«Η αναγέννηση της βιοµηχανίας πρώτη µας προτεραιότητα»

Μερικά ενδιαφέροντα σηµεία από τη σχετική οµιλία του κ. Μητσοτάκη αφορούν στη µείωση του φορολογικού συντελεστή από 28% στο 24,5%, στην ευθυγράµµιση της χώρας µας µε τρεις στόχους, την τόνωση της επιχειρηµατικότητας, τον ψηφιακό πράσινο µετασχηµατισµό και την ανάκτηση της αυτονοµίας της Ευρώπης σε κρίσιµους στρατηγικούς παραγωγικούς φορείς. Τέλος, ο εθνικός στόχος, σύµφωνα µε τα λεγόµενα του κου Μητσοτάκη είναι η αύξηση του µεριδίου βιοµηχανίας στο ΑΕΠ από 9,5% στο 12% το 2025 και στο 15% το 2030.

Τα εργαλεία για τη στήριξη της βιοµηχανίας και της απασχόλησης υπάρχουν (Αναπτυξιακή Τράπεζα, ΕΣΠΑ, Κεφάλαια Επιχειρηµατικών Συµµετοχών). Ζητούµενα παραµένουν η συναίνεση των εµπλεκοµένων φορέων στο σχεδιασµό της νέας αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας, καθώς και η ορθολογική αξιοποίηση των διαθέσιµων πόρων. Στο θέµα του µήνα, η Άντα Σεϊµανίδη καταγράφει την ουσία της διαδικτυακής συζήτησης για το ΕΣΠΑ, που διοργάνωσαν η διαΝΕΟσις και ο ΣΕΒ και µιλάει µε τον Γενικό Γραµµατέα Δηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Δηµήτρη Σκάλκο, για το πώς οι πόροι του επόµενου ΕΣΠΑ θα αξιοποιηθούν αποτελεσµατικά και πώς θα αποφύγουµε τα λάθη του παρελθόντος.

Ένα παράδειγµα υγιούς ελληνικής επιχείρησης που στέκεται γερά στα πόδια της και ήδη προετοιµάζεται για το µέλλον, είναι η UTECO. Στην κεντρική συνέντευξη που θα διαβάσετε στη σελίδα 20 του νέου Plant, ο Θανάσης Αθανασόπουλος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύµβουλος εµβαθύνει στο Industry 4.0. Σε κρίσιµα κοµµάτια, όπως εξοικονόµηση ενέργειας, ψηφιοποίηση και αυτοµατοποίηση, προτρέπει τους επιχειρηµατίες να ξεκινήσουν από σήµερα µε µικρά συγκεκριµένα βήµατα.

Στις ιδιαίτερες συνθήκες της εποχής λόγω Covid-19, αναδείχθηκε ακόµα περισσότερο η σπουδαιότητα των θεµάτων Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία. Και τα Health & Safety Awards 2020 δήλωσαν παρών για έβδοµη χρονιά, πιο κοµβικά από ποτέ, για να αναδείξουν τις καλύτερες πρακτικές της ΥΑΕ. Οι εκπρόσωποι των εταιρειών που διακρίθηκαν, είχαν την ευκαιρία σε προκαθορισµένες µέρες να παραλάβουν τα βραβεία τους στο Irene Bailey Open Air Theater του Αµερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, τις πρακτικές των οποίων µπορείτε να διαβάσετε σε ένα πλούσιο αφιέρωµα στη σελίδα 24. Ο Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής, Αντώνης Χριστοδούλου, υποδέχτηκε αρκετούς από τους νικητές, δηλώνοντας, µεταξύ άλλων, ότι «στόχος των Health & Safety Awards 2020 είναι να προβληθούν οι νικητές και να γίνουν παραδείγµατα προς µίµηση, αναπτύσσοντας κουλτούρα προληπτικής Υγείας και Ασφάλειας σε εργοδότες και εργαζοµένους».

Σε ένα καλοκαίρι διαφορετικό από τα άλλα, ευχές για έναν Αύγουστο µε υγεία!

UTECO ABEE: «Εξειδίκευση, Γνώση, Συνέπεια, Υποστήριξη και Εξέλιξη»

Πώς ξεκίνησε και πώς έχει εξελιχθεί ως σήµερα η UTECO;

Θανάσης Αθανασόπουλος: Η UTECO ΑΒΕΕ δραστηριοποιείται στο χώρο του βιοµηχανικού, ναυτιλιακού και κτιριακού αυτοµατισµού από το 1972. Στην ουσία έχουµε κλείσει µισό αιώνα ζωής, υπηρετώντας τον κλάδο του αυτοµατισµού, αλλά µε µια ταυτότητα συγκεκριµένη: παρέχουµε τεχνολογικά προϊόντα και τεχνογνωσία. Δεν είµαστε εργολάβοι ούτε integrators, είµαστε η εταιρεία στην οποία µπορείς να απευθυνθείς είτε για βρεις ένα όργανο για µεµονωµένο έλεγχο, είτε για να ελέγξεις µια γραµµή παραγωγής, είτε θες να χτίσεις εξαρχής µια βιοµηχανική µονάδα ή ένα πλοίο.

Αυτές τις ανάγκες τις καλύπτουµε είτε µε την κατασκευαστική µας δραστηριότητα, κατασκευάζουµε από το 1972 αισθητήρια θερµοκρασίας, είτε µέσα από το εµπορικό µας αντικείµενο, πάντα κάτω από την εταιρική µας ταυτότητα ως UTECO. Στην εµπορική δραστηριότητα υποστηρίζουµε και προσφέρουµε µακροχρόνιες συνεργασίες ως αντιπρόσωποι κορυφαίων κατασκευαστών παγκοσµίως, στις καλές και λιγότερο καλές τους εποχές. Έτσι µπορούµε να έχουµε ταύτιση και σύγκλιση στη στρατηγική, στο όραµα στην προώθηση και υποστήριξη προς όφελος του πελάτη µας.

Συνοψίζοντας, η UTECO κατασκευάζει, αντιπροσωπεύει, προωθεί και υποστηρίζει αισθητήρια, διακόπτες και µεταδότες για όλα τα φυσικά µεγέθη, ενδεικτικά ελεγκτές/καταγραφικά, µονάδες µετατροπής και προστασίας σηµάτων, όργανα και συστήµατα αυτόµατου ελέγχου. Απευθυνόµαστε σε όλες τις αγορές, κλάδους και κατηγορίες εταιρειών.

_ Ποιο είναι το καύσιµο που µετατρέπει µια αρχική συνεργασία σε µακροχρόνια σχέση;

Θ.Α.: Η πελατειακή προσέγγιση της UTECO αφορά στη συνέργεια και συνεργασία. Ο στόχος του πελάτη είναι και δικός µας στόχος. Ο σκοπός µας είναι να βοηθάµε τους συνεργάτες µας όχι απλά να αυτοµατοποιούν την παραγωγή τους και να εξοπλίζονται τεχνολογικά για τα έργα τους, αλλά να τους δίνουµε από την πλευρά µας την προστιθέµενη αξία για να κάνουν τη διαφορά στην δική τους αγορά. Όσο πιο αποτελεσµατικά συµβάλλουµε στην ανάπτυξή τους, όσο πιο επιτυχηµένα τους βοηθάµε να εργαστούν, τόσο υπηρετούµε τα συµφέροντα όλων. Αναζητούµε το θετικό µας αποτέλεσµα, µέσα από το θετικό αποτέλεσµα του πελάτη-συνεργάτη µας. Αυτή είναι µια συνεργασία µε πολλές συνέργειες.

_ Ποιοι είναι οι θεµέλιοι λίθοι της φιλοσοφίας της UTECO;

Θ.Α.: Οι πυλώνες της UTECO είναι η εξειδίκευση, η γνώση, η συνέπεια, η υποστήριξη και η εξέλιξη. Η συνέπεια προέρχεται από το ότι είµαστε πιστοί σ’ αυτό το χώρο εδώ και 50 χρόνια. Κάνουµε την ίδια δουλειά που ξεκίνησε ο πατέρας µου το ’72. Αυτό που άλλαξε είναι η τεχνολογία, οι άνθρωποι, η δοµή και η στρατηγική. Αλλά το αντικείµενο µας παραµένει το ίδιο: παρέχουµε εξοπλισµό µέτρησης ελέγχου και αυτοµατισµού. Παράγωγο της συνέπειας είναι η εξειδίκευση και η γνώση, που διαθέτουµε απλόχερα στην αγορά.

Υποστήριξη: Όταν έχεις αποφασίσει να µην την προσεγγίζεις εµπορικά, τότε µπορείς πιο εύκολα να κατανοήσεις τη σηµαντικότητα της από την πλευρά του χρήστη.

Εξέλιξη: Ζούµε σε εποχές µε απίστευτους ρυθµούς τεχνολογικής εξέλιξης και εφαρµογής τους στην καθηµερινότητά µας. Εταιρείες εξαφανίζονται κι άλλες γιγαντώνονται µέσα σε λίγα χρόνια. Όποιος επαναπαύεται στην επιτυχία του χθες ή ακόµα και του σήµερα, είναι σίγουρο ότι θα αντιµετωπίσει δυσκολίες τα επόµενα χρόνια. Ισχυροποιούµε τη θέση µας στο υπάρχον πρόγραµµά µας και παράλληλα, κοιτάµε µπροστά και επιχειρούµε σε τοµείς, όπως: Energy monitoring, Predictive maintenance, Collaborative robots, environmental, e-mobility, BESS, Edge Computing, Production digitalization.

_ Ποια είναι η δοµή της UTECO;

Θ.Α.: Τα ζητούµενα ήταν η αποτελεσµατική λειτουργία, η διαρκής εξέλιξη και η εξειδίκευση. Γι’ αυτό επενδύσαµε σε ανθρώπινο δυναµικό και σε στελέχη που µπορούσαν να ταυτιστούν µε το όραµα µας. Σε αυτό το πλαίσιο, δηµιουργήσαµε πέντε business units.

Χρήστος Κωνσταντινάκος: Το πρώτο τµήµα είναι το USP, που σηµαίνει Uteco Sensor Production. Αφορά στον σχεδιασµό και στην κατασκευή των δικών µας προϊόντων, αισθητηρίων θερµοκρασίας, στάθµης, διαρροής καθώς και ειδικές κατασκευές (OEM projects). Η µέτρηση θερµοκρασίας είναι το σήµα κατατεθέν µας, το να είµαστε «η πρώτη επαφή» σε κάθε παραγωγική διαδικασία, σε κάθε τεχνολογικό βήµα. Αυτό είναι και το όραµά µας. Για την επίτευξη των στόχων µας απαιτείται πολύ δουλειά από την οµάδα µου και φυσικά η υποστήριξη της διοίκησης. Διπλασιασµός των εγκαταστάσεων, πλήρης ανανέωση των µηχανηµάτων µας, επένδυση στο τµήµα ποιότητας και R&D, πιστοποιητικά ναυτιλίας και αντιεκρηκτικής προστασίας, συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα, εξαγωγικό αποτύπωµα σε πάνω από 40 χώρες, συνεργασία µε ευρωπαίους κατασκευαστές µηχανηµάτων (OEMs) και το ότι µας αντιγράφουν εταιρείες από το εξωτερικό, αν µην τι άλλο δείχνουν ότι είµαστε σε καλό δρόµο.

Μανώλης Αντύπας: Το δεύτερο τµήµα είναι το ΑΡΜ (Automation Power & Motion). Το τµήµα µου αφορά προτάσεις για αυτοµατισµό, ισχύ και κίνηση µε εξοπλισµό υψηλής τεχνολογίας, αντιπροσωπεύοντας σε Ελλάδα και Κύπρο µεγάλα ονόµατα του χώρου, όπως η Mitsubishi Electric, η WEG και η Power Electronics. Με τη µατιά στραµµένη στο µέλλον, το τµήµα εµπλέκεται ενεργά µε την ηλεκτροκίνηση και το κοµµάτι της φόρτισης ηλεκτρικών οχηµάτων, αλλά και σε λύσεις αποθήκευσης ενέργειας σε µεγάλα συστήµατα µπαταριών (BESS), καθώς και σε µεγάλους κεντρικούς Φ/Β µετατροπείς για Φ/Β πάρκα.

Ηλίας Θεσσαλονικιός: Το τµήµα M&I (Measurement & Instrumentation), στο οποίο είµαι υπεύθυνος, θα λέγαµε πως είναι το παραδοσιακό εµπορικό αντικείµενο της UTECO. Με εφόδια την πολυετή εµπειρία και τις µακροχρόνιες συνεργασίες µε κορυφαίους κατασκευαστές όπως η JUMO, η LEUZE, η JANITZA κ.α., είµαστε σε θέση να δώσουµε ολοκληρωµένες λύσεις για οποιαδήποτε εφαρµογή. Το τµήµα M&I διαθέτει µία πλειάδα οργάνων και αισθητήρων για τη µέτρηση όλων των φυσικών µεγεθών όπως πίεση, στάθµη, ροή, υγρασία, ταχύτητα και διεύθυνση ανέµου, ηλεκτρική ενέργεια, ποιότητα ισχύος, ανάλυση υγρών και πολλά άλλα. Σε έναν τεχνολογικό κόσµο που η ψηφιοποίηση των δεδοµένων αποτελεί πλέον µονόδροµο, η αξιόπιστη µέτρηση παραµένει ο θεµέλιος λίθος για οποιαδήποτε διεργασία. Άλλωστε πώς µπορείς να βελτιώσεις µια διεργασία αν δεν πάρεις πρωτίστως όλες τις απαιτούµενες µετρήσεις;

Τέλος, η UTECO συµµετέχει, στο βαθµό που της αναλογεί, στην παγκόσµια προσπάθεια για βέλτιστη ενεργειακή διαχείριση και εξοικονόµηση ενέργειας, εγκαθιστώντας στις εγκαταστάσεις της στον Πειραιά ένα ενιαίο σύστηµα ενεργειακής παρακολούθησης, σύµφωνα µε το πρότυπο του ISO 50001. Αντίστοιχο σύστηµα αποτελούµενο από µετρητές ενέργειας, αναλυτές ποιότητας ισχύος και κεντρικό λογισµικό διαχείρισης από την εταιρεία JANITZA Γερµανίας, που έχουµε τη χαρά να αντιπροσωπεύουµε αποκλειστικά σε Ελλάδα και Κύπρο, προτείνουµε σε όλες τις επιχειρήσεις και τους συνεργάτες µας.

Βίκυ Αθανασοπούλου: Είµαι υπεύθυνη στο τµήµα C&C (Cables & Components). Η UTECO ασχολείται µε το ειδικό καλώδιο από το 1972: Καλώδια για αντοχές σε υψηλές θερµοκρασίας, αγωγούς αντισταθµίσεως και προέκτασης θερµοζευγών, καλώδια ναυτικού τύπου. Από τα καλώδια σιλικόνης, που τη δεκαετία του 1980 ήταν καινοτοµία, εξελιχθήκαµε στα καλώδια του σήµερα µε µόνωση τεφλόν, µέχρι και σε ειδικές κατασκευές για αντοχή σε 700 °C. Από τα πρώτα µας δειλά βήµατα µε παραγγελίες σε εργοστάσια καλωδίων για πιστοποιηµένα ναυτικού τύπου µε δικό µας brand στα µέσα του ‘80, φτάσαµε στην επιτυχηµένη µας παρουσία του σήµερα στην παγκόσµια ναυτιλία.

Θανάσης Γεωργιλής: Είµαι υπεύθυνος στο τµήµα τεχνικής υποστήριξης (Services). Η φιλοσοφία της UTECO στην τεχνική υποστήριξη διαφέρει πολύ από την πεπατηµένη. Δεν αποσκοπεί στο κέρδος, αλλά στο πώς θα βοηθήσουµε τον χρήστη των προϊόντων µας να πάρει το µέγιστο από το κάθε υλικό που χρησιµοποιεί και να είναι όσο πιο ανεξάρτητος γίνεται. Παρέχουµε υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης υλικού, εκπαίδευση, καθώς και τεχνική υποστήριξη πεδίου. Με τις υπηρεσίες αυτές, ο πελάτης µας αισθάνεται συνεργάτης, αφού δεν λειτουργούµε ανταγωνιστικά αλλά επικουρικά. Βοηθούµε τον κατασκευαστή µηχανηµάτων, τον αυτοµατιστή και κάθε τεχνικό να βελτιώσει τη δουλειά του.

_ Ποιες είναι οι διεθνείς τάσεις στον αυτοµατισµό;

Μ.Α.: Ο αυτοµατισµός είναι µία έννοια πλέον συνδεδεµένη µε τη βιοµηχανική διαδικασία κι αυτό συνεπάγεται αύξηση της παραγωγικότητας και µείωση του κόστους. Δε νοείται παραγωγική µονάδα χωρίς έστω κι ένα βασικό επίπεδο αυτοµατισµού σε επίπεδο εξοπλισµού. Η παγκόσµια τάση οδηγεί σε ένα µεγαλύτερο επίπεδο ολοκλήρωσης και στην άµεση διασύνδεση µε συστήµατα ERP και τη διοίκηση, ώστε όλη η αλυσίδα ηγεσίας να έχει µία ολοκληρωµένη online εικόνα της τρέχουσας κατάστασης σε µία γραµµή παραγωγής. Συστήµατα MES στη βιοµηχανία και monitoring στη ναυτιλία γίνονται όλο και πιο δια-
δεδοµένα και η ψηφιοποίηση είναι πλέον µονόδροµος. Η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών έχει σηµαντικά οφέλη στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας πολλών κλάδων της βιοµηχανίας και ιδίως των παραδοσιακών κλάδων όπως οι δοµικές κατασκευές, τα γεωργικά προϊόντα διατροφής, η κλωστοϋφαντουργία ή η χαλυβουργία. Είµαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να εκπροσωπούµε την Mitsubishi Electric/FA για πάνω από 25 χρόνια. Μία εταιρεία κολοσσό στον τοµέα του Αυτοµατισµού και του Industry 4.0, µε όνοµα συνυφασµένο µε την αξιοπιστία και λύσεις που καλύπτουν όλα τα εύρη των εν λόγω εφαρµογών.

_ Σε ποιο βαθµό καθορίζονται τα προϊόντα τεχνολογίας από το Industry 4.0;

Μ.Α.: Το Industry 4.0 εστιάζει στην αυτοµατοποίηση (χρήση µηχανών αντί ανθρώπων, µείωση κόστους, όπως αναφέραµε παραπάνω), την αποµακρυσµένη online επιτήρηση µεµονωµένων εγκαταστάσεων αλλά και την ολοκλήρωσή τους σε µεγαλύτερα clusters, παρέχοντας µία πληθώρα πληροφορίας, τόσο για την κατάσταση του εξοπλισµού όσο και της συνολική παραγωγής.

Γνωρίζοντας ανά πάσα στιγµή την κατάσταση, τόσο του επιµέρους εξοπλισµού όσο και όλων των εγκαταστάσεων, πέραν του προφανούς πλεονεκτήµατος της γνώσης της τρέχουσας κατάστασης σε κάθε εγκατάσταση, µπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη ζηµιών (προληπτική συντήρηση µετά από Χ ώρες λειτουργίας ή και προβλεπτική ακόµα, αναλόγως της πραγµατικής κατάστασης που βρίσκεται ο εξοπλισµός), στον αποτελεσµατικότερο προγραµµατισµό της παραγωγής ανάµεσα σε διάφορες εγκαταστάσεις, στην άµεση αντιµετώπιση απρόβλεπτων καταστάσεων (π.χ. κάποιες µονάδες µπορεί να αντισταθµίζουν online κάποια πιθανή βλάβη σε άλλη εγκατάσταση, ώστε η συνολική παραγωγή να παραµένει σταθερή).

Η τάση σε όλα τα προϊόντα τεχνολογίας καθορίζεται, σε µεγάλο βαθµό, από το Industry 4.0. Εξοπλισµός που παρέχει τη δυνατότητα µετάδοσης όσο το δυνατόν περισσότερης πληροφορίας δικτυακά και σε cloud. Πληροφορία προσβάσιµη πρακτικά από οπουδήποτε υπάρχει σύνδεση µε το διαδίκτυο (και φυσικά τα απαραίτητα security credentials), είτε µε κάποιο PC είτε κάποιο κινητό ή tablet, η αξιοποίηση της οποίας δυνητικά µπορεί βοηθήσει στη βελτιστοποίηση µιας διεργασίας και στην εξοικονόµηση ενέργειας.

_ Σε τι βαθµό οι ελληνικές βιοµηχανίες έχουν ενσωµατώσει ροµποτικά συστήµατα στις διαδικασίες τους;

Μ.Α.: Η ολοκλήρωση ροµποτικών συστηµάτων σε µεγάλη κλίµακα στην παραγωγική διαδικασία, αποτελεί κοινή πρακτική µόλις λίγες δεκαετίες διεθνώς. Σε µεγάλες βιοµηχανικές µονάδες του εξωτερικού βλέπουµε, πλέον, ροµπότ σε θέσεις που απαιτούνται επαναλαµβανόµενες κινήσεις, ή κινήσεις υψηλής ακρίβειας ή ακόµα και για µεταφορές µεγάλων σε βάρος φορτίων, εξασφαλίζοντας υψηλή παραγωγικότητα, σταθερή ποιότητα και χαµηλό κόστος παραγωγής, ενώ η τάση οδηγεί προς τα λεγόµενα συνεργατικά ή collaborative robots, τα οποία θα µπορούν να εργάζονται µε ασφάλεια δίπλα σε ανθρώπους.

Η χρήση robot σε βιοµηχανικές µονάδες είναι όλο και πιο συχνή σε βιοµηχανίες τροφίµων και ποτών (pick and place, palletizing, διαλογή), προϊόντων χάρτου (palletizing, διαλογή), τουβλοποιϊας (palletizing). Στη βαριά βιοµηχανία δε συναντούνται συχνά, κι όπου χρησιµοποιούνται είναι σε περιβάλλοντα χηµείου (quality control). Σαφώς υπάρχει περιθώριο πιο εκτεταµένης χρήσης ροµποτικών αυτοµατισµών, ειδικά σε βιοµηχανίες τροφίµων και ποτών, σε µεγάλες αποθήκες (καρτεσιανά, µεταφορά/τοποθέτηση προϊόντων).

