Ξεκίνησε το 1ο Manufacturing Excellence Barometer, με στόχο την αποτύπωση του επιπέδου της ωριμότητας αρχών και εργαλείων Βιομηχανικής Αριστείας στις μεταποιητικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Η έρευνα θα υλοποιηθεί το διάστημα 29/1 – 9/2 και η αξιολόγηση με βάση την προσωπική εμπειρία από τον εργασιακό χώρο θα βοηθήσει να αποτυπωθει πληρέστερα η υφιστάμενη κατάσταση στην ελληνική βιομηχανία. Οι απαντήσεις που θα ληφθούν είναι ανώνυμες και θα αξιοποιηθούν αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας. Ο χρόνος που θα χρειαστεί για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι περίπου 10 λεπτά και τα αποτελέσματα της έρευνας θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του έργου Operational Excellence.
Για να συμμετέχετε στην έρευνα μπορείτε να επισκεφτείτε το παρακάτω link.