος δεκαετίας, είναι η μεγαλύτερη πρόκληση. Όμως, ακόμα και αν οι διαθέσιμοι δημόσιοι – κοινοτικοί πόροι είναι υψηλοί, παραμένουν υποπολλαπλάσιοι των αναγκών της χώρας. Γι΄ αυτό, οι ιδιωτικοί πόροι θα πρέπει να μοχλευτούν, να έρθουν οι ιδιωτικές επενδύσεις που θα καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.

Ποιος είναι ο βασικός στόχος;

Η κάλυψη του επενδυτικού κενού στη χώρα μας αποτιμάται στα 100 δις. Αυτός ο στόχος θα πρέπει να αποτελέσει την αφετηρία του όλου σχεδιασμού για την ορθή αξιοποίηση πόρων σε όλο το φάσμα των χρηματοδοτήσεων της Ευρώπης. Καταλαβαίνετε ότι αυτό αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση.

Το τελευταίο διάστημα πάντως, γίνεται εκτεταμένη κριτική από επιχειρηματικούς φορείς ως προς την πραγματική προστιθέμενη αξία των κοινοτικών πόρων, που εισέρευσαν σωρευτικά στην Ελλάδα. Ποια είναι τελικά η αλήθεια μέσα από την κριτική;

Η προστιθέμενη αξία που πρέπει να δημιουργείται μέσω των κοινοτικών πόρων, είναι ένα σύνθετο θέμα που υπερβαίνει αυτό της απορρόφησης των πόρων. Είναι γεγονός, ότι από τα 60 δισ. κοινοτικών πόρων που έχουν εισρεύσει στη χώρα από το 2000 μέχρι το 2017, ένα μεγάλο μέρος διοχετεύτηκε σε αμφίβολης αναγκαιότητας επενδύσεις και χρησιμοποιήθηκε σε πολιτικές που αντιστρατεύονται τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Όμως, οφείλουμε να μην είμαστε αφοριστικοί, καθώς η χώρα μας από αυτούς τους πόρους, στήριξε με πολλαπλούς τρόπους τη δημόσια διοίκηση, αναβάθμισε και πραγματοποίησε επενδυτικά σχέδια. Αυτό λοιπόν που χρειάζεται, είναι να διαφυλάξουμε τα όποια θετικά στοιχεία των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και να επενδύσουμε σε αυτά για να έχουμε το μεγαλύτερο δυνατό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Με αυτή τη λογική κινητοποιηθήκαμε για το νέο ΕΣΠΑ, το οποίο καταθέσαμε πριν από δύο εβδομάδες στην Κομισιόν.

Εκτιμάτε λοιπόν ότι για το πολύ κρίσιμο διάστημα, μέχρι δηλαδή τη διοχέτευση των ευρωπαϊκών πόρων στην πραγματική οικονομία, η χώρα μας θα μπορέσει να μοχλεύσει ιδιωτικά κεφάλαια και επενδύσεις, ενδεχομένως και εμπροσθοβαρώς;

Είναι ρεαλιστικό τους πρώτους μήνες του 2021 με την έναρξη της νέας προγραμματικής περιόδου να έχουμε τα εγκεκριμένα προγράμματα ώστε να κάνουμε χρήση της εμπροσθοβαρούς χρηματοδότησης. Επιπλέον, φαίνεται ότι θα έχουμε και υψηλό ποσοστό προχρηματοδοτήσεων λόγω πανδημίας.

Μια και μιλάμε για νέο ΕΣΠΑ: Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες που θα επηρεάζουν αποφασιστικά την κατανομή των κοινοτικών πόρων εφεξής;

Οι βασικοί άξονες είναι οι εξής: Ψηφιακή Μετάβαση, «Πράσινη» Ενέργεια, η Διασυνδεμένη Ευρώπη, όπως επίσης κοινωνικά έργα και χωρικές επενδύσεις που θα στοχεύουν στρατηγικά στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης, με βάση την αειφόρο προσέγγιση της αναπτυξιακής διαδικασίας. Να συμπληρώσω επίσης, ότι η κατάρτιση του νέου ΕΣΠΑ αποτελεί προϊόν διεξοδικού διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Το νέο στρατηγικό κείμενο βασίσθηκε στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων, τις Ειδικές Συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα, καθώς και τις επιμέρους στρατηγικές που διαθέτει η χώρα, πολλές από τις οποίες αποτελούν αιρεσιμότητες για την επόμενη προγραμματική περίοδο.

Ποιοι θα είναι οι συμπληρωματικοί πόροι που θα αξιοποιηθούν πέραν του νέου ΕΣΠΑ;

Θα προστεθούν 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ από το νέο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, επιπλέον πόροι από χρηματοδοτικά μέσα, όπως το Ηorizon Εurope και το Connecting Europe Facility, το μηχανισμό εγγυήσεων InvestEU. Θα αξιοποιηθουν εθνικοί πόροι μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, το οποίο ήδη χρηματοδοτεί έργα ύψους 100 εκατ. ευρώ, καθώς και τα κέρδη από τα ελληνικά ομόλογα ANFA’s και SMP’s.

Ακούμε συνέχεια ότι την μερίδα του λέοντος καταλαμβάνει η ενέργεια…

Αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής του νέου ΕΣΠΑ είναι το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), το οποίο αποτελεί ένα λεπτομερειακό χάρτη για την επίτευξη συγκεκριμένων ενεργειακών και κλιματικών στόχων με ορίζοντα υλοποίησης το 2030. Είναι γεγονός ότι οι δράσεις που αφορούν τον τομέα της Ενέργειας διαπερνούν σχεδόν το σύνολο των αξόνων. Συνολικά για την επόμενη προγραμματική περίοδο, από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής θα εισρεύσουν πόροι 4,8 δισ. ευρώ μόνο για την Ενέργεια! Ενδεικτικά αναφέρω δράσεις με πολύ υψηλούς προϋπολογισμούς, όπως η ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων, η χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για ψύξη-θέρμανση, προώθηση της καθαρής ενέργειας σε νησιά, έξυπνα ενεργειακά συστήματα, υποδομές για καθαρές μεταφορές, αστικές αναπλάσεις, βελτίωση ενεργειακής απόδοσης, οικιακής αυτονομίας και πολλά άλλα. Σημαντικά αυξημένη θα είναι, επίσης, η χρηματοδότηση για δράσεις που σχετίζονται με την κυκλική οικονομία, την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων και τη γαλάζια ανάπτυξη.

Πώς θα τρέξει εφεξής το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων;

Το ΠΔΕ σε συνέχεια πρόσφατα νομοθετημένων αλλαγών έχει μετασχηματιστεί σε ένα οργανωμένο πρόγραμμα πενταετούς διάρκειας, με έμφαση στην ιεράρχηση των έργων και στη διασύνδεση και με τις άλλες πηγές χρηματοδότησης. Στόχος είναι να τρέξει παράλληλα με το νέο ΕΣΠΑ από το 2021.

Πώς θα αντιμετωπιστεί ενόψει όλων αυτών των νέων πόρων το μακροχρόνιο πρόβλημα της ωρίμανσης επαρκούς αριθμού έργων;

Θα δημιουργηθούν δύο υποστηρικτικοί μηχανισμοί για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα της νέας προγραμματικής περιόδου, σε συνδυασμό και με την τροποποίηση του νόμου 4412. Ο πρώτος, το λεγόμενο Project Pipeline, το οποίο θα αποτελέσει μία δεξαμενή έργων στρατηγικής σημασίας, θα συσταθεί με τη συμμετοχή της Προεδρίας της Κυβέρνησης και θα κατατάσσει τα έργα με κριτήριο το αναπτυξιακό πρόσημο και τον οικονομικό τους αντίκτυπο για τον επενδυτικό περιβάλλον της χώρας. Ο δεύτερος θα είναι ένας μηχανισμός ενίσχυσης της προετοιμασίας και υλοποίησης επενδυτικών έργων υποδομής στρατηγικής προτεραιότητας και θα λειτουργήσει υπό την αιγίδα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Να έρθουμε και στο τρέχον ΕΣΠΑ που κλείνει και το οποίο αξιοποιείται σε μεγάλο βαθμό για την αντιμετώπιση άμεσων αναγκών που δημιούργησε η πανδημία: Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε σήμερα;

Με τη χρήση του προσωρινού πλαισίου ευελιξίας των κοινοτικών κανονισμών, καλύφθηκαν από αδιάθετους πόρους δαπάνες ύψους 4 δις, οι οποίες με τη μόχλευση έφτασαν τα 7 δις για τη στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων.

Οι Περιφέρειες είχαν πάντως εκφράσει φόβους για καθυστέρηση στις εντάξεις των έργων…

Αυτό δεν συνέβη. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, κατά το τρίμηνο διάστημα του lockdown, οι εντάξεις των έργων αντιστοιχούν στο 106% της συνολικής δημόσιας δαπάνης των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Συνολικά μέσα στο χρόνο αυξήθηκαν οι εντάξεις κατά 5,5 δισ. ευρώ, οι συμβάσεις αυξήθηκαν κατά 3,1 δισ. ευρώ, ενώ στην πραγματική οικονομία κατευθύνθηκαν πόροι ύψους 3 δισ. ευρώ, παρά την αναστάτωση που προκάλεσε η περίοδος του γενικευμένου lockdown.

Δεδομένης της παύσης χρηματοδοτήσεων έργων φυσικού αερίου που προκρίνει η Κομισιόν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το νέο ΕΣΠΑ, τι θα γίνει με τα υφιστάμενα έργα φυσικού αερίου;

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είπε, ότι δεν χρηματοδοτούμε άλλο φυσικό αέριο γιατί κάποιες χώρες βρίσκονται ήδη σε φάση με υψηλή διείσδυση δικτύων. Αυτό όμως δεν είναι σωστό για χώρες με χαμηλή διείσδυση δικτύων της τάξης του 8% όπως η Ελλάδα και δεν θα πρέπει να σταματήσει η εισροή χρηματοδοτήσεων έργων φυσικού αερίου, καθώς είναι το καύσιμο «γέφυρα» για τη μετάβαση στην οικονομία της κλιματικής ουδετερότητας. Πρέπει, λοιπόν, οπωσδήποτε να γίνουν έργα φυσικού αερίου. Ήδη υπάρχει το master plan που εκπονείται για τη Δυτική Μακεδονία. Σε εξέλιξη βρίσκεται επίσης σχετική διαπραγμάτευση σε συμφωνία με άλλες εφτά χώρες: Βουλγαρία, Τσεχία, Ρουμανία, Σλοβακία, Λιθουανία, Πολωνία και Ουγγαρία. Στόχος είναι να συνεχίσει να υπάρχει το φυσικό αέριο τουλάχιστον σαν μεταβατικό καύσιμο και να υπάρχει μια ολιστική αντιμετώπιση που θα αφορά όλους.

Οι Κερδισμένοι της Νέας Κρίσης

Tο 1918 μια μικρή εταιρεία της Βοστόνης στις ΗΠΑ, είδε στην πανδηµία της ισπανικής γρίπης µια επιχειρηµατική ευκαιρία, την άδραξε και µετετράπη σε βιοµηχανικό κολοσσό. Η εταιρεία Dixie Cup ήταν η πρώτη στον κόσµο που κατασκεύασε µικρά χάρτινα ποτήρια µίας χρήσης. Για την εποχή, αυτό το προϊόν ισοδυναµούσε µε εντυπωσιακή καινοτοµία, καθώς κανείς στις αρχές του προηγούµενου αιώνα δεν φανταζόταν πως τα ποτήρια µπορούν να κατασκευαστούν από οτιδήποτε άλλο πέραν του γυαλιού ή του µετάλλου.

Το 2020 έχει ήδη γίνει πολύς λόγος για τους κερδισµένους αυτής της νέας πανδηµίας και της οικονοµικής κρίσης που έχει προκαλέσει. Όµως, πέραν από τις διαδικτυακές τηλεδιασκέψεις και τις υπόλοιπες εταιρείες που ενσαρκώνουν τα χαρακτηριστικά της ψηφιακής εποχής, η αναγκαιότητα για τη διασφάλιση της υγιεινής είναι και πάλι τόσο σηµαντική, όσο και πριν από 102 χρόνια. Ήδη, η συµπεριφορά του καταναλωτικού κοινού έχει δείξει ότι στην εποχή του κορωνοϊού, το βασικότερο από τα κριτήρια για την επιλογή των προϊόντων δεν αφορά τίποτα λιγότερο από την τήρηση των υγειονοµικών πρωτοκόλλων, ειδικά από την πλευρά των βιοµηχανικών τροφίµων. Σε επιχειρηµατικό επίπεδο, η ιστορία της Dixie Cups φαντάζει ως η απόλυτη συνταγή επιτυχίας στα χρόνια του κορωνοϊού. Όπως είναι δεδοµένο, ο κόσµος θα συνεχίσει να τηρεί αποστάσεις, να απολυµαίνει τα χέρια του και να προσέχει αρκετά περισσότερο, σε σχέση µε το πρόσφατο παρελθόν.

Βεβαίως, σήµερα τα πράγµατα είναι αρκετά πιο περίπλοκα από ότι στην προηγούµενη θανατηφόρο πανδηµία της ισπανικής γρίπης. Το 1918, οι µέθοδοι καθαρισµού και αποστείρωσης των σκευών ήταν επιεικώς ανεπαρκείς και αυτό ήταν αρκετό για να αυξήσει την παραγωγή των ποτηριών µίας χρήσης από µερικές εκατοντάδες τεµάχια σε πολλά εκατοµµύρια ετησίως. Πλέον, στη βιοµηχανία των τροφίµων ισχύουν οι νόµοι της παγκοσµιοποίησης. Ένα προϊόν µπορεί να παράγεται σε µία χώρα, να ταξιδεύει χιλιάδες χιλιόµετρα για να συνδυαστεί µε ένα άλλο, να παραχθεί στην τελική του προϊόντική µορφή σε ένα τρίτο κράτος και να καταναλωθεί οπουδήποτε υπάρχουν καταστήµατα εστίασης ή λιανικής πώλησης στην υφήλιο. Η επίτευξη της δέουσας συνθήκης ασφάλειας σε τρόφιµα και ποτά µοιάζει µε δυσεπίλυτη εξίσωση. Παρόλα αυτά, οι επιστήµονες της σύγχρονης εποχής, σε συνδυασµό µε τη βούληση των επιχειρήσεων να αυξήσουν την αξιοπιστία, φαίνεται πως έχουν ήδη βρει την λύση.

Η απάντηση βρίσκεται στην πιστοποίηση των τροφίµων και των ποτών, αλλά και στο αρκτικόλεξο ΣΔΑΤ, το οποίο µαθαίνουµε σήµερα, αλλά θα αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο κατά τα επόµενα χρόνια. ΣΔΑΤ σηµαίνει Συστήµατα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων. Τα συστήµατα αυτά προϋπήρχαν του κορωνοϊού, έχουν τις ρίζες τους ήδη από τη δεκαετία του 1930, όταν τα τρόφιµα άρχισαν να διακινούνται στα πρώιµα σουπερ µάρκετ, αλλά ουδέποτε στο παρελθόν δεν είχαν τόσο µεγάλη σηµασία για τις βιοµηχανίες τροφίµων όσο σήµερα.

Συστήµατα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων

Όπως όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς αρχές για την διασφάλιση της ποιότητας των τροφίµων, έτσι και ο ελληνικός ΕΦΕΤ (Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων) έχουν εκδώσει νέα ΣΔΑΤ, τα έχουν αναθεωρήσει και ενισχύσει. Από τον περασµένο Μάιο, ο ΕΦΕΤ έχει εκδώσει τρεις οδηγούς διασφάλισης της υγιεινής, για τα προϊόντα τροφίµων και ποτών. Ο πρώτος αφορά τους καταναλωτές, ο δεύτερος τις επιχειρήσεις εστίασης και ο τρίτος τις βιοµηχανίες παραγωγής και διανοµής τροφίµων και ποτών, υπό το πρίσµα της νέας πραγµατικότητας που έχει δηµιουργηθεί από τη νόσο COVID-19. Οι οδηγίες βασίζονται στην ανάλυση του προφίλ επικινδυνότητας του ιού για τους χώρους της Βιοµηχανίας Τροφίµων και στις βέλτιστες πρακτικές, όπως αυτές αποτυπώνονται σε διεθνείς και εθνικές συστάσεις.

Βασιζόµενες στις γενικές και ειδικότερες προδιαγραφές, οι Βιοµηχανίες Τροφίµων έχουν αναπτύξει και εφαρµόζουν Συστήµατα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων (ΣΔΑΤ). Τα Συστήµατα αυτά βασίζονται στις αρχές Ανάλυσης Κινδύνου και Κρίσιµων Σηµείων Ελέγχου (HACCP), και προβλέπουν όλες τις βασικές προϋποθέσεις και δραστηριότητες που απαιτούνται για τη διατήρηση ενός υγιεινού περιβάλλοντος εργασίας και επεξεργασίας των τροφίµων. Μάλιστα, υποστηρίζονται από προαπαιτούµενα προγράµµατα, που περιλαµβάνουν ορθές πρακτικές υγιεινής, καθαρισµού και απολύµανσης, χωροταξική οριοθέτηση των περιοχών επεξεργασίας, έλεγχο του προµηθευτή, έλεγχο των διαδικασιών αποθήκευσης, διανοµής και µεταφοράς, υγιεινή του προσωπικού και ικανότητα εργασίας αυτού. Αξίζει να σηµειωθεί πως υπάρχουν ειδικά και εξειδικευµένα συστήµατα διασφάλισης για την παρασκευή των προϊόντων, τη συσκευασία τους, την παλετοποίηση, την αποθήκευση, τη φόρτωση και την εκφόρτωση, αλλά βεβαίως και για την προµήθεια των πρώτων υλών από τις οποίες παρασκευάζονται τα προϊόντα.

Σε αυτήν την εξονυχιστική διαδικασία, η οποία βασίζεται σε ένα υψηλό επίπεδο επιστηµονικής αυθεντίας, ένας από τους βασικότερους «συµµάχους» του ΕΦΕΤ είναι το Εργαστήριο Χηµείας Τροφίµων του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. «Μέχρι στιγµής δεν έχουν βρεθεί ενδείξεις ότι ένα τρόφιµο µπορεί να επιµολυνθεί και να µεταδώσει τον Cocid-19. Αυτό είναι µάλλον απίθανο. Από εκεί και πέρα, οι επιχειρήσεις τροφίµων, βάσει και της κείµενης νοµοθεσίας θα πρέπει να διαθέτουν τα λεγόµενα Συστήµατα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων, τα οποία είναι πολύ συγκεκριµένα», τονίζει ο αναπληρωτής καθηγητής Χηµείας Τροφίµων και επικεφαλής του σχετικού Εργαστηρίου του ΕΚΠΑ, Χαράλαµπος Προεστός.

Ο διακεκριµένος ακαδηµαϊκός αποκρυσταλλώνει τη σηµασία που έχει η τήρηση των συστηµάτων πιστοποίησης της Ασφάλειας των Τροφίµων για τις επιχειρήσεις. «Για την υγειονοµική ασφάλεια υπάρχουν συγκεκριµένα πρότυπα, τα οποία χρησιµοποιούνται. Κάποια από αυτά δεν είναι υποχρεωτικά, όµως τα εφαρµόζουν οι επιχειρήσεις για να είναι ανταγωνιστικές σε σχέση µε άλλες, για να εξάγουν τα προϊόντα τους και για να θεωρούνται ‘ηγέτιδες εταιρίες’ στον τοµέα τους. Η πιστοποίηση των προϊόντων αναδεικνύει ορισµένα ζητήµατα πολύ σηµαντικά για τον καταναλωτή», τονίζει ο Χαράλαµπος Προεστός.

Συσκευασία

Φυσικά, η νέα αυξηµένη σηµασία που έχουν τα συστήµατα υγειονοµικής διασφάλισης αποτελεί βασικό θέµα και στη διεθνή επιστηµονική συζήτηση, που έχει αναπτυχθεί τους τελευταίους µήνες. Αρχής γενοµένης από τον τρόπο που φέρεται να προέκυψε ο κορωνοϊός, δηλαδή την κατανάλωση… παγκολίνων, νυχτερίδων ή άλλων εξωτικών εδώδιµων ειδών σε υπαίθρια αγορά της Κίνας, η διεθνής επιστηµονική κοινότητα δίνει ιδιαίτερη έµφαση στη σηµασία της συσκευασίας των προϊόντων και στον έλεγχό τους. Λόγω της κυρίαρχης πρακτικής της διάθεσης προϊόντων σε υπαίθριες αγορές στις αναπτυσσόµενες χώρες του κόσµου, όπως η Κίνα και η Ινδία, αλλά και σε µεγάλο µέρος των ανεπτυγµένων χωρών, ο ΠΟΥ επισηµαίνει πως τουλάχιστον το 40% του παγκόσµιου πληθυσµού ζει σε ανασφάλεια όσον αφορά τα τρόφιµα που καταναλώνει. Οι Διεθνείς Οργανισµοί συστήνουν στις αναπτυσσόµενες χώρες να επενδύσουν περισσότερους πόρους στην Ασφάλεια των Τροφίµων και στον εκσυγχρονισµό των υπαίθριων αγορών.

Παράλληλα, από την πλευρά τους οι ανεπτυγµένες βιοµηχανικά χώρες θα πρέπει να ενισχύσουν τη διαδικασία αύξησης των ελέγχων για την Ασφάλεια των Τροφίµων, προωθώντας και τις απαραίτητες διεθνείς και εθνικές θεσµικές µεταρρυθµίσεις.