_ Πόσο ανθεκτικές στις αλλαγές είναι οι ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου της βιοµηχανίας;

Θ.A.: Ενδεικτική είναι η µελέτη που εκπονήθηκε πέρσι για το ΣΕΒ. Αν και το 90, 8% θεωρεί τον Ψηφιακό Μετασχηµατισµό ως στρατηγικής σηµασίας προτεραιότητα και βασικό θέµα στην ατζέντα της Διοίκησης, µόλις το 48,3% πιστεύει ότι η επιχείρησή τους έχει ξεκάθαρα ορισµένη και κατάλληλα τεκµηριωµένη και καταγεγραµµένη ψηφιακή στρατηγική, ενώ µόλις το 23,5% χρησιµοποιεί ένα σαφές σύνολο µετρήσεων για την παρακολούθηση της επιτυχίας και της απόδοσης των επενδύσεων σε ψηφιακές τεχνολογίες και λύσεις. Υπάρχουν δύο παράγοντες που επηρεάζουν ανασταλτικά τον επιχειρηµατία στο να προβεί σε επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες: το κόστος και το σοκ της αλλαγής. Σε κρίσιµα κοµµάτια, όπως εξοικονόµηση ενέργειας, ψηφιοποίηση και αυτοµατοποίηση, τα οποία έχουν ξεκάθαρα οφέλη για µια επιχείρηση, θεωρούµε ότι ο επιχειρηµατίας µπορεί να ξεκινήσει από σήµερα µε µικρά βήµατα, όπως:

 • Χρήση αισθητηρίων (sensors/transmitters) αντί ή παράλληλα µε τα υφιστάµενα όργανα τοπικής ένδειξης/ελέγχου (Indicators/switches).
 • Αντικατάσταση των κινητήρων ενεργειακής κλάσης ΙΕ1 µε ΙΕ3-4.
 • Αξιοποίηση της τεχνολογίας ρυθµιστών στροφών (inverter).
 • Καλώδια υψηλών προδιαγραφών για την µεταφορά πληροφορίας και ισχύος.
 • Χρήση µονάδων γαλβανικού διαχωρισµού.
 • Να προδιαγράψει την χρήση Αναλυτών Ενέργειας σε κάθε πίνακα που έχει στις εγκαταστάσεις του αντί των απλών µετρητών, οι οποίοι δεν µπορούν να παρέχουν ποιοτικές πληροφορίες, όπως Μεταβατικά φαινόµενα, αρµονικές (συνολικές THD και µεµονωµένες), ρεύµατα διαρροής, Flickering, πτώσεων τάσης, να διαθέτει υψηλή ακρίβεια, εσωτερική µνήµη και φυσικά πρωτοκόλλα επικοινωνίας.
 • Προβλεπτική συντήρηση µε Smart Condition monitoring σε κρίσιµα σηµεία της παραγωγής.
 • Ο εξοπλισµός ελέγχου (PLC) να είναι IIoT ready.

Με τέτοιες κινήσεις βελτιστοποιείς την υπάρχουσα παραγωγική σου δια-
δικασία, προετοιµάζεις την τεχνική σου υποδοµή ώστε να υποδεχτεί IIoT / Industry 4.0, καθώς επίσης καλλιεργείς την αντίστοιχα απαραίτητη εταιρική κουλτούρα στο προσωπικό και τα στελέχη του Οργανισµού σου.

Το προσωπικό στοίχημα του Δημήτρη Παπαλεξόπουλου και τα ερωτήματα της επόμενης μέρας

Σήμερα, αρχές Ιουλίου, κι ενώ επίκειται ο ήδη αναγγελθείς ανασχηματισμός, ο μεν Α. Γεωργιάδης, δηλώνει ευθαρσώς ότι «το κράτος έκανε ό,τι ήταν δυνατό με γιγαντιαίες μεταβιβάσεις προς επιχειρήσεις και εργαζομένους έχοντας πλέον φθάσει στα όρια των αντοχών του». Αισιοδοξεί ότι το πακέτο μέτρων για τον τουρισμό θα έχει κάποιο οριακό έστω θετικό αποτέλεσμα για τον χειμαζόμενο κλάδο και προχώρησε σε υπερδεσμεύσεις πόρων του επόμενου ΕΣΠΑ, προκειμένου να πείσει τους αντιδρώντες περιφερειάρχες, ότι τα περίπου 1,5 δισ. ευρώ που πήρε στις αρχές Ιουνίου το Υπουργείο Ανάπτυξης από τα μη συμβασιοποιημένα έργα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 (ναι καλά διαβάσατε!) προκειμένου να στηρίξει τις δράσεις άμεσης αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας, δεν θα ανακόψουν την όποια αναπτυξιακή προοπτική.

Από τη δική του πλευρά, ο Ν. Παπαθανάσης, μετά το άνοιγμα των εμπορικών επιχειρήσεων, προσπαθεί να βρει πρακτικές λύσεις για να βοηθήσει την εστίαση, που παραπαίει, απασχολώντας περίπου 350 χιλιάδες εργαζομένους. Τέλος, ο Π. Καλλίρης στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, προχωρεί ολοταχώς το σχέδιο δράσης για μια ανταγωνιστική, ψηφιοποιημένη και καινοτόμα βιομηχανική βάση, χωρίς όμως προς το παρόν να είναι γνωστό με ποιους πόρους, θα μπορέσει αυτή να υποστηριχθεί.

Γιατί τα γράφουμε αυτά αγαπητοί αναγνώστες; Όχι ασφαλώς για να αμφισβητήσουμε τη στρατηγική προτεραιότητα της βιομηχανίας, για την οποία έχει κατ΄ επανάληψη δεσμευτεί ο πρωθυπουργός, ούτε και την ανάγκη ειδικής της υποστήριξης. Αλλά για να περιγράψουμε εν συντομία, το έκτακτο και γεμάτο αβεβαιότητες περιβάλλον μέσα στο οποίο ξεκινά η θητεία του νέου προέδρου του ΣΕΒ, Δημήτρη Παπαλεξόπουλου.

Από πατέρα σε γιο: Οι θητείες των προκλήσεων
Ο γιος του Θόδωρου Παπαλεξόπουλου, παλαιότερου και πολυ επιτυχημένου προέδρου του ΣΕΒ τη δεκαετία του 1980, καλείται να ανταποκριθεί σε μια άλλη πρόκληση: Στη συντεταγμένη μετάβαση της οικονομίας στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση με παράλληλη αύξηση της συμμετοχής της βιομηχανίας στο ελληνικό ΑΕΠ από το σημερινό 9% περίπου στο 13% μέχρι το 2023! «Είναι το προσωπικό μου στοίχημα», φέρεται να δηλώνει σε πολύ στενούς του κύκλους, ο, πολύ φειδωλός στα λόγια, Δ. Παπαλεξόπουλος που ως διευθύνων σύμβουλος της τσιμεντοβιομηχανίας ΤΙΤΑΝ.

Ο δρόμος όμως για τον τεχνοκράτη πρόεδρο και μακρύς είναι και δύσκολος σε όλα τα επίπεδα, αφού καλείται να υποστηρίξει την αλλαγή παραγωγικού προτύπου, αναδεικνύοντας όλα τα διαθέσιμα μέσα και πόρους, να ισορροπήσει τις αμφίρροπες και συχνά αντιτιθέμενες τάσεις στους εσωτερικούς κύκλους της βιομηχανίας (ιδίως της περιφερειακής) και να βρει τη χρυσή τομή για τη βιομηχανία και μεταποίηση του αύριο, απαντώντας σε κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν το μέγεθος και τη βιωσιμότητα. Και βέβαια, last but not least να διασφαλίσει πόρους και άλλα μέσα για την εγχώρια παραγωγή στο σημερινό στάδιο της επανεκκίνησης.

Όταν οι λύσεις περνούν από Ευρώπη…
Φαίνεται όμως ότι ο ουσιαστικός (ίσως και μοναδικός) τρόπος ώστε να υλοποιηθούν οι παραπάνω στόχοι θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την Ευρώπη. Σε μία περίοδο που η ελληνική οικονομία έχει όλα τα μέτωπα ανοικτά, ένα φιλόδοξο πρόγραμμα για την αξιοποίηση των ευκαιριών της 4ης βιομηχανικής επανάστασης όπως αυτό που πρότεινε ο ΣΕΒ τον Δεκέμβριο του 2019 (τετραετές, ύψους 4 δισ. ευρώ, με χρηματοδότηση εξ ημισείας από δημόσιους πόρους και ιδιωτικά κεφάλαια) θα ήταν απίθανο να εξασφαλίσει πόρους. Στο πλαίσιο όμως μιας συνολικής ενίσχυσης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας με απόφαση της ΕΕ ή ακόμα και επιμέρους μέτρων, αντίστοιχες πρωτοβουλίες για τη συντεταγμένη μετάβαση της οικονομίας στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση, θα ήταν πιο εύκολα χρηματοδοτήσιμες. Και βέβαια για τις άμεσες ανάγκες, ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, όπως και πολλά άλλα στελέχη της βιομηχανίας βλέπουν ως σίγουρη λύση το ΕΣΠΑ (και αυτό που κλείνει, αλλά και το νέο που έρχεται) επισημαίνοντας τρόπους ώστε τα ευρωπαϊκά κονδύλια να γίνουν πιο αποτελεσματικά.

Σε αναζήτηση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης
Ο νέος πρόεδρος του ΣΕΒ Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, είναι πλήρως ενημερωμένος και συμμετέχει ενεργά στις συζητήσεις και προβληματισμούς σχετικά με την εκπόνηση του νέου Σχεδίου Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία. Ας σημειωθεί μάλιστα, ότι πέραν του προέδρου της Επιτροπής για την εκπόνηση του νέου Σχεδίου Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία, νομπελίστα οικονομολόγου Χριστόφορου Πισσαρίδη, ένα πρόσωπο με εξίσου κεντρικό ρόλο στην Επιτροπή είναι ο γενικός διευθυντής στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), Νίκος Βέττας. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της Επιτροπής, το Σχέδιο πρέπει να παραδοθεί στην κυβέρνηση το φθινόπωρο. Με βάση την αρχική εκτίμηση (πριν την πανδημία) αναμενόταν αύξηση ΑΕΠ 2,5% εφέτος και 1%-1,5% μεσοπρόθεσμα τα επόμενα χρόνια προκειμένου να καθοριστεί μια εντελώς διαφορετική πορεία: να γίνουν επενδύσεις, να αξιοποιηθούν όλα τα πλεονεκτήματα της Ελλάδας και να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις με εξειδικευμένους ανθρώπους και κεφάλαια προκειμένου να επιτευχθούν υψηλότεροι ρυθμοί ανάπτυξης.

Νέα δημοσιονομικά δεδομένα
Όπως μάλιστα είχε πρόσφατα υποστηρίξει σε παρουσίαση της Επιτροπής για την Αναπτυξιακή Στρατηγική σε Κυβερνητικό Συμβούλιο στην αρχή του χρόνου ο επικεφαλής της, Χριστόφορος Πισσαρίδης, «πρώτη προτεραιότητα είναι να γίνουν μεταρρυθμίσεις που θα φέρουν την ελληνική οικονομία στο επίπεδο των πιο σύγχρονων και αναπτυγμένων μικρών οικονομιών της Ευρώπης, όπως Ολλανδία, Δανία, Ισραήλ. Και από αυτό το σημείο και μόνον θα βρισκόμαστε πράγματι σε καλή θέση να αντιμετωπίσουμε τις παγκόσμιες προκλήσεις της νέας τεχνολογίας, της ψηφιακής τεχνολογίας και της κλιματικής αλλαγής» Τώρα όμως που το οικονομικό περιβάλλον εσωτερικά και εξωτερικά έχει πλήρως ανατραπεί θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν το Σχέδιο και οι αρχικές παραδοχές του. Ειδικότερα, δεδομένου ότι οι νέοι στόχοι για το Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης θα πρέπει να συνδεθούν, να «κουμπώσουν» με τους στόχους του μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής σταθερότητας και ανάπτυξης της οικονομίας το οποίο καταρτίζει ο υπουργός των Οικονομικών και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αλλά κυρίως με τους πόρους που προβλέπονται από το ΕΣΠΑ είναι πολύ ενδιαφέρον τι μέλλει γενέσθαι;

ΣΕΒ, ΕΣΠΑ και ΜΜΕ
Ο ΣΕΒ, κατανοώντας πλήρως αυτήν την ειδική σημασία του ΕΣΠΑ, προχώρησε τις προάλλες στις γνωστές προτάσεις για μια νέα προσέγγιση του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 με λιγότερο κατακερματισμό και με πολιτικές που θα βοηθήσουν μικρότερες επιχειρήσεις να μεγαλώσουν, όπως αυτές που υιοθετήθηκαν στην Πορτογαλία. Προτείνει δε, το νέο ΕΣΠΑ να εστιάζει: Στον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό, στις επενδύσεις στην κυκλική οικονομία και στην ενεργειακή εξοικονόμηση, στην προώθηση συμπράξεων και συγχωνεύσεων στην ενίσχυση διαπεριφερειακών συνεργασιών, στην ανάπτυξη σύγχρονων δεξιοτήτων (κυρίως ψηφιακών και τεχνικών) και στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης αντί για κατανάλωση πόρων.

Σε ό,τι αφορά τα προγράμματα επιχειρηματικότητας στο νέο ΕΣΠΑ ο ΣΕΒ προτείνει τις παρακάτω κατηγορίες:

 • Γενική επιχειρηματικότητα (20% των πόρων) με οριζόντιες ενισχύσεις στη βάση επιλέξιμων δαπανών, με έμφαση σε τεχνολογικό και μηχανολογικό εξοπλισμό και διευκόλυνση της ρευστότητας λόγω κορωνοϊού.
 • Παραγωγική μεγέθυνση, ταχεία ανάπτυξη, κυκλική οικονομία (50% των πόρων) με έμφαση σε τεχνολογικό και μηχανολογικό εξοπλισμό και βασικό κριτήριο την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων ανάπτυξης.
 • Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός (20% των πόρων) με επιπλέον ενισχύσεις υψηλής τεχνολογικής ανάπτυξης και κριτήριο την επίτευξη στόχων προσαρμογής στην 4ης βιομηχανικής επανάστασης.
 • Περιφερειακή εστίαση για την επιπλέον ενίσχυση βιομηχανικών περιοχών που έχουν πληγεί υπέρμετρα από την κρίση (10% των πόρων) και βασικό κριτήριο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στις περιοχές αυτές.

Τα ερωτήματα της επόμενης μέρας
Με αυτά τα δεδομένα τα βασικά ερωτήματα της επόμενης μέρας στην ατζέντα του νέου προέδρου του ΣΕΒ διαμορφώνονται ως εξής:

Το πρώτο ερώτημα έχει να κάνει με το αν θα υπάρξουν πέραν των μέτρων που ήδη τρέχουν, νέες δυνατότητες και ενισχύσεις για επενδύσεις στη βιομηχανία; Και πότε; Σε καθαρά οικονομικό επίπεδο αυτό θα εξαρτηθεί προφανώς από τις διαφαινόμενες αποφάσεις της ΕΕ για την στήριξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, αλλά και από την ευελιξία που θα παράσχει στα μέλη της γι’ αυτό το σκοπό. Με βάση τα νέα δεδομένα θεωρείται βέβαιο, ότι η ΕΕ θα επιτρέψει εφεξής ορισμένες ενισχύσεις, εφόσον εντάσσονται στο συνολικό πνεύμα της ανασυγκρότησης. Προς αυτήν την κατεύθυνση, ο ΣΕΒ ήδη στο πλαίσιο σχετικής πρωτοβουλίας του επικεφαλής της ομάδας και αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Ευρωκοινοβούλιο, Βαγγέλη Μεϊμαράκη ζήτησε από τους ευρωβουλευτές (αλλά και από θεσμικούς φορείς στις Βρυξέλλες ) να διερευνήσουν τις υπάρχουσες επιπρόσθετες δυνατότητες ευρωπαϊκών πόρων για την έξοδο της χώρας από την κρίση συνολικότερα και για την βιομηχανία ειδικότερα. Σημειώνεται ότι το προσωρινό πλαίσιο που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση στις 19 Μαρτίου 2020 για το καθεστώς ενισχύσεων, επιτρέπει πλέον, και δεν απαγορεύει, τη στήριξη των μεγάλων επιχειρήσεων. Γι’ αυτό και από άλλους βιομηχανικούς φορείς της Περιφέρειας έγινε η πρόταση να θεσπιστούν ειδικά μέτρα στήριξης της ρευστότητας για τις μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις που απασχολούν πολυάριθμο, αλλά και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό (κρατικές εγγυήσεις και επιδότηση επιτοκίου δανείων, βραχυπρόθεσμη εξασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων, ειδικά προγράμματα επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων κ.ά.)

Αίτημα για πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων
Φυσικά υπάρχει και το έμμεσο κομμάτι της ενίσχυσης που αφορά την ανάπτυξη των δημόσιων επενδύσεων και των μεγάλων έργων το οποίο επίσης θα εξαρτηθεί από τα κονδύλια που θα είναι διαθέσιμα. Ήδη, ο Δ. Παπαλεξόπουλος, έθεσε ως άμεση και βασική προτεραιότητα για την επανεκκίνηση ένα εκτεταμένο πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων. Υπάρχει όμως και η πτυχή του θεσμικού πλαισίου, απλοποίησης διαδικασιών κ.λπ., που δεν εξαρτάται τόσο από το κόστος, όσο από τον τρόπο διευθέτησης και το οποίο μπορεί σχετικά ανέξοδα να τακτοποιήσει η Πολιτεία. Προς αυτήν την κατεύθυνση θα υπάρξουν σίγουρα βελτιωτικές κινήσεις, αλλά το κατεπείγον αυτή τη στιγμή είναι να υπάρξει αφενός «ζεστό» και εύκολο χρήμα για κεφάλαιο κίνησης από ευρωπαϊκούς πόρους και αφετέρου βασικές εγχώριες δουλειές για να κινηθεί η παραγωγή.

Το δεύτερο ερώτημα, αφορά την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η εγχώρια ελληνική παραγωγή, βιομηχανία και μεταποίηση, στο σημερινό στάδιο της επανεκκίνησης. Σύμφωνα με το οικονομικό δελτίο του ΣΕΒ, μετά το αρχικό δικαιολογημένο «σοκ» του Μαρτίου, όπου σημειώθηκε σημαντική κάμψη της παραγωγής, η κατάσταση για μεγάλο αριθμό παραγωγικών επιχειρήσεων έχει αρχίσει να ισορροπεί καταγράφοντας ήδη τον Απρίλιο και Μάϊο αύξηση στις πωλήσεις, αλλά και δημιουργώντας όπως σε κάθε οικονομική κρίση, νέες ευκαιρίες. Αν και κάποιοι κλάδοι της ελληνικής μεταποίησης, θα υποστούν αρνητικές επιδράσεις, αυτές σύμφωνα με το οικονομικό δελτίο θα είναι περιορισμένες και όπως ήδη αποδεικνύεται δεν θα είναι καθόλου συγκρίσιμες με τις αναμενόμενες επιπτώσεις στους τομείς της φιλοξενίας-τουρισμού, των μεταφορών και του εμπορίου. Μιλάμε λοιπόν για μια «πτώση στα μαλακά», χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν μειωμένοι τζίροι, ανάγκες ρευστότητας – κεφαλαίου κίνησης και υποστήριξης των θέσεων εργασίας. Σε κάθε περίπτωση, η ελληνική μεταποίηση-βιομηχανία αποδεικνύει για μια ακόμα φορά μετά την σκληρή προπόνηση, αλλά και την κάθαρση στο εσωτερικό της με εκατοντάδες επιχειρήσεις που έκλεισαν κατά την δεκαετή κρίση, ότι και ανθεκτική είναι και μια ικανή βάση διαθέτει.

Η βιομηχανία αντεπιτίθεται
Ο Αθανάσιος Σαββάκης, πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδας (ΣΒΕ) σε πρόσφατη διαδικτυακή συζήτηση του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Πάντειου Πανεπιστημίου ανέφερε ότι αφενός το lock-down δημιούργησε προβλήματα ρευστότητας, διακίνησης των προϊόντων και πρώτων υλών, από την άλλη όμως η παραγωγική βάση μπορεί με άμεση και έμμεση ένεση ρευστότητας να επανέλθει σε καλύτερη θέση από πριν και μάλιστα σε σύντομα. Ανέφερε επίσης ότι υπήρξαν κλάδοι που «ξεπούλησαν» όπως η βιομηχανία τροφίμων, ενώ και άλλες κατηγορίες εταιρειών πήγαν επίσης καλά. Για να προσθέσει ότι περισσότερο από ποτέ, η χώρα μας θα χρειαστεί άμεσα επενδύσεις ταχείας απόδοσης και αυξημένης εγχώριας προστιθέμενης αξίας, οι οποίες θα δημιουργήσουν πολλές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Σε αυτό «μπροστάρηδες» οφείλουν να είναι οι ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις που επέδειξαν αξιοσημείωτη αντοχή την προηγούμενη δεκαετία, αλλά και κατά την σημερινή κρίση του κορωνοϊού. Αντίστοιχα, ο Πέτρος Μαντάς, πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής Πάτρας εκτιμά, ότι παρά την πρώτη πτωτική αντίδραση και τις όποιες πρακτικές δυσκολίες, η βιομηχανία ξαναπαίρνει τον έλεγχο, προσαρμόζεται και ένα τμήμα της, όχι απλώς αντέχει, αλλά ωφελείται από την πανδημία λόγω της αύξησης στη ζήτηση ελληνικών προϊόντων και μείωσης των εισαγωγών.

Η ελληνική παραγωγή σε ρόλο εναλλακτικού προμηθευτή
Επιπλέον, η σωστή υγειονομική διαχείριση της κρίσης, αποτιμάται πλέον όχι μόνον από τους ήδη υφιστάμενους πελάτες των ελληνικών προϊόντων, αλλά και από άλλες εταιρείες που αναζητούν αξιόπιστους προμηθευτές ως ένδειξη φερεγγυότητας. Αυτή η διάκριση της χώρας ως ο ασφαλέστερος προορισμός θα ωφελήσει τις εξαγωγές κατά την άποψη της Μαρίνας Οφλούδη-Γιαβρόγλου, αντιπροέδρου του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ), η οποία προβλέπει ανοδική εξαγωγική πορεία με την πλήρη ομαλοποίηση των διεθνών αγορών. Όπως επισημαίνεται και από άλλα στελέχη της ελληνικής παραγωγής είναι πιθανός και ο νέος ρόλος της ως εναλλακτικός προμηθευτής σε ένα μοντέλο αγοράς που αλλάζει από το just-in-time στο just-in-case, καθώς πολλές ξένες εταιρείες θα θελήσουν την επόμενη μέρα να έχουν ως ασφάλεια έναν προμηθευτή μέσα στην Ευρώπη που θα μπορεί να ανταποκριθεί σε δύσκολες συνθήκες.

Ερχόμαστε έτσι στο τρίτο ερώτημα: Σε μια οικονομία, όπου έχουν πληγεί μεγάλοι κλάδοι, είναι ώριμη η βιομηχανία να ξεφύγει από τη λογική των κλαδικών διεκδικήσεων, ενισχύοντας ή ίδια την προοπτική της με απόλυτα ρεαλιστικές προτάσεις; Εδώ το μεγάλο βάρος πέφτει στον ΣΕΒ και στους λοιπούς φορείς εκπροσώπησης της βιομηχανίας που θεωρούν την πανδημία ως ευκαιρία επίλυσης χρόνιων προβλημάτων και έναυσμα για την επαναβιομηχάνιση της χώρας. Κλείνοντας να αναφέρουμε τις προσδοκίες από την επικείμενη έκτακτη ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής των 27 χωρών μελών 17 και 18 Ιουλίου. Άραγε θα υπάρξει ευρεία συμφωνία επί του σχεδίου ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικονομίας; Κι αν ακόμα καθυστερήσουν να εκταμιευτούν οι πόροι του Next Generation EU, πώς και από πού θα εξασφαλίσει η Ελλάδα άλλους αναγκαίους για την ανάκαμψη πόρους στο μεσοδιάστημα;

 

 

Μη καταστροφικοί έλεγχοι και διεισδυτικά υγρά

Στο αφιέρωμα αυτό του Plant θα παρουσιάσουμε ένα σύνολο τεχνικών πολύ χρήσιμων στη βιομηχανία για τον έλεγχο κομματιών και υλικών, είτε αυτά βγαίνουν από την παραγωγή, είτε χρησιμοποιούνται για την παραγωγή και που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, συνεισφέρουν σε μικρότερο συνολικά κόστος, αφού οι μη καταστροφικοί έλεγχοι δεν παραμορφώνουν μόνιμα το κομμάτι που επιθεωρείται. Είναι εν ολίγοις μια πολύτιμη τεχνική που μπορεί να εξοικονομήσει χρήματα και χρόνο στην αξιολόγηση προϊόντων, στην αντιμετώπιση προβλημάτων και στην έρευνα. Με τους μη καταστροφικούς ελέγχους αποφεύγεται κατά συνέπεια η απόρριψη υλικών σε σύγκριση με τους ελέγχους που απαιτούν την καταστροφή του κομματιού (οι οποίοι το καθιστούν μη λειτουργικό).

Αυτά για αρχή, γιατί στη συνέχεια εμβαθύνουμε στην τεχνική ελέγχου με διεισδυτικά υγρά. Μια εύκολη τεχνική που με μια σχετική εμπειρία ο καθένας μπορεί να πραγματοποιήσει. Μια τεχνική που βοηθά τα τμήματα ποιοτικού ελέγχου ή τα άτομα που πραγματοποιούν παραλαβές υλικών, ή τα τμήματα συντήρησης μιας εγκατάστασης, όταν ειδικά για λόγους επείγοντος δε μπορεί να πραγματοποιήσει ελέγχους ένας επιθεωρητής. Τα διεισδυτικά υγρά επίσης μπορούν να εφαρμοστούν στα πλαίσια των περιοδικών ελέγχων και συντηρήσεων που πραγματοποιούνται στην εγκατάστασή σας, εάν επιθυμείτε έναν πιο ενδελεχή έλεγχο από αυτόν που προσφέρει το γυμνό μάτι.

ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
Γενικότερα οι μη καταστροφικοί έλεγχοι (NonDestructive Τesting ή NDT) είναι μια ευρεία ομάδα τεχνικών που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία για την αξιολόγηση των ιδιοτήτων ενός υλικού, κομματιού ή συστήματος, χωρίς να προκαλείται ζημιά. Για την περιγραφή αυτών των τεχνικών χρησιμοποιούνται επίσης οι όροι μη καταστροφική εξέταση (ΝonDestructive Examination ή NDE), μη καταστροφική επιθεώρηση (NonDestructive Inspection ή NDI) και μη καταστροφική αξιολόγηση (NonDestructive Evaluation ή NDE).

Οι έξι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες μέθοδοι μη καταστροφικών ελέγχων είναι οι:

 • Ηλεκτρομαγνητικοί έλεγχοι (eddy current),
 • Τα μαγνητικά σωματίδια,
 • Τα διεισδυτικά υγρά,
 • Οι ακτινογραφικοί έλεγχοι,
 • Οι υπέρηχοι
 • Οι οπτικοί έλεγχοι.

Υπάρχουν διάφορες εθνικές και διεθνείς ενώσεις που ασχολούνται με την προώθηση της γνώσης σχετικά με τους μη καταστροφικούς ελέγχους στη βιομηχανία. Σε αυτές συγκαταλέγονται η Αμερικανική Εταιρεία Μη Καταστροφικών Δοκιμών, η Ένωση Μη Καταστροφικών Δοκιμών, η Διεθνής Επιτροπή Μη Καταστροφικών Δοκιμών, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μη Καταστροφικών Δοκιμών και το Βρετανικό Ινστιτούτο Μη Καταστροφικών Δοκιμών.

Η οπτική επιθεώρηση, είναι η πιο συχνά εφαρμοζόμενη μέθοδος μη καταστροφικών ελέγχων. Πολύ συχνά ενισχύεται με τη χρήση μεγεθυντικών μέσων, οπών, καμερών ή άλλων οπτικών διατάξεων για άμεση ή απομακρυσμένη προβολή. Η εσωτερική δομή ενός δείγματος μπορεί να εξεταστεί ογκομετρικά (ογκομετρική επιθεώρηση) με διεισδυτική ακτινοβολία (RT), όπως ακτίνες Χ, νετρόνια ή ακτινοβολία Γάμμα.

Τα ηχητικά κύματα χρησιμοποιούνται στην περίπτωση δοκιμών με υπερήχους (UT), μιας άλλης ογκομετρικής μεθόδου που περιλαμβάνεται στους μη καταστροφικούς ελέγχους (το μηχανικό σήμα (ήχος) ανακλάται στο δοκίμιο και αξιολογείται ως προς το πλάτος και την απόσταση).

Μια άλλη ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδος NDT που χρησιμοποιείται σε σιδηρούχα υλικά έχει να κάνει με την εφαρμογή σωματιδίων λεπτού σιδήρου (είτε εναιωρημένα σε υγρή ή ξηρά σκόνη – φθορίζοντα ή χρωματισμένα). Τα σωματίδια εφαρμόζονται σε ένα κομμάτι το οποίο είναι μαγνητισμένο. Τα σωματίδια έλκονται από τα πεδία διαρροής μαγνητισμού πάνω στο κομμάτι ή/και σχηματίζουν ενδείξεις (συλλογή σωματιδίων) στην επιφάνεια του κομματιού, οι οποίες και αξιολογούνται οπτικά.

Η πιθανότητα ανίχνευσης μιας αστοχίας από το γυμνό μάτι αυξάνεται με τη χρήση υγρών τα οποία διεισδύουν στην επιφάνεια του κομματιού, επιτρέποντας την οπτικοποίηση ασυνεχειών/αστοχιών ή άλλων επιφανειακών στοιχείων. Αυτή η μέθοδος (δοκιμή με διεισδυτικά υγρά) (PT) περιλαμβάνει τη χρήση βαφών, οι οποίες φθορίζουν ή είναι κόκκινου συνήθως χρώματος, το οποίο αιωρείται σε υγρά. Χρησιμοποιείται για μη μαγνητικά υλικά, συνήθως μέταλλα. Για τα διεισδυτικά υγρά όμως θα μιλήσουμε λεπτομερώς παρακάτω.

Κάποιες μέθοδοι μη καταστροφικών ελέγχων βασίζονται στη χρήση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, του ήχου καθώς και άλλων μετατροπών σήματος για την εξέταση μιας μεγάλης γκάμας αντικειμένων (μεταλλικά και μη μεταλλικά, τρόφιμα-προϊόντα, αντικείμενα, και αρχαία αντικείμενα, υποδομές) ως προς την ακεραιότητα, τη σύνθεση ή την κατάσταση, χωρίς παραμόρφωση του κομματιού που βρίσκεται υπό εξέταση.

Η ανάλυση και η τεκμηρίωση μιας μη καταστροφικής μεθόδου για τον εντοπισμό μιας αστοχίας μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη χρήση της λειτουργίας συνεχούς εγγραφής μιας κάμερας υψηλής ταχύτητας έως ότου εντοπιστεί η αστοχία. Αυτές οι κάμερες υψηλής ταχύτητας διαθέτουν προηγμένες λειτουργίες εγγραφής για την καταγραφή αστοχιών. Μετά τον εντοπισμό της αστοχίας, η κάμερα υψηλής ταχύτητας θα σταματήσει την εγγραφή. Οι εικόνες λήψης μπορούν να αναπαραχθούν σε αργή κίνηση, δείχνοντας ακριβώς τι συμβαίνει πριν, κατά τη διάρκεια, και μετά το μη καταστρεπτικό συμβάν, εικόνα – εικόνα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Οι μη καταστροφικοί έλεγχοι χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών δραστηριοτήτων. Νέες μέθοδοι μη καταστροφικών ελέγχων αναπτύσσονται συνεχώς. Οι μη καταστροφικές μέθοδοι δοκιμών εφαρμόζονται συνήθως σε βιομηχανίες όπου η αποτυχία ενός εξαρτήματος θα προκαλούσε σημαντικό κίνδυνο ή οικονομική απώλεια. Τα δοχεία πίεσης, οι σωληνώσεις, ο ανυψωτικός εξοπλισμός, οι δομές των κατασκευών κ.λπ. είναι μερικά κλασικά παραδείγματα στα οποία γίνονται μη καταστροφικοί έλεγχοι.

Μια από τις πιο συχνές εφαρμογές των μη καταστροφικών ελέγχων είναι ο έλεγχος των συγκολλήσεων. Οι συγκολλήσεις χρησιμοποιούνται συνήθως για να ενώσουν δύο ή περισσότερα μεταλλικά μέρη. Επειδή αυτές οι συνδέσεις ενδέχεται να αντιμετωπίσουν φορτία και κόπωση κατά τη διάρκεια ζωής της κατασκευής, υπάρχει πιθανότητα να αστοχήσουν, στην περίπτωση που δεν έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα με τις κατάλληλες προδιαγραφές.

Οι τυπικές αστοχίες μιας συγκόλλησης (έλλειψη σύντηξης της συγκόλλησης στο βασικό μέταλλο, ρωγμές ή πόροι μέσα στη συγκόλληση και διακυμάνσεις στην πυκνότητα συγκόλλησης) θα μπορούσαν να προκαλέσουν θραύση μιας συγκολλητής κατασκευής ή ρήξη ενός αγωγού.

Οι συγκολλήσεις μπορούν να ελεγχθούν χρησιμοποιώντας τεχνικές μη καταστροφικών ελέγχων όπως είναι: η βιομηχανική ακτινογραφία ή βιομηχανική αξονική τομογραφία χρησιμοποιώντας ακτίνες Χ ή ακτίνες Γάμμα, οι δοκιμές υπερήχων, οι δοκιμές με διεισδυτικά υγρά, ο έλεγχος με μαγνητικά σωματίδια ή με ρεύμα eddy. Έτσι σε μια σωστή συγκόλληση, μια ακτινογραφία θα έδειχνε την έλλειψη ρωγμών, οι υπέρηχοι θα έδειχναν καθαρή διέλευση του ήχου μέσω της συγκόλλησης και πίσω, και τα διεισδυτικά υγρά δεν θα έμπαιναν σε κάποια ρωγμή.

ΈΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΑ ΥΓΡΑ
Ας δούμε λοιπόν τα όσα σχετικά με τους ελέγχους που πραγματοποιούνται με τη χρήση διεισδυτικών υγρών. Χρησιμοποιούνται καταρχάς για την ανίχνευση επιφανειακών είτε διαμπερών αστοχιών/σφαλμάτων σε μη πορώδη υλικά και αποτελούν μια από τις βασικές μεθόδους μη καταστροφικών ελέγχων με πολυάριθμες εφαρμογές στην βιομηχανία.

Η ανίχνευση των αστοχιών/σφαλμάτων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την οπτική αντίθεση. Για τον λόγο αυτό οι επιθεωρήσεις προτείνεται να εκτελούνται υπό τις κατάλληλες συνθήκες φωτισμού. Η διαδικασία του ελέγχου με Διεισδυτικά Υγρά περιλαμβάνει τα εξής έξι βήματα:

 • Προκαθορισμός της επιφάνειας – Ξήρανση
 • Εφαρμογή διεισδυτή – Χρόνος Διείσδυσης
 • Αφαίρεση του επιφανειακού διεισδυτή – Ξήρανση
 • Εφαρμογή εμφανιστή – Ξήρανση – Εξόλκηση
 • Παρατήρηση των ενδείξεων – Καταγραφή
 • Μετά-καθαρισμός της επιφάνειας

Λίγο πιο λεπτομερώς λοιπόν, η επιθεώρηση με τη χρήση διεισδυτικής βαφής (Dye Penetrant ή DP), η οποία ονομάζεται επίσης επιθεώρηση με διεισδυτικά υγρά (Liquid Penetrate Inspection ή LPI) ή έλεγχος διεισδυτικού (Penetrate Testing ή PT), είναι μια ευρέως εφαρμοζόμενη και χαμηλού κόστους μέθοδος επιθεώρησης που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ελαττωμάτων στην επιφάνεια όλων των μη πορωδών υλικών (όπως είναι τα μέταλλα, τα πλαστικά, ή τα κεραμικά). Το διεισδυτικό μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα μη σιδηρούχα υλικά και σιδηρούχα υλικά. Συνήθως όμως για τα σιδηρούχα συστατικά ακολουθείται η επιθεώρηση με τα μαγνητικά σωματίδια, τα οποία ανιχνεύουν αστοχίες κάτω από την επιφάνεια.

Τα διεισδυτικά χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση ελαττωμάτων στην επιφάνεια των υλικών μετά από διεργασίες όπως η χύτευση, η σφυρηλάτηση και η συγκόλληση. Τα διεισδυτικά αποκαλύπτουν αστοχίες όπως ρωγμές, πορώδεις επιφάνειες, διαρροές σε προϊόντα που μόλις βγήκαν από την παραγωγή και ρωγμές που προκαλούνται από κόπωση σε εξαρτήματα εν λειτουργία. Τα διεισδυτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επιθεώρηση σχεδόν όλων των υλικών με τη βασική προϋπόθεση να μην έχουν πορώδη ή τραχιά επιφάνεια. Τα υλικά που μπορούν να επιθεωρηθούν είναι:

 • μέταλλα (αλουμίνιο, χαλκός, χάλυβας, τιτάνιο, κ.ά.)
 • γυαλί
 • πολλά κεραμικά υλικά
 • ελαστικά
 • πλαστικά

Η επιθεώρηση με διεισδυτικά υγρά δεν εφαρμόζεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Σε στοιχεία με σκληρή επιφάνεια, όπως τα υλικά που προκύπτουν από χύτευση σε άμμο και παγιδεύουν διεισδυτικό υγρό.
 • Σε πορώδη κεραμικά.
 • Σε υλικά με επικαλύψεις που δεν επιτρέπουν τη διείσδυση και επομένως την ανάδειξη ασυνεχειών.

Τα διεισδυτικά βασίζονται στην τριχοειδή δράση, όπου το υγρό χαμηλής επιφανειακής τάσης διεισδύει σε καθαρές και ξηρές ασυνέχειες της επιφάνειας. Το διεισδυτικό μπορεί να εφαρμοστεί στο δοκίμιο με εμβάπτιση, ψεκασμό ή βούρτσισμα. Αφού επιτραπεί επαρκής χρόνος διείσδυσης, η περίσσεια διείσδυσης αφαιρείται και εφαρμόζεται ο εμφανιστής. Ο εμφανιστής βοηθά στο να τραβήξει το διεισδυτικό από την ασυνέχεια/αστοχία έτσι ώστε μια αόρατη ένδειξη να γίνει ορατή στον επιθεωρητή. Η επιθεώρηση πραγματοποιείται υπό υπεριώδες ή λευκό φως, ανάλογα με τον τύπο του διεισδυτικού που χρησιμοποιείται – φθορισμού ή μη φθορισμού (ορατό).

Το βασικό πλεονέκτημα των διεισδυτικών υγρών είναι η βοήθεια που προσφέρουν κατά τον οπτικό έλεγχο, επειδή κάνουν τις ασυνέχειες/αστοχίες εύκολα ορατές στον επιθεωρητή. Η μέθοδος παράγει μια ασυνέχεια/αστοχία πολύ μεγαλύτερη και ευκολότερα ανιχνεύσιμη στο μάτι σε σχέση με την ίδια την ασυνέχεια. Όπως πολλοί γνωρίζουμε, πολλές ασυνέχειες είναι πολύ μικρές ή έχουν πολύ στενό άνοιγμα, πράγμα που τις περισσότερες φορές τις κάνει μη ανιχνεύσιμες με γυμνό μάτι. Επίσης, τα διεισδυτικά υγρά βελτιώνουν την ανίχνευση των ασυνεχειών/αστοχιών, καθώς αυξάνουν την οπτική αντίθεση ανάμεσα στην ασυνέχεια και το φόντο. Συνήθως τα διεισδυτικά υγρά είναι κόκκινου χρώματος, ώστε να δίνουν τη μέγιστη αντίθεση με το λευκό εμφανιστή. Κατά συνέπεια, ο εμφανιστής συμβάλλει στην αύξηση του επιπέδου της οπτικής αντίθεσης και συγχρόνως αποδεσμεύει το παγιδευμένο διεισδυτικό υγρό που έχει εγκλωβιστεί μέσα στην ασυνέχεια. Όταν διεξάγεται έλεγχος με φθορίζοντα διεισδυτικά υγρά, τότε φθορίζουν και δίνουν φως σε όλο το μήκος της ασυνέχειας/αστοχίας. Επισημαίνεται ότι το μάτι είναι πιο ευαίσθητο σε συνθήκες φθορίζοντος φωτισμού.

ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕ ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΑ ΥΓΡΑ
1 Προ-καθαρισμός:
Η υπό δοκιμή επιφάνεια, καθαρίζεται για την απομάκρυνση τυχόν ακαθαρσιών, χρωμάτων, λαδιών, λιπών, που θα μπορούσαν είτε να αποτρέψουν το διεισδυτικό να εισχωρήσει σε μια ασυνέχεια/αστοχία, είτε να προκαλέσουν άσχετες ή ψευδείς ενδείξεις. Οι μέθοδοι καθαρισμού μπορεί να περιλαμβάνουν διαλύτες, βήματα καθαρισμού με αλκαλικά, απομάκρυνση λιπαρών ουσιών με τη χρήση ατμού ή με υδροβολή. Ο τελικός στόχος αυτού του βήματος είναι μια καθαρή επιφάνεια όπου τυχόν ελαττώματα που υπάρχουν να είναι ανοιχτά στην επιφάνεια, στεγνά και χωρίς άλλες ουσίες.

2 Εφαρμογή του διεισδυτικού: Το διεισδυτικό εφαρμόζεται στη συνέχεια στην επιφάνεια του αντικειμένου που δοκιμάζεται. Το διεισδυτικό είναι συνήθως ένα λαμπρό χρωματιστό υγρό με υψηλή ικανότητα διαβροχής. Το διεισδυτικό αφήνεται (χρόνος παραμονής) να μουλιάσει στις πιθανές ασυνέχειες/αστοχίες (5 έως 30 λεπτά). Ο χρόνος παραμονής εξαρτάται κυρίως από το διεισδυτικό που χρησιμοποιείται, το υλικό που δοκιμάζεται και το μέγεθος των ασυνεχειών/αστοχιών που αναζητούνται. Όπως είναι αναμενόμενο, οι μικρότερες ασυνέχειες/αστοχίες απαιτούν μεγαλύτερο χρόνο διείσδυσης. Γενικά προτείνεται, να προσέχετε να μην εφαρμόζετε διεισδυτικό με βάση διαλύτη σε μια επιφάνεια η οποία πρέπει να επιθεωρείται με διεισδυτικό που πλένεται με νερό.

3 Αφαίρεση του επιπλέον διεισδυτικού: Το επιπλέον διεισδυτικό αφαιρείται στη συνέχεια από την επιφάνεια. Η μέθοδος αφαίρεσης εξαρτάται από τον τύπο του διεισδυτικού που χρησιμοποιείται. Κάποια αφαιρούνται με νερό (αφού έχουν βάση το νερό), άλλα με διαλύτες, άλλα είναι λιπόφιλα μετά-γαλακτωματοποιήσιμα ή υδρόφιλα μετά-γαλακτωματοποιήσιμα. Οι γαλακτωματοποιητές αντιπροσωπεύουν το υψηλότερο επίπεδο ευαισθησίας και αλληλεπιδρούν χημικά με το λιπαρό διεισδυτικό, ώστε να είναι δυνατό να αφαιρεθεί με ένα σπρέι νερού. Όταν χρησιμοποιείτε διαλύτη για την αφαίρεση του επιπλέον διεισδυτικού και πανί χωρίς χνούδι, είναι σημαντικό να μην ψεκάζετε τον διαλύτη απευθείας στην επιφάνεια δοκιμής, επειδή αυτό μπορεί να αφαιρέσει το διεισδυτικό από τις πιθανές ασυνέχειες/αστοχίες. Εάν το επιπλέον διεισδυτικό δεν αφαιρεθεί σωστά, μόλις εφαρμοστεί ο εμφανιστής, μπορεί να αφήσει ένα υπόλειμμα στην αναπτυγμένη περιοχή που μπορεί να καλύψει ενδείξεις ή πιθανά ελαττώματα. Επιπλέον, αυτό μπορεί επίσης να προκαλέσει ψευδείς ενδείξεις, οι οποίες δεν θα επιτρέψουν την διενέργεια κατάλληλης επιθεώρησης. Τέλος καλό είναι να γνωρίζετε, ότι η απομάκρυνση του υπερβολικού διεισδυτικού γίνεται προς μία κατεύθυνση είτε κάθετα είτε οριζόντια ανάλογα με την περίπτωση.

4 Εφαρμογή του εμφανιστή: Αφού αφαιρεθεί η περίσσεια του διεισδυτικού στο υπό έλεγχο κομμάτι, εφαρμόζεται ο εμφανιστής ο οποίος είναι λευκού χρώματος. Διατίθενται αρκετοί τύποι εμφανιστή, όπως: μη υδατικός υγρός, ξηράς σκόνης, εναιωρήσιμος στο νερό και υδατοδιαλυτός. Η επιλογή του εμφανιστή εξαρτάται από τη συμβατότητα με το διεισδυτικό (δεν μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει υδατοδιαλυτό ή αιωρούμενο εμφανιστή με διεισδυτικό που πλένεται με νερό), καθώς και από τις συνθήκες του ελέγχου. Κατά τη χρήση μη υδατικού υγρού εμφανιστή ή ξηράς σκόνης, το δείγμα πρέπει να στεγνώσει πριν από την εφαρμογή, ενώ οι διαλυτοί και αιωρούμενοι εμφανιστές εφαρμόζονται με το υπό έλεγχο κομμάτι, να παραμένει ακόμη υγρό, από το προηγούμενο βήμα. Ο μη υδατικός υγρός εμφανιστής διατίθεται στο εμπόριο σε δοχεία ψεκασμού αερολύματος και μπορεί να χρησιμοποιεί ακετόνη, ισοπροπυλική αλκοόλη ή ένα προωθητικό που είναι συνδυασμός των δύο. Τέλος ο εμφανιστής πρέπει να σχηματίζει ημιδιαφανή, ομοιόμορφη επίστρωση στην επιφάνεια.

Ο εμφανιστής «τραβάει» (αποδεσμεύει το παγιδευμένο υγρό του διεισδυτή και αναδεικνύει στην επιφάνεια την ασυνέχεια/αστοχία) το διεισδυτικό από τα σημεία που υπάρχουν ασυνέχειες/αστοχίες, στην επιφάνεια του κομματιού και σχηματίζει μια ορατή ένδειξη. Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων και ο χαρακτηρισμός των αστοχιών από τις ενδείξεις που βρέθηκαν συνήθως απαιτούν μια σχετική εκπαίδευση. Από ένα σημείο και μετά βέβαια μιλάει και η αποκτηθείσα εμπειρία. Αυτό που πρέπει να έχετε στο μυαλό σας είναι ότι το μέγεθος της ένδειξης δεν είναι και το πραγματικό μέγεθος της ασυνέχειας/αστοχίας.

5 Επιθεώρηση: Ο επιθεωρητής για να εξετάσει το υπό έλεγχο κομμάτι, στο οποίο έχει κάνει δοκιμή με διεισδυτική βαφή καλό θα είναι να χρησιμοποιήσει φως. Προτείνεται φως με επαρκή ένταση (περίπου 1100 lux). Στην περίπτωση ελέγχων με φθοριώδη διεισδυτικά υγρά (για ελέγχους σε χαμηλά επίπεδα φωτισμού), χρησιμοποιείται υπεριώδης ακτινοβολία (UV-A), έντασης περίπου 1.000 μικροβατ ανά εκατοστό τετραγωνικό. Η επιθεώρηση της επιφάνειας δοκιμής πρέπει να πραγματοποιηθεί μετά από 10 έως 30 λεπτά χρόνος (χρόνος που απαιτείται για τον εμφανιστή να λειτουργήσει) και εξαρτάται από το διεισδυτικό και τον εμφανιστή που χρησιμοποιούνται. Το χρονικό αυτό διάστημα επιτρέπει την εξαγωγή του εγκλωβισμένου διεισδυτικού υγρού από τις επιφανειακές ασυνέχειες/αστοχίες. Ο επιθεωρητής (ή όποιο άτομο πραγματοποιεί τον έλεγχο) έπειτα παρατηρεί το δείγμα για σχηματισμό ενδείξεων ασυνεχειών/αστοχιών όταν χρησιμοποιεί ορατή βαφή. Είναι επίσης καλή πρακτική να παρατηρείτε τις ενδείξεις αυτές, καθώς σχηματίζονται. Στη συνέχεια ο επιθεωρητής καθορίζει το αν μια ασυνέχεια/αστοχία είναι αποδεκτή. Επίσης προσπαθεί να καθορίσει την ασυνέχεια (όρια, θέση, διαστάσεις). Ένα πολύ σημαντικό βήμα στην αξιολόγηση είναι η αποτύπωση του ελεγχόμενου αντικειμένου και η λεπτομερής αναφορά και καταγραφή της κατάστασής του σε τεχνικό έντυπο.

6 Καθαρισμός μετά τον έλεγχο: Η επιφάνεια στην οποία πραγματοποιήθηκε η δοκιμή πρέπει να καθαριστεί μετά από την επιθεώρηση και την καταγραφή πιθανών ασυνεχειών/αστοχιών, διότι διαφορετικά μπορεί να επηρεαστεί το υπό δοκιμή κομμάτι κατά τη χρήση του.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
Κλείνοντας αυτό το πρακτικό αφιέρωμα, κρατάμε τα τρία κύρια πλεονεκτήματα των διεισδυτικών υγρών σε σχέση με τις άλλες τεχνικές μη Καταστροφικών Δοκιμών:

 • Η εφαρμογή των διεισδυτικών υγρών, μια σχετικά απλή και εύκολη τεχνική, είναι πολύ εύκολα εφαρμόσιμη αρκεί να τηρηθούν κάποιες ουσιώδεις οδηγίες.
 • Δεν απαιτούν πολύπλοκο ή πολυδάπανο εξοπλισμό.
 • Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο σε ηλεκτρικά αγώγιμα, όσο και σε μη αγώγιμα υλικά, σιδηρομαγνητικά είτε μη-σιδηρομαγνητικά.

Η ανάπτυξη… στην πρίζα

Στα τέλη του 2018, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κυκλοφορούσαν στην Ελλάδα δεν ξεπερνούσαν τα 664 οχήματα. Ο αριθμός αυτός αναμένεται σχεδόν να 15πλασιαστεί μέσα στους επόμενους 18 μήνες, δηλαδή έως και τις αρχές του 2022, ενώ, μέχρι το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας εκτιμάται ότι μπορεί να αυξηθεί κατά περίπου 120 φορές! Οι αριθμητικοί στόχοι δείχνουν από μόνοι τους ότι η ηλεκτροκίνηση είναι ένα από τα σημαντικότερα οράματα που έχουν τεθεί σε εθνικό επίπεδο για την εξέλιξη της επιχειρηματικότητας, την αύξηση των επενδύσεων, αλλά και την ανάπτυξη βασικών υποδομών, οι οποίες μπορούν αναντίρρητα να δώσουν ώθηση στον ελληνικό βιομηχανικό και κατασκευαστικό κλάδο. Για την ακρίβεια, από τα 664 ηλεκτρικά οχήματα του 2018, τα υπουργεία Μεταφορών και Περιβάλλοντος φιλοδοξούν να δημιουργήσουν έναν νέο ηλεκτροκίνητο στόλο 10.000 οχημάτων. Για το 2030, ο στόχος είναι ακόμα πιο μεγαλεπήβολος, καθώς, σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, στην χώρα μας μπορούν να κυκλοφορούν περί τα 80.000 νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα οποία θα αντιστοιχούν στο 33% των πωλήσεων των νέων οχημάτων. Η επίτευξη αυτού του σχεδιασμού, έστω και κατά προσέγγιση, είναι αυτονόητο ότι κρύβει πολλαπλές ευκαιρίες για την παραγωγή ενός αυτόνομου ποσοστού του ελληνικού ΑΕΠ, το οποίο μπορεί να δημιουργηθεί από την ηλεκτροκίνηση και να βασιστεί σε αυτήν για περαιτέρω ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Κι αυτό διότι η ιστορικά σημαντική στροφή στον τρόπο κινητικότητας προϋποθέτει τη στήριξη της εγχώριας βιομηχανικής παραγωγής και την εγκατάσταση ενός ολόκληρου δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Για να γίνει πλήρως κατανοητή η ώθηση που μπορεί να δώσει η ηλεκτροκίνηση στην εθνική οικονομία, αρκεί να αναφερθεί ότι θετικό αναπτυξιακό πρόσημο έχει ακόμα και η προσαρμογή στα «ηλεκτρικά» δεδομένα επαγγελματικών κλάδων όπως οι αντιπροσωπείες πώλησης και οι εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, οι τεχνικοί και μηχανικοί συντήρησης οχημάτων, οι επιχειρήσεις πάρκινγκ, οι επιχειρήσεις διανομών και ταχυμεταφορών, ακόμα και ο κλάδος των τουριστικών επαγγελμάτων.

ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ
Το νομοσχέδιο για την ηλεκτροκίνηση παρουσιάστηκε στις 5 Ιουνίου, ενώ εντός του Ιουλίου, έχει εξαγγελθεί η έναρξη λειτουργίας της κρατικής ψηφιακής πλατφόρμας, μέσω της οποίας θα εγκρίνονται οι επιδοτήσεις για την αγορά νέων ηλεκτρικών οχημάτων από ιδιώτες και εταιρείες. Το πλαίσιο που αφορά την υποστήριξη των επιδοτήσεων που θα δοθούν εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς, καθώς η χρηματοδοτική στήριξη στις αγορές των νέων οχημάτων θεωρείται «κλειδί» για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Για τις αγορές ή για μισθώσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων από φυσικά πρόσωπα, προβλέπεται ενίσχυση ύψους 15% και έως 5.500 ευρώ, για ηλεκτρικά δίκυκλα, η ενίσχυση φτάνει το 20% και έως 800 ευρώ, ενώ το ποσοστό της ενίσχυσης ανεβαίνει στο 40% για αγορά ηλεκτρικού ποδηλάτου. Παράλληλα, έχει προβλεφθεί η επιδότηση της αγοράς έξυπνου οικιακού φορτιστή με 500 ευρώ, αλλά και η επιβράβευση με 1.000 ευρώ, εφόσον ο αγοραστής επιλέξει αντικατάσταση του παλαιού του οχήματος. Αντίστοιχα ποσά και ποσοστά επιδότησης ισχύουν και για τα εταιρικά οχήματα, ενώ ιδιαίτερο βάρος δίνεται στα ταξί. Για τους ιδιοκτήτες των ταξί, το ποσό ενίσχυσης αγοράς ή μίσθωσης ηλεκτρικού οχήματος φτάνει τις 8.000 ευρώ, ενώ η αντικατάσταση του παλαιού ταξί επιβραβεύεται με 2.500 ευρώ. Εκτός αυτών, το νομοσχέδιο εντάσσει και τα απαραίτητα φορολογικά κίνητρα, τα οποία ανέρχονται σε 1.200 ευρώ για τα ιδιωτικά οχήματα, τα οποία υπερδιπλασιάζονται σε 2.480 ευρώ για τις εταιρείες. Μαζί με τη μείωση του ΦΠΑ από το 24% στο 13%, το συνολικό πακέτο χρηματοδότησης της ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα φτάνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ, μόνο για τους πρώτους 18 μήνες από τη στιγμή που ο νέος νόμος θα τεθεί σε ισχύ. Έτσι, βάσει των κυβερνητικών σχεδιασμών, τα 10.000 ηλεκτρικά οχήματα που σύμφωνα με το στόχο θα κυκλοφορούν στην Ελλάδα έως τις αρχές του 2020 θα αφορούν σε 1.700 καινούρια ηλεκτρικά ΙΧ αυτοκίνητα, 1.500 καινούρια ηλεκτρικά ταξί, 1.500 καινούρια ηλεκτρικά ποδήλατα, 1.500 καινούρια ηλεκτρικά δίκυκλα και σε 5.000 καινούρια ηλεκτρικά εταιρικά οχήματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχει πρόβλεψη και για τα οχήματα του δημοσίου τομέα, καθώς στις δημόσιες προμήθειες οχημάτων καθιερώνεται ποσόστωση. Μέχρι τον Αύγουστο του 2021 σχεδιάζεται το 25% των νέων οχημάτων να αφορούν σε ηλεκτρικά οχήματα, προκειμένου να εκσυγχρονιστεί και ο στόλος των δημοσίων οχημάτων. Την ίδια περίοδο, οι επιδοτήσεις εκτιμάται ότι θα δημιουργήσουν και το πρώτο δίκτυο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Κατά τον επόμενο ενάμιση χρόνο υπολογίζεται ότι μπορεί να αναπτυχθεί ένα δίκτυο 1.000 «έξυπνων» ηλεκτρικών φορτιστών, αποκλειστικά και μόνο σε κατοικίες!

ΟΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ
Εκτός όμως από τους οικιακούς φορτιστές, το νομοσχέδιο εστιάζει σε μια σειρά άλλων πολυσύχναστων χώρων οι οποίοι κρίνονται κομβικοί για την επέκταση του δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Σε αυτά περιλαμβάνονται οι σταθμοί των εθνικών οδών, τα λιμάνια και τα αεροδρόμια, τα εμπορικά κέντρα, οι δημόσιοι και ιδιωτικοί χώροι στάθμευσης, ακόμα και τα μεγάλα εμπορικά κέντρα. Μέχρι το 2025 θεωρείται ότι τα σημεία φόρτισης μπορούν να εκτοξευτούν αριθμητικά στον αδιανόητο –με τα μέχρι πρότινος δεδομένα– αριθμό των 10.000 για ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. «Τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης στη χώρα μας είναι σημαντικό ότι αντιμετωπίζουν σφαιρικά το ζήτημα. Δεν περιορίζονται μόνο στην απόκτηση και χρήση των ηλεκτρικών οχημάτων, αλλά επεκτείνονται προς την κατεύθυνση του δικτύου υποδομών φόρτισης, που αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την εξάπλωση της χρήσης των ΗΟ», αναφέρει ο Σταύρος Παπαθανασίου, καθηγητής στον Τομέα Ηλεκτρικής Ισχύος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ειδικά για τα σημεία φόρτισης, που αποτελούν το βασικότερο προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης, το νομοσχέδιο έχει προβλέψει την ανάπτυξη των υποδομών φόρτισης με στόχο την πλήρη γεωγραφική κάλυψη της ελληνικής επικράτειας. Επίσης, όλα τα σημεία θα καταχωρηθούν σε ένα ηλεκτρονικό μητρώο καταγραφής όλων των δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης, με το οποίο ο πολίτης θα μπορεί να είναι συνδεδεμένος. Με αυτόν τον τρόπο, ένας οδηγός μπορεί να λαμβάνει ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο, μέσω του κινητού τηλεφώνου για την διαθεσιμότητα του εγγύτερου σημείου φόρτισης. «Οι επιδοτήσεις για την εγκατάσταση φορτιστών ιδιωτικής χρήσης είναι σημαντικές, καθώς διευκολύνουν την απόκτηση τεχνικά άρτιων συστημάτων, αλλά ακόμη πιο σημαντικές είναι οι υπόλοιπες πρωτοβουλίες που αναμένονται μέσω του νέου νομοσχεδίου και οι οποίες έχουν τύχει επεξεργασίας και συζήτησης στο πλαίσιο της σχετικής με την ηλεκτροκίνηση Διυπουργικής Επιτροπής. Αφορούν την καθιέρωση ενός βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης και διαχείρισης των δημόσιων υποδομών φόρτισης, την οργάνωση ενός ρεαλιστικού πλαισίου αγοράς για την υποστήριξη επιχειρηματικής δραστηριότητας σε θέματα λειτουργίας υποδομών και παροχής υπηρεσιών επαναφόρτισης, την ενίσχυση της εγχώριας βιομηχανίας κατασκευής φορτιστών, την επίλυση σημαντικών ζητημάτων που σχετίζονται με την αδειοδότηση, την ηλεκτροδότηση και την εκπροσώπηση των υποδομών φόρτισης στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας», προσθέτει ο καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, τονίζοντας τις δυνατότητες που έχει η ηλεκτροκίνηση να ενισχύσει πολλαπλούς τομείς της ελληνικής οικονομίας. Για τον ίδιο λόγο, δεν είναι καθόλου αμελητέο το βάρος που δίνεται από το νομοσχέδιο της ηλεκτροκίνησης στην προσέλκυση επενδύσεων που σχετίζονται με τον τομέα της ηλεκτροκίνησης. Τα απαιτούμενα δίκτυα φόρτισης, η κατασκευή των ανταλλακτικών των ηλεκτρικών κινητήρων και οι μπαταρίες απαιτούν βιομηχανικά μεγέθη πολύ μικρότερα από εκείνα που απαιτούνται για την εγκατάσταση και την λειτουργία μιας αυτοκινητοβιομηχανίας. Έτσι, νομοθετικά προβλέπονται και κίνητρα για την προσέλκυση των παραγωγικών επενδύσεων στην «αλυσίδα» της ηλεκτροκίνησης, με τρία σημαντικά μέτρα, που αφορούν την επιβολή μειωμένου φορολογικού συντελεστή κατά 5%, αυξημένους συντελεστές απόσβεσης παγίων (δίνοντας δυνατότητα απόσβεσης σε μόλις τρία χρόνια από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας) και τέλος, μείωση των εργοδοτικών εισφορών για κάθε νέα θέση εργασίας που δημιουργείται.

Η ΑΠΟΔΟΣΗ
Οι επιδοτήσεις σε αγορές οχημάτων και υποδομές στοχεύουν στην υπέρβαση ενός σημαντικού εμποδίου που υπάρχει σήμερα για την αύξηση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και το οποίο αφορά την υψηλή τιμή των οχημάτων. Βεβαίως, εμπόδιο αποτελούν και οι επιφυλάξεις των οδηγών για την απόδοση των εν λόγω οχημάτων. Σε αυτό το ερώτημα, η απάντηση έρχεται από την τεχνολογία. «Οι τεχνολογικές εξελίξεις στα ηλεκτροκίνητα οχήματα και τα συγκριτικά χαρακτηριστικά τους τόσο από πλευράς λειτουργικότητας όσο και από πλευράς κόστους σε σχέση με τα συμβατικά εντοπίζονται κυρίως στα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας. Οι σημαντικές βελτιώσεις που έχουν επιτευχθεί την τελευταία δεκαετία στις μπαταρίες με βάση το λίθιο σε πυκνότητα ισχύος και ενέργειας, αλλά και οι σημαντικές μειώσεις του κόστους τους προοιωνίζουν ότι σε βάθος χρόνου πενταετίας τα ηλεκτρικά οχήματα θα είναι πλέον πλήρως ανταγωνιστικά ως προς τα αντίστοιχα συμβατικά που βασίζονται σε κινητήρες εσωτερικής καύσεως», δηλώνει ο Αντώνης Κλαδάς, καθηγητής του Τομέα Ηλεκτρικής Ισχύος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ακόμα, η έμφαση που δίνεται από όλες τις αυτοκινητοβιομηχανίες στην εξέλιξη των ηλεκτρικών αυτοκινήτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει και τον χρόνο φόρτισης των οχημάτων. «Ένα σημαντικό θέμα προς την κατεύθυνση αυτή είναι και η ανάπτυξη κατάλληλου δικτύου φορτιστών, οι οποίοι δεν έχουν ιδιαίτερα υψηλό κόστος, αλλά είναι απαραίτητοι προκειμένου να εξασφαλισθεί η αυτονομία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Επιπλέον, εκτιμώ ότι η επικουρική βοήθεια των έξυπνων φορτιστών των ηλεκτρικών οχημάτων προς τα ηλεκτρικά δίκτυα, μέσω ευέλικτης διαχείρισης μέρους της αποθηκευμένης ενέργειας στις μπαταρίες τους, αναμένεται να αποτελέσει στο μέλλον ένα σημαντικό κίνητρο και να οδηγήσει στην επικράτησή τους σε βάθος χρόνου δεκαετίας», εκτιμά ο καθηγητής του ΑΠΘ.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ
Βεβαίως, πέραν από τους φιλόδοξους στόχους και τις εντυπωσιακές εξαγγελίες, η στρατηγική για την ηλεκτροκίνηση έχει αποκτήσει και τους επικριτές της, πριν ακόμα να ψηφιστεί ο νέος νόμος από τη Βουλή. «Όχι μόνο τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν δε θα δώσουν ώθηση στην αγορά αλλά αντίθετα θα φέρουν το ακριβώς αντίστροφο αποτέλεσμα αφού αφενός οι επιδοτήσεις αφορούν μόνο τα γερά πορτοφόλια, αφετέρου η απαγόρευση της εισαγωγής και η μη παροχή κινήτρων για ανανέωση του παλιού στόλου θα αναγκάσει τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων που δεν έχουν δυνατότητα να αγοράσουν καινούριο αυτοκίνητο να διατηρήσουν το παλιό τους όχημα. Ήδη οι ιδιοκτήτες ταξί ζητούν την επιδότηση μεταχειρισμένων ΙΧ 5ετίας για να ανανεώσουν τον στόλο των οχημάτων τους», λέει από την πλευρά του ο Κωνσταντίνος Κυράτσος, πρόεδρος του Συνδέσμου Εμπόρων Εισαγωγέων Αυτοκινήτων Ελλάδος (ΣΕΕΑΕ). Για μεγάλη μερίδα των εισαγωγέων και των εμπόρων αυτοκινήτων της χώρας μας, οι εκτιμήσεις για τον αριθμό των ηλεκτρικών οχημάτων στην χώρα μας έως το 2030 φαντάζουν ανεδαφικές, παρά το γεγονός ότι η ηλεκτροκίνηση βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις μεταφορές. «Οι εξελίξεις στην αυτοκίνηση είναι ραγδαίες εξαιτίας των αυστηρών ορίων που έχει θέσει η ΕΕ στις εκπομπές CO2. Με βάση την ταχύτητα προόδου των έργων υποδομής στη χώρα μας γενικά, τα 10 χρόνια φαίνονται πολύ λίγα ώστε να ολοκληρωθούν με επάρκεια τα έργα υποδομής. Η εξέλιξη των ηλεκτρικών αυτοκινήτων κοστίζει πολλά δισ. ευρώ στα εργοστάσια και θα χρειαστούν χρόνια για να γίνουν τόσο αποδοτικά όσο τα αντίστοιχα ΙΧ με κινητήρες εσωτερικής καύσης, ενώ ο χρόνος φόρτισής τους, καθώς και η αυτονομία των μπαταριών θα βελτιώνεται κάθε χρόνο και περισσότερο. Όμως ήδη κάποιες αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν στρέψει την προσοχή τους στα αυτοκίνητα που κινούνται με… υδρογόνο. Οπότε η εξέλιξη μπορεί να μετατοπιστεί στα οχήματα Fuel Cells», προσθέτει ο Κωνσταντίνος Κυράτσος.

Αυτοματισμοί στα κέντρα αποθήκευσης και διανομής: είδος πολυτελείας ή είδος πρώτης ανάγκης στη μετά COVID-19 εποχή;

Η πανδημία του κορωνοϊού έσκασε σαν κομήτης καθότι η ταχύτητα με την οποία η εξάπλωση του ξεπέρασε τα κινεζικά σύνορα και εξαπλώθηκε στην υφήλιο μόνο με αυτό το υπερκοσμικό φαινόμενο μπορεί να παραλληλιστεί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η γείτονα Ιταλία στην οποία κρούσματα μέσα σε 25 μέρες αυξήθηκαν από τα 100 στα 41.000!

Και την ώρα που αυτή η πρωτοφανής υγειονομική πρόκληση είχε τρομοκρατήσει την κοινωνία και η ιατρική κοινότητα είχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη ρύθμιση των εξελίξεων, οι αποθήκες ήταν επιτακτικό να συνεχίσουν να λειτουργούν και να εξυπηρετούν, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση των πολιτών σε αγαθά. Διάφορα «πυροσβεστικά» μέτρα εφαρμόστηκαν όπως η κατάτμηση του προσωπικού σε ομάδες και βάρδιες ή της αποθήκης σε ειδικές ζώνες προκειμένου να εξασφαλιστεί η ολοκλήρωση των παραγγελιών, όπου σε μερικές περιπτώσεις ήταν και αισθητά περισσότερες (π.χ. super markets, e-shop), χωρίς να πλήττεται η υγειά των εργαζομένων.

Ο κορωνοϊός σήμερα βρίσκεται σε μια περίοδο ύφεσης χωρίς να μας έχει εγκαταλείψει στο ελάχιστο, ερχόμενος να αναδείξει ακόμα περισσότερο μια ανάγκη η οποία στην Ευρώπη έχει αναγνωριστεί εδώ και καιρό. Η ανάγκη για αυτοματοποίηση των αποθηκών! Όταν μιλάμε για αυτοματοποίηση των αποθηκών αναφερόμαστε στην τάση της σημερινής εποχής για συλλογή σε επίπεδο τεμαχίου (micropicking) και εγκατάλειψη της παλέτας, όπου εφαρμόζονται αποθηκευτικά συστήματα ελεγχόμενα από μηχανογραφικά συστήματα στα οποία τα προϊόντα οδηγούνται στους εργαζόμενους των οποίων η κινητικότητα εντός της αποθήκης περιορίζεται στο ελάχιστο (Goods to person συστήματα). Η αυτοματοποίηση στις αποθήκες φέρνει: τη μείωση σφαλμάτων στις διαδικασίες, μείωση εργατικού κόστους και μεγαλύτερη εκμετάλλευση διαθέσιμου χώρου.

Αυτοματοποίηση αποθηκών
Αυτή αποτελεί ένα κομμάτι έρευνας στο οποίο τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί ραγδαία πρόοδος και έχουν επενδυθεί σημαντικά κεφάλαια. Η τάση αυτή αποτυπώνεται και στις προβλέψεις για διπλασιασμό της αγοράς των αυτοματισμών σε αποθήκες από 13 σε 27 δισ. δολάρια μέχρι το 2025. Σήμερα, οι λύσεις που παρέχονται στη διεθνή αγορά συνοψίζονται στα εξής 4 concept: cube, warehouse robots,shuttle systems και miniload.

Ας ξεκινήσουμε από το πιο ριζοσπαστικό ας επιτραπεί η λέξη σύστημα, τον κύβο. Ο τρόπος με τον οποίο το cube system δεν μοιάζει με κανένα άλλο σύστημα είναι η κατάργηση των διαδρόμων. Η διάταξη αυτού του συστήματος αποτελείται από στοίβες (grids) κουτιών, οι οποίες διατάσσονται η μια δίπλα στην άλλη στους άξονες χ και ψ, συνθέτοντας τον κυβικό αυτό σχηματισμό. Η συλλογή (picking) των κουτιών γίνεται με τη χρήση ειδικών τροχοφόρων ρομπότ (vehicles) τα οποία αντλούν κατακόρυφα από την εκάστοτε στοίβα το ζητούμενο κουτί. Το σύστημα ελέγχεται από δικό του μηχανογραφικό σύστημα και είναι αρκετά «έξυπνο» ώστε τα κουτιά τα οποία βρίσκονται πάνω από το κουτί το οποίο απαιτείται να συλλεχθεί να τα κατανείμει σε άλλες θέσεις, τις οποίες θυμάται και με τέτοιο τρόπο ώστε κουτιά με κωδικούς οι οποίοι συλλέγονται λιγότερο συχνά (slow-moving) να συγκεντρώνονται στις κάτω θέσεις των στοιβών. Τέλος, καθότι το μέγιστο ύψος στο οποίο μπορεί να φτάσει η διάταξη είναι τα 7,4 μ. η λύση ενδείκνυται και για εγκαταστάσεις που οι τοπικοί πολεοδομικοί όροι περιορίζουν το ύψος της αποθήκης.

Οι καινοτομίες
Η Amazon ήταν αυτή που σύστησε στη διεθνή αγορά την τεχνολογία των warehouse robots πριν από περίπου 10 χρόνια και έκτοτε αρκετές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της τεχνολογίας αποθηκών έχουν αναπτύξει ανάλογες λύσεις. Η καινοτομία εδώ έγκειται στο ότι τα ράφια κινούνται εντός της αποθήκης προς τον εργαζόμενο. Όταν μιλάμε για ράφια αναφερόμαστε σε ραφιέρες ύψους 1,5-2 μέτρων και βάρους, που να μπορεί να μεταφερθεί από τα robot, φορτίου 500-600 κιλών. Κατά συνέπεια τα προϊόντα βρίσκονται σε κουτιά πάνω στις ραφιέρες και το μηχανογραφικό σύστημα το οποίο ελέγχει τα robot φροντίζει να έρχονται οι ραφιέρες στους σταθμούς στους οποίους γίνεται η συλλογή από τους εργαζομένους με κριτήριο το πλήθος των τεμαχίων που ζητά η εκάστοτε παραγγελία. Κάτι που καθιστά αυτό το σύστημα μοναδικό είναι η ευελιξία του σε ό,τι αφορά τη μεταφορά του σε άλλη εγκατάσταση σε αντίθεση με διατάξεις ραφιών που κάτι τέτοιο είναι αδύνατο.

Κι αν κάποιος αναρωτηθεί αν στην Ελλάδα έχει έρθει κάποια από αυτές τις καινοτομίες στους αυτοματισμούς αποθήκης, τότε μπορεί να επισκεφθεί την αποθήκη της TRADE LOGISTICS (ΙΚΕΑ, Intersport), στο σχεδιασμό της οποίας συμμετείχε η PLANNING και μάλιστα βραβεύτηκε το 2009 με το European Supply Chain Excellence Award.

Shuttle & Μiniload
Το σύστημα που χρησιμοποιείται στην ανωτέρω αποθήκη είναι το shuttle system, όπου ο δομικός λίθος του είναι οι τροχοφόρες πλατφόρμες που μεταφέρουν τα κουτιά στα οποία αποθηκεύονται τα προϊόντα. Η διάταξη αυτού του συστήματος είναι ένα πλέγμα με ράφια για κουτιά, συνήθως 2 σε βάθος, στους διαδρόμους μεταξύ των οποίων εδράζονται κατάλληλοι οδηγοί για την κίνηση των πλατφορμών. Οι πλατφόρμες κινούνται κατά μήκος ενός διαδρόμου και μεταφέρουν κουτιά από και προς τους ανελκυστήρες από τους οποίους γίνεται η εξαγωγή κουτιών προς συλλογή, η ανατροφοδοσία των θέσεων, αλλά και η μεταφορά της πλατφόρμας σε άλλο διάδρομο. Τέλος στη βάση τους οι ανελκυστήρες συνήθως καταλήγουν σε ένα σύστημα ραουλοδρόμων ή ταινιοδρόμων που εξασφαλίζουν την επικοινωνία του συστήματος με την υπόλοιπη αποθήκη. Το σύστημα αυτό εκμεταλλεύεται βέλτιστα αποθήκες μεγάλου ύψους, αλλά και μήκους (highbay), με δυνατότητα να φτάσουν μέχρι τα 24 μέτρα σε ύψος και 200 σε βάθος.

Το miniload θυμίζει το shuttle, αλλά διαφέρει αρχικά στη διάταξη των ραφιών για τα κουτιά θυμίζοντας τα συμβατικά παλετόραφα, όμως στο διάδρομο αντί για περονοφόρα κινείται ένα μηχάνημα (crane) καθ’ ύψος και κατά μήκος του διαδρόμου με τη βοήθεια μια ράγας-οδηγού στο μέσον του διαδρόμου στο δάπεδο. Κάθε διάδρομος έχει το δικό του μηχάνημα και γι’ αυτό η βέλτιστη πρακτική στο miniload είναι τα προϊόντα να μην είναι ποτέ αποθηκευμένα σε ένα μόνο διάδρομο. Η έξοδος της διάταξης είναι ανάλογη με αυτή του shuttle system, δηλαδή ένα σύστημα ραουλοδρόμων ή ταινιοδρόμων που εξασφαλίζουν την επικοινωνία του συστήματος με την υπόλοιπη αποθήκη. Μια αξιολόγηση των ως άνω συστημάτων σε μια κλίμακα 1-5 με 5 την ευμενέστερη περίπτωση και 1 τη δυσμενέστερη ανά κριτήριο, παρουσιάζεται στον διπλανό πίνακα.

Συμπερασμα
Στην μετά Covid-19 εποχή όπου η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων θα βασίζεται ακόμα περισσότερο στα logistics, η στροφή στην αυτοματοποίηση των αποθηκών αποτελεί μονόδρομο.

Η πιστοποίηση σώζει τη βιομηχανία

Κατά την κατασκευή οποιουδήποτε τύπου προϊόντος, η συνολική ποιότητα και η ικανοποίηση των πελατών είναι εξαιρετικά σημαντικές. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για σύνθετα προϊόντα όπως π.χ. τα οχήματα. Η διασφάλιση ποιότητας μπορεί να περιπλέκεται ακόμη περισσότερο όταν κατασκευαστικά στοιχεία και εξαρτήματα που είναι απαραίτητα για το τελικό προϊόν, κατασκευάζονται σε διαφορετικά εργοστάσια σε όλο τον κόσμο. Αυτή η πρακτική είναι συνηθισμένη για χυτά πλαστικά μέρη που αποτελούν το εσωτερικό του οχήματος, όπως αεραγωγοί, βάσεις κινητών τηλεφώνων κ.ά.

Επειδή αυτά τα είδη είναι εξαιρετικά ορατά και χρησιμοποιούνται καθημερινά από τον πελάτη, τα στιβαρά σχέδια και η σωστή κατασκευή είναι απολύτως απαραίτητα. Εδώ υπεισέρχεται ο ρόλος των προτύπων και η μεγάλη πρόκληση για τους κατασκευαστές να μετρούν συνεχώς, να αξιολογούν και να βελτιώνουν συστήματα που διασφαλίζουν τη συνολική ποιότητα και αξιοπιστία του εκάστοτε προϊόντος. Ως αποτέλεσμα, οι κατασκευαστές καλούνται να επαληθεύουν ότι όλα τα προϊόντα ταιριάζουν σωστά και ότι λειτουργούν άψογα κάθε φορά.

Αυτό λοιπόν που «πουλάει» η εταιρεία πρέπει να βελτιώνεται συνεχώς για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της αγοράς. Αυτή είναι βέβαια η μία παράμετρος. Η άλλη είναι ότι θα πρέπει επίσης να ανταποκρίνεται και στις προσδοκίες του πελάτη. Πρέπει με άλλα λόγια η εκάστοτε εταιρεία να υλοποιεί μια ποιοτική προσέγγιση που να συγκεντρώνει και να οργανώνει όλες τις πτυχές της λειτουργίας της προς την επίτευξη ποιοτικών στόχων.

Ποιοι είναι οι στόχοι της προσέγγισης ποιότητας;

Η εφαρμογή ενός πρωτοκόλλου πιστοποίησης στη βιομηχανία στοχεύει στον έλεγχο, τη διασφάλιση και τον σχεδιασμό της ποιότητας. Περιλαμβάνει απαραίτητα τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών. Αυτό συνδέεται φυσικά και με τις διαδικασίες κατασκευής.

Οι κύριοι στόχοι της προσέγγισης ποιότητας είναι να αυξηθεί η ικανοποίηση των πελατών και, γενικότερα, να επιτρέψει στην εταιρεία να αποκτήσει αποδοτικότητα και απόδοση. Ωστόσο, ο πελάτης δεν είναι η μόνη πλευρά που θα ικανοποιηθεί όταν αναπτυχθεί και εφαρμοστεί μια ποιοτική προσέγγιση. Οι προμηθευτές, οι μέτοχοι, αλλά και το προσωπικό της εταιρείας πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη. Όλοι αυτοί οι παράγοντες μαζί αποτελούν την έννοια της παγκόσμιας ποιότητας.

Για το πόσο σημαντικός και ουσιαστικός είναι ο ρόλος της πιστοποίησης σε κάθε φάση λειτουργίας της επιχείρησης και πώς μπορεί να συμβάλει στην αποδοτικότητα, την ανάπτυξη, την εξωστρέφεια και την ευμάρεια αυτής ο Αστέριος Λιάλιος, διευθυντής Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Ασπροπύργου ΕΛΠΕ λέει χαρακτηριστικά ότι ουσιαστικά «η πιστοποίηση έρχεται να επιβεβαιώσει ότι ο τρόπος λειτουργίας μιας επιχείρησης ικανοποιεί τις απαιτήσεις ενός συγκεκριμένου διεθνούς προτύπου. Επιπρόσθετα, επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση εφαρμόζει τον κύκλο της -βελτίωσης (plan- do- check- act), άρα είναι σε μια διαρκή διαδικασία ανάληψης ενεργειών για την επίτευξη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων και περαιτέρω βελτίωσης των επιδόσεών της. Σημαντικό είναι επίσης ότι η απόκτηση μιας πιστοποίησης παρέχει την «έξωθεν καλή μαρτυρία» στους συνεργάτες, πελάτες, προμηθευτές υλικών και υπηρεσιών, κλπ., αλλά και στις Αρχές, για την εφαρμογή ενός συστηματικού τρόπου διαχείρισης του συγκεκριμένου θέματος (π.χ. των θεμάτων Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία)».

Εξάλειψη ανωμαλιών για να ανταποκριθείτε καλύτερα στις προσδοκίες των πελατών

Σε γενικές γραμμές, εναπόκειται στην εταιρεία να διασφαλίσει ότι η ποιότητα της παραγωγής ελέγχεται, ότι οι απαιτήσεις των πελατών ικανοποιούνται και εν τέλει ότι πρέπει να μειώνει τις δυσλειτουργίες και τις ανωμαλίες που μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα και να υποστηρίξουν την ανταγωνιστικότητά της. Συγκεκριμένα, όταν εντοπίζεται μια ανωμαλία, αυτή θα πρέπει να αναφέρεται σε ένα Φύλλο Συμμόρφωσης το οποίο στη συνέχεια αναλύεται ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για να την εξάλειψη του προβλήματος, με βιώσιμο πάντα τρόπο. Το ΦΣ δείχνει συνήθως τα στοιχεία αναγνώρισης της ανωμαλίας (αναγνωριστικό, βαρύτητα, ημερομηνία κ.ά.), την περιγραφή και την απόκρισή του. Οι δυσλειτουργίες, όπως ο βαθμός ελέγχου των λειτουργιών, συγκαταλέγονται επίσης στις πτυχές που ελέγχονται από τον εσωτερικό έλεγχο, γεγονός που καθιστά δυνατή τη σύνταξη μιας επισκόπησης των πτυχών που πρέπει να βελτιωθούν (μη συμμόρφωση προϊόντων ή διεργασιών) και να αναφερθεί η πρόοδος που σημειώθηκε. Ως σημείο-κλειδί στην προσέγγιση ποιότητας, το σύστημα πιστοποίησης καλύπτει ολόκληρο τον οργανισμό, τις διαδικασίες, τις διεργασίες και τα μέσα για την εφαρμογή της διαχείρισης ποιότητας. Το σύστημα βασίζεται ιδίως στους στόχους βελτίωσης που αναφέρονται στο εγχειρίδιο ποιότητας, σε ένα ποιοτικό πρότυπο (επιχειρησιακές διαδικασίες, σχέδια ποιότητας, οδηγίες εργασίας) και στα πρότυπα και τους κανονισμούς που πρέπει να εφαρμοστούν.

Η συμμετοχή, η ακρόαση και η σαφήνεια, κλειδιά για την επιτυχία της προσέγγισης ποιότητας

Αυτή η ποιοτική προσέγγιση και οι οδηγίες της, πρέπει να είναι σαφείς και προσιτές σε όλους. Θα είναι δύσκολο για κάθε ενδιαφερόμενο μέρος της εταιρείας να συμμορφωθεί εάν δεν μπορεί να τους καταλάβει. Η επιτυχία της προσέγγισης ποιότητας εξαρτάται επίσης από το βαθμό συμμετοχής όλου του προσωπικού. Τα στελέχη παρακολουθούν την εφαρμογή των οδηγιών και επιβλέπουν με προσοχή τους υπαλλήλους.

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι εκτελούν τα καθήκοντά τους σεβόμενοι τις διαδικασίες και έχουν επίσης την ευκαιρία να μοιραστούν τις προτάσεις τους για το πώς μπορούν να βελτιωθούν τα πράγματα. Επιπλέον, η αποτελεσματικότητα της προσέγγισης ποιότητας διασφαλίζεται μόνο εάν ενσωματώνει παρατηρήσεις και προτάσεις για βελτίωση. Αυτές οι πληροφορίες προέρχονται από το εσωτερικό της εταιρείας όπως π.χ. ένα ελάττωμα που εντοπίστηκε από έναν υπάλληλο όσον αφορά τον εξοπλισμό ή μια ιδέα για βελτίωση της απόδοσης. Αλλά μπορεί επίσης να προέρχεται από εξωγενείς παράγοντες, όπως είναι π.χ. η γνώμη των καταναλωτών.

Η ακρόαση και η ανάλυση αποτελούν επίσης μέρος των προϋποθέσεων για την επιτυχία της προσέγγισης ποιότητας στην εταιρεία. Αυτές οι προϋποθέσεις είναι σύμφωνες με τους κανόνες στους οποίους βασίζεται κατά κύριο λόγο η πιστοποίηση ISO 9001. Σε αυτούς τους κανόνες περιλαμβάνεται επίσης:

 • η διαχείριση πόρων,
 • η διαχείριση διεργασιών,
 • η οργάνωση και διαχείριση συστημάτων,
 • η λήψη αποφάσεων και η εν γένει βελτίωση.

Επίσης και οι ψηφιακές οδηγίες εργασίας αποτελούν μέρος της προσέγγισης ποιότητας. Υπάρχουν για παράδειγμα software και εφαρμογές για τη δημιουργία, κοινή χρήση και ανάλυση ψηφιακών οδηγιών εργασίας. Έτσι μέσω αυτών των προγραμμάτων, οι χειριστές και οι τεχνικοί μπορούν να συλλέγουν δεδομένα και να προτείνουν αλλαγές συνεισφέροντας έτσι στη συνεχή βελτίωση.

Αποδεικνύοντας την ποιότητα των προϊόντων

Ένα τεράστιο εμπόδιο στις πωλήσεις για όλους τους κατασκευαστές είναι πώς να αποδείξετε ότι η εταιρεία σας είναι αξιόπιστη και παράγει ποιοτικά προϊόντα με ασφάλεια. Οι εταιρείες που πληρούν αυστηρά πρότυπα που ορίζονται από πιστοποιήσεις όπως το ISO και το OSHA επικοινωνούν αυτόματα στους πελάτες ένα μήνυμα: παράγουν ποιότητα με πολύ ασφαλή τρόπο. Για τους μικρότερους ή μεσαίου μεγέθους κατασκευαστές, η τήρηση αυστηρών προδιαγραφών ποιότητας κατασκευής ισοδυναμεί με τον ανταγωνισμό με πολύ μεγαλύτερους ανταγωνιστές. Οι πελάτες σε όλο τον κόσμο είναι εξοικειωμένοι με αυτά τα πρότυπα ποιότητας κατασκευής, τι χρειάζεται για την απόκτησή τους και τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει ένας πιστοποιημένος κατασκευαστής.

Πώς επιλέγω τον σωστό συνεργάτη πιστοποίησης;

«Τα κριτήρια που συνήθως οι επιχειρήσεις επιλέγουν τον Οργανισμό Πιστοποίησης που θα συνεργαστούν είναι η διαπίστευσή του και η τεχνική του επάρκεια στο αντικείμενο της πιστοποίησης, η φήμη του και η αναγνωρισιμότητα του ονόματός του στην εγχώρια ή/και διεθνή αγορά, η αξιοπιστία, το δίκτυο των πιστοποιημένων συνεργατών τους και η δυνατότητά τους να παρέχουν άμεσα τις ζητούμενες υπηρεσίες στον πελάτη. Οι ζητούμενες υπηρεσίες, για να είμαστε σαφείς, δεν είναι η πιστοποίηση. Είναι οι υπηρεσίες ελέγχου/επιθεώρησης, η ολοκλήρωση των οποίων με θετικό αποτέλεσμα ως προς τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές επιθεώρησης, καταλήγουν στην πιστοποίηση. Ο πελάτης δεν πληρώνει την πιστοποίηση, αλλά τις υπηρεσίες ελέγχου/επιθεώρησης». Επισημαίνει ο Γιάννης Καλλιάς, μέλος ΔΣ HellasCert, Executive Director Business Assurance TÜV AUSTRIA Group, CEO TÜV AUSTRIA Hellas.

Tι είναι το ISO
Το ISO ή Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης, είναι μη κυβερνητικός οργανισμός που απαρτίζεται από περισσότερες από 160 χώρες. Ο Οργανισμός είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη προτύπων για διάφορες βιομηχανίες που προωθούν την ποιότητα, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα. Παρόλο που καμία εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να συμμορφώνεται με τα πρότυπα ISO, η επιλογή ενός προμηθευτή που είναι εγγεγραμμένος στο ISO διασφαλίζει ότι διαχειρίζεται την επιχείρησή του με πρότυπα που μειώνουν τα απόβλητα και το κόστος, αυξάνουν την ποιότητα του προϊόντος και της παράδοσης.

Η σημασία του ISO
Η πιστοποίηση ISO αποτιμάται όλο και περισσότερο από επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Το 2018 η παγκόσμια αγορά πιστοποίησης υπολογίστηκε σε 279 δισ. δολάρια και εκτιμάται ότι έως το 2025 θα έχει αυξηθεί σε 405 δισ. δολάρια (+45,2%). Σε ώριμες οικονομίες αυξάνει το ΑΕΠ μέχρι 0,8%. Στην Ελλάδα σύμφωνα με πρόσφατο άρθρο του ΣΕΒ, η πιστοποίηση έχει μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης. Ενδεικτικά, το 2018 μόλις 6.165 επιχειρήσεις ήταν πιστοποιημένες στην Ελλάδα με το πιο δημοφιλές πρότυπο, το ISO 9001:2015, σε σύνολο 719.500 επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τον ΣΕΒ είναι πολύ σημαντικό να ενισχυθούν οι δράσεις διάδοσης της πιστοποίησης ιδιαίτερα για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που, σε ένα βαθμό, διστάζουν να μπουν στον «κόπο» και στο κόστος που συνεπάγεται η διαδικασία αυτή, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για μια σημαντική επένδυση για την ανάπτυξή τους. Το πιο δημοφιλές, από αυτά τα πρότυπα, είναι όπως είπαμε το ISO 9001, ένα πρότυπο διαχείρισης ποιότητας που μπορεί να εφαρμοστεί από επιχειρήσεις σχεδόν σε κάθε τομέα της βιομηχανίας.

Παρακάτω, διερευνούμε μερικά από τα κύρια οφέλη που μπορούν να απολαμβάνουν οι οργανισμοί κατά την εφαρμογή του συστήματος ISO 9001, ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο λειτουργούν.

 

Οι εταιρείες με πιστοποίηση ISO μπορούν να καυχηθούν συνοπτικά για:

 • Αυξημένες πωλήσεις μέσω νέων ευκαιριών
 • Βελτιώσεις στην παραγωγικότητα με καλύτερες εσωτερικές διαδικασίες
 • Είσοδο σε νέες αγορές
 • Προϊόντα υψηλότερης ποιότητας που αναπόφευκτα οδηγούν σε πιο ευτυχισμένους πελάτες
 • Εξάλειψη των αποβλήτων
 • Προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων που διατηρούν τα καθιερωμένα πρότυπα μακροπρόθεσμα

Τι πρέπει να κάνει η εταιρεία σας

Η ικανοποίηση των προτύπων ποιότητας κατασκευής σημαίνει ότι είστε έτοιμοι να τεκμηριώσετε έναν σύνολο λεπτομερειών σχετικά με την επιχείρηση. Αυτό ακούγεται ιδιαιτέρως απαιτητικό ακόμη και για τον πιο έμπειρο κατασκευαστή, αλλά η όλη διαδικασία έχει τέσσερα κρίσιμα βήματα:

1. Γράψτε την τεκμηρίωση: Με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιοτικών προδιαγραφών κατασκευής, μια εταιρεία αναμένεται να προετοιμάσει έγγραφα όπως εγχειρίδια ποιότητας, διαδικασίες και συμπλήρωση πολύ λεπτομερών εντύπων πιστοποίησης. Αυτά τα έγγραφα θα πρέπει να προετοιμαστούν σε αυστηρή μορφή σύμφωνα με τις οδηγίες του κυβερνητικού οργανισμού.

2. Εκπαίδευση του προσωπικού: Όλο το προσωπικό θα χρειαστεί εκπαίδευση. Οι απαιτήσεις εκπαίδευσης θα ποικίλλουν ανάλογα με το ρόλο των ατόμων που εργάζονται στη μονάδα παραγωγής. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επικεντρώνεται στα ίδια τα πρότυπα ποιότητας κατασκευής και σε νέες διαδικασίες ή ευρήματα που εισάγονται ως αποτέλεσμα της διαδικασίας τεκμηρίωσης.

3. Εξασκηθείτε με τα πρόσφατα εγκριθέντα πρότυπα: Όλη αυτή η εκπαίδευση και η τεκμηρίωση αναμφίβολα θα οδηγήσουν σε αλλαγές και οι κυβερνητικοί οργανισμοί για τα πρότυπα ποιότητας κατασκευής θα θέλουν να δουν την εταιρεία να λειτουργεί και να εκτελεί τις νέες διαδικασίες για λίγους μήνες προτού μπορέσει ο έλεγχος πιστοποίησης να αρχίσει.

4. Ο έλεγχος: Ο αριθμός των ελεγκτών και η διάρκεια της επιθεώρησης θα διαφέρουν ανάλογα με την πολυπλοκότητα των διαδικασιών παραγωγής και το μέγεθος της εταιρείας. Βασικά, ένας ελεγκτής θα επανεξετάσει όλα τα έγγραφα, θα πάρει συνέντευξη από υπαλλήλους σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού και στη συνέχεια θα προσφέρει σχόλια για αλλαγές και βελτιώσεις. Οι ελεγκτές ISO αναφέρουν προβλήματα που ονομάζονται «μη συμμορφώσεις». Σημαντικές μη συμμορφώσεις θα οδηγήσουν σε άρνηση πιστοποίησης, ενώ μια μικρή μη συμμόρφωση θα πρέπει να διορθωθεί πριν εγκριθεί η πιστοποίηση. Ορισμένες μικρές μη συμμορφώσεις μπορεί να οδηγήσουν σε αποτυχία της πιστοποίησης.

«Η ομάδα εργασίας θα πρέπει να αντιπαραβάλει τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης με τις απαιτήσεις του προτύπου. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, ενδέχεται να απαιτηθεί να αναθεωρήσει υπάρχουσες γραπτές διαδικασίες ή διεργασίες ή να συντάξει νέες. Κατόπιν θα πρέπει να διασφαλίσει ότι το προσωπικό έχει λάβει την απαιτούμενη εκπαίδευση και είναι επαρκώς ευαισθητοποιημένο. Τέλος, κατά τη διεξαγωγή εσωτερικής επιθεώρησης, ενδέχεται να προκύψουν ευρήματα που θα απαιτούν την υλοποίηση διορθωτικών ενεργειών βάσει χρονοδιαγράμματος, αλλά και πόρους. Ο απαραίτητος χρόνος εξαρτάται από τους πόρους που διαθέτει η επιχείρηση για την προετοιμασία, τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων, την υλοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών κ.λπ. Καθαρά ενδεικτικά, η προετοιμασία για την πιστοποίηση μιας εταιρείας με παγιωμένες ορθές πρακτικές σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης αναμένεται να διαρκέσει περίπου ένα έτος» καταλήγει ο Αστέριος Λιάλιος.

Υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης των πελατών

Χωρίς ικανοποιημένους πελάτες, οι επιχειρήσεις καταρρέουν. Ευτυχώς, το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 διαθέτει διάφορους παράγοντες που δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προσφέρουν υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης των πελατών. Στον πυρήνα του, το σύστημα διαχείρισης ποιότητας βοηθά τις επιχειρήσεις να βελτιστοποιήσουν τις διαδικασίες τους. Ίσως έχετε δει τα αποτελέσματα των αναποτελεσματικών διαδικασιών σε κάποιο σημείο της καριέρας σας. Οι δυσαρεστημένοι πελάτες, οι χαμένες προθεσμίες, οι άγχος των υπαλλήλων και το αυξανόμενο κόστος είναι μόνο μερικά από τα προβλήματα στα οποία μπορεί να οδηγήσουν οι κακές διαδικασίες.

Το ISO 9001 βασίζεται στην αρχή της συνεχούς βελτίωσης. Το πρότυπο επιτρέπει στις επιχειρήσεις να καθορίσουν ποιο θα πρέπει να είναι ένα ποιοτικό προϊόν και πώς πρέπει να ικανοποιούνται οι ανάγκες των πελατών. Στη συνέχεια, δίνει στις εταιρείες το πλαίσιο να επανεξετάζουν τακτικά εάν ικανοποιούνται αυτές οι ανάγκες, με στόχο τη συνεχή βελτίωση. Αυτές οι πιο στιβαρές διεργασίες σημαίνουν λιγότερα λάθη, είτε διασφαλίζοντας ότι ένας υπάλληλος ξέρει πώς να χειρίζεται όλες τις καταστάσεις οι οποίες προκύπτουν, είτε διασφαλίζει ότι ένα προϊόν κατασκευάζεται με την κατάλληλη διαδικασία κατασκευής. Το αποτέλεσμα για τον πελάτη είναι ένα υψηλότερο επίπεδο εξυπηρέτησης και φυσικά ένα καλύτερο προϊόν.

Αυξημένα κέρδη

Οι καλύτερες επιχειρηματικές διαδικασίες δεν βελτιώνουν μόνο την ικανοποίηση των πελατών, αλλά οδηγούν σε περισσότερα έσοδα και κέρδη.

Επίσης όπως είδαμε, οι άρτιες διαδικασίες οδηγούν σε πιο ευτυχισμένους πελάτες. Αυτό σημαίνει ότι οι ικανοποιημένοι πελάτες γίνονται οι ίδιοι σπουδαίοι «μαρκετίστες» συνιστώντας το προϊόν σε άλλους, βοηθώντας συνεκδοχικά την επιχείρησή σας να προωθηθεί σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες προσπάθειες μάρκετινγκ.

Οι ευτυχείς πελάτες είναι επίσης το κλειδί επιτυχίας για εταιρείες με επιχειρηματικά μοντέλα που εστιάζουν στα επαναλαμβανόμενα έσοδα, καθώς είναι πολύ φθηνότερο να διατηρήσουν έναν πελάτη παρά να αποκτήσουν έναν νέο.

Οι βελτιωμένες διαδικασίες οδηγούν επίσης σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στον οργανισμό σας. Ακολουθώντας τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου και εστιάζοντας στην ποιότητα, μπορείτε να μειώσετε το κόστος σας και να ελαχιστοποιήσετε τα απόβλητα, βελτιώνοντας τα περιθώρια κέρδους.

Το σύστημα ISO 9001 απαιτεί από τις επιχειρήσεις να διατηρούν ένα τεκμηριωμένο σύστημα μαζί με ένα αρχείο καταγραφής σφαλμάτων, καθιστώντας εύκολη την επιστροφή και τον έλεγχο των καθημερινών συστημάτων σας. Αυτό σας βοηθά να εξαλείψετε τυχόν ανεπιθύμητα ζητήματα, περιττές πολυπλοκότητες και οτιδήποτε εμποδίζει την αποτελεσματικότητά σας.

Βελτιώστε τη διαδικασία υποβολής προσφορών σας

Εάν θέλετε να αποκτήσετε νέα επιχείρηση συμμετέχοντας σε μια διαδικασία υποβολής προσφορών, τότε το ISO 9001 θα αποτελέσει σημαντικό αρωγό, καθώς απαιτείται πολύ συχνά διαπίστευση ISO κατά την κατάθεση προσφορών, ιδίως για μεγάλες εταιρείες, οι οποίες πρέπει να διασφαλίσουν ότι η αλυσίδα εφοδιασμού τους αποδίδει στα υψηλότερα πρότυπα.

Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηματολογίων αξιολόγησης προμηθευτή (PQQs) ζητούν ISO 9001. Χωρίς αυτήν τη διαπίστευση, οι αιτούντες πρέπει συνήθως να κοπιάσουν περισσότερο για να αποδείξουν ότι οι διαδικασίες τους είναι ισότιμης ποιότητας με μια επιχείρηση διαμετρήματος ISO 9001. Επιπλεόν η διαπίστευση κατά ISO 9001 μπορεί επίσης να βοηθήσει σε παγκόσμιους διαγωνισμούς.

Το πρότυπο ISO συντάσσεται και συντηρείται από μια ομάδα διεθνών εμπειρογνωμόνων της βιομηχανίας, καθηστώντας το συμβατό σε όλο τον κόσμο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, το πρότυπο αναγνωρίζεται σε 188 χώρες. Αυτό το επίπεδο αναγνώρισης είναι ιδανικό για εταιρείες που επιθυμούν να εξάγουν ή να δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό, καθώς η πιστοποίηση σε παγκόσμιο επίπεδο απαντά στην ανοικοδόμηση εμπιστοσύνης με τον δυνητικό πελάτη, τον προμηθευτή ή τον συνεργάτη σας.

Λάβετε καλύτερες επιχειρηματικές αποφάσεις

Οι ορθές πρακτικές διαχείρισης βασίζονται στη χρήση των γεγονότων, διασφαλίζοντας ότι όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται βάσει αντικειμενικών πληροφοριών. Όπως είδαμε, το ISO 9001 βασίζεται σε δεδομένα, ιδίως χάρη στην εστίασή του στην ισχυρή τήρηση αρχείων, καλύπτοντας τη διαδικασία χειρισμού εγγράφων από την αρχή έως το τέλος.

Μέσα από τη διαδικασία συνεχούς βελτίωσης, εξετάζοντας τις διαδικασίες και βελτιώνοντάς τες, δίνεται μεγάλη έμφαση στη λήψη αποφάσεων βάσει γεγονότων, καθώς και η απόδειξη της αξιοπιστίας σας σε ενδιαφερόμενους και επιχειρηματικούς εταίρους.

Από την πιστοποίηση μιας επιχείρησης, αλλά και τη συνεχή ανταπόκρισή της στις νέες εξελίξεις και απαιτήσεις υπάρχουν και οφέλη τα οποία είναι απτά και αυτά ωθούν την επιχείρησή σας να προσπαθεί διαρκώς να επιτύχει ακόμα καλύτερα αποτελέσματα.

Ο Αστέριος Λιάλιος αναφέρει επ’ αυτού ότι «η πιστοποίηση είναι σε κάποιες περιπτώσεις προϋπόθεση για τη σύναψη μιας σύμβασης συνεργασίας, π.χ. η πιστοποίηση κατά ISO 9001, ή/και ISO14001 ή/και ISO45001 ζητείται σε πολλές δημοπρατήσεις ενώ πολλές φορές αποτελεί κριτήριο βαθμολόγησης και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο πλαίσιο αυτού που ονομάζουμε βιώσιμες προμήθειες».

Χτίζοντας κουλτούρα «πιστοποίησης» στην ελληνική αγορά

Σύμφωνα με πρόσφατο άρθρο του Δημήτρη Βέργαδου, διευθυντή του Τομέα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Θέσεων και Ενημέρωσης ΣΕΒ η «επιστροφή» της βιομηχανίας να παράγει ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, είναι ένα από τα χρήσιμα διδάγματα αυτής της περιόδου. «Με την κρίση του κορωνοϊού και τις αυξανόμενες απαιτήσεις για μέσα ατομικής προστασίας και σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, η συμμόρφωση με διεθνώς αποδεκτά πρότυπα, καθώς και η πιστοποίηση που είναι συνδεδεμένη με την ασφάλεια και την ποιότητα ευρύτερα, επανέρχεται στο προσκήνιο. Είναι ενδεικτικό ότι ο βαθμός εξάρτησης μιας χώρας από τη βιομηχανία/μεταποίηση και την τεχνολογία θα παίξει καθοριστικό ρόλο στο ρυθμό επανεκκίνησης της οικονομίας της» καταλήγει ο Δ. Βέργαδος.

Τα περιθώρια ανάπτυξης των πιστοποιημένων εταιρειών

Μια και αναλύσαμε διεξοδικά τις μεθόδους και την αξία της πιστοποίησης στη βιομηχανία καλό θα ήταν να δούμε τι συμβαίνει και με τις ήδη πιστοποιημένες επιχειρήσεις της ημεδαπής. Άραγε ποια να είναι τα περιθώρια ανάπτυξης περαιτέρω των επιχειρήσεων αυτών και πώς εντέλει θα αναπτύξουμε εν γένει κουλτούρα πιστοποίησης;

Πάνω σε αυτά τα ερωτήματα κατέθεσε την άποψη του και ο Γιάννης Καλλιάς λέγοντας ότι«τα περιθώρια ανάπτυξης των πιστοποιημένων επιχειρήσεων στη χώρα μας είναι πολλά. Αλλά, οι προκλήσεις είναι ακόμη μεγαλύτερες και απαιτείται η δημιουργία πραγματικής κουλτούρας εφαρμογής προτύπων και πιστοποίησης και όχι η επιδίωξη της πιστοποίησης με μοναδικό σκοπό την επικοινωνιακή προβολή. Η εποχή της πανδημίας που ζούμε άλλαξε το περιβάλλον της επιχειρηματικότητας και δημιούργησε νέες ανάγκες και διαφορετικά πλάνα δράσης για να διασφαλιστεί η επιχειρηματική συνέχεια και η επανεκκίνηση σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, όπου η μόνη βεβαιότητα είναι η διαρκής αβεβαιότητα. Τα δύο κορυφαία megatrends σε ελληνικό, αλλά και παγκόσμιο επίπεδο είναι η κλιματική αλλαγή και η πανδημία. Και τα δύο επηρεάζουν ήδη, αλλά θα επηρεάσουν και στο μέλλον την επιχειρηματική μας καθημερινότητα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Νέες απαραίτητες πιστοποιήσεις αναδεικνύονται και έρχονται στο προσκήνιο, διότι απαντούν στα πραγματικά θέματα που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση σήμερα. Η επιχειρηματική συνέχεια και το πρότυπο ISO 22301, η ασφάλεια των πληροφοριών και το πρότυπο ISO 27001, η πιστοποίηση διαχειριστικών μέτρων μείωσης του κινδύνου του κορωνοϊού, το antibribery management και το πρότυπο ISO 37001, οι πιστοποιήσεις αειφορίας, κ.ά. λαμβάνουν πια μεγάλη σημασία στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης, αλλάζοντας προοδευτικά την κατεύθυνση της επιχειρηματικότητας. Η πιστοποίηση είναι η απόδειξη πως ένας ισχυρισμός όπως η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ενός προτύπου, μιας προδιαγραφής ισχύει γιατί ελέγχεται από έναν ανεξάρτητο τρίτο. Η πιστοποίηση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάκτηση της εμπιστοσύνης και στην επανεκκίνηση της οικονομίας τη δύσκολη ετούτη περίοδο. Και παίζει ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στις εμπορικές συναλλαγές ως μια από τις βασικές προϋποθέσεις εκπλήρωσης κριτηρίων ασφάλειας, ποιότητας, αειφορίας για τα παραγόμενα προϊόντα και υπηρεσίες.

Ποιες είναι συνήθως οι πιστοποιήσεις που ζητούν οι εταιρείες παραγωγής και μεταποίησης στην Ελλάδα;

«Οι συνηθέστερες πιστοποιήσεις που ζητούν οι εταιρείες παραγωγής και μεταποίησης στην Ελλάδα είναι για την ποιότητα (ISO 9001), περιβάλλον (ISO 14001), Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (ISO 45001), Ασφάλεια Τροφίμων (ISO 22000), ασφάλεια τροφίμων με τα πρότυπα της οικογένειας του GFSI (Global Food Safety Initiative) όπως IFS, BRC, FSSC 22000, Globalgap, αλλά και άλλες πιστοποιήσεις που αφορούν στην αειφορική διαχείριση (FSC), Ασφάλεια Πληροφοριών (ISO 27001), Επιχειρησιακή Συνέχεια (ISO 22301), κατά της δωροδοκίας (ISO 37001). Τα τελευταία χρόνια επίσης, οι μεγάλες εταιρείες ζητούν την εκπόνηση ιδιωτικών πρωτοκόλλων πιστοποίησης τα οποία να ταιριάζουν με τις ανάγκες τους, ώστε να εξυπηρετήσουν τους στόχους τους για την ποιότητα, την ασφάλεια και την αειφορική διαχείριση στην παγκόσμια αγορά (επιθεώρηση προμηθευτών τους, κ.τ.λ.) καταλήγει ο CEO της TÜV AUSTRIA Hellas.

 

Safe Restart: Νέα υπηρεσία για την ασφαλή επανεκκίνηση των επιχειρήσεων από την TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Πώς ανταποκριθήκατε ως TÜV HELLAS (TÜV NORD) στις νέες προκλήσεις που έφερε η πανδημία;

Η ανταπόκρισή μας, ως φορέα πιστοποίησης, αλλά και ως ελληνική επιχείρηση στα νέα δεδομένα ήταν άμεση, βάζοντας πάνω από όλα την υγεία των εργαζομένων, αλλά και των συνεργατών μας. Από την αρχή της πανδημίας, σπεύσαμε να καλύψουμε τις νέες ανάγκες που δημιούργησε η πανδημία, τηρώντας πάντα όλα τα προβλεπόμενα μέτρα και τους κανόνες ασφαλείας. Ανάμεσα στις πρωτοβουλίες που πήραμε ήταν ειδικές, εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεις, εξ αποστάσεως επιθεωρήσεις συστημάτων διαχείρισης, εξ αποστάσεως εξετάσεις φυσικών προσώπων και επαγγελματιών, νέες υπηρεσίες και τεχνολογικές αναβαθμίσεις, ούτως ώστε να σταθούμε άμεσα στο πλευρό των εργαζομένων, αλλά και των επιχειρήσεων.

Τι αλλαγές κάνατε στο επιχειρηματικό σας μοντέλο και στις υπηρεσίες που προσφέρετε στους συνεργάτες σας;

Να ξεκινήσω με μια γενική παρατήρηση: αυτό που βιώσαμε ευρύτερα στην Ελλάδα είναι πως η πανδημία οδήγησε στην επιτάχυνση μιας σειράς εξελίξεων, φέρνοντας στο προσκήνιο πρακτικές που βρίσκονταν μέχρι πρότινος στη σφαίρα της θεωρίας ή του πειραματισμού. Για παράδειγμα, μέσα σε λίγες εβδομάδες είδαμε άλματα στην ψηφιοποίηση του κράτους και στη μείωση της γραφειοκρατίας. Όσον αφορά τον κλάδο της πιστοποίησης, ίσως η πιο μεγάλη εξέλιξη είναι το γεγονός πως θέσαμε σε εφαρμογή τις εξ αποστάσεως επιθεωρήσεις (Remote audits) για τους πελάτες που αποδεδειγμένα δεν μπορούσαν να πιστοποιηθούν στους φυσικούς τους χώρους. Και είμαστε πλέον σχεδόν βέβαιοι ότι η εν λόγω πρακτική θα παγιωθεί σε πολλές περιπτώσεις. Παράλληλα, προκειμένου να βοηθήσουμε τους συνεργάτες μας να ανταπεξέλθουν στα νέα δεδομένα, δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στις υπηρεσίες e-learning, πραγματοποιώντας δεκάδες σεμινάρια και εξ αποστάσεως ενημερώσεις. Επιπλέον, προκειμένου να διευκολύνουμε τις σχετικές διαδικασίες πραγματοποιούμε πλέον και εξ αποστάσεως εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματιών.

Πρόσφατα ανακοινώσατε τη υπηρεσία Safe Restart. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της και σε ποιους απευθύνεται; Για ποιο λόγο να την λάβει κάποια εταιρεία;

Έχοντας ως γνώμονα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τις νέες συνθήκες των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου, ως φορέας πιστοποίησης αναπτύξαμε την υπηρεσία Safe Restart. Η νέα υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αξιολογήσουν το επίπεδο εφαρμογής των απαιτούμενων πρακτικών για την πρόληψη μετάδοσης μεταδοτικών ασθενειών, πρακτική απαραίτητη στην εποχή του κορωνοϊού. Θα πρέπει να σημειώσουμε πως η υπηρεσία Safe Restart βασίζεται σε Εθνικές Νομοθετικές Απαιτήσεις και Κατευθυντήριες Οδηγίες και Συστάσεις και κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και των τουριστικών γραφείων, ενώ με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η TÜV HELLAS (TÜV NORD) εκδίδει αναλυτική αναφορά ελέγχου που θα περιλαμβάνει τη συμμόρφωση με τις τρέχουσες νομοθετικές απαιτήσεις. Απευθύνεται στο σύνολο των επιχειρήσεων που θέλουν να ελέγξουν και να αξιολογήσουν τη συμμόρφωσή τους με τα νέα δεδομένα, δίνοντας έμφαση στον ξενοδοχειακό κλάδο, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο προσκήνιο. Οι επιχειρήσεις που θα λάβουν την υπηρεσία Safe Restart απολαμβάνουν μια σειρά από ουσιαστικά και μετρήσιμα οφέλη, με το μικρότερο δυνατό κόστος, τόσο εσωτερικά όσο και απέναντι στους πελάτες τους, και στην αύξηση του επιπέδου εμπιστοσύνης αυτών, με την αντικειμενικότητα, την αμεροληψία και την προστιθέμενη αξία των υπηρεσιών του μεγαλύτερου Φορέα Επιθεωρήσεων και Πιστοποιήσεων στη χώρα.

Πώς σχετίζεται η εν λόγω υπηρεσία με τα υγειονομικά πρωτόκολλα που έχουν τεθεί σε ισχύ;

Από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκαν, σπεύσαμε να χαιρετίσουμε τα υγειονομικά πρωτόκολλα, τα οποία και αποτελούν νομοθετικά κατοχυρωμένες κατευθυντήριες οδηγίες, καθώς είναι κατά την άποψή μας πολύ θετικά για την επανεκκίνηση του τουρισμού. Θεωρούμε ότι είναι ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα και θα πρέπει να σημειώσουμε ότι σε αυτά συνέβαλε καθοριστικά και η TÜV HELLAS (TÜV NORD) ως μέλος της Ηellascert, της Ένωσης Φορέων Πιστοποίησης, αλλά και οι συλλογικοί φορείς του ξενοδοχειακού κλάδου (ΣΕΤΕ, ΞΕΕ). Είναι λοιπόν φυσικό και επόμενο η υπηρεσία Safe Restart να έχει ως βάση τα πρωτόκολλα αυτά, καλύπτοντας πλήρως τις επιταγές τους, όπως οφείλει να κάνει κάθε φορέας πιστοποίησης.

Πόσο θα αλλάξει ο κλάδος της πιστοποίησης στην μετά-Covid εποχή;

Είναι ξεκάθαρο πως η νέα εποχή φέρνει ριζικές αλλαγές σε ολόκληρη την επιχειρηματικότητα και ο κλάδος της πιστοποίησης δεν θα μπορούσε να μην επηρεαστεί. Ταυτόχρονα όμως, η πανδημία και η κρίση που πρόκυψε μας προσφέρει την ευκαιρία να επιταχύνουμε τις διαδικασίες προς διευκόλυνση της ζωής μας. Η αυτοματοποίηση και ψηφιοποίηση της καθημερινότητάς μας έχει ως στόχο την ασφάλεια των δικτύων, των διεργασιών και τελικά την ασφάλεια των προϊόντων και των υπηρεσιών. Με αυτά τα νέα δεδομένα, η αξιοποίηση της τεχνολογίας, η υιοθέτηση σύγχρονων μοντέλων εργασίας και διοίκησης, καθώς και η διαρκής εξέλιξη σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται συνεχώς, είναι μονόδρομος για όσους θέλουν να ανταποκριθούν με επιτυχία στη νέα πραγματικότητα. Είναι πλέον ξεκάθαρο πως αυτοί που θα επιβιώσουν και θα προχωρήσουν, είναι εκείνοι που θα προσαρμοσθούν καλύτερα και ταχύτερα στις νέες συνθήκες. Και σε όλα αυτά τα βήματα, ο ρόλος ενός φορέα πιστοποίησης, όπως η TÜV HELLAS (TÜV NORD), που βρίσκεται στην αιχμή των εξελίξεων, είναι υποστηρικτικός, αλλά συνάμα καθοριστικός.

Και τι κάνετε προκειμένου να προλάβετε τις εξελίξεις;

Η πανδημία αλλάζει άρδην τα δεδομένα στην επαγγελματική μας δραστηριότητα, φέρνοντας στο προσκήνιο τις τεχνολογικές αλλαγές. Ανάμεσα σε αυτές περιλαμβάνεται η αναθεώρηση των διαδικασιών επιθεώρησης από απόσταση (remote audit), δεδομένου ότι και οι τεχνολογικές εξελίξεις σήμερα το επιτρέπουν. Επιπλέον, θεωρούμε ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να επενδύσουν στην καινοτομία, στην ψηφιοποίηση και στο cyber security και σπεύδουμε να καλύψουμε την ανάγκη αυτή με νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Σε αυτό το πλαίσιο, δίνουμε έμφαση και στον τομέα της εκπαίδευσης, πραγματοποιώντας πλήθος εξ αποστάσεως σεμιναρίων, αλλά και ανοικτών διαδικτυακών συζητήσεων. Θεωρούμε ότι η πρακτική αυτή ήρθε για να μείνει, ακόμα και αν κάποια στιγμή συνδυαστεί με δια ζώσης συναντήσεις, σε ένα μεικτό σύστημα. Οδηγούμε τις εξελίξεις ως ο μεγαλύτερος Φορέας Επιθεώρησης και Πιστοποίησης της χώρας.

Ποια είναι η εκτίμησή σας για την πορεία της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας το προσεχές διάστημα;

Θεωρώ ότι οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες και πως έχουμε ακόμα πολλά να δούμε καθώς οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι στη νέα εποχή συνεχίζουν να είναι μεγάλες. Με βάση και τις εκτιμήσεις του ΠΟΥ, αλλά και με τα στοιχεία που βλέπουμε καθημερινά, είναι ξεκάθαρο ότι ο κίνδυνος είναι ακόμα εδώ. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να εφησυχάζουμε, αλλά αντίθετα, θα πρέπει με ατομική ευθύνη να ακολουθήσουμε πιστά τις οδηγίες των αρχών και να προχωρήσουμε σε ελέγχους συμμόρφωσης με βάση τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να προετοιμαστούμε για την επόμενη ημέρα, κρατώντας τα καλά στοιχεία του παρελθόντος ενώ ταυτόχρονα επικεντρωνόμαστε στις νέες εξελίξεις με αισιοδοξία, θετική σκέψη και εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας. Ως TÜV HELLAS (TÜV NORD) δεσμευόμαστε απέναντι στους συνεργάτες μας ότι θα συνεχίσουμε με την ίδια ορμή και αποφασιστικότητα, όπως κάνουμε επί 33 χρόνια τώρα, ώστε εκείνοι να εξακολουθούν να μας δείχνουν έμπρακτα την εμπιστοσύνη τους και με εμείς να βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό τους.

Ενεργειακή Αποδοτικότητα: Η βέλτιστη οδός για γρήγορη ανάκαμψη από τις επιπτώσεις του COVID-19.

Το 2017, οι παγκόσμιες ενεργειακές επιδοτήσεις αυξήθηκαν στα 5,2 τρισεκατομμύρια δολάρια, αντιπροσωπεύοντας το 6,5% του συνολικού παγκόσμιου ΑΕΠ. Εδώ και χρόνια, αυτές οι επιδοτήσεις έχουν διατηρήσει τεχνητά την τιμή της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων, μειώνοντας έτσι τα κίνητρα για τις βιομηχανίες να διερευνήσουν και να επενδύσουν σε καθαρότερες και πιο αποδοτικές ενεργειακές λύσεις. Με άλλα λόγια, υπάρχει ισχυρή επιχειρηματολογία ότι οι συγκεκριμένες επιδοτήσεις έχουν καθυστερήσει σημαντικά την πρόοδο στο μέτωπο της καθαρής ενέργειας.

Υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για τις κυβερνήσεις να κάνουν την ενέργεια πιο προσιτή, ιδιαίτερα σε φτωχές χώρες. Πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, που διατηρούν επιδοτήσεις ορυκτών καυσίμων, συχνά εξαρτώνται οικονομικά από τον παραδοσιακό ενεργειακό τομέα.

Ωστόσο, η τρέχουσα πτώση των τιμών του πετρελαίου, σε συνδυασμό με την παγκόσμια μείωση της ζήτησης ενέργειας, παρέχει μια χρυσή ευκαιρία για διαφοροποίηση και περιστροφή προς έναν καθαρότερο και αποδοτικότερο ενεργειακό τομέα. Είναι μια ριζοσπαστική παρότρυνση για δράση και είναι κοινή από πολλούς φορείς, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΙΕΑ).

H ΕΕ έχει θέσει ως στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 20% έως το 2020 (σε σύγκριση με την προβλεπόμενη χρήση ενέργειας το 2020), ποσοστό που ισοδυναμεί με την απενεργοποίηση 400 συμβατικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής. Ο στόχος αυτός ανεβαίνει στο 30% για το 2030, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις υποδομές επιχειρήσεων και καταναλωτών.

Ανάγκη για ενεργειακά αποδοτικές λύσεις
Σε παγκόσμιο επίπεδο εκτιμάται ότι η ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας θα αυξηθεί περισσότερο από οποιασδήποτε άλλης μορφής ενέργειας, ενώ το 40% της ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιείται από τις βιομηχανίες. «Όπως είναι επόμενο, είναι σημαντικό να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες ηλεκτρικής ενέργειας, με βιώσιμο τρόπο, που θα εξασφαλίσει ότι ικανοποιούνται οι διεθνώς συμφωνημένοι στόχοι για το κλίμα και τον περιορισμό των αέριων ρύπων», λέει ο Κυριάκος Ρωτίδης, διευθυντής Τομέα Συστημάτων Κίνησης και Ρομποτικής της ABB. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή η συνθήκη επιβεβαιώνει ότι απαιτούνται ενεργειακά αποδοτικές λύσεις, οι οποίες μπορούν να έχουν πολλαπλά οφέλη για όλους τους βιομηχανικούς τομείς. Το σημαντικότερο είναι το θετικό αντίκτυπο που έχουν στο περιβάλλον, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το οικονομικό όφελος δεν είναι μεγάλο, αφού καθιστούν μεγαλύτερο τον κύκλο ζωής του εξοπλισμού και πιο περιορισμένες τις ενεργειακές καταναλώσεις. Τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης λύσης ενεργειακής αποδοτικότητας είναι σημαντικά κι αφορούν στην έγκαιρη αναγνώριση και ταχύτερη αντιμετώπιση σφαλμάτων, αναγνώριση ευκαιριών εξοικονόμησης χρόνου και κόστους και βελτιωμένη απόδοση και διάρκεια ζωής του εξοπλισμού.

Εξοπλισμός καθοριστικής σημασίας
Λαμβάνοντας υπόψη ότι το 30% της παγκόσμιας ηλεκτρικής ενέργειας καταναλώνεται από ηλεκτροκινητήρες, ο εξοπλισμός που σχετίζεται με συστήματα κίνησης είναι καθοριστικής σημασίας για την ενεργειακή απόδοση μιας βιομηχανίας. «Ο καθορισμός ελάχιστων ορίων ενεργειακής κατανάλωσης των ηλεκτροκινητήρων (MEPS), που ισχύουν στην παγκόσμια και στην τοπική αγορά, επισημαίνει την κρισιμότητά τους για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης» λέει ο Κυριάκος Ρωτίδης. Σύμφωνα με τον ίδιο, η χρήση ρυθμιστών στροφών για έλεγχο διεργασιών μέσω ρύθμισης των στροφών των κινητήρων (όπως έλεγχος ροής και πίεσης σε εφαρμογές αντλιών και ανεμιστήρων), μπορεί να εξασφαλίσει ενεργειακές εξοικονομήσεις έως και 50%. Ακόμα και σήμερα υπάρχει εντυπωσιακό περιθώριο στην χρήση ενεργειακά αποδοτικών μεθόδων σε όλους τους κλάδους της βιομηχανίας, σε κτιριακές εγκαταστάσεις και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, με την προοπτική των εξοικονομήσεων να είναι σημαντική.

Οποιαδήποτε μέθοδος καταγραφής και επεξεργασίας δεδομένων λειτουργίας του εξοπλισμού ή κάποιας διεργασίας συνολικά, μπορεί να προσφέρει πολλαπλά οφέλη ενεργειακής εξοικονόμησης. «Το Internet of Things, προσφέρει τη δυνατότητα μεταφοράς πολλαπλών δεδομένων από συσκευές παρακολούθησης που μπορούν να εγκατασταθούν σε βιομηχανικό εξοπλισμό. Με τη χρήση αλγορίθμων ανάλυσης μπορούν τα δεδομένα αυτά να μετατραπούν σε χρήσιμη πληροφορία σε πραγματικό χρόνο, τόσο αναφορικά με την λειτουργική κατάσταση όσο και με τις ανάγκες συντήρησης του εξοπλισμού», εξηγεί ο Κυριάκος Ρωτίδης. Η δυνατότητα ενός plant manager να έχει εικόνα του βιομηχανικού συστήματος, οπουδήποτε και αν βρίσκεται μπορεί σίγουρα να προσδώσει πολλαπλά οφέλη στην απόδοσή του, όπως μετρήσεις και αξιολογήσεις ενεργειακής κατανάλωσης, προβλεπτική συντήρηση, έγκαιρο εντοπισμό σφαλμάτων και άμεση επίλυση αυτών, κ.α. «Εξάλλου, ο σωστά συντηρημένος εξοπλισμός λειτουργεί πάντοτε περισσότερο αποδοτικά», σημειώνει ο Κυριάκος Ρωτίδης.

Βαδίζοντας στην ενεργειακή νοημοσύνη
Ένας ακόμη παράγοντας πίεσης που αντιμετωπίζουν οι βιομηχανίες σήμερα, είναι η πίεση από τους επενδυτές, οι οποίοι απαιτούν διαφάνεια όσον αφορά την ενεργειακή αποδοτικότητα, αφενός εξαιτίας της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών, αφετέρου λόγω των αυστηρότερων κανονισμών που έχουν τεθεί σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σε αυτό το πλαίσιο, ένα πολύτιμο εργαλείο είναι το Energy Intelligence Software ή Λογισμικό Ενεργειακής Απόδοσης. Πρόκειται για ένα ολιστικό επιχειρηματικό εργαλείο, που έχει σχεδιαστεί ώστε να βοηθά τις επιχειρήσεις να λαμβάνουν πιο έγκαιρες και έξυπνες αποφάσεις σχετικά με τη διαχείριση της ενέργειας.

Τι ακριβώς, όμως, κάνει το Λογισμικό Ενεργειακής Απόδοσης; Επιγραμματικά συλλέγει, αναλύει και εμφανίζει αυτόματα διαφορετικές ροές δεδομένων για να εξάγει τις πληροφορίες, που είναι απαραίτητες ώστε να τεθούν και να επιτευχθούν στόχοι ενεργειακής αποδοτικότητας. Στην πράξη συλλέγει πληροφορίες σχετικά με πολλούς παράγοντες που επηρεάζουν το συνολικό κόστος ενέργειας (κατανάλωση καυσίμων και ενέργειας, δεδομένα παραγωγής, καιρικές συνθήκες κ.λπ.) μέσω μιας ποικιλίας ροών δεδομένων (π.χ. λογαριασμοί κοινής ωφελείας, έξυπνοι μετρητές, αυτοματισμοί κτιρίων και συστήματα SCADA). Το λογισμικό διαχειρίζεται και αναλύει τα δεδομένα αυτά, δίνοντας οδηγίες για τη βέλτιστη διαχείριση των προϋπολογισμών ενέργειας, ανάλυση και βελτιστοποίηση εγκαταστάσεων, διαχείριση ζήτησης, παρακολούθηση παραγωγής κ.λπ.

Στο σημείο αυτό πρέπει να γίνει μια απαραίτητη διευκρίνιση. Το Λογισμικό Ενεργειακής Απόδοσης δεν είναι ένα ακόμα σύστημα αυτοματισμού. Τα συστήματα αυτοματισμού κτιρίων γνωρίζουν πότε να ενεργοποιούν λειτουργίες και πότε να τις απενεργοποιούν. Ρυθμίζουν τις θερμοκρασίες σε διάφορα μέρη του κτιρίου, ώστε να μην χρειάζεται η παρουσία χειριστών από δωμάτιο σε δωμάτιο, για παράδειγμα. Υπό αυτή την έννοια το Λογισμικό Ενεργειακής Απόδοσης δεν αποτελεί αντικατάσταση του συστήματος αυτοματισμού κτιρίων. Είναι ένα συμπληρωματικό εργαλείο, που προσφέρει τις απαραίτητες πληροφορίες για τη βελτιστοποίηση ενός BAS και κατ’ επέκταση συμβάλλει στην επίτευξη της μέγιστης εξοικονόμησης κόστους και ενέργειας.

Ενεργειακή αποδοτικότητα στα κτίρια
Τα κτίρια βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής ατζέντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο του European Green Deal, που ανακοινώθηκε το Δεκέμβριο του 2019, μία από τις δράσεις αφορά αποκλειστικά στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων. Πρόκειται για την πρωτοβουλία «Renovationwave», που έχει σαν στόχο να αυξήσει τους χαμηλούς ρυθμούς ανακαίνισης στα κράτη-μέλη (περίπου 1% σε ευρωπαϊκό επίπεδο), προκειμένου η Ευρώπη να επιτύχει τους περιβαλλοντικούς και ενεργειακούς στόχους της. Την περίοδο 2014-2020, η ΕΕ διέθεσε περίπου 14 δισ. ευρώ για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, εκ των οποίων τα 4,6 δισ. προορίζονταν για κατοικίες.

Ο αυτοματισμός κτιρίων, δηλαδή η αυτοματοποιημένη διαδικασία κεντρικού ελέγχου των συστημάτων θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού, φωτισμού και άλλων συστημάτων ενός κτιρίου, πραγματοποιείται είτε μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Κτιρίου (BMS), είτε μέσω του Συστήματος Αυτοματισμού Κτιρίων (BAS). Οι στόχοι της διαδικασίας αυτής είναι η βελτίωση των εργασιακών συνθηκών των εργαζόμενων, η αποτελεσματική λειτουργία των κτιριακών συστημάτων, η μείωση στην κατανάλωση ενέργειας και των λειτουργικών δαπανών.

 • HVAC: Τα συστήµατα έξυπνης θέρµανσης, εξαερισµού και κλιµατισµού (HVAC – Heating Ventilation AirConditioning) χρησιµοποιούν πολλαπλούς αισθητήρες για την παρακολούθηση και τον έλεγχο του περιβάλλοντος στους χώρους εργασίας. Ειδικό λογισµικό ερµηνεύει τις πληροφορίες από τους αισθητήρες κι επισηµαίνει τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του συστήµατος HVAC.
 • Φωτισµός: Ο έξυπνος φωτισµός αποτελείται από προηγµένα συστήµατα ελέγχου που παντρεύουν το φυσικό και το τεχνητό φως, ώστε να εξαλειφθεί το σύνηθες και ενεργοβόρο φαινόµενο του υπερφωτισµού σε εσωτερικούς χώρους. Τα έξυπνα συστήµατα φωτισµού µπορούν να ελέγχονται ασύρµατα, αλλά και να ενσωµατωθούν σε συστήµατα διαχείρισης φωτισµού. Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει στους διαχειριστές ενέργειας να έχουν πρόσβαση και να ελέγχουν τον φωτισµό ενός κτιρίου πρακτικά από παντού και µάλιστα σε real time.
 • Αυτοµατοποιηµένη βελτιστοποίηση συστήµατος: Tα παραδοσιακά συστήµατα αυτοµατισµού κτιρίων (BAS – Building Automation System), βασίζονται σε προκαθορισµένα χρονοδιαγράµµατα και σταθερές παραµέτρους για εργασίες. To σύστημα ASO, δηλαδή Αutomated System Optimization, βασίζεται σε ανατροφοδότηση µε στοιχεία σε πραγµατικό χρόνο. Τα συστήµατα ASO χρησιµοποιούν την αιχµή της τεχνολογίας (από IoT έως Energy Analytics) για τη συλλογή και την ανάλυση στοιχείων, που αφορούν την ενεργειακή υπογραφή ενός κτιρίου και προβαίνουν σε προληπτικές αλλαγές όταν διαπιστώνουν σπατάλη ενέργειας.

 

Ένα case study, που αποτελεί πρότυπο βέλτιστων πρακτικών ενεργειακής αποδοτικότητας είναι το βιοκλιματικό κτίριο της UNI-PHARMA Α.Β.Ε.Ε., της φαρμακοβιομηχανίας που ανήκει στον Όμιλο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη. Είναι συνολικής επιφάνειας 14.500 τ.μ. και πρόκειται για τη μεγαλύτερη περιβαλλοντική επένδυση στον φαρμακευτικό χώρο στην Ευρώπη τα τελευταία 20 έτη.

Οι νέες εγκαταστάσεις, που ολοκληρώθηκαν το 2012 και ξεκίνησαν να λειτουργούν το 2015, αποτελούν πρότυπο βιοκλιματικής εφαρμογής, προσανατολισμένο στην πλήρη εκμετάλλευση των κλιματικών συνθηκών για τη λειτουργία του με παράλληλη μείωση κάθε ενεργοβόρας διαδικασίας, σε πλήρη εναρμόνιση με το φυσικό περιβάλλον.

Είναι εξοπλισμένες με τα πιο πρόσφατης τεχνολογίας συστήματα παραγωγής, συσκευασίας και ποιοτικού ελέγχου, ενώ όλες οι διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα παρακολουθούνται και ελέγχονται από νέα, καινοτόμα σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα (Building Management System –BMS & Environmental Management System – EMS), αξιοποιώντας την αιχμή της τεχνολογίας. Η παραγωγική ικανότητα των νέων εγκαταστάσεων ανέρχεται σε 2 δισεκατομμύρια δισκία και 50 εκατομμύρια μονάδες ενεσίμων ετησίως.

Το συγκεκριμένο βιοκλιματικό κτίριο διαθέτει:

 • Ενισχυμένη θερμομόνωση του κτιριακού κελύφους στα κατακόρυφα δομικά στοιχεία από σκυρόδεμα και στην οροφή του κτιρίου.
 • Εξωτερική σκίαση των υαλοστασίων με μεταλλικές περσίδες με νότιο και ανατολικό προσανατολισμό.
 • Άριστη ποιότητα εσωτερικού αέρα και δημιουργία βέλτιστων συνθηκών θερμικής άνεσης, με ανάκτηση και ανακυκλοφορία του αέρα στο εσωτερικό του κτιρίου.

Πρόκειται για ένα πράσινο κτίριο, με πολύ χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση, το οποίο περιέχει:

 • Εναλλάκτες εδάφους – αέρα για την προθέρμανση του αέρα τον χειμώνα και την προ-ψύξη του αέρα το καλοκαίρι, με στόχο την ελαχιστοποίηση ενεργειακής κατανάλωσης του κτιρίου κατά τη χειμερινή και τη θερινή περίοδο.
 • Υπερσύγχρονο Μηχανολογικό Εξοπλισμό Παραγωγής, Συσκευασίας και Ποιοτικού Ελέγχου με βέλτιστη απόδοση.
 • Παρακολούθηση και Έλεγχο Διαδικασιών Παραγωγής με νέα καινοτόμα ηλεκτρονικά συστήματα (ΒΜS) υψηλής τεχνολογίας.
 • Βέλτιστη χρήση φυσικού φωτισμού και εξοικονόμηση ενέργειας σε τεχνητό φωτισμό.

Με την χρήση τεχνολογίας, επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας ως κατωτέρω:

 • Η αύξηση της θερμομόνωσης μειώνει τις ανάγκες θέρμανσης του κτιρίου κατά 8,6% ετησίως.
 • Η ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας που πραγματοποιείται από την εξωτερική σκίαση των υαλοστασίων με μεταλλικές περσίδες με νότιο και ανατολικό προσανατολισμό είναι 14% στην ψύξη του κτιρίου.
 • Η εφαρμογή νυχτερινού αερισμού στους χώρους παραγωγής- εργαστηρίων και γραφείων επιφέρει μείωση στο φορτίο ψύξης σε 19%.

Με τη χρήση εναλλακτών εδάφους – αέρα, επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας:

 • Στη θέρμανση κατά 15.3%.
 • Στην ψύξη κατά 4.2%.

Συνολικά, με την εφαρμογή όλων των παραπάνω ενεργειακών μέτρων, επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας σε ετήσια βάση ως κατωτέρω:

 • 23.5% στο φορτίο θέρμανσης.
 • 50,6% στο φορτίο ψύξης.

 

Προοπτική εξοικονόμησης ενέργειας
Οι κτιριακές εγκαταστάσεις με εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων σε εξοπλισμό αερισμού και κλιματισμού, αντλίες διαχείρισης υδάτων, αλλά και σε ανελκυστήρες, χρησιμοποιούν ηλεκτρικά συστήματα κίνησης, τα οποία ευθύνονται για την κατανάλωση πολύ σημαντικού ποσοστού της ενέργειας. «Η χρήση κινητήρων είναι μαζική, με αποτέλεσμα να αναδεικνύεται η προοπτική εξοικονόμησης ενέργειας και εξόδων στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί εξοπλισμός υψηλής ενεργειακής αποδοτικότητας. Η χρήση ενεργειακά αποδοτικών κινητήρων καθώς και ο έλεγχος αυτών από εξειδικευμένους ρυθμιστές στροφών για εφαρμογές αερισμού και κλιματισμού είναι μόνο η αρχή» επισημαίνει ο Διευθυντής Τομέα Συστημάτων Κίνησης και Ρομποτικής της ABB.

Ρυθμιστές στροφών με δυνατότητα επικοινωνίας με τα εξελιγμένα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου κτιρίων, μπορούν να ενσωματωθούν σε αυτά και να ανταλλάξουν χρήσιμες πληροφορίες λειτουργίας. «Με αυτό τον τρόπο μπορεί να αξιοποιηθεί η ικανότητα των εξειδικευμένων ρυθμιστών στροφών να ελέγξουν αυτόνομα τη λειτουργία των συστημάτων άντλησης ή αερισμού και κλιματισμού, με βάση έξυπνα σενάρια λειτουργίας που αποφασίζονται από τα συστήματα διαχείρισης κτιρίων, βελτιώνοντας περαιτέρω την ενεργειακή αποδοτικότητα. Είναι εξίσου σημαντικό πως τέτοιοι ρυθμιστές στροφών μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των χρηστών, υλοποιώντας ειδικά σενάρια λειτουργίας σε περιπτώσεις κινδύνου» λέει ο Κυριάκος Ρωτίδης.

Στα πλαίσια διερεύνησης δράσεων εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας της εγκαταστάσεις του εργοστασίου παραγωγής ζυμαρικών, της εταιρείας BARILLA HELLAS στην Θήβα Βοιωτίας, η εταιρία REDEX ανέλαβε να εκπονήσει μελέτη σκοπιμότητας προκειμένου να διερευνήσει ενδεχόμενες ανεπάρκειες, προβλήματα ή/και απώλειες της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που σχετίζονται με την ποιότητα ηλεκτρικής ισχύος και να προτείνει συγκεκριμένες λύσεις που σχεδιάστηκαν custom made για την συγκεκριμένη εφαρμογή. Σκοπός του έργου ήταν η μείωση της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και η μείωση εκπομπών CO2 της το περιβάλλον, με την μέθοδο βελτίωσης της ποιότητας ηλεκτρικής ισχύος και τη μείωση των απωλειών στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του εργοστασίου. Το ποσοστό μείωσης καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας που τελικά επετεύχθη δώδεκα μήνες μετά την από περάτωση του έργου ήταν 5,1% με μείωση CO2 κατά 546,38 τόνους ετησίως. Η απόσβεση της επένδυσης επετεύχθη σε διάστημα λιγότερο από τα 3 έτη.

Μονόδρομος στην κρίση η ενεργειακή αποδοτικότητα
Σε παγκόσμιο επίπεδο, η κρίση της COVID-19 αναμένεται να εξαλείψει το 6,7% των ωρών εργασίας έως το δεύτερο τρίμηνο του 2020. Αυτό ισοδυναμεί με 195 εκατομμύρια εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης. Στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπου οι βιομηχανικές αλυσίδες εφοδιασμού είναι περιορισμένες και οι ξένες επενδύσεις έχουν σχεδόν εξατμιστεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι απώλειες εισοδήματος αναμένεται να ξεπεράσουν τα 220 δισεκατομμύρια δολάρια.

Tα προγράμματα απασχόλησης που προωθούν την ενεργειακή απόδοση και τον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας δημιουργούν περισσότερες θέσεις εργασίας. Μόνο την τελευταία δεκαετία, εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας εμφανίστηκαν σε τομείς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης. Στις ΗΠΑ, για παράδειγμα, η αύξηση των θέσεων εργασίας καθαρής ενέργειας ξεπερνά κατά πολύ τον αριθμό των μισθών, που παρέχονται από τη βιομηχανία ορυκτών καυσίμων κατά πέντε προς έναν.

Βραχυπρόθεσμα, είναι σημαντικό να διατηρήσουμε την υπάρχουσα ικανότητα εντός της ενεργειακής απόδοσης και του εργατικού δυναμικού καθαρής ενέργειας. Δυστυχώς, οι ειδικοί στην ενεργειακή απόδοση πολύ συχνά είναι από τους πρώτους που απολύονται κατά τη διάρκεια μιας οικονομικής ύφεσης, παρά τον κρίσιμο ρόλο τους στη μείωση του κόστους παραγωγής.

Οι θέσεις εργασίας στη βιομηχανική ενεργειακή απόδοση θα είναι, επίσης, ζωτικής σημασίας για τις μαζικές επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές, που χρησιμοποιούνται για την ανοικοδόμηση των εθνικών οικονομιών, μετά την κρίση του COVID-19. Τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης είναι πιο οικονομικά αποδοτικά, όταν σχεδιάζονται και κατασκευάζονται νέες εγκαταστάσεις ή κτίρια. Κίνητρα που ενθαρρύνουν την αντικατάσταση παρωχημένων μηχανημάτων και ωθούν σε βελτιωμένες διαδικασίες παραγωγής, θα βοηθήσουν στην επιτάχυνση της ζήτησης για διαχειριστές και ειδικούς ενεργειακής απόδοσης.

ABB ΕΛΛΑΔΟΣ | Το τρίπτυχο της έξυπνης κίνησης: αποδοτικότητα, αξιοπιστία και ασφάλεια»

συνέντευξη στον ΗΛΙΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ

Πώς αποτυπώνεται η αειφορία στην κοσμοθεωρία της ΑΒΒ;

Κ.Ρ.: Στον Τομέα Συστημάτων Κίνησης και Ρομποτικής της ΑΒΒ λέμε πως «διατηρούμε τον κόσμο σε κίνηση, εξοικονομώντας ενέργεια καθημερινά», και όχι τυχαία. Η ΑΒΒ ως πρωτοπόρος στην αειφόρο ανάπτυξη έχει θέσει τη διαχείριση ενέργειας και την ανάπτυξη σχετικής τεχνολογίας ως προτεραιότητα, με σκοπό τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στους τομείς της βιομηχανίας, των μεταφορών και των υποδομών, που οι πελάτες μας δραστηριοποιούνται. Και αυτό δεν είναι μόνο ένα όραμα. Οι τελευταίες παγκόσμιες δυσάρεστες εξελίξεις λόγω της πανδημίας και ο σημαντικός περιορισμός της κατανάλωσης ενέργειας που αυτή επέφερε, απέδειξαν περίτρανα ότι η θετική απόκριση του περιβάλλοντος σε μεγάλες μειώσεις ρύπων είναι εντυπωσιακά άμεση. Αυτό ενισχύει την ανάγκη υιοθέτησης δραστικών λύσεων και συμπεριφορών ενεργειακά αποδοτικών. Ένα μεγάλο μέρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας της ABB αφορά τη δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής αποδοτικότητας, η χρήση των οποίων μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην αποτροπή των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Εφαρμόζοντας τεχνολογίες έξυπνης κίνησης, οι ρυθμιστές στροφών και οι κινητήρες μας θα μπορούσαν έως το 2030 να εξοικονομήσουν τόση ηλεκτρική ενέργεια όση καταναλώνει ετησίως η Ινδία!

Ποιες είναι οι νέες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η βιομηχανία αναφορικά με την ενεργειακή απόδοση;

Ν.Γ.: Η κυρίαρχη τάση είναι η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε συνδυασμό με την ψηφιοποίηση (digitalization). H εξοικονόμηση ενέργειας έχει αναδειχθεί σε μείζονα πολιτική προτεραιότητα παγκοσμίως τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος όσο και για την μείωση του κόστους παραγωγής στην υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας. Τα περιθώρια βελτίωσης των τρεχουσών διαδικασιών παραγωγής στην Ελληνική Βιομηχανία είναι μεγάλα. Σε πολλές περιπτώσεις χρειάζεται να επαναπροσδιοριστεί ο συνολικός σχεδιασμός μηχανολογικού εξοπλισμού των βιομηχανικών μονάδων για την επίτευξη μεγάλης εξοικονόμησης ενέργειας.

Η ABB πώς τοποθετείται στα ζητήματα ενέργειας/ ενεργειακής απόδοσης;

Δ.Μ.: Η πρόκληση της ενεργειακής απόδοσης μας αφορά όλους, τόσο ως καταναλωτές όσο και ως μέλη της παγκόσμιας κοινωνίας. Η κλιματική αλλαγή και το φαινόμενο του θερμοκηπίου αποτελούν μια σοβαρή απειλή για όλα τα έθνη που αναδεικνύει την ανάγκη να πάρουμε δραστικές αποφάσεις για να εξασφαλίσουμε μια υψηλή ποιότητα ζωής. Στην ABB στόχος μας είναι να συνεισφέρουμε στην δημιουργία μιας κουλτούρας ευαισθητοποιημένης ως προς τα περιβαλλοντικά θέματα σχεδιάζοντας και υλοποιώντας λύσεις και εξοπλισμό για ένα βιώσιμο μέλλον. Εργαζόμαστε με συνέπεια στον στόχο, αναπτύσσοντας συνεχώς τεχνολογίες και εργαλεία που εξασφαλίζουν υψηλή ενεργειακή απόδοση. Παράλληλα συμμετέχουμε ενεργά σε ανάλογες πρωτοβουλίες και οργανώνουμε δράσεις που στόχο έχουν να επικοινωνήσουμε το μήνυμα της ενεργειακής απόδοσης σε όλο μας το οικοσύστημα και να μοιραστούμε τη τεχνογνωσία μας. Θέλουμε η ABB να είναι παράδειγμα για την στάση τόσο της ίδιας της εταιρίας όσο και των ανθρώπων της απέναντι σε σοβαρά ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον και το μέλλον.

Πώς μπορεί να πειστεί ο εγχώριος βιομηχανικός κόστος στο να προβεί σε σταδιακή αντικατάσταση του ενεργοβόρου εξοπλισμού του και σε πόσα χρόνια περίπου θα έχει ROI μια τέτοια επένδυση;

Ν.Γ.: Συχνά ως αποτρεπτικός παράγοντας αντικατάστασης, θεωρείται το κόστος της αρχικής επένδυσης. Όμως, στο συνολικό κόστος του κύκλου ζωής ενός ηλεκτροκινητήρα η προμήθεια αντιστοιχεί μόλις στο 5%, ενώ το κόστος της καταναλισκόμενης ενέργειας στο 92%. Η υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα μπορεί να αποσβέσει το κόστος της αρχικής επένδυσης σε 1-3 χρόνια, και αναλόγως της ισχύος και του χρόνου λειτουργίας , ακόμη και σε μήνες. Ένας κινητήρας θα καταναλώσει το κόστος αγοράς του κατά τον πρώτο μήνα συνεχούς λειτουργίας του ενώ καθοριστικός παράγοντας για την αγορά του πρέπει να είναι ο βαθμός απόδοσής του και όχι η χαμηλότερη τιμή. Η ΑΒΒ στρέφεται στην τεχνολογία κινητήρων μαγνητικής αντίστασης (SynRM) για τις νέες γενιές κινητήρων υψηλής απόδοσης ΙΕ5 με υψηλή πυκνότητα ισχύος. Οι ηλεκτροκινητήρες αυτοί, προσφέρουν εξαιρετικά υψηλή απόδοση, εξασφαλίζοντας 50% λιγότερες απώλειες από τους κινητήρες IE2, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στον περιορισμό των εκπομπών CO2.

Ν.Μ. Σε φορτία όπως οι αντλίες και οι ανεμιστήρες είναι εντυπωσιακό πως ακόμα και σήμερα χρησιμοποιούνται «παραδοσιακές» μέθοδοι ελέγχου της ροής, όπως αυτή του στραγγαλισμού τής εξόδου ή του ελέγχου on-off. Ειδικά η μέθοδος του στραγγαλισμού τής εξόδου παραμένει ιδιαίτερα διαδεδομένη αν και αποτελεί το ενεργειακό ισοδύναμο ενός αυτοκινήτου που τρέχει στην εθνική οδό με τη μέγιστη ταχύτητά του και ο οδηγός του, προκειμένου να τη μειώσει αντί να αφήσει το γκάζι, το κρατάει πατημένο ενώ ταυτόχρονα πατάει το φρένο. Σε συστήματα ανεμιστήρων και αντλιών η αλλαγή και μόνο της μεθόδου ελέγχου με ρυθμιστή στροφών οδηγεί στο διπλασιασμό του βαθμού απόδοσης του συστήματος. Ας θεωρήσουμε για παράδειγμα μια αντλία ονομαστικής ισχύος 55kW που λειτουργεί 300 ημέρες το χρόνο και κάθε ημέρα πρέπει να παρέχει το 100% της ροής για 1 ώρα και το 80% της ροής για 19 ώρες. Αν για τον έλεγχο της ροής χρησιμοποιήσουμε έναν ρυθμιστή στροφών αντί της μεθόδου τού στραγγαλισμού της εξόδου, θα επιτύχουμε μια ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας περίπου 120.000kWh, άρα και μια ετήσια εξοικονόμηση δαπάνης που ξεπερνά τα 10.000 ευρώ. Με βάση τα παραπάνω η απόσβεση της επένδυσης για την εγκατάσταση του ρυθμιστή στροφών χρειάζεται μόλις μισό έτος, γεγονός που αποδεικνύει τα περιθώρια εξοικονόμησης σε ενεργοβόρες εφαρμογές που λειτουργούν δίπλα μας και ο καθένας μας τις συναντά στην καθημερινότητά του. Είναι επίσης εντυπωσιακό πως στο παραπάνω παράδειγμα η μείωση εκπομπών CO2 ξεπερνά τους 60 τόνους ετησίως.

Πάνω σε ποια κατεύθυνση κινούνται πλέον οι κανονισμοί της ΕΕ αναφορικά με το energy efficiency; Που «σκοντάφτουν» συνήθως οι εγχώριες επιχειρήσεις κατά την εφαρμογή τους;

Ν.Μ.: Η ΕΕ αναγνωρίζοντας την ανάγκη για αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας θεσπίζει συνεχώς νέες, πιο απαιτητικές, νομοθεσίες και σχετικούς κανονισμούς. Σε αυτούς εντάσσονται και τα Minimum Energy Performance Standards (MEPS) δηλαδή οι κανονισμοί που θέτουν υποχρεωτικά ελάχιστα όρια για το βαθμό απόδοσης διαφόρων μηχανημάτων, μεταξύ των οποίων και ηλεκτροκινητήρων, αλλά και ρυθμιστών στροφών. Είναι επιτακτική ανάγκη η Ελλάδα να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις των MEPs ώστε να επιτευχθούν οι απαραίτητοι στόχοι.Η AΒΒ κατανοώντας απόλυτα αυτή την ανάγκη, έχει ήδη εξασφαλίσει ότι τα συστήματα κινησής της είναι συμβατά με τους νέους ευρωπαϊκούς κανονισμούς που έχουν ορίζοντα εφαρμογής τα μέσα του 2021. Ωστόσο μέχρι σήμερα κανένας κανονισμός δεν αφορά την ήδη εγκατεστημένη βάση και δεν έχει αναδρομική ισχύ. Είναι σημαντικό για τις εγχώριες επιχειρήσεις να κατανοήσουν πως δεν αρκεί μόνο η συμμόρφωση με τους κανονισμούς αλλά η υιοθέτηση συστημάτων υψηλής ενεργειακής αποδοσης με στόχο το ουσιαστικό ενεργειακό και περιβαλλοντικό όφελος. Ένα επιπλέον ζήτημα που προκύπτει για την εγχώρια βιομηχανία, έχει να κάνει με το ότι δεν είναι λίγοι εκείνοι που έχουν λανθασμένη εικόνα σχετικά με τον υπολογισμό των εξοικονομήσεων σε ενέργεια και χρήματα και των σχετικών αποσβέσεων. Πιστεύουν δηλαδή, ότι οι υπολογισμοί αυτοί είναι ιδιαίτερα πολύπλοκοι με ασαφή αποτελέσματα. Η ΑΒΒ διαθέτει απλά, φιλικά στη χρήση, δωρεάν, υπολογιστικά προγράμματα όπως το Εnergy Save Calculator (https://new.abb.com/drives/el/energy-efficiency/energysave-calculator) για τους ρυθμιστές στροφών και το ΑΒΒ Optimizer (https://new.abb.com/motors-generators/el/energy-efficiency/optimizer) για τους ηλεκτροκινητήρες, που κυριολεκτικά καθοδηγούν βήμα-βήμα ακόμα και κάποιον μη ειδικό, τόσο στη σωστή επιλογή του βέλτιστου εξοπλισμού, όσο και στον υπολογισμό των εξοικονομήσεων σε ενέργεια και χρήματα και των σχετικών αποσβέσεων.

Πώς μπορεί η ABB να βοηθήσει στη μελέτη και υλοποίηση ενεργειακών βελτιστοποιήσεων;

Ρ.Γ.: .Η αξιολόγηση της εγκατεστημένης βάσης των συστημάτων κίνησης αποτελεί πυξίδα για την οργάνωση ενός πλάνου δράσεων ενεργειακής εξοικονόμησης, και κατ’επέκταση περιορισμού των εξόδων. Πιθανές αντικαταστάσεις του απαρχαιωμένου εξοπλισμού με νέο πιο ενεργειακά αποδοτικό είναι ένας από τους βασικότερους τρόπους. H ABB με τεχνογνωσία χρόνων και τοπική παρουσία,μπορεί να συμβάλει με διενέργειες μελετών ενεργειακής αναβάθμισης (energy optimization service), προκειμένου να οριστούν προτεραιότητες και στόχοι. Διαθέτει, επίσης, υπηρεσίες αναβαθμίσεων και εκσυγχρονισμού παλαιότερων συστημάτων της ΑΒΒ, αλλά και άλλων κατασκευαστών, καθώς και παλαιότερης τεχνολογίας, όπως συστήματα κίνησης DC. O σωστά συντηρημένος εξοπλισμός είναι πάντοτε πιο αποδοτικός ενεργειακά, αφού αποφεύγεται η πρόσθετη ενεργειακή κατανάλωση που προκαλούν οι φθορές και οι βλάβες. Στα πλαίσια αυτά εξασφαλίζουμε την καλύτερη δυνατή συντήρηση του εξοπλισμού, εκμεταλλευόμενοι και τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας.

Υπάρχει κάποιο case study, όπου έχουμε έμπρακτο efficiency και εν γένει αποδοτικότητα αναφορικά με τους κινητήρες υψηλής απόδοσης;

Ν.Μ.: Μπορούμε να παραθέσουμε ένα χαρακτηριστικό παραδείγμα που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τη χώρα μας. Η Evides Waterbedrijf, πάροχος πόσιμου νερού στην Ολλανδία, αποφάσισε να δημιουργήσει ένα σύγχρονο αντλιοστάσιο που αντικαθιστά δύο παλαιότερους σταθμούς παροχής πόσιμου νερού για 2,5 εκ. κατοίκους στο νότιο τμήμα της χώρας. Στο έργο εγκαταστάθηκαν τρεις, νέας τεχνολογίας και υψηλής ενεργειακής απόδοσης ΙΕ4 κινητήρες μαγνητικής αντίστασης (SynRM) ισχύος 250kW έκαστος, που οδηγούνται από τα βιομηχανικά drives ACS880 με τεχνολογία DTC από την ΑΒΒ. Τα αποτελέσματα ήταν η σημαντική ενεργειακή αναβάθμιση του αντλιοστασίου, που επέφερε εξοικονόμηση ενέργειας κατά 20%, οι μειωμένες θερμικές απώλειες του συστήματος, τα περιορισμένα επίπεδα θορύβου και η θεαματική απλούστευση και ευκολία στη λειτουργία και συντήρηση του συστήματος.

Ποιά είναι η πρόταση της ΑΒΒ και τί μπορεί να προσφέρει σήμερα, ως προς την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας;

Ρ.Γ. H ABB ενοποιεί και επεκτείνει όλες τις ψηφιακές τεχνολογίες που προσφέρει για να συνδέσει τους πελάτες της με το Industrial IoT, στο ABB Ability ™. Η σουίτα ABB Ability™ Digital Powertrain περιλαμβάνει μια σειρά ψηφιακών τεχνολογιών για τη βελτίωση της απόδοσης και της αξιοπιστίας όλου του συστήματος μετάδοσης κίνησης ξεκινώντας από το ρυθμιστή στροφών, τον κινητήρα, και συνεχίζοντας στα έδρανα, το μειωτήρα έως και την αντλία. Τα δεδομένα που συλλέγονται μεταφέρονται με ασφάλεια, αποθηκεύονται και απεικονίζονται μέσω του cloud. Αποκαλύπτονται πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του εξοπλισμού, ενώ το επίπεδο παρακολούθησης και εξυπηρέτησης ρυθμίζεται στις ανάγκες του κάθε χρήστη. Η ανάλυση των λειτουργικών δεδομένων σε βάθος χρόνου εστιάζει στην πρώιμη αναγνώριση αναγκών συντήρησης, ανιχνεύοντας επικείμενα σφάλματα και δημιουργώντας τη βάση για προσομοίωση, βελτιστοποίηση και ανάλυση διαφορετικών σεναρίων λειτουργίας, που μπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας. Επιπλέον, η πληροφορία που δημιουργείται μπορεί να διαμοιραστεί για λήψη εξειδικευμένης βοήθειας και υποστήριξης. Προφανές πλεονέκτημα είναι η μείωση κόστους λειτουργίας και συντήρησης, με ταχεία επίλυση προβλημάτων, αφού υπάρχει πρόσβαση στα δεδομένα λειτουργίας του εξοπλισμού από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, εκμηδενίζοντας αποστάσεις και χρόνο.

Eκτός από τα πιστοποιημένα συστήματα διαχείρισης που εφαρμόζετε ήδη όπως τα ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2015 κατά πόσο είναι στις επιδιώξεις του Ομίλου και η υιοθέτηση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας (ΕnMS) για τις εγκαταστάσεις του;

Κ.Ρ.: Η ΑΒΒ σε παγκόσμιο επίπεδο εφαρμόζει το πρότυπο «ABB Way» το οποίο ορίζει ιδιαίτερα αυστηρές διαδικασίες στους τομείς της Υγείας, της Ασφάλειας, της Προστασίας του Περιβάλλοντος και της Αειφόρου Ανάπτυξης, υπερκαλύπτοντας τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων (ISO:45001, ISO:14001, ISO:50001) και της εκάστοτε τοπικής νομοθεσίας.

Σε αυτά τα πλαίσια, ως ΑΒΒ ΑΕ Ελλάδος, έχουμε προχωρήσει σε ενέργειες και επενδύσεις με σκοπό τη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος μειώνοντας, τόσο την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και την κατανάλωση ενέργειας που προέρχεται από καύση ορυκτών καυσίμων. Ενδεικτικά αναφέρω την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 100 kW στην ταράτσα των εγκαταστάσεών μας στο κτίριο της Μεταμόρφωσης, την αλλαγή όλων των λαμπτήρων παλαιού τύπου, όλων των εγκαταστάσεων μας στην Ελλάδα, με νέους λαμπτήρες τύπου LED και την αντικατάσταση όλων των περονοφόρων μηχανής εσωτερικής καύσης με ηλεκτρικά. Επίσης, όλα τα κτίρια μας είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα με σκοπό τη δημιουργία μικροκλίματος, με τοποθέτηση συστημάτων σκίασης με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται πλήρης εκμετάλλευση του ηλιακού φωτός, αλλά και σκίαση κατά τους θερινούς μήνες, μειώνοντας έτσι τη χρήση κλιματισμού και τεχνητού φωτισμού στο ελάχιστο. Τέλος, ως πρωτοπόρος στην τεχνολογία ηλεκτρικών φορτιστών, η ΑΒΒ έχει ήδη ξεκινήσει την αντικατάσταση του στόλου των οχημάτων της με ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Σε ποιο βαθμό οι συνολικές πρακτικές της ABB συναρτώνται με τους 17 παγκόσμιους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών;

Κ.Ρ.: Οι 17 στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης καλύπτουν μια ευρεία γκάμα ζητημάτων και η εταιρεία μας δεν θα μπορούσε να μείνει ασυγκίνητη από αυτούς. Με μακρά πορεία και εμπειρία στον τομέα της τεχνολογίας δουλεύουμε με στόχο την καινοτομία και την αντιμετώπιση προκλήσεων, τόσο στο επίπεδο της ενέργειας και της βιομηχανίας, όσο και στο επίπεδο των μεταφορών και των υποδομών, κτιριακών και άλλων. Η προηγμένη τεχνολογία στην ενεργειακή αποδοτικότητα, σε συνδυασμό με τις καινοτόμες ψηφιακές λύσεις που προσφέρουμε στον τομέα της κίνησης, μπορούν να μας φέρουν πολύ πιο κοντά στους στόχους που σχετίζονται με την ενέργεια και την ποιότητα των αγαθών, αλλά και με τη διαφύλαξη της χλωρίδας και πανίδας. Ζητήματα που αφορούν την υγεία και την κοινωνική θέση των ανθρώπων, τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά, για εμάς είναι πρωταρχικής σημασίας, ενώ ταυτόχρονα έχουμε ενεργή εθελοντική δράση με πρωτοβουλίες που έχουν κοινωνικό αντίκρισμα.

Είναι δέσμευσή μας ότι θα συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση με στόχο η κοινωνική συνεισφορά μας να έχει θετικό αντίκτυπο. Στόχος μας είναι να «γράφουμε το μέλλον της έξυπνης κίνησης», με αποδοτικότητα, αξιοπιστία και ασφάλεια.