Το Manufacturing απαριθμεί τις 10 κορυφαίες καινοτομίες που πρωταγωνιστούν και θα πρωταγωνιστήσουν στη διαδικασία παραγωγής τη φετινή χρονιά.
Καινοτομία – βασικό συστατικό για την οικονομική ανάπτυξη και επιτυχία. Η καινοτομία στη μεταποίηση είναι άρρηκτα συνυφασμένη με την τεχνολογία και μαζί οδηγούν τη βιομηχανία προς τα εμπρός ώστε να είναι παραγωγική, πιο αποδοτική και να αυξάνει την ποιότητα των προϊόντων της. Επενδύοντας στην τεχνολογική καινοτομία οι βιομηχανίες μπορούν να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των πελατών και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του κλάδου. Έχοντας αυτό υπόψη, είναι ζωτικής σημασίας για τους επικεφαλής των βιομηχανιών να ενθαρρύνουν την αλλαγή, την επένδυση σε νέες τεχνολογίες, την ανάληψη ρίσκων και την ενίσχυση της δημιουργικότητας.
Σε αυτό το Top 10, εξετάζουμε μερικές από τις τεχνολογικές καινοτομίες που πρωταγωνιστούν και πρόκειται να ασκήσουν έντονη επίδραση στις διαδικασίες παραγωγής.

10. Blockchain

Το Εργοστάσιο του Μέλλοντος (Factory of the Future) εκτείνεται σε ένα τεράστιο δίκτυο, που περιλαμβάνει αλληλοσυνδεόμενα μηχανήματα, συμπληρωματικά ανταλλακτικά, επιμέρους υπηρεσίες και νέους κρίκους στην αλυσίδα προστιθέμενης αξίας, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων των μηχανημάτων και των εταιρειών υλικοτεχνικής υποστήριξης. Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη εποχή, αρκετοί βιομηχανικοί κλάδοι βρίσκονται αντιμέτωποι με την πρόκληση της ασφαλούς ανταλλαγής δεδομένων, τόσο σε ενδοεταιρικό επίπεδο όσο και αναφορικά με τις σχέσεις τους με τους ανταγωνιστές τους. Σε αυτό το κρίσιμο κομμάτι, η τεχνολογία blockchain έχει κομβικό ρόλο, διασφαλίζοντας την ασφάλεια της ανταλλαγής δεδομένων. Η δυναμική της συγκεκριμένης τεχνολογίας διαφαίνεται άλλωστε από τις εκτιμήσεις ερευνών: Οι παγκόσμιες δαπάνες για λύσεις blockchain αναμένεται να αυξηθούν από 1,5 δισ. δολάρια το 2018 σε περίπου 15,9 δισ. δολάρια έως το 2023.

09. Augmented & Virtual Reality

Μέσω εφαρμογών επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας (AR/VR), οι βιομηχανίες δημιουργούν εμπειρίες για τη βελτίωση της απόδοσης της παραγωγής. Οι τεχνολογίες AR/VR μπορούν να καθοδηγήσουν τους εργαζόμενους στη συναρμολόγηση προϊόντων ή στην επισκευή μηχανών σε πραγματικό χρόνο. Επίσης, τέτοιες τεχνολογίες μπορεί να καθοδηγούν τις επιθεωρήσεις για να διασφαλιστεί ότι όλες οι τοποθεσίες επιθεωρούνται σωστά, ότι όλα τα στοιχεία βρίσκονται στις κατάλληλες θέσεις και ότι τα απαιτούμενα κριτήρια ποιότητας έχουν περάσει με επιτυχία. Εκτός από αυτό, οι επικεφαλής θα ενσωματώσουν το AR/VR στη διαδικασία εκπαίδευσης, το οποίο βοηθά τους εργαζόμενους να αποκτήσουν γρήγορα την απαραίτητη τεχνογνωσία. Με την επαυξημένη και εικονική πραγματικότητα, οι εργαζόμενοι μπορούν να αποκτήσουν την επί τόπου και εικονική εμπειρία που περιλαμβάνει όπως περπάτημα στο πάτωμα του εργοστασίου, εύρεση απαιτούμενων περιουσιακών στοιχείων και έλεγχο της υγείας τους άμεσα κ.λπ.

08. Cloud Computing

Τα δεδομένα που συλλέγουν οι συσκευές IoT από τις γραμμές παραγωγής και έχουν μεγάλες δυνατότητες να μεταμορφώσουν τις παραγωγικές λειτουργίες. Στο παραδοσιακό σύστημα, όλες οι δραστηριότητες διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων πραγματοποιούνται μέσω του εσωτερικού υλικού και των διακομιστών. Αυτό προσθέτει το κόστος εγκατάστασης και συντήρησης ακριβής υποδομής πληροφορικής και περιορίζει επίσης την προσβασιμότητα των δεδομένων σε απομακρυσμένα εργατικά δυναμικά. Τα συστήματα που βασίζονται στο cloud αποφεύγουν την ανάγκη για δαπανηρό υλικό και διακομιστές υπολογιστών και επιτρέπουν την κοινή χρήση δεδομένων σε μια ευρύτερη πλατφόρμα. Το cloud computing είναι μια καθιερωμένη τάση παραγωγής που επιτρέπει στους χρήστες εσωτερικής εγκατάστασης και στο απομακρυσμένο εργατικό δυναμικό να συνεργάζονται σε πραγματικό χρόνο. Η προσέγγιση cloud στη βιομηχανική παραγωγή είναι ταχύτερη, βελτιώνει τη διαχειρισιμότητα και μειώνει τη συντήρηση.