Οι επιστήµονες δείχνουν να έχουν ήδη στοχοθετήσει τους απαραίτητους τοµείς βελτίωσης. «Η πρώτη ύλη είναι το πιο σηµαντικό στάδιο, οι επιχειρήσεις ζητούν να έχουν αξιόπιστους προµηθευτές, να έχει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και πιστοποιητικά ασφάλειας, τα οποία επιβεβαιώνουν ότι τα προϊόντα δεν περιέχουν χηµικούς κινδύνους κ.λπ.», επισηµαίνει ο καθηγητής του ΕΚΠΑ, που προσθέτει ότι το Εργαστήρι Χηµείας Τροφίµων του Πανεπιστηµίου Αθηνών έχει πρωτεύοντα ρόλο σε κρίσιµα ζητήµατα όπως οι αναλύσεις των χηµικών επιµολυντών ή η µετανάστευση παραγόντων από τη συσκευασία στα τρόφιµα. «Η συσκευασία αυξάνει το χρόνο ζωής του τελικού προϊόντος. Κατά κύριο λόγο, είναι αυτή που προφυλάσσει το προϊόν από τους εξωτερικούς κινδύνους», δηλώνει ο Χαράλαµπος Προεστός.

Τεχνολογικές εξελίξεις

Η διασφάλιση της ποιότητας των τροφίµων είναι µία ιδιαίτερα συνθέτη διαδικασία που ξεκινά από την παραγωγή και συσκευασία και φθάνει µέχρι την ανάλωση από τους τελικούς καταναλωτές. «Ειδικά οι βιοµηχανίες παραγωγής και συσκευασίας προκειµένου να διασφαλίσουν την ποιότητα των τροφίµων θα πρέπει να ενσωµατώσουν συστήµατα νέας τεχνολογίας στις διαδικασίες τους» λέει ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύµβουλος του Οµίλου Θεοδώρου, Ευάγγελος Θεοδώρου, ο οποίος σηµειώνει µερικά από αυτά:

  • Συστήµατα διαχείρισης παραγωγής: πρόκειται ουσιαστικά για την ψηφιοποίηση της παραγωγής, όπου όλες οι διαδικασίες είναι µηχανογραφηµένες, περιλαµβανοµένων και των ποιοτικών ελέγχων.
  • Συστήµατα διασυνδεδεµένου αυτοµατισµού και ροµποτικής: ελαχιστοποιούν την περίπτωση του ανθρώπινου λάθους.
  • Συστήµατα κωδικοποίησης: τυποποιούν τα τρόφιµα, διευκολύνουν τη διακίνησή τους στην εφοδιαστική αλυσίδα και πληροφορούν σωστά τους καταναλωτές.
  • Συστήµατα ιχνηλασιµότητας: πρόκειται για «µαύρα κουτιά» της παραγωγικής διαδικασίας, που εξασφαλίζουν την ταχεία αντίδραση όταν λόγω κάποιου λάθους απαιτείται ανάκληση του προϊόντος.

 

«Θα πρέπει να τονισθεί ότι τα παραπάνω συστήµατα, πέραν της συµβολής τους στην Ασφάλεια των Τροφίµων, προσφέρουν δυνατότητα µείωσης κόστους, αύξηση παραγωγικότητας, ευελιξίας και απόκτησης σηµαντικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος» επισηµαίνει ο κ. Θεοδώρου.

Οι ενδείξεις που υπάρχουν από την διεθνή βιοµηχανία των τροφίµων οδηγούν στο συµπέρασµα ότι η πανδηµία του COVID-19 έχει φέρει στο προσκήνιο το θέµα της υγειονοµικής διασφάλισης.

Σε διεθνή έρευνα που διεξήχθη υπό τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας ανάµεσα στο Μάρτιο και το Μάιο, το 78% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι ο κορωνοϊός άλλαξε τη συµπεριφορά του όσον αφορά τα τρόφιµα που επιλέγει να καταναλώνει. Επίσης, το 70% των καταναλωτών ανέφερε ότι πλέον, φροντίζει να πλένει σχολαστικά τα χέρια του, αφού βγάλει ένα προϊόν από τη συσκευασία του. Πριν την πρόσφατη πανδηµία, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν µόλις 37%.

Health & Safety Must Go On

Η διοργάνωση των Health & Safety Awards 2020 ανέδειξε τις καλύτερες πρακτικές στη διαχείριση Υγείας και Ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους από επιχειρήσεις, οργανισµούς, φορείς και παρόχους υπηρεσιών. Η φετινή παγκόσµια υγειονοµική κρίση δεν επέτρεψε να πραγµατοποιηθεί η τελετή απονοµής. Ωστόσο, κάθε διακριθείσα εταιρεία είχε την ευκαιρία σε προκαθορισµένη ώρα την Τετάρτη 10 και την Πέµπτη 11 Ιουνίου να παραλάβει τα βραβεία της στο Irene Bailey Open Air Theater του Αµερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος (Pierce-Deree-Alba), στην Αγία Παρασκευή, που φιλοξένησε µε απόλυτη ασφάλεια αυτές τις συναντήσεις. Τα στελέχη των εταιρειών, παραλαµβάνοντας τα βραβεία τους, είχαν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν, να κάνουν δηλώσεις και να συναντήσουν τους χορηγούς Ergonomia και Σαµαράς & Συνεργάτες ΕΠΕ.

Ο Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής, Αντώνης Χριστοδούλου, υποδέχτηκε αρκετούς από τους νικητές, δηλώνοντας, µεταξύ άλλων, ότι «τα βραβεία αποσκοπούν όλα αυτά τα χρόνια στην εµπέδωση της νοοτροπίας πρόληψης µε τη λήψη καινοτόµων πρωτοβουλιών και µε τη διάδοση σε όσο το δυνατόν ευρύτερο αριθµό επιχειρήσεων των θετικών αποτελεσµάτων των ενεργειών αυτών. Στόχος των βραβείων είναι να προβληθούν οι νικητές και να γίνουν παραδείγµατα προς µίµηση, αναπτύσσοντας κουλτούρα προληπτικής Υγείας και Ασφάλειας σε εργοδότες και εργαζοµένους. Οι επιχειρήσεις που λαµβάνουν µέρος στο διαγωνισµό για τα βραβεία έχουν κατανοήσει πλήρως τη σπουδαιότητα αυτή. Πιστεύω ότι ο θεσµός των βραβείων και όλες οι σχετικές ενέργειες που συνδέονται µε αυτά, θα συνεισφέρει αποτελεσµατικά και διαχρονικά στην επίτευξη του στόχου».

Τα Βραβεία της Χρονιάς

ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ HEALTH & SAFETY AWARDS 2020,
ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΕΣΠΑΣΑΝ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΑΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΒΡΑΒΕΙΑ, ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ.

Occupational Health and Safety Team of the Year

Ε∆Α Αττικής

Η φετινή κορυφαία διάκριση της ΕΔΑ Αττικής αποδεικνύει την αποτελεσµατικότητα της στρατηγικής κατεύθυνσης που έχει ορίσει η εταιρεία, µέσω της οποίας επιτυγχάνεται η εξασφάλιση ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, καθώς και η διάχυση του µηνύµατος της Ασφάλειας στα ενδιαφερόµενα µέρη της εταιρείας. Ειδικότερα, αποδεικνύει εµπράκτως τη συστηµατική προσήλωση όλων των εργαζοµένων µας στην εφαρµογή του Συστήµατος Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, αλλά και την εδραίωση της εταιρικής κουλτούρας Ασφάλειας, µέσω ενός πλήθους δράσεων που εφαρµόζει, υπό την εταιρική καµπάνια: “Ασφαλώς, Νοιαζόµαστε”. Οι συνεχείς διακρίσεις των τελευταίων ετών µας κάνουν όλους περήφανους και µας ωθούν να βελτιώσουµε το έργο µας, ένα έργο που αφορά όλους µας.

Νικολέττα Αργυροπούλου, QHSSE

Distinguished Service of the Year

Ergonomia

Για την απονοµή του Μεγάλου Βραβείου “Distinguished Service of the Year” στην Ergonomia, δεν υπήρξε κάποια συγκεκριµένη στρατηγική. Απλά, κάναµε για άλλη µια χρονιά αυτό που κάνουµε πάντα, εδώ και 28 χρόνια που δραστηριοποιούµαστε στον χώρο της Ασφάλειας και Υγείας. Κάναµε, δηλαδή, το καλύτερο δυνατό για να βελτιώσουµε την κουλτούρα Ασφάλειας στην αγορά και να κάνουµε κάθε εργασιακό χώρο πιο ασφαλή για τον εργαζόµενο και τον καταναλωτή. Η απονοµή του Μεγάλου Βραβείου ως καλύτερης ΕΞΥΠΠ µας τιµά και δίνει κουράγιο και δύναµη στη διοίκηση και το πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών µας να συνεχίσουµε στον ίδιο δρόµο, για ακόµα πιο ασφαλές εργασιακό περιβάλλον για όλους.

Ηλίας Μπανούτσος,
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος

Health and Safety Initiative of the Year

Όµιλος Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (Uni-Pharma, Intermed, Pharmabelle)

Θα θέλαµε να αφιερώσουµε το χρυσό βραβείο που αφορά στο Βιοκλιµατικό κτίριο της Uni-Pharma στην κυρία Ιουλία Τσέτη, γιατί ήταν δική της ιδέα από την αρχή µέχρι το τέλος του στησίµατος του έργου και τα υπόλοιπα βραβεία στους 500 και πλέον εργαζοµένους του Οµίλου, οι οποίοι εµπεδώνουν όλο και περισσότερο την Υγεία και την Ασφάλεια στην καθηµερινή τους εργασία. Στο πλαίσιο αυτό, άνοιξε ένα κανάλι επικοινωνίας µεταξύ του προσωπικού, του τµήµατος Ασφάλειας και της διοίκησης. Κατά τη διάρκεια αυτής της αλληλεπίδρασης, εντοπίσαµε υπαρκτά προβλήµατα, τα οποία και αντιµετωπίσαµε µε σηµαντικές δράσεις και πρωτοβουλίες.

Μαρία Λιόκαλου, QA,
Επικεφαλής τµήµατος Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλεια

Pride Award

Ελληνικά Πετρέλαια

Η Υγεία και Ασφάλεια των εργαζοµένων αποτελεί τη σηµαντικότερη προτεραιότητα και βασική επιχειρηµατική αξία του Οµίλου για όλες τις δραστηριότητές του. Φιλοδοξία µας είναι να είµαστε στους καλύτερους στον κλάδο, δηµιουργώντας ένα εργασιακό περιβάλλον, χωρίς ατυχήµατα και επαγγελµατικές ασθένειες. Εστιάζουµε στην ενίσχυση της κουλτούρας ασφάλειας, εξελίσσουµε τις πολιτικές και τις διαδικασίες Υγείας & Ασφάλειας των εγκαταστάσεών µας και αναλαµβάνουµε πρωτοβουλίες και δράσεις εκπαιδευτικού και επιµορφωτικού χαρακτήρα, τόσο σε σχέση µε τους εργαζόµενους, όσο και µε τις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες γειτνιάζουν µε τις εγκαταστάσεις µας. Αυτό το πλέγµα ενεργειών συνέβαλε στη δηµιουργία ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος και οδήγησε στη βράβευσή του Οµίλου στα Health & Safety Awards 2020.

Αστέριος Λιάλιος,
Διευθυντής Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος ΒΕΑ

Wellbeing Champion of the Year

OTE Group

Προτεραιότητα µας είναι η Ασφάλεια, η Υγεία & η Ευεξία των εργαζόµενων µας. Ιδιαίτερα σήµερα που καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε τις συνέπειες της πανδηµίας του κορωνοϊού, οι διακρίσεις στα Health & Safety Awards 2020 -για τις δράσεις του έτους 2019- αποκτούν ακόµα σηµαντικότερο ρόλο. Η θετική εµπειρία και η ικανοποίηση των εργαζοµένων µας συνεχίζει να αποτελεί πηγή έµπνευσης και κινητοποίησης για το σχεδιασµό και την υλοποίηση νέων πρωτοποριακών δράσεων από τη µονάδα Ασφάλειας & Υγείας του Οµίλου µας. Συνεχίζουµε δυνατοί, συνεχίζουµε ασφαλείς.

Μαρία Κολοβού, HR BP and Head of OSH

ΧΟΡΗΓΟΙ

Ergonomia

Η εταιρεία µας στήριξε ενεργά, σαν χορηγός, το θεσµό των Health & Safety Awards, όπως στηρίζει κάθε θεσµό και ενέργεια, που προάγει τη σηµασία της Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας. Θεωρούµε προτεραιότητα τη συστηµατική εφαρµογή προγραµµάτων, που στοχεύουν στη διαρκή βελτίωση της Κουλτούρας Ασφάλειας. Δεν βλέπουµε την Υγεία και Ασφάλεια Εργασίας σαν απλά µια τυπική διαδικασία, σαν µια αναγκαία δαπάνη ή µια νοµική υποχρέωση. Συνεργαζόµαστε µε επιχειρήσεις, οι οποίες αντιλαµβάνονται ότι δεν αρκεί το “Safety First” και προωθούν το “Safety within”. Αναζητούν τρόπους διαρκώς να εντάσσουν της Ασφάλεια & Υγεία της Εργασίας στην κουλτούρα τους ως µια «αξία» υπεράνω οποιασδήποτε άλλης προτεραιότητας. Την περίοδο της κορύφωσης των µέτρων πρόληψης από τον κορωνοϊό, αποδόθηκε η αξία που αρµόζει στην Ασφάλεια & Υγεία της Εργασίας από τα πλέον επίσηµα χείλη, ενώ οι επιχειρήσεις του “Safety within” αποδείχθηκε ότι ήταν καλύτερα προετοιµασµένες για έκτακτες καταστάσεις και επέδειξαν ανθεκτικότητα. Με αυτή την οπτική, χαιρόµαστε να βλέπουµε κινήσεις προς την κατεύθυνση της καλλιέργειας κουλτούρας Ασφάλειας και τις στηρίζουµε µε κάθε τρόπο. Άλλωστε, αυτός είναι και ο λόγος που στηρίξαµε τα Health & Safety Awards δυναµικά, αλλά και επιλέξαµε να συµµετέχουµε σαν Ergonomia µε υποψηφιότητες σε πολλές κατηγορίες, σε συνεργασία µε τους πελάτες µας, πιστεύοντας ότι έτσι συµβάλλουµε αποτελεσµατικότερα στην καλλιέργεια κουλτούρας Ασφάλειας. Έτσι, πέρα από τη βράβευση της Ergonomia σαν καλύτερης ΕΞΥΠΠ, οι περισσότερες διακρίσεις της στη διοργάνωση ήταν συνδυαστικά µε τους πελάτες της µε τους οποίους παρουσιάσαµε κοινή υποψηφιότητα. Και αυτό είναι ακόµη σηµαντικότερο για εµάς.

Ηλίας Μπανούτσος,
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος

Σαµαράς & Συνεργάτες ΕΠΕ

Στα 20 χρόνια της επαγγελµατικής µας διαδροµής η “Σαµάρας & Συνεργάτες ΕΠΕ” έχει καθιερωθεί ως µια από τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Σήµερα, πάνω από 1500 επιχειρήσεις πανελλαδικά µας εµπιστεύονται και διατηρούν µαζί µας σταθερές σχέσεις συνεργασίας, ενώ καλύπτουµε µε υπηρεσίες Υγείας και Ασφάλειας της εργασίας περισσότερους από 80.000 εργαζόµενους.

Είναι εκτίµησή µου, ότι διοργανώσεις, όπως τα “Health & Safety Awards 2020” συµβάλλουν στην ευαισθητοποίηση όλων των εµπλεκοµένων και στην προαγωγή της Υγείας και της Ασφάλειας στην εργασία.

Στο πλαίσιο της ανθρωποκεντρικής µας φιλοσοφίας θεωρούσαµε, πάντα, αυτονόητο και δεδοµένο ότι στηρίζουµε πρωτοβουλίες που αναπτύσσουν την κουλτούρα προληπτικής Υγείας και Ασφάλειας σε εργοδότες και εργαζοµένους.

Ειδικά, όµως, φέτος η επιλογή µας να είµαστε χορηγοί στην 7η διοργάνωση των “Health & Safety Awards” ήταν συνειδητή.

Όχι µόνο, επειδή η συγκεκριµένη διοργάνωση όλα αυτά τα χρόνια έχει πετύχει να ενισχύσει την ενηµέρωση και παράλληλα επιβραβεύει τις βέλτιστες πρακτικές στο χώρο, προβάλλοντας πολλές άξιες προς µίµηση επιχειρήσεις, αλλά επειδή σήµερα, λόγω της απρόβλεπτης εµφάνισης του COVID-19 και τις συνέπειες του στους εργασιακούς χώρους, η ανάγκη για τη στήριξη τέτοιων δράσεων µοιάζει πιο επιτακτική παρά ποτέ. Ευχή και στόχος µας είναι κάθε χρόνο να γινόµαστε όλοι καλύτεροι, γιατί τελικά η Υγεία και η Ασφάλεια εργασίας αποτελούν ακόµα ένα δείκτη πολιτισµού και ανάπτυξης µιας χώρας.

Γιώργος Χριστοφορίδης,
Γενικός Διευθυντής

ΕΝΟΤΗΤΑ Α

Εταιρείες, Φορείς & Οργανισµοί

ΟΤΕ Group

Cultivating Best Practices in Telecommunications

Winner

Αξιολογώντας τις επιχειρησιακές ανάγκες καθώς και τις µεταβαλλόµενες συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος, η Μονάδα Α&Υ του Οµίλου ΟΤΕ προχώρησε στην υλοποίηση δράσεων, µε όραµα τη διαρκή ανάπτυξη ενιαίας κουλτούρας Health & Safety εντός κι εκτός εργασιακού χώρου, µε προσέγγιση πλήρως ευθυγραµµισµένη µε την εταιρική αποστολή του: «να φτιάχνουµε έναν κόσµο καλύτερο για όλους».

Διαχειριστής Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ)

Σύστηµα Διαχείρισης ΥΑΕ – Δικλείδα Ασφαλείας

Winner

Ο ΔΕΣΦΑ εφαρµόζει Ενοποιηµένο Σύστηµα Διαχείρισης (ΕΣΔ), που αποτελεί το βασικό Σύστηµα κάτω από το οποίο βρίσκονται και λειτουργούν αρµονικά, τα πιστοποιηµένα από εξωτερικούς φορείς Συστήµατα Διαχείρισης για την Ποιότητα, την Υγεία και Ασφάλεια και το Περιβάλλον. Το 2019, ο ΔΕΣΦΑ πιστοποιήθηκε µε το νέο πρότυπο ISO 45001.

BARILLA – Ergonomia

3.000 µέρες χωρίς εργατικό ατύχηµα στο Μύλο
στο Βόλο

Winner

H εταιρεία εφαρµόζει στο Μύλο του Βόλου, έναν ολιστικό και συστηµατικό πλάνο ενεργειών που σχετίζονται µε την Υγεία & Ασφάλεια, µε σκοπό να προάγει τη συγκεκριµένη κουλτούρα και να κάνει τους εργαζόµενους όσο το δυνατόν πιο ενεργούς σε αυτή την προσπάθεια.

ENEL GREEN POWER HELLAS

ΚΑΦΗΡΕΑΣ PROJECT: 1.500.000 Ανθρωποώρες Χωρίς Ατύχηµα / Winner

Κύριος στόχος κατά την κατασκευή των αιολικών πάρκων στην περιοχή του Καφηρέα στην Εύβοια ήταν η απόλυτη ασφάλεια όσων συµµετείχαν στην υλοποίηση του έργου. Παρά τις δύσκολες συνθήκες, λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών, την πολυπλοκότητα και την έκταση του έργου, ο στόχος για απόλυτη ασφάλεια έγινε πραγµατικότητα. Με το τέλος του έργου, συµπληρώθηκαν 1.500.000 ανθρωποώρες χωρίς ατύχηµα.

Παπαστράτος ΑΒΕΣ

Η Ασφάλεια µέσα από το OPEN+ / Winner

Στα πλαίσια του Ενοποιηµένου Συστήµατος Λειτουργίας OPEN+, η εταιρεία εφαρµόζει το Σύστηµα Παρακολούθησης Συµπεριφορών. Όλοι οι εργαζόµενοι του εργοστασίου πραγµατοποιούν ελέγχους ασφαλών και µη ασφαλών συµπεριφορών, προσφέροντας άµεση ανατροφοδότηση στους συναδέλφους τους. Τα αποτελέσµατα είναι εντυπωσιακά µε περισσότερα από 1000 BOS ανά µήνα και σταδιακή µείωση της εµφάνισης µη ασφαλών συµπεριφορών.

Coca-Cola Τρία Έψιλον

Στρατηγική Υγείας & Ασφάλειας / Winner

Έχοντας πάντα προτεραιότητα την Υγεία & Ασφάλεια και µε κύριο γνώµονα την ενδυνάµωση της κουλτούρας όλων, η εταιρεία υλοποιεί σειρά προγραµµάτων και επενδύει σε καινοτοµίες µε τεχνολογίες αιχµής και αυτοµατισµούς, όπως τα έξυπνα γυαλιά, στοχεύοντας στην διασφάλιση της Υ&Α των εργαζοµένων, εργολάβων και επισκεπτών και τη συνεχή βελτίωση της απόδοσής της. Στόχος: µηδέν ατυχήµατα.

ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.

Υγεία και Ασφάλεια στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου «Χαρίλαος Τρικούπης» / Winner

Πρωταρχικός στόχος είναι η διατήρηση του υψηλού επιτεύγµατος «κανένα ατύχηµα» στα 15 χρόνια λειτουργίας για τους εργαζόµενους, επεκτείνοντας τον στόχο και για τους χρήστες. Ως εργαλεία για την επίτευξη αυτών των στόχων, χρησιµοποιούνται οι εσωτερικές διαδικασίες του συστήµατος διαχείρισης ΥΑΕ, καλές πρακτικές και καινοτοµίες, καθώς και καµπάνιες για την ευρύτερη ευαισθητοποίηση στα θέµατα Υγείας και Ασφάλειας.

Όµιλος Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη
(UNI-PHARMA, INTERMED, PHARMABELLE)

Υγεία και Ασφάλεια στον Όµιλο ΟΦΕΤ / Winner

Γνωρίζοντας ότι η δηµιουργία ενός ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος εργασίας είναι ηθική και νοµική υποχρέωσή, στον Όµιλο ΟΦΕΤ ακολουθούν τις διατάξεις της ελληνικής νοµοθεσίας που αναφέρονται στο εργατικό δίκαιο, εκτιµούν τους πιθανούς κινδύνους που µπορεί να αντιµετωπίσουν και λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα, ώστε να πετύχουν την πρόληψη τυχόν ατυχηµάτων σε όλες τις εγκαταστάσεις.

ΕΔΑ Αττικής

Ασφαλώς Νοιαζόµαστε / Winner

Η εταιρεία εφαρµόζει Σύστηµα Διαχείρισης ΥΑΕ, τηρεί τους 10 Χρυσούς Κανόνες Ασφάλειας, συµµετέχει στον εντοπισµό κινδύνων δρώντας προληπτικά για την αποφυγή τους, διερευνά τα συµβάντα και διατηρεί την ετοιµότητα του ανθρώπινου δυναµικού µε ασκήσεις εκτάκτων καταστάσεων. Επενδύει στους υπαλλήλους της µε εκπαιδεύσεις, ενηµερώσεις, ενώ διοργανώνεται ετησίως µία ηµέρα γιορτής για την Ασφάλεια.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

1.000.000 ανθρωποώρες χωρίς ατύχηµα απουσίας στις Βιοµηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου / Winner

1.000.000 ανθρωποώρες χωρίς ατύχηµα απουσίας από την εργασία στις Βιοµηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου (ΒΕΑ). Το γεγονός αυτό αποτέλεσε την κορύφωση σηµαντικών αποτελεσµάτων όπως η συµπλήρωση, εντός του 2018, 500.000 ώρες χωρίς ατύχηµα απουσίας σε όλες τις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις του Οµίλου, Ασπρόπυργο, Ελευσίνα και Θεσσαλονίκη.

ΧΑΛΥΨ Δοµικά Υλικά & ET Μπετόν

Πιστοποίηση Συστήµατος Διαχείρισης ΥΑΕ
σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 45001:2018 / Highly Recommended

Από τον Αύγουστο του 2019, όλες οι εγκαταστάσεις της ΧΑΛΥΨ Δοµικά Υλικά ΑΕ και της ET Μπετόν, µέλη του οµίλου HEIDELBERGCEMENT, είναι πιστοποιηµένες µε το ISO 45001:2018. Στο διάστηµα από την πιστοποίηση µέχρι σήµερα, περισσότερο από 7 µήνες, στη Χάλυψ, υπάρχει ένα αίσθηµα ευθύνης για περαιτέρω βελτίωση και ανάπτυξη µιας υγιούς κουλτούρας Υγείας & Ασφάλειας.

Πλαστικά Θράκης Pack ABEE

Εργοστάσιο Ιωαννίνων / Highly Recommended

Η εγκατάσταση συστήµατος διαχείρισης κτιρίου και αυτόµατων συστηµάτων κατάσβεσης, καθώς και η αναβάθµιση των συστηµάτων και του εξοπλισµού στους χώρους διακίνησης εµπορευµάτων αποτελούν έργα που βελτιστοποιούν τα επίπεδα ασφάλειας. Επίσης, το πλήρως πυράντοχο διαµέρισµα φόρτισης συσσωρευτών, µε το αυτόµατο σύστηµα κατάσβεσης τύπου NOVEC, αποδεικνύουν εµπράκτως τη δέσµευση της εταιρείας για την ασφάλεια και το περιβάλλον.

Johnson & Johnson

Η Ασφάλεια είναι αξία / Highly Recommended

Η εταιρεία συνδέει τη µακροχρόνια εταιρική στρατηγική αειφόρους ανάπτυξής της, µε την εξασφάλιση ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος για τους ανθρώπους της. Αναγνωρίζοντας τη σηµασία της Yγεία & Aσφάλεια των εργαζοµένων και την επίδραση που έχει στη συνολική υγεία και ευηµερία της επιχείρησης, στοχεύει µακροπρόθεσµα να δηµιουργήσει τον πιο Yγιή και Aσφαλή Οργανισµό

DHL EXPRESS (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.

Μεταφορές / Highly Recommended

Με στόχο την εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου Συστήµατος Διαχείρισης ΥΑΕ, αποτελεί την πρώτη εταιρεία ταχυµεταφορών στην Ελλάδα που διαθέτει πιστοποίηση ISO 45001:2018, ενοποιηµένο µε το Σύστηµα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας κατά ISO 39001:2012. Το κύριο όφελος είναι η αποτελεσµατική διαχείριση των ενδεχόµενων κινδύνων και απειλών και η υιοθέτηση µίας κουλτούρας ασφάλειας.

KLEEMANN HELLAS

Υγεία και Ασφάλεια στη βιοµηχανία ανελκυστήρων / Highly Recommended

Η εταιρεία προσφέρει στους εργαζόµενους της ένα περιβάλλον εργασίας, που συνδυάζει την ασφάλεια και την ευεξία. Η ανάπτυξη και διαχείριση Υ&Α γίνεται κεντρικά από την έδρα της εταιρείας, ενώ εφαρµόζεται η ίδια πολιτική στις θυγατρικές της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η εκπαίδευση και συµµετοχή των εργαζοµένων και ο ευχάριστος εργασιακός χώρος είναι βασικοί παράγοντες Υγείας & Ασφάλειας.

ΟΜΙΛΟΣ ISS – Παπαστράτος ΑΒΕΣ

Do the work safely or don’t do it all / Highly Recommended

Η συγκεκριµένη στρατηγική συνέργεια είχε ως κύριο σκοπό, εκτός από την παροχή υπηρεσιών facility management, την εγκαθίδρυση ενός ενοποιηµένου συστήµατος Health & Safety, το οποίο περιέχει όλες τις προδιαγραφές ISO 45001. Η ISS σε συνεργασία µε τον ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟ, κατάφερε να δηµιουργήσει µία πλήρη δοµή Υγείας & Ασφάλειας.

Merck

Κυρίαρχη συνιστώσα της λειτουργίας µας Y&A του ανθρώπινου δυναµικού µας / Highly Recommended

H εταιρεία έχει αναπτύξει µία µέθοδο πρόληψης στο χώρο των γραφείων, µε σκοπό την αποφυγή τραυµατισµών και ασθενειών, που σχετίζονται µε εργασιακά περιβάλλοντα και την αποφυγή πρόκλησης ρύπανσης. Παρέχει πληροφορίες, οδηγίες, εκπαίδευση και επίβλεψη αναφορικά µε την Επαγγελµατική Υγιεινή και Ασφάλεια και διενεργεί προγράµµατα ελέγχου υγείας και φυσικής κατάστασης.

ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ A.B.E.E.

Για ένα καλύτερο και ασφαλέστερο εργασιακό περιβάλλον / Highly Recommended

Έχοντας στο επίκεντρο τους εργαζοµένους, η εταιρεία επιδεικνύει πρωτοβουλίες για: δηµιουργία και ανάπτυξη κουλτούρας Υγείας & Ασφάλειας µέσω του OHSAS 18001, συνεχής πρόληψη και εξάλειψη των κινδύνων, µέσω εντατικοποίησης των ελέγχων και επιθεωρήσεων, συνεχής βελτίωση της επίδοσής στην ΥΑΕ µέσω των εκπαιδεύσεων και ασκήσεων – εκκενώσεων, βελτίωση της ψυχικής υγείας και ευεξίας των εργαζοµένων.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β

Δραστηριότητες σε Εγκαταστάσεις & Υποδοµές

Α. ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ

Ενέργειες Αυτοµατοποίησης των Εργασιών Βιοµηχανικών Καθαρισµών και Συντήρησης / Gold

Η εταιρεία διαθέτει ροµποτικές διατάξεις για καθαρισµό δεξαµενών. Στο αντικείµενο των βιοµηχανικών καθαρισµών στην Ελλάδα, έχει στη διάθεσή της αυτόµατες διατάξεις, οι οποίες µπορούν να καλύψουν σχεδόν όλο το φάσµα των δραστηριοτήτων της (καθαρισµός εναλλακτών, δοχείων, διυλιστηριακών πύργων και αντιδραστήρων, κοπών µε υδροβολή κ.λπ.).

UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε.

Νέο σύγχρονο Βιοκλιµατικό Κτίριο της UNI-PHARMA Α.Β.Ε.Ε. / Gold

Οι νέες εγκαταστάσεις της UNI-PHARMA, προσανατολισµένες στην πλήρη εκµετάλλευση των κλιµατικών συνθηκών για την εύρυθµη λειτουργία της εταιρείας, µε παράλληλη µείωση κάθε ενεργοβόρου διαδικασίας, βρίσκονται σε πλήρη εναρµόνιση µε το φυσικό περιβάλλον. Αποτελούν πρότυπο βιοκλιµατικής εφαρµογής και επιδεικνύουν συστήµατα σύγχρονης τεχνολογίας στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και σε διεθνές επίπεδο.

PeopleCert

A healthy, diverse and safe place to work / Gold

Αναπτύσσει κορυφαίες τεχνολογίες αξιολόγησης δεξιοτήτων και διενεργεί εξετάσεις σε 200 χώρες. Η PeopleCert επενδύει στη διαρκή κατάρτιση των εργαζοµένων της και την αναβάθµιση των γνώσεών τους, ενώ απασχολεί περισσότερους από 340 εργαζόµενους πλήρους απασχόλησης. Η εταιρεία παρακολουθεί, µετρά και διαρκώς βελτιώνει στόχους που σχετίζονται µε τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και την ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης.

Διαχειριστής Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ)

Χώρος Εργασίας & Χώρος Ασφαλείας / Silver

Αµεσότητα στην Επέµβαση / Bronze

Στη δηµιουργία κατάλληλων συνθηκών, προκειµένου όλοι οι εργαζόµενοι της εταιρείας να µπορούν να αποδώσουν στο βέλτιστο των δυνατοτήτων τους, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος για επιπτώσεις στη σωµατική και την πνευµατική τους υγεία, κρίσιµο εργαλείο που χρησιµοποιεί ο ΔΕΣΦΑ είναι η αξιολόγηση αποτελεσµάτων δεικτών, µετρήσιµων µεγεθών και του εσωτερικού benchmarking των εγκαταστάσεων. Επίσης, σηµαντικό κοµµάτι του Συστήµατος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας αποτελεί ο σχεδιασµός που έχει γίνει, για την αντιµετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

GEP

HUB στη Νοτιοανατολική Ευρώπη / Silver

Tο 1ο Ηealth, Safety, Wellbeing and Sustainability HUB στη Νοτιοανατολική Ευρώπη λειτουργεί στις νέες εγκαταστάσεις της εταιρείας. Από τη λειτουργία του HUB προκύπτει όφελος για τους εργαζόµενους, τους επισκέπτες, τις επιχειρήσεις αλλά και για τον κλάδο της ΥΑΕ γενικότερα.

Όµιλος ΟΠΑΠ

Σύγχρονο και Ευχάριστο Εργασιακό Περιβάλλον / Silver

Τα νέα κεντρικά γραφεία του ΟΠΑΠ σχεδιάστηκαν ώστε να αντικατοπτρίζουν την προτεραιότητα στη διασφάλιση της εργασιακής Yγείας και Aσφάλειας, προσφέροντας άριστες συνθήκες τόσο για τους εργαζόµενους όσο και τους επισκέπτες.

Αλουµίνιον της Ελλάδος του ΤΕΔ Μεταλλουργίας της Mytilineos

Νέοι Φούρνοι Διατήρησης και Εγκατάσταση Χύτευσης Πλακών Αλουµινίου / Silver

Το 2019 ολοκληρώθηκε στο Αλουµίνιον της Ελλάδος του ΤΕΔ Μεταλλουργίας της MYTILINEOS επένδυση επέκτασης του Χυτηρίου µε µια επιπλέον γραµµή παραγωγής πλακών Αλουµινίου. Με την επένδυση αυτή αναβαθµίστηκαν οι συνθήκες Υ&Α στον τοµέα της παραγωγής του τελικού προϊόντος πλακών Αλουµινίου.

ENEL GREEN POWER HELLAS

Κινητή µονάδα αντιµετώπισης έκτακτων περιστατικών στο Έργο του Καφηρέα / Silver

Κύριος στόχος κατά την κατασκευή των αιολικών πάρκων στην περιοχή του Καφηρέα στην Εύβοια ήταν η απόλυτη ασφάλεια όσων συµµετείχαν στην υλοποίηση του έργου.To έργο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε εγκατάσταση ανεµογεννητριών στον Καφηρέα είναι το µεγαλύτερο του είδους του στη χώρα µας.

ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.

Εξοπλισµός διάσωσης από τους πυλώνες / Silver

Η ετοιµότητα για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης είναι κρίσιµο για την εταιρεία, για αυτό έκρινε σκόπιµο να εξοπλιστεί µε µέσα, τα οποία θα προσέφεραν αµεσότητα από τους ίδιους τους εργαζόµενους, προκειµένου να µην χαθεί πολύτιµος χρόνος σε τέτοιες περιπτώσειςση έκτακτης ανάγκης.

ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κινητός Εξοπλισµός Έκτακτης Ανάγκης / Bronze

Θέλοντας να διασφαλίσει ότι οι επιπτώσεις σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης θα είναι περιορισµένες, η εταιρεία επένδυσε σε σχετικό εξοπλισµό, ηλεκτρονικό πρόγραµµα που ενηµερώνει σε περίπτωση εκκένωσης για τον πιθανό αριθµό των εγκλωβισµένων.

ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Εκσυγχρονισµός των εγκαταστάσεων για ένα ασφαλέστερο εργασιακό περιβάλλον / Silver

Στο πλαίσιο της συνεχής βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και της διασφάλισης της Υγείας και Ασφάλειας των εργαζοµένων της, πραγµατοποιήθηκε ο επανασχεδιασµός και η εγκατάσταση ενός state-of-the-art εργοστασίου γαλακτοκοµικών.

ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ – Ergonomia

Αναβάθµιση & Εκσυγχρονισµός / Silver

Εφαρµόζοντας µία ολοκληρωµένη προσέγγιση στα θέµατα ασφάλειας µε τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων, η εταιρεία υλοποίησε µία σειρά παρεµβάσεων αναβάθµισης κρίσιµου εξοπλισµού στα ιδιαίτερα απαιτητικά περιβάλλοντα εκρήξιµων ατµοσφαιρών, επιτυγχάνοντας την εξάλειψη των αναγνωρισµένων κινδύνων.

Cepal Hellas

Πλήρες πρόγραµµα προληπτικής συντήρησης / Bronze

Η εταιρεία υποστηρίζει µε πλήρες πρόγραµµα προληπτικής συντήρησης τις εγκαταστάσεις της, ώστε ο χρήστης του κτιρίου να απολαµβάνει περιβάλλον υψηλής ποιότητας σε επίπεδο Υγιεινής και Ασφάλειας.

Schneider Electric – Ergonomia

Ένα «διαφορετικό» γραφείο για τον εργαζόµενο της Schneider Electric στην Ελλάδα / Bronze

Το νέο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον για τους εργαζοµένους της Schneider Electric στην Ελλάδα, έχει επίκεντρο το Well-being, την Εργασιακή Δέσµευση και την Συνεργατικότητα.

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ

Δραστηριότητες Εµπέδωσης Κουλτούρας Υγείας & Ασφάλειας

ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

•  Εκπαίδευση & Ευαισθητοποίηση προσωπικού / Gold

Αποτελεσµατική Συµµετοχή Εργαζοµένων / Gold

•  Εκπαίδευση & Ευαισθητοποίηση προσωπικού / Gold

•  Καµπάνιες / Gold

Επαγγελµατικοί Οδικοί Κίνδυνοι / Gold

•  Ασφάλεια κατά την εκφόρτωση / Silver

Τη χρονιά που πέρασε διαµορφώθηκαν νέες δράσεις υπό µορφή καµπάνιας, οι οποίες εστιάζουν στην προσωπική και οδική ασφάλεια, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος. Διαµορφώθηκαν ειδικά εργαλεία, που επιτρέπουν σε όλους τους εργαζόµενους να συµµετέχουν ενεργά στα θέµατα Υ&Α, µε αποτέλεσµα τη βελτίωση και δηµιουργία ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος. Ενδεικτικές εκπαιδεύσεις που πραγµατοποιήθηκαν: Εργάζοµαι µε ασφάλεια, µε τη συµµετοχή όλου του προσωπικού, A’ Βοήθειες, µε τη συµµετοχή Εθελοντικής Οµάδας Α’ Βοηθειών & Τεχνικού Προσωπικού, Safetyπass (συνεργασία µε ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε), µε τη συµµετοχή του προσωπικού αναδόχων. Για τον κίνδυνο που προκύπτει από τις εργασίες φορτοεκφόρτωσης, η ΕΔΑ Αττικής επενδύει στην άρτια εκπαίδευση των εργαζοµένων της, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο και επιπλέον, στην ενσωµάτωση κατάλληλου τεχνολογικού εξοπλισµού προκειµένου να µειωθούν οι επιπτώσεις σε µυοσκελετικές παθήσεις. Με αφορµή την έκδοση του νέου προτύπου ISO 45001:2018, πραγµατοποιήθηκε ανασκόπηση και βελτίωση του υφιστάµενου Συστήµατος Διαχείρισης, µε αποτέλεσµα την επιτυχή πιστοποίησή του τον Σεπτέµβριο του 2019.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

•  Πρόγραµµα e-learning ανάπτυξης δεξιοτήτων: Gold

•  Αξιοποίηση Tethered / Free Drone / Gold

•  SAFE – PASS: Τεχνικός Έλεγχος Οχηµάτων Σταθµού Φόρτωσης Βυτιοφόρων Οχηµάτων / Gold

•  Εξέλιξη της Κουλτούρας Υ&Α στις ΒΕΑ ΕΛΠΕ: / Silver

•  Εκπαίδευση Πυρασφάλειας Αρχών και εταιρειών στις ΒΕΑ ΕΛΠΕ / Silver

Μια σειρά στοιχείων αποτυπώνουν την εξέλιξη της κουλτούρας Υ&Α στις ΒΕΑ ΕΛΠΕ, όπως η επίτευξη 1.000.000 ανθρωποωρών χωρίς ατύχηµα απουσίας από την εργασία. Εστιάζοντας στην ΥΑE, η ΕΛ.ΠΕ. δηµιούργησε µια σειρά προγραµµάτων e-learning µε στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων του προσωπικού στα αντικείµενα «Διαχείριση Αναπνευστικών Συσκευών» και «Μέτρηση Αερίων». Όσον αφορά το Safe-Pass Βυτιοφόρων οχηµάτων είναι µία διαδικασία, η οποία µέσω µιας λίστας ελέγχων (Check list) καταγράφει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις οδηγού και οχήµατος, για την ασφαλή φόρτωση-εκφόρτωση και µεταφορά καυσίµων, χηµικών ή πετρελαιοειδών αποβλήτων. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στα πλαίσια της Άσκησης «Μαύρος Χρυσός 2019», η Hellenic Drones SA παρείχε συνεχή ζωντανή εναέρια αποτύπωση ενός συµβάντος άνάφλεξης. Αυτό συνέβαλε τα µέγιστα στην εξασφάλιση του καλύτερου συντονισµού µεταξύ του αγήµατος και της Οµάδας Διαχείρισης Κρίσεων της εγκατάστασης, του Πυροσβεστικού Σώµατος, της Αστυνοµίας και του ΕΚΑΒ, καθώς και των υπόλοιπων εµπλεκόµενων Αρχών.

GEP

•  1ο Ηealth, Safety, Wellbeing and Sustainability HUB στη Νοτιοανατολική Ευρώπη / Gold

•  Ηλεκτρονικές εκπαιδεύσεις ΥΑΕ / Gold

•  Πρόγραµµα BBS (Behavior-Based Safety) / Silver

•  Ολοκληρωµένη Υπηρεσία Επείγουσας Φροντίδας Υγείας / Bronze

Η GEP, ως αξιόπιστος συνεργάτης ΥΑΕ για περισσότερες από 1100 επιχειρήσεις της χώρας µας είναι η µοναδική εταιρεία που εφαρµόζει σε πελάτες της στη Βιοµηχανία, το Πρόγραµµα BBS (Behavior-Based Safety). Επίσης, η εταιρεία δηµιούργησε ηλεκτρονικές εκπαιδεύσεις για εξ αποστάσεως εκπαίδευση ΥΑΕ. Παρέχονται στις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις είτε έναντι αντιτίµου ανά εργαζόµενο ή και σε πολλές περιπτώσεις δωρεάν, βάσει της εκάστοτε συνεργασίας αλλά και των στόχων κοινωνικής υπευθυνότητας που επιθυµεί να εκπληρώσει η GEP. Όσον αφορά το HUB, λειτουργεί σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο κτιριακών εγκαταστάσεων εµβαδού 3193 τ.µ. Άµεσοι στόχοι της δηµιουργίας του HUB είναι η ενίσχυση της θέσης και του ρόλου της ΥΑΕ µέσα σε κάθε επιχείρηση και η αναβάθµιση όλου του κλάδου των ΕΞΥΠΠ µε καθιέρωση της ΥΑΕ ως κύριου παράγοντα βιωσιµότητας της επιχείρησης.

Παπαστράτος ΑΒΕΣ

•  Διαχείριση Εργολάβων στην Παπαστράτος / Gold

•  Διαδικασία Εκπαίδευσης Προσωπικού / Silver

•  Συµµετοχή εργαζοµένων στο Πρόγραµµα Παρακολούθησης Συµπεριφορών / Bronze

Έχοντας οργανώσει εντός του 2019, πάνω από 200 εκπαιδεύσεις συνολικής διάρκειας 40.000 ανθρωποωρών, η εταιρεία χρησιµοποιεί πρωτοπόρες εκπαιδευτικές µεθόδους, κάνοντας χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων και αναπτύσσοντας τις ικανότητες των εργαζοµένων. Η επιτυχία του Σύστηµατος Παρατήρησης Συµπεριφοράς αποδεικνύεται από τα υψηλά ποσοστά συµµετοχής. Επίσης, η εταιρεία ανέπτυξε εργαλεία για την αποτελεσµατική παρακολούθηση των εργολάβων και υπεργολάβων της. Κάθε εργαζόµενος εργολάβου, που απασχολείται στις εγκαταστάσεις της περνάει από τη διαδικασία του Safe Pass για να πάρει κάρτα εισόδου, όπου ελέγχονται τα Μ.Α.Π, οι εκπαιδεύσεις του εργαζόµενου σε θέµατα Υ&Α και οι βεβαιώσεις καταλληλότητας.

Όµιλος ΗΡΑΚΛΗΣ

•  Πρόγραµµα Οδικής Ασφάλειας «Καλός Οδηγός µε σύστηµα» / Gold

 Πλατφόρµα e-LoToTo / Gold

•  Πλάνο Βελτιώσεων Υγείας & Ασφάλειας: / Silver

O Όµιλος εφαρµόζει το Πλάνο Βελτιώσεων Υγείας & Ασφάλειας, που βασίζεται στη δέσµευση και καθοδήγηση από τη Διοικητική οµάδα αλλά και την ενεργή συµµετοχή όλων των εργαζοµένων. Επίσης, υλοποιεί το πρόγραµµα «Καλός Οδηγός µε σύστηµα». Μέσα από µηνιαία και ετήσια reports, επιβραβεύει τους µεταφορείς µε τις υψηλότερες επιδόσεις. Μέσα σε µόλις 7 µήνες, ο Όµιλος πέτυχε τη µείωση των ανασφαλών οδικών συµπεριφορών του στόλου του κατά 50%. Επιπλέον, εγκαινίασε την ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-LoToTo» (LockOut – TagOut – TryOut). Η νέα πλατφόρµα περιέχει για όλα τα µηχανήµατα το σύνολο των πληροφοριών που τα συνοδεύει, τις µορφές ενέργειας και την ενεργειακή σχέση µεταξύ γειτονικών µηχανηµάτων.

COCA-COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

•  Ασφάλεια Βασισµένη στη Συµπεριφορά & Ενδυνάµωση Κουλτούρας Υ&Α / Gold

 Έξυπνα Γυαλιά στην Υπηρεσία Υ&Α / Gold

Σκοπός της Coca-Cola Τρία Έψιλον είναι όλοι οι εργαζόµενοι να γνωρίζουν και να πράττουν τα ορθά σε ό,τι αφορά την Υ&Α, ακόµη κι όταν δεν επιβλέπονται από κάποιον. Με την εφαρµογή του προγράµµατος Ασφάλεια Βασισµένη στη Συµπεριφορά, οι εργαζόµενοι γίνονται οι ίδιοι Πρεσβευτές Υ&Α προς τους συναδέλφους τους και τους εαυτούς τους. Όσον αφορά τα έξυπνα γυαλιά, χρησιµοποιούνται σε πολλές εφαρµογές, κυρίως στα Logistics και στη Συντήρηση, µε κύρια χαρακτηριστικά την ευκολία χρήσης και την αύξηση της αποδοτικότητας. Η εφαρµογή αυτή θα συνεχίσει να προσφέρει σε όλους τους τοµείς, καταργώντας ουσιαστικά τις αποστάσεις και διευκολύνοντας την ανταλλαγή γνώσης και εµπειρίας άµεσα.

COCA-COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

•  Ασφάλεια Βασισµένη στη Συµπεριφορά & Ενδυνάµωση Κουλτούρας Υ&Α / Gold

•  Έξυπνα Γυαλιά στην Υπηρεσία Υ&Α / Gold

Σκοπός της Coca-Cola Τρία Έψιλον είναι όλοι οι εργαζόµενοι να γνωρίζουν και να πράττουν τα ορθά σε ό,τι αφορά την Υ&Α, ακόµη κι όταν δεν επιβλέπονται από κάποιον. Με την εφαρµογή του προγράµµατος Ασφάλεια Βασισµένη στη Συµπεριφορά, οι εργαζόµενοι γίνονται οι ίδιοι Πρεσβευτές Υ&Α προς τους συναδέλφους τους και τους εαυτούς τους. Όσον αφορά τα έξυπνα γυαλιά, χρησιµοποιούνται σε πολλές εφαρµογές, κυρίως στα Logistics και στη Συντήρηση, µε κύρια χαρακτηριστικά την ευκολία χρήσης και την αύξηση της αποδοτικότητας. Η εφαρµογή αυτή θα συνεχίσει να προσφέρει σε όλους τους τοµείς, καταργώντας ουσιαστικά τις αποστάσεις και διευκολύνοντας την ανταλλαγή γνώσης και εµπειρίας άµεσα.

ACTIVE POINT

Οργάνωση και επίβλεψη δεκαµελούς οµάδας διάσωσης στο έργο «Πτολεµαΐδα 5» της ΔΕΗ µε ανάδοχο κατασκευαστή την ΤΕΡΝΑ / Gold

Η Active Point ανέλαβε να οργανώσει και να εκπαιδεύσει δεκαµελή οµάδα εργαζοµένων του εργοταξίου «ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ 5». 12 µήνες µετά, η οµάδα που σχηµατίστηκε έχει εκτελέσει επιτυχώς πολλές ασκήσεις διαφόρων σεναρίων µε απόλυτη επιτυχία, σε περιβάλλον υψηλής δυσκολίας. Παράλληλα έχει αναπτυχθεί σε µεγάλο βαθµό συνείδηση σεβασµού κανόνων ασφαλείας στους χιλιάδες εργαζοµένους στο έργο.

ΗΡΩΝ

eLINA / Gold

Προτεραιότητα για την Ήρων είναι η προάσπιση της Yγείας, Aσφάλειας & Περιβάλλοντος µε ενεργή συµµετοχή του προσωπικού. Στόχος µέσα από τις δράσεις της είναι η διαχείριση κινδύνου, η εκπαίδευση και η ανάπτυξη κουλτούρας της Ασφάλειας στους εργαζοµένους της. Μέσω της εφαρµογής smartphone eLINA (electronic Live Instant Notification Application) πραγµατοποιείται αναφορά ανασφαλών καταστάσεων προς άµεση επίλυση.

Όµιλος Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη
(UNI-PHARMA S.A., INTERMED S.A., PHARMABELLE S.A.)

Υγεία και Ασφάλεια στον Όµιλο ΟΦΕΤ / Silver

Γνωρίζοντας ότι η δηµιουργία ενός ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος εργασίας είναι ηθική και νοµική υποχρέωσή, ο ΟΦΕΤ λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα, ώστε να πετύχει την πρόληψη τυχόν ατυχηµάτων σε όλες τις εγκαταστάσεις.

Coral Gas

Πιστοποιηµένο Πρόγραµµα Διασφάλισης Ποιότητας & Ποσότητας Υγραερίου Κίνησης στα Πρατήρια / Silver

Μέσω των 3 εγκαταστάσεων της σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα εξυπηρετεί, πάνω από 1.000.000 πελάτες. Η µεταφορά του προϊόντος σε όλη την Ελλάδα γίνεται κάτω από τις αυστηρότερες προδιαγραφές Υ&Α. Μόνιµη επιδίωξή της στο κοµµάτι αυτό είναι ο στόχος «Μηδέν Ατυχήµατα».

DHL EXPRESS (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.

Καµπάνιες / Silver

Η εταιρεία επενδύει στην εκπαίδευση, την ενηµέρωση και την πρόληψη κινδύνων στον εργασιακό χώρο, επιτυγχάνοντας µηδενικά ποσοστά τραυµατισµών και συµβάντων για το 2019. Επίσης, υλοποιεί ενηµερωτικές δράσεις (Healthy Workplace Campaigns).

ENEL GREEN POWER HELLAS

Οδική Ασφάλεια στο Έργου του Καφηρέα / Silver

Η κατασκευή του Καφηρέα υλοποίησε το µοντέλο της «Βιώσιµης Κατασκευής» της Enel, που περιλαµβάνει την ανακύκλωση 550.000 τόνων εδαφικού υλικού και βράχων που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της κατασκευής για την αποκατάσταση ενός αδρανούς λατοµείου. Με το τέλος του έργου, συµπληρώθηκαν 1.500.000 ανθρωποώρες χωρίς ατύχηµα.

NOSTIRA – Ergonomia

Σχέδιο Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών
σε Ανεµογεννήτριες / Silver

Το Σχέδιο Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων για την NOSTIRA συντάχθηκε από την Ergonomia και αφορά τις εγκαταστάσεις Αιολικού Πάρκου της επιχείρησης, το οποίο βρίσκεται στο Ηµεροβίγλι Κεφαλονιάς. Το Αιολικό Πάρκο αποτελείται από 13 ανεµογεννήτριες.

New SIA Greece

Ολιστικό Σχέδιο Αντιµετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης / Silver

Η αντιµετώπιση Έκτακτων Καταστάσεων αποτελεί πάντα µία πρόκληση για όλους τους Οργανισµούς. H New SIA Greece έχει αναπτύξει ένα ολιστικό σύστηµα το οποίο βοηθά στην επίτευξη υψηλής ετοιµότητας αντίδρασης σε Καταστάσεις Έκτακτης ανάγκης.

Τράπεζα Πειραιώς

«Υλοποίηση προγράµµατος Α’ βοηθειών σε παιδιά εργαζοµένων της Τράπεζας Πειραιώς» / Silver

H Τράπεζα Πειραιώς επιδιώκει συστηµατικά την προαγωγή του ΥΑΕ. Αναγνωρίζοντας περαιτέρω το όφελος της επένδυσης σε νέους, αξιοποιεί συστηµατικά καινοτόµες ιδέες µε γνώµονα τη βιώσιµη ανάπτυξη και την προστασία της Υ&Α του κοινωνικού συνόλου.

Πλαστικά Θράκης Pack ABEE -Εργοστάσιο Ιωαννίνων

ColllaborAction: Είµαστε όλοι µέρος της λύσης / Silver

Η εταιρεία προχώρησε στη δηµιουργία Οµάδας Διαβούλευσης, µε την οποία πέτυχε να εµπλέξει επιτυχώς εργαζοµένους διάφορων βαθµίδων και τµηµάτων, στις διαδικασίες που εκτελούνται και διασφαλίζουν την ασφάλεια και την ευεξία στην εργασία.

ΧΑΛΥΨ Δοµικά Υλικά

Διατµηµατικές Επιθεωρήσεις Ασφάλειας & Υγείας / Bronze

Για να µπορούν να εντοπιστούν και να ελεγχθούν οι εργασιακοί κίνδυνοι, εφαρµόζεται ένα σύστηµα ελέγχων όπου εργοδηγοί και προϊστάµενοι τµηµάτων, έχοντας κοινές εκπαιδεύσεις και αντίληψη κινδύνων στην εργασία, επιθεωρούν χωρισµένες σε ζώνες εγκαταστάσεις.

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ

Δραστηριότητες Υγείας & Ευεξίας

OTE Group

•  Enhancing Health & Wellbeing Initiatives: / Gold

 Implementation of an Integrated Crisis Management Program / Gold

 Mental Health and Well-being Initiatives / Gold

Mε κύριο γνώµονα την ενίσχυση και ενδυνάµωση των ανθρώπων του Οµίλου, επενδύει συνεχώς στην ύπαρξη υποστηρικτικών σχέσεων. Η ανάγκη δηµιουργίας ενός safety net για τα άτοµα που έχουν εκτεθεί ή επηρεαστεί από κρίσιµα συµβάντα, εντός και εκτός εργασιακού χώρου, οδήγησε τον Όµιλο στην εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος άµεσης παρέµβασης και ολιστικής διαχείρισης κρίσεων. Η µονάδα Α&Υ Ανθρώπινου Δυναµικού Οµίλου ΟΤΕ επικεντρώνεται µέσα από το πλάνο δράσης της µε την υπογραφή «Ζούµε Καλύτερα…», στην ευαισθητοποίηση των εργαζοµένων σε θέµατα υγείας και ευεξίας, σε όλους τους τοµείς της καθηµερινότητάς τους. Η προσέγγιση αυτή είναι πλήρως ευθυγραµµισµένη µε την εταιρική αποστολή: «να φτιάχνουµε έναν κόσµο καλύτερο για όλους».

KLEEMANN HELLAS

Χρήση τεχνολογιών Industry 4.0 για τον εργονοµικό σχεδιασµό των θέσεων εργασίας / Silver

•  Διαχείριση Ψυχοκοινωνικών Κινδύνων: Bronze

H εταιρεία προχώρησε στην δηµιουργία Πολιτικής Διαχείρισης Ψυχοκοινωνικών Κίνδυνων και στο σχεδιασµό συστήµατος αξιολόγησης και εκτίµησης των συγκεκριµένων κινδύνων. Επίσης, συµµετέχει στο ερευνητικό έργο Q-CONPASS, το οποίο έχει ως στόχο την ανάπτυξη ενός καινοτόµου ευφυούς συστήµατος λογισµικού για την παρακολούθηση της διαδικασίας παραγωγής, που βασίζεται στη χρήση τεχνολογιών 4ης βιοµηχανικής επανάστασης και αυτόνοµων ροµποτικών οχηµάτων.

METRO

Λειτουργία Τµήµατος Εργασιακών Σχέσεων / Gold

Το Τµήµα Εργασιακών Σχέσεων της εταιρείας έχει στόχο να διακρίνει, να προλαµβάνει και να διαχειρίζεται µε συνέπεια και διακριτικότητα τα ζητήµατα που προκύπτουν στον εργασιακό χώρο. Επιπλέον, σχεδιάζει και υλοποιεί στοχευµένες δράσεις, που προστατεύουν και εµψυχώνουν το ανθρώπινο δυναµικό της Metro.

Όµιλος ΟΠΑΠ

OPAPWellness: Πρωτοβουλίες ενηµέρωσης και δράσης για την υγεία, την ασφάλεια και την ευεξία των Ανθρώπων του ΟΠΑΠ / Gold

Στόχος της εταιρείας είναι η διαρκής ενίσχυση της υγείας, ευεξίας, ασφάλειας, αλλά και του βιοτικού επιπέδου των εργαζοµένων. Αυτό επιτυγχάνεται µέσα από πρωτοβουλίες ενηµέρωσης και δράσης της OPAPWellness Team, αλλά και µε τις άµεσες και έµµεσες παροχές που απολαµβάνουν ως µέλη της οικογένειας του ΟΠΑΠ.

Ergonomia

Ο Επαγγελµατικός Κίνδυνος µέσω της Ψηφιακής Καταγραφής του / Gold

Το σύστηµα λογισµικών ErgoManager-ErgoAuditor έχει δηµιουργήσει την πρώτη δοµηµένη οργάνωση πληροφορίας σε µαζικό επίπεδο, διαθέσιµο για τις συνεργαζόµενες επιχειρήσεις, κάτι που δίνει για πρώτη φορά τη δυνατότητα σε υπεύθυνους εγκαταστάσεων και προϊστάµενους ασφάλειας και υγείας, να έχουν λεπτοµερή εικόνα όλων των θεµάτων ΑΥΕ της επιχείρησής τους.

Παπαστράτος ΑΒΕΣ

Σύστηµα Παρατήρησης Συµπεριφορών – ΒΟS / Gold

Στα πλαίσια του Ενοποιηµένου Συστήµατος Λειτουργίας OPEN+, εφαρµόζεται στην εταιρεία το Σύστηµα Παρακολούθησης Συµπεριφορών. Όλοι οι εργαζόµενοι του εργοστασίου πραγµατοποιούν ελέγχους ασφαλών και µη ασφαλών συµπεριφορών, προσφέροντας άµεση ανατροφοδότηση στους συναδέλφους τους. Τα αποτελέσµατα είναι εντυπωσιακά µε περισσότερα από 1000 BOS ανά µήνα και σταδιακή µείωση της εµφάνισης µη ασφαλών συµπεριφορών.

Αλουµίνιον της Ελλάδος του ΤΕΔ Μεταλλουργίας της Mytilineos

Ηµέρες Αιµοδοσίας 2019 / Gold

Η εταιρεία οργάνωσε µια βιωµατική εκδήλωση για την Υγεία και Ασφάλεια. Δώδεκα άτοµα συµµετείχαν στο σχεδιασµό, 42 στην υλοποίηση και υποστήριξη των σταθµών και 43 υπεύθυνοι εκπαίδευσης συντόνισαν τους 939 εργαζόµενους που το παρακολούθησαν. Πάνω από το 95% των συµµετεχόντων αξιολόγησε την εµπειρία του ως ικανοποιητική ή πολύ καλή.

ΟΜΙΛΟΣ ISS

Δωρεά 140 Μαστογραφιών στις Εργαζόµενες της ISS / Silver

Σε συνεργασία µε τα διαγνωστικά κέντρα Affidea και την Karcher, η εταιρεία προσέφερε 140 δωρεάν µαστογραφίες σε συναδέλφους, γυναίκες άνω των 35 ετών, προάγοντας την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση.

Cepal Hellas

Προσφορά στην τοπική κοινότητα / Silver

Η εταιρεία λειτουργεί ως κοινωνικός εταίρος στην τοπική κοινωνία, προβάλλοντας την αξία της φιλανθρωπίας, της αλληλεγγύης και του κοινωνικού ενδιαφέροντος. Διασφαλίζει µία οµαλή γειτνίασης και αναβαθµίζει την ευρύτερη περιοχή µέσα από περιβαλλοντικές και φιλανθρωπικές δράσεις.

ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαχείριση Συγκρούσεων και Διαµεσολάβηση / Bronze

Mέσω εκπαιδεύσεων µε πρακτικές εφαρµογές, οι εργαζόµενοι αναπτύσσουν ικανότητες αποτελεσµατικής διαχείρισης των παραπόνων, µε αποτέλεσµα οι άνθρωποι πρώτης γραµµής εξυπηρέτησης να αντιµετωπίζουν χαµογελαστοί τους πελάτες.

PeopleCert

A Pioneer in Technology use / Bronze

Χρησιµοποιεί µια ποικιλία ψηφιακών εργαλείων που βοηθούν την επιχειρηµατική της στρατηγική να εξελίσσεται, εξοικονοµώντας χρόνο και αυξάνοντας την παραγωγικότητα, εκτιµώντας έτσι το ανθρώπινο δυναµικό του.

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε

Environmental Award

Διαχειριστής Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ)

Συγκοινωνούντα δοχεία / Gold

Η εταιρεία υποστηρίζει όλες τις δράσεις, που αφορούν τόσο την προστασία του περιβάλλοντος όσο και την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζοµένων, καθώς αποτελούν δύο συγκοινωνούντα δοχεία. Το Ενιαίο Σύστηµα Διαχείρισης που εφαρµόζει ο ΔΕΣΦΑ καλύπτει τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001.

ENEL GREEN POWER HELLAS

Περιβαλλοντική Διαχείριση στο Έργο του Καφηρέα / Gold

Η εταιρεία έχει σε λειτουργία 57 έργα Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας σε 24 Νοµούς, µε συνολική εγκατεστηµένη ισχύ 464MW, εκ των οποίων 354 MW προέρχονται από αιολική ενέργεια, 90 MW από φωτοβολταϊκή και 20 MW από υδροηλεκτρική ενέργεια. Βασικοί πυλώνες της εταιρείας αποτελούν η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των ανθρώπων και η προστασία του περιβάλλοντος.

Παπαστράτος ΑΒΕΣ

Διαχείριση Αποβλήτων στην Παπαστράτος / Gold

Η δέσµευση της εταιρείας για την προστασία του Περιβάλλοντος αποτυπώνεται στο εξής στοιχείο: η εταιρεία δεν αποστέλλει κανένα παραγωγικό απόβλητο σε χωµατερή και διαχειρίζεται το 99,9% των αποβλήτων µε ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Επιπρόσθετα, υλοποιεί project, που οδηγούν σε σηµαντική µείωση των παραγώµενων αποβλήτων, σε ορισµένες περιπτώσεις έως και κατά 80%.

Ολυµπία Οδός Λειτουργία Α.Ε.

Περιβαλλοντική Διαχείριση στην Ολυµπία Οδό Λειτουργία / Silver

Στοχεύοντας στην ανάπτυξη κατάλληλης δράσης για αλλαγές στην περιβαλλοντική και κοινωνική πραγµατικότητα, η εταιρεία επένδυσε στην εκπαίδευση και των εργαζοµένων της σε θέµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης και Υ&Α στην εργασία.

ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Περιβαλλοντικές Δράσεις / Silver

Η εταιρεία εφαρµόζει Συστήµατα Περιβαλλοντικής και Ενεργειακής Διαχείρισης, υλοποιεί προγράµµατα ανακύκλωσης, επενδύει σε εξοπλισµό αντιµετώπισης πιθανών περιβαλλοντικών συµβάντων και διαχειρίζεται όλων των ειδών τα απόβλητα των δραστηριοτήτων της.

Όµιλος Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη
(UNI-PHARMA S.A., INTERMED S.A., PHARMABELLE S.A.)

Περιβάλλον, Υγεία και Ασφάλεια στον Όµιλο ΟΦΕΤ / Silver

Η ευαισθητοποίηση σε θέµατα περιβάλλοντος διαπερνά την κουλτούρα όλων των εταιρειών του ΟΦΕΤ. Ειδικότερα, στις εγκαταστάσεις των µονάδων του Οµίλου, υλοποιούνται προγράµµατα ανακύκλωσης µε τη συµµετοχή των εργαζοµένων και µε τη χρήση ειδικών κάδων ανακύκλωσης.

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

H EUROPA είναι σαν το αλουµίνιο, φιλική στο περιβάλλον και στους ανθρώπους / Silver

Στα πλαίσια της στρατηγικής ΕΚΕ της εταιρείας, κύριο στόχο αποτελεί η διαρκής βελτίωση των δοµών, η στήριξη κοινωφελών ιδρυµάτων και η προστασία του περιβάλλοντος. Άλλωστε, η EUROPA είναι σαν το αλουµίνιο, φιλική στο περιβάλλον και στους ανθρώπους.