07. 3D Printing

Η τεχνολογία τρισδιάστατης εκτύπωσης, που ονομάζεται επίσης κατασκευή προσθέτων, βοηθά τις επιχειρήσεις να παράγουν σύνθετα αντικείμενα φθηνότερα και γρηγορότερα. Η δημιουργία πρωτοτύπων προϊόντων είναι μια από τις πιο κοινές περιπτώσεις χρήσης τρισδιάστατης εκτύπωσης στη βιομηχανική παραγωγή, αλλά οι εφαρμογές δεν περιορίζονται σε αυτήν. Η παραδοσιακή βιομηχανική παραγωγή είναι οικονομικά αποδοτική στην περίπτωση της μαζικής παραγωγής, αλλά η τρισδιάστατη εκτύπωση είναι ιδανική εάν ένα προϊόν δεν πρόκειται να παραχθεί σε μεγάλους όγκους. Η τρισδιάστατη εκτύπωση προσφέρει επίσης έναν οικονομικά αποδοτικό τρόπο παραγωγής προσαρμοσμένων προϊόντων ή εξαρτημάτων για την παραγωγή καταναλωτικών αγαθών. Αυτό που είναι αξιοσημείωτο είναι ότι η τρισδιάστατη εκτύπωση μπορεί να χρησιμοποιήσει μια ποικιλία υλικών, συμπεριλαμβανομένου του μετάλλου.

06. Digital Twins

Τα τελευταία χρόνια, το ενδιαφέρον για την τεχνολογία των ψηφιακών διδύμων (digital twins), δηλαδή των ψηφιακών αναπαραστάσεων φυσικών αντικειμένων, διαδικασιών ή και ολόκληρων συστημάτων, έχει εκτοξευτεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Όντας βασικό συστατικό ενός έξυπνου εργοστασίου, τα ψηφιακά δίδυμα επιτρέπουν στις βιομηχανίες να επικαλύπτουν σε ένα εικονικό περιβάλλον τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν σε μια φυσική εγκατάσταση. Με αυτό τον τρόπο, οι βιομηχανίες αξιοποιούν αυτήν την καινοτομία για να μεγιστοποιήσουν την προσομοίωση για να βελτιστοποιήσουν την παραγωγή και τις διαδικασίες τους. Συνολικά τα ψηφιακά δίδυμα έχουν ποικίλες εφαρμογές σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων και σταδιακά δείχνουν να είναι σε θέση να δώσουν απαντήσεις σε πραγματικό χρόνο σε ερωτήματα που δεν μπορούσαν να απαντηθούν πριν, προσφέροντας πληθώρα ανεκτίμητων λύσεων, αδιανόητων μέχρι προσφάτως. Έτσι, κάθε προϊόν θα μπορούσε να διαθέτει και ένα ψηφιακό δίδυμο και να βρίσκεται σε ένα μόνιμο στάδιο σχεδιασμού και αναβάθμισης, υπακούοντας χωρίς καθυστερήσεις στις ανάγκες του καταναλωτικού κοινού.

05. Smart Sensors

Οι έξυπνοι αισθητήρες μπορούν σίγουρα να αυξήσουν τα κέρδη των βιομηχανιών. Η ανάπτυξη έξυπνων αισθητήρων έδωσε στις βιομηχανίες την ευκαιρία να επωφεληθούν από τη συνδεσιμότητα και τη συλλογή δεδομένων. Εφαρμόζοντας αυτούς τους αισθητήρες σε εργοστασιακές μηχανές, οι βιομηχανίες μπορούν να τους μετατρέψουν σε έξυπνες συσκευές που συνδέονται με ευφυή δίκτυα σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού προσδίδοντας επιπλέον αξία στην παραγωγή. Εκτός των άλλων, οι έξυπνοι αισθητήρες επιτρέπουν στις βιομηχανίες να παρακολουθούν, να ελέγχουν και να βελτιώνουν τις λειτουργίες τους ενώ προβλέπουν την αστοχία του εξοπλισμού και ενεργοποιούν όλα τα απαραίτητα πρωτόκολλα συντήρησης. Τέλος, είναι σε θέση να καταγράψουν αυτόματα τα δεδομένα, αυξάνοντας έτσι την ταχύτητα της ροής πληροφοριών, με πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο.

04. Τεχνητή Νοημοσύνη και Μηχανική Μάθηση

Ο συνδυασμός τεχνολογίας Τεχνητής Νοημοσύνης AI και μοντέλων Μηχανικής Μάθησης ML επιτρέπει τον προληπτικό εντοπισμό και τη διόρθωση ανωμαλιών πριν αυτές εμφανιστούν. Επιπλέον, η σύζευξη αλγορίθμων AI και ML μπορεί να βοηθήσει τις βιομηχανίες στη βελτιστοποίηση των χρονοδιαγραμμάτων συντήρησης, στον εντοπισμό προβλημάτων παραγωγής και στην παρακολούθηση της ποιότητας των προϊόντων. Και οι δύο τεχνολογίες θα οδηγήσουν σε έναν αναδυόμενο υβριδικό χώρο εργασίας που χρησιμοποιεί εργαλεία που παρέχονται από την επαυξημένη νοημοσύνη – έναν αποτελεσματικό συνδυασμό γνωστικών ικανοτήτων εργαζομένων και μηχανών. Οι εταιρείες χρησιμοποιούν επίσης την τεχνητή νοημοσύνη για να βρουν ή να δημιουργήσουν νέες πηγές πληροφοριών και να συμπληρώσουν συνδέσμους που λείπουν. Επιπλέον, πολλά παραδείγματα μηχανικής μάθησης μπορούν να περιλαμβάνουν την πρόταση της καταλληλότερης πορείας δράσης για τους εργαζόμενους, την πρόβλεψη των χρόνων αναμονής και αποστολής ή την πρόληψη κινδύνων.

03. Robotics & Automation

Η εφαρμογή νέων ρομποτικών τεχνολογιών στη μεταποιητική βιομηχανία μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα, να βελτιώσει την ποιότητα των προϊόντων και να βελτιώσει την ασφάλεια των λειτουργικών διαδικασιών. Για παράδειγμα, τα cobots (συνεργατικά ρομπότ) και τα ρομπότ με δυνατότητα τεχνητής νοημοσύνης θα συνεργάζονται με τους ανθρώπους σε διαφορετικές εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν πιθανούς κινδύνους για τους εργαζόμενους ή χειροκίνητες επαναλαμβανόμενες εργασίες.
Αδιαμφισβήτητα, ο αυτοματισμός απλοποιεί μια μεγάλη ποικιλία διαδικασιών στη γραμμή παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου του χειρισμού υλικών, της συναρμολόγησης, της βαφής και άλλων διαδικασιών κατεργασίας και φινιρίσματος.

02. Analytics / IIoT

Τα δεδομένα, αποτελούν πιθανότατα το πιο πολύτιμο εργαλείο στο οπλοστάσιο κάθε σύγχρονης βιομηχανίας σε ένα μετα-πανδημικό περιβάλλον. Όλο και περισσότερο, οι βιομηχανίες εφαρμόζουν δεδομένα και αναλυτικά στοιχεία στις λειτουργίες και τις διαδικασίες τους για να βελτιστοποιήσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού, για να βελτιώσουν τις προβλέψεις, να αναπτύξουν προτάσεις και για να παρακολουθήσουν τη χρήση και την αξιοπιστία του μηχανήματος.
Το Industrial IoT (IIoT) χρησιμεύει ως κρίσιμο στοιχείο του ψηφιακού μετασχηματισμού της βιομηχανίας που απαιτεί τη χρήση αισθητήρων με δυνατότητα IoT για τη σύνδεση βιομηχανικού εξοπλισμού με συστήματα πληροφορικής. Αυτό βοηθά στην απόκτηση πολύτιμων πληροφοριών που σχετίζονται με τις λειτουργίες και την παραγωγικότητα του οργανισμού. Έτσι, η εφαρμογή IIoT δίνει τη δυνατότητα στις βιομηχανίες να ανακαλύπτουν νέα δεδομένα και να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τις λειτουργίες ή τις αλυσίδες εφοδιασμού τους.

01. Smart Manufacturing Software

Το έξυπνο λογισμικό για τη βιομηχανική παραγωγή οδηγεί τον δρόμο προς μεγαλύτερη παραγωγικότητα σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων, των ποτών και των καταναλωτικών προϊόντων. Η πρόοδος στη διασυνδεσιμότητα, τη συλλογή δεδομένων και την ανάλυση των εργοστασίων παρέχει στους διευθυντές παραγωγής νέα και βελτιωμένα εργαλεία για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των εργασιών παραγωγής. Επενδύοντας σε έξυπνα λογισμικά γίνεται εφικτός ο συνδυασμός IIoT με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, έτσι τα συστήματα παραγωγής γίνονται έξυπνα με πρωτοφανή κέρδη στην ευελιξία, την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα παραγωγής.
Ένα ζωτικό στοιχείο ενός ολοκληρωμένου συστήματος παραγωγής είναι το γενικό σύστημα έξυπνου λογισμικού που διασυνδέει κάθε στοιχείο της παραγωγικής διαδικασίας